RapportOpenen, macroactie

Met de actie RapportOpenen kunt u een rapport openen in de ontwerpweergave of als afdrukweergave, of het rapport rechtstreeks naar de printer verzenden. U kunt ook begrenzen welke record worden afgedrukt in het rapport.

Instelling

De actie RapportOpenen kent de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Rapportnaam

De naam van het rapport dat moet worden geopend. Het vak Rapportnaam in de sectie Actieargumenten van het venster Opbouwfunctie voor macro's geeft alle rapporten in de huidige database weer. Dit is een verplicht argument.

Als u een macro die de actie RapportOpenen bevat, uitvoert in een bibliotheekdatabase, zoekt Microsoft Office Access 2007 eerst in de bibliotheekdatabase naar het rapport met die naam en vervolgens in de huidige database.

Weergave

De weergave waarin het rapport wordt geopend. Klik op Afdrukken (het rapport meteen afdrukken), Ontwerpen of Afdrukvoorbeeld in het vak Weergave. De standaardinstelling is Afdrukken.

Filternaam

Een filter dat begrenst welke records in het rapport komen. U kunt de naam van een bestaande query invoeren of van een filter dat als query is opgeslagen. De query moet echter alle velden omvatten in het rapport dat u opent, of de eigenschap UitvoerAlleVelden van de query moet op Ja zijn ingesteld.

WHERE-voorwaarde

Een geldige WHERE-component (zonder het woord WHERE) of expressie die in Access wordt gebruikt om records te selecteren uit de onderliggende tabel of query van het rapport. Als u een filter selecteert met het argument Filternaam, past Access deze WHERE-component toe op het resultaat van het filter.

Gebruik de volgende expressie als u een rapport wilt openen en de records wilt beperken tot degene die worden gespecificeerd door de waarde van een besturingselement op een formulier:

[ veldnaam ] = Forms![ formuliernaam ]![ naam besturingselement op formulier ]

Vervang het argument Veldnaam door de naam van een veld in de onderliggende tabel of query van het rapport dat u wilt openen. Vervang Formuliernaam en Besturingselementnaam op formulier door de naam van het formulier en het besturingselement op het formulier dat de waarde bevat waarmee u wilt dat de records in het rapport overeenkomen.

Opmerking: Het argument Where-conditie mag maximaal 255 tekens bevatten. Als u een complexere SQL WHERE-component moet invoeren die langer is, gebruik dan in plaats van deze methode de methode OpenReport (Rapport openen) van het object DoCmd in een VBA-module (Visual Basic for Applications). In VBA kunt u SQL WHERE-componentinstructies invoeren tot maximaal 32.768 tekens lang.

Venstermodus

De modus waarin het rapport wordt geopend. Klik op Standaard, Verborgen, Geminimaliseerd of Dialoogvenster in het vak Venstermodus. De standaardinstelling is Standaard.

Opmerking: Sommige instellingen van het argument Venstermodus zijn niet van toepassing bij het gebruik van documenten met tabbladen. Overlappende vensters activeren:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Access.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Accessop Huidige database.

  3. Klik in het gedeelte Toepassingsopties onder Opties voor documentvensters op Overlappende vensters.

  4. Klik op OK, sluit de database en open de database opnieuw.

Aanvullende informatie

Bij de instelling Afdrukken voor het Weergaveargument wordt het rapport meteen afgedrukt met gebruik van de huidige printerinstellingen, zonder dat het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. U kunt ook een rapport openen en instellen met de actie RapportOpenen en het vervolgens afdrukken met de actie Afdrukken. Misschien wilt u bijvoorbeeld het rapport wijzigen of met behulp van de actie Afdrukken de printerinstellingen wijzigen voordat u gaat afdrukken.

Het filter en de WHERE-voorwaarde die u toepast, gaan de instelling van de eigenschap Filter van het rapport vormen.

De actie RapportOpenen staat gelijk aan dubbelklikken op het rapport in het navigatiedeelvenster of rechtsklikken op het rapport in het navigatievenster en dan een weergave of de opdracht Afdrukken kiezen.

Tips    

  • Om soortgelijke rapporten af te drukken voor andere sets gegevens kunt u een filter of een WHERE-component gebruiken om te begrenzen welke records in het rapport worden afgedrukt. Bewerk vervolgens de macro om een ander filter toe te passen of het argument Where-voorwaarde te wijzigen.

  • U kunt een rapport van het navigatiedeelvenster naar een macro-actierij slepen. Hierdoor wordt automatisch een actie RapportOpenen gemaakt waardoor het rapport in de rapportweergave wordt geopend.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×