Rapporteringsscenario's voor Office 365 PowerShell

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gebruik deze PowerShell-scenario's om rapporten te maken over gebruikers, distributiegroepen en ongebruikte postvakken, en om filteren en sorteren te gebruiken.

Gebruikers met en zonder een licentie voor Office 365 rapporteren

U kunt PowerShell gebruiken om lijsten te maken van gebruikers met en zonder licentie, en om ze weer te geven in het PowerShell-venster of op te slaan in een bestand.

Eerst moet u verbinding maken met Office 365 met de Microsoft Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell. Zie Connect to Office 365 PowerShell (Verbinding maken met Office 365 PowerShell) voor instructies.

Gebruik de volgende opdracht om gebruikersaccounts met een licentie scherm voor scherm weer te geven:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

Als u deze lijst naar een tekstbestand wilt exporteren om de lijst makkelijker te kunnen doorzoeken, vult u de naam van het pad en het bestand in (tussen dubbele aanhalingstekens) en verwijdert u de instructietekst en de tekens < en >.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Voer de resulterende opdrachten uit vanuit het venster Microsoft Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell.

Als u deze lijst naar een CSV-bestand wilt exporteren om het later in een Excel-bestand te importeren voor uitgebreide analyse, vult u de naam van het pad en het bestand in en voert u de resulterende opdrachten uit:

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Als u gebruikers zonder licentie scherm voor scherm wilt weergeven, voert u de volgende opdracht uit:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

Als u deze lijst naar een tekstbestand wilt exporteren om de lijst makkelijker te kunnen doorzoeken, vult u de naam van het pad en het bestand in en voert u de resulterende opdrachten uit.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

Als u deze lijst naar een CSV-bestand wilt exporteren om dat later in een Excel-bestand te importeren voor analyse, vult u de naam van het pad en het bestand in en voert u de resulterende opdrachten uit:

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Office 365-distributiegroepen rapporteren

Distributiegroepen worden binnen organisaties gebruikt in e-mailtoepassingen zoals Microsoft Outlook voor het verzenden van e-mailberichten naar groepen gebruikers. In dit scenario wordt de lijst met distributiegroepen in uw Office 365-abonnement gemaakt.

Eerst moet u verbinding maken met Exchange Online. Zie Connect to Exchange Online PowerShell (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell) als u verbinding wilt maken met Exchange Online met een gebruikersnaam en wachtwoord voor dit account. Zie Connect to Exchange Online PowerShell using multi-factor authentication (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell via Multi-Factor Authentication (MFA)) als u de Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-module wilt installeren en verbinding wilt maken met MFA.

Gebruik de volgende opdracht als u de lijst met bestaande distributiegroepen scherm voor scherm wilt weergeven.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

Als u deze lijst naar een tekstbestand wilt exporteren om de lijst makkelijker te kunnen doorzoeken, vult u de naam van het pad en het bestand in en voert u de resulterende opdrachten uit.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

Als u deze lijst naar een CSV-bestand wilt exporteren om dat later in een Excel-bestand te importeren voor uitgebreide analyse, vult u de naam van het pad en het bestand in en voert u de resulterende opdrachten uit:

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Een lijst met inactieve Exchange-postvakken ophalen

Als gebruikers een organisatie verlaten, blijven hun postvakken vaak achter. Deze nemen ruimte in beslag voor uw Office 365-abonnement. In dit scenario speurt u deze oude postvakken op, zodat u maatregelen kunt nemen om ze te verwijderen. U ziet hoe u alle gebruikers die zich ten minste dertig dagen niet bij hun postvak hebben aangemeld, op een lijst kunt zetten.

Opmerking : In sommige gevallen vermeldt het rapport geen datum waarop voor het laatst is aangemeld (LastLogin), maar het bevat altijd het aantal dagen dat het account inactief is geweest (DaysInactive). In het rapport kunnen ook postvakken onder een juridische bewaring zijn vermeld, maar dat betekent nog niet dat deze postvakken opgeschoond of verwijderd moeten worden.

Eerst moet u verbinding maken met Exchange Online. Zie Connect to Exchange Online PowerShell (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell) als u verbinding wilt maken met Exchange Online met een gebruikersnaam en wachtwoord voor dit account. Zie Connect to Exchange Online PowerShell using multi-factor authentication (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell via Multi-Factor Authentication (MFA)) als u de Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-module wilt installeren en verbinding wilt maken met MFA.

Met de volgende opdracht wordt scherm voor scherm een lijst weergegeven met gebruikers die ten minste dertig dagen inactief zijn geweest.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Als u een lijst wilt genereren met gebruikers die ten minste dertig dagen inactief zijn geweest en deze lijst wilt exporteren naar een CSV-bestand, vult u de naam van het pad en het bestand in en voert u de resulterende opdrachten uit.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Gebruikers weergeven met behulp van filteren en sorteren

Met de opdracht Where kunt u een lijst filteren. Met de opdracht Sort kunt u de volgorde van de lijst opgeven. Met de opdracht Select kunt u opgeven welke eigenschappen u wilt weergeven.

Eerst moet u verbinding maken met Office 365 met de Microsoft Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell. Zie Connect to Office 365 PowerShell (Verbinding maken met Office 365 PowerShell) voor instructies.

Stel dat u een lijst nodig hebt met leden van de afdeling Verkoop en dat u hun UPN (user principal name) en weergavenaam wilt zien, en waarvan u wilt weten of ze een licentie hebben. U sorteert daarbij op hun UPN:

  • Gebruik de opdracht Where om alleen gebruikersaccounts op te geven waarvan de eigenschap Afdeling is ingesteld op Verkoop.

  • Gebruik de opdracht Sort om te sorteren op de eigenschap UserPrincipalName.

  • Gebruik de opdracht Select om de eigenschappen UserPrincipalName, DisplayName en isLicensed op te geven.

  • Gebruik ten slotte de opdracht More om de lijst scherm voor scherm weer te geven.

Dit is de resulterende opdracht:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Stel nu dat u alle leden van zowel de afdeling Verkoop als Marketing in een lijst wilt weergeven. In dit geval breidt u de criteria voor de opdracht Where uit met beide afdelingen en voegt u de eigenschap Afdeling aan de opdracht Select toe. Dit is de resulterende opdracht:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

PowerShell voor Office 365-beheerders

Scenario's voor Office 365 PowerShell

Setup scenarios for Office 365 PowerShell

User management scenarios for Office 365 PowerShell

More functionality scenarios for Office 365 PowerShell

Bronnen van Office 365 PowerShell-community

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×