Rapporten over niet-uitgevoerde bezorging e-mailen in Office 365

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer er een probleem optreedt met de bezorging van een e-mailbericht dat u hebt verzonden, stuurt Office 365 u een e-mail om dit te laten weten. Dit e-mailbericht bevat een melding van afleveringsstatus, ook wel bekend als een niet-bezorgdbericht. Het bekendste type is een rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR). Hierin staat dat een bericht niet is bezorgd. Niet-uitgevoerde bezorging kan worden veroorzaakt door zoiets simpels als een typefout in een e-mailadres. NDR's bevatten een code die aangeeft waarom de e-mail niet is bezorgd, oplossingen om u te helpen e-mailberichten te bezorgen, een koppeling naar meer informatie op internet en technische gegevens voor beheerders. Lees meer over wat er in een NDR-e-mail staat.

De NDR-code zoeken en hulp krijgen bij het bezorgen van mijn e-mail

De volgende tabel bevat de NDR-codes (ook wel uitgebreide statuscodes genoemd) voor de meest voorkomende niet-bezorgdberichten of NDR's die u in Office 365 kunt tegenkomen.

NDR-code

Omschrijving

Mogelijke oorzaak

Aanvullende informatie

4.4.316

Verbinding geweigerd [bericht = foutcode socket 10061]

Office 365 probeert om een bericht te verzenden naar een e-mailserver buiten Office 365, maar pogingen om een verbinding tot stand te brengen mislukken vanwege een probleem met de netwerkverbinding in de externe server.

Deze fout duidt altijd op een probleem met de ontvangende server of het netwerk buiten Office 365. De fout dient tevens het IP-adres te bevatten van de server of de service die de fout veroorzaakt, welke u kunt gebruiken om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het oplossen van dit probleem.

4.4.7

Message expired

Het bericht in de wachtrij is verlopen. De verzendende server heeft geprobeerd het bericht door te sturen of te bezorgen, maar de actie is niet voltooid voordat de tijd waarop het bericht moet zijn gearriveerd is verlopen. Het bericht kan er ook op wijzen dat er op een externe server een limiet voor de berichtkop is bereikt. Of er is een andere time-out voor een protocol opgetreden tijdens de communicatie met de externe server.

Met dit bericht wordt gewoonlijk aangegeven dat er een probleem met de ontvangende server is. Controleer de geldigheid van het adres van de ontvanger en controleer of de ontvangende server op de juiste wijze is geconfigureerd voor het ontvangen van berichten.

Verminder in de berichtkop het aantal ontvangers voor de host over wie u deze fout krijgt. Als u het bericht opnieuw verzendt, wordt het opnieuw in de wachtrij geplaatst. Als de ontvangende server beschikbaar is, wordt het bericht bezorgd.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 4.4.7 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

4.5.3

Too many recipients

Het bericht bevat meer dan 200 ontvangers van SMTP-enveloppen in hetzelfde domein.

Een ontvanger van enveloppen is de oorspronkelijke, niet-uitgevouwen ontvanger die wordt gebruikt in de opdracht RCPT TO om het bericht tussen SMTP-server te verzenden. Wanneer deze fout door Office 365 wordt geretourneerd, moet de verzendende server het aantal ontvangers van enveloppen in kleinere segmenten opsplitsen en het bericht opnieuw verzenden.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

Het over IPv6 verzonden bericht moet SPF of DKIM passeren.

Zie Support for anonymous inbound email messages over IPv6 (Ondersteuning voor anonieme inkomende e-mailberichten via IPv6) voor meer informatie.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Er is verdachte activiteit ontdekt en de verzen ding is tijdelijk beperkt voor verdere evaluatie.

Als deze activiteit legaal is, wordt de toegang binnenkort hersteld.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Er is verdachte activiteit geconstateerd op het bewuste IP-adres. Dit adres is tijdelijk ontoegankelijk terwijl het nader wordt onderzocht.

Als deze activiteit legaal is, wordt de toegang binnenkort hersteld.

5.1.0

Sender denied

Deze NDR treedt meestal op als u Microsoft Outlook gebruikt om een e-mailbericht als een bestand op te slaan, waarna iemand het bericht offline opent en het beantwoordt. De berichteigenschap bewaart het kenmerk legacyExchangeDN alleen als Outlook het bericht bezorgt en dus kan de zoekactie mislukken.

Het adres van de ontvanger is onjuist opgemaakt of de ontvanger kan niet op de juiste wijze worden omgezet. De eerste stap bij het oplossen van deze fout bestaat uit het controleren van het adres van de ontvanger en het bericht opnieuw te verzenden.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.1.0 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Deze fout kan worden veroorzaakt als gevolg van de volgende voorwaarden:

 • Het e-mailadres van de ontvanger is door de afzender foutief getypt.

 • De ontvanger komt niet voor in het doel-e-mailsysteem.

 • Het postvak van de ontvanger is verplaatst en de Outlook-cache voor de ontvanger op de computer van de afzender is niet bijgewerkt.

 • Er bestaat een ongeldige, oudere domeinnaam voor de Active Directory Domain Service voor het postvak van de ontvanger.

Deze fout treedt meestal op als de afzender van het bericht het e-mailadres van de ontvanger foutief invoert. De afzender dient het e-mailadres van de ontvanger te controleren en het bericht nogmaals te verzenden. Deze fout kan ook optreden als het e-mailadres van de ontvanger in het verleden juist was, maar is gewijzigd of is verwijderd uit het doel-e-mailsysteem.

Als de afzender van het bericht zich in dezelfde organisatie als de ontvanger bevindt en het postvak van de ontvanger nog steeds bestaat, controleer dan of het postvak van de ontvanger is verplaatst naar een nieuwe e-mailserver. Als dit het geval is, is de cache voor de ontvanger mogelijk niet juist bijgewerkt in Outlook. Laat de afzender weten dat deze het adres van de ontvanger dient te verwijderen uit de Outlook-cache voor de ontvanger en een nieuw bericht op te stellen. Door het oorspronkelijke bericht opnieuw te verzenden, treedt dezelfde fout op.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.1.1 t/m 5.1.20 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Het account is geblokkeerd vanwege het verzenden van te veel spam. Dit probleem treedt meestal op omdat het account is gehackt (gekraakt), via phishing of malware.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.1.8 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.2.121

De limiet voor het aantal berichten die de geadresseerde per uur van een specifieke afzender mag ontvangen, is overschreden.

De afzender heeft het maximum aantal berichten overschreden dat per uur naar een specifieke geadresseerde in Office 365 mag worden verzonden.

Het automatische e-mailprogramma of de afzender kan het later opnieuw proberen en moet het aantal berichten dat per uur naar een specifieke geadresseerde wordt verzonden beperken.

Deze limiet helpt voorkomen dat het postvak IN van Office 365-gebruikers snel vol is door een groot aantal berichten van verkeerd geautomatiseerde meldingssystemen of andere bulkverzendingen van één afzender.

5.2.122

De limiet voor het aantal berichten die de geadresseerde per uur mag ontvangen, is overschreden.

Voor de Office 365-geadresseerde is het aantal berichten overschreden dat per uur van alle afzenders kan worden ontvangen.

Het automatische e-mailprogramma of de afzender kan het later opnieuw proberen en moet het aantal berichten dat per uur naar een specifieke geadresseerde wordt verzonden beperken.

Deze limiet helpt voorkomen dat het postvak IN van Office 365-gebruikers snel vol is door een groot aantal berichten van verkeerd geautomatiseerde meldingssystemen of andere bulkverzendingen.

5.3.190

De logboekopname van on-premises berichten in Office 365 wordt niet ondersteund wanneer Archief voor logboekopname is uitgeschakeld.

De logboekopname van on-premises berichten in Office 365 wordt niet ondersteund voor deze organisatie omdat Archief voor logboekopname niet is ingeschakeld in hun Office 365-instellingen.

Er is een regel voor logboekopname in de on-premises omgeving van de organisatie geconfigureerd om on-premises berichten in het logboek van Office 365 op te nemen, maar Archief voor logboekopname is niet ingeschakeld. In dit scenario moet de Office 365-beheerder van de organisatie Archief voor logboekopname inschakelen of de regel voor logboekopname zo wijzigen dat de berichten in een logboek op een andere locatie worden opgenomen.

5.4.1

Relay Access Denied

De mailserver die de fout genereert, accepteert geen e-mail voor het domein van de geadresseerde. Deze fout wordt meestal veroorzaakt door een onjuiste configuratie van de mailserver of de DNS.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.4.1 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.4.6

Routing loop detected

Een configuratiefout heeft een e-maillus veroorzaakt. Na twintig iteraties van een e-maillus wordt de lus standaard onderbroken en wordt er een NDR gegenereerd voor de afzender van het bericht.

Deze fout treedt op als vanwege de bezorging van een bericht een andere bericht als antwoord wordt gegenereerd. Dit bericht genereert vervolgens een derde bericht, waarna het proces wordt herhaald en een lus ontstaat. Om overbelasting van de systeembronnen tegen te gaan, wordt de e-maillus na twintig iteraties onderbroken. E-maillussen ontstaan gewoonlijk vanwege een configuratiefout op de verzendende e-mailserver, de ontvangende e-mailserver, of beide. Controleer de instelling van de regels voor het postvak van de afzender en de ontvanger om vast te stellen of het automatisch doorsturen van berichten is ingeschakeld.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.4.6 t/m 5.4.20 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.6.11

Invalid characters

Uw e-mailprogramma heeft ongeldige tekens (nieuwe-regeltekens zonder regelteruglooptekens) toegevoegd aan een bericht dat u hebt verzonden.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.6.11 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.1

Delivery not authorized

De afzender van het bericht mag geen berichten naar de ontvanger verzenden.

Deze fout treedt op als de afzender een bericht wil verzenden naar een ontvanger en de afzender hiervoor geen toestemming heeft. Dit treedt regelmatig op als een afzender een bericht wil verzenden aan een distributiegroep die zodanig is geconfigureerd dat alleen berichten worden geaccepteerd van leden van die distributiegroep of andere geautoriseerde afzenders. De afzender dient toestemming te vragen berichten aan de ontvanger te verzenden.

Deze fout kan ook optreden als een Exchange-transportregel een bericht afwijst omdat het bericht voldoet aan voorwaarden die voor de transportregel zijn ingesteld.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.7.1 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.1

Unable to relay

Het verzendende e-mailsysteem heeft geen toestemming een bericht te verzenden naar een e-mailsysteem dat niet het uiteindelijke doel is van het bericht.

Deze fout treedt op wanneer het verzendende e-mailsysteem een anoniem bericht wil verzenden naar een ontvangend e-mailsysteem en het ontvangende e-mailsysteem geen berichten accepteert voor het domein of de domeinen die zijn opgegeven in een of meer ontvangers. Hier volgen de meest voorkomende oorzaken voor deze fout:

 • Een derde partij probeert via een ontvangend e-mailsysteem spam te verzenden en het ontvangende e-mailsysteem weigert de poging. Daar het om spam gaat kan het e-mailadres van de afzender vervalst zijn en de resulterende NDR verzonden naar het e-mailadres van de nietsvermoedende afzender. Deze situatie is lastig te vermijden.

 • Een MX-record voor een domein verwijst naar een ontvangend e-mailsysteem waarvoor dit domein niet wordt geaccepteerd. De beheerder die verantwoordelijk is voor het specifieke domein dient de MX-record te corrigeren en/of het ontvangende e-mailsysteem zodanig te configureren dat het berichten accepteert die naar dit domein worden verzonden.

 • Een verzendend e-mailsysteem dat of client die gebruik dient te maken van het ontvangende e-mailsysteem voor het doorgeven van berichten, beschikt niet over de juiste toestemming om dit te doen.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.7.1 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.1

Client was not authenticated

Het verzendende e-mailsysteem is niet geverifieerd met het ontvangende e-mailsysteem. Voor het ontvangende e-mailsysteem is verificatie vereist voordat er berichten naar mogen worden verzonden.

Deze fout treedt op wanneer de ontvangende server moet worden geverifieerd voordat het bericht wordt verzonden en het verzendende e-mailsysteem niet is geverifieerd met het ontvangende e-mailsysteem. De beheerder van het verzendende e-mailsysteem dient het verzendende e-mailsysteem zodanig te configureren dat het kan worden geverifieerd met het ontvangende e-mailsysteem zodat berichten kunnen worden bezorgd.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.7.1 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Het bericht van de afzender wordt geweigerd omdat het adres van de geadresseerde is ingesteld op het weigeren van berichten die van buiten de organisatie komen. Alleen een e-mailbeheerder voor de organisatie van de geadresseerde kan dit wijzigen.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.7.12 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

De afzender heeft geen toestemming om berichten te verzenden naar de distributiegroep, omdat de afzender niet in de lijst met toegestane afzenders van de groep staat. Afhankelijk van hoe de groep is ingesteld, kan zelfs de eigenaar van de groep moeten worden toegevoegd aan de lijst met toegestane afzenders om berichten te kunnen verzenden naar de groep.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.7.124 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Het adres van de geadresseerde is een groepsdistributielijst die is ingesteld op het weigeren van berichten die van buiten de organisatie komen. Alleen een e-mailbeheerder voor de organisatie van de geadresseerde of de groepseigenaar kan dit wijzigen.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.7.133 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Het adres van de geadresseerde is een postvak dat is ingesteld op het weigeren van berichten die van buiten de organisatie komen. Alleen een e-mailbeheerder voor de organisatie van de geadresseerde kan dit wijzigen.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.7.134 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.13 of 135

Sender was not authenticated for public folder

Het adres van de ontvanger is een openbare map die is ingesteld op het weigeren van berichten die van buiten de organisatie komen. Alleen een e-mailbeheerder voor de organisatie van de geadresseerde kan dit wijzigen.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.7.13 of 5.7.135 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.136

Sender was not authenticated

Het adres van de ontvanger is een e-mailgebruiker die is ingesteld op het weigeren van berichten die van buiten de organisatie komen. Alleen een e-mailbeheerder voor de organisatie van de geadresseerde kan dit wijzigen.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 5.7.136 in Office 365 oplossen voor meer informatie.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

Het verzendende IPv6-adres moet over een omgekeerde DNS-record beschikken om e-mail via IPv6 te kunnen verzenden.

Zie Support for anonymous inbound email messages over IPv6 (Ondersteuning voor anonieme inkomende e-mailberichten via IPv6) voor meer informatie.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Het verzendende account is geblokkeerd vanwege de detectie van spam.

Zie Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 451 5.7.500-699 (ASxxx) in Office 365 oplossen voor details.

Controleer of eventuele problemen met het account zijn opgelost en stel de referenties opnieuw in. Neem via de gebruikelijke kanalen contact op met de ondersteuning om ervoor te zorgen dat via dit account weer e-mail kan worden verzonden.

5.7.502

Access denied, banned sender

Het verzendende account is geblokkeerd vanwege de detectie van spam.

Controleer of eventuele problemen met het account zijn opgelost en stel de referenties opnieuw in. Neem via de gebruikelijke kanalen contact op met de ondersteuning om ervoor te zorgen dat via dit account weer e-mail kan worden verzonden.

5.7.503

Access denied, banned sender

Het verzendende account is geblokkeerd vanwege de detectie van spam.

Controleer of eventuele problemen met het account zijn opgelost en stel de referenties opnieuw in. Neem via de gebruikelijke kanalen contact op met de ondersteuning om ervoor te zorgen dat via dit account weer e-mail kan worden verzonden.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Het adres van de ontvanger waar u een bericht heen wilt sturen, is niet geldig.

Controleer het e-mailadres van de ontvanger en probeer het opnieuw.

5.7.505

Access denied, banned recipient

De ontvanger waar u een bericht heen wilt sturen, is niet geldig.

Neem contact op met de ondersteuning als u denkt dat dit niet klopt.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Uw server probeert zich voor te doen (HELO volgens RFC 821) als de server waarmee wordt geprobeerd verbinding te maken, in plaats van met de eigen Fully Qualified Domain Name.

Dit is niet toegestaan en is karakteristiek voor gedrag van spambots.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

Het IP-adres waarvandaan u wilt verzenden, is geblokkeerd door de organisatie van de ontvanger.

Neem contact op met de ontvanger om dit probleem op te lossen.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

Het IPv6-bereik van de afzender heeft geprobeerd te veel berichten in een te korte tijd te verzenden.

Niet van toepassing

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Het domein van de afzender in het 5322.From-adres geeft geen DMARC door.

Niet van toepassing

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

De afzender probeert een bericht via IPv6 naar de ontvanger te verzenden, maar de ontvanger accepteert geen e-mailberichten via IPv6.

Niet van toepassing

5.7.511

Access denied, banned sender

Het account waarvandaan u probeert te verzenden, is geblokkeerd.

Zie Removing a user, domain, or IP address from a block list after sending spam email (Een gebruiker, domein of IP-adres verwijderen uit een lijst met geblokkeerde geadresseerden na het verzenden van ongewenste e-mail) voor meer informatie.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Bericht is verzonden zonder geldig e-mailadres in de regel Van.

Alleen Office 365. Elk bericht moet een geldig e-mailadres bevatten in het veld Van. Bij een juiste opmaak van dit adres staan er punthaken rond het e-mailadres, bijvoorbeeld: <security@contoso.com>. Zonder dit adres wordt het bericht in Office 365 geweigerd.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Het domein van de geadresseerde heeft uw IP-adres toegevoegd aan zijn aangepaste blokkeringslijst.

Het domein dat het e-mailbericht heeft ontvangen, heeft het IP-adres van de afzender geblokkeerd. Als u denkt dat uw IP-adres abusievelijk is toegevoegd aan de aangepaste blokkeringslijst van het domein van de ontvanger, neem dan rechtstreeks contact op met de ontvanger met de vraag om het adres uit de blokkeringslijst te verwijderen.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

Het IP-adres waarvandaan u probeert te verzenden, is geblokkeerd.

Controleer of u de aanbevolen procedures voor het bezorgen van e-mail volgt en zorg ervoor dat de beoordeling van uw IP-adres niet is verlaagd als gevolg van compromitterend of schadelijk e-mailverkeer. Als u meent dat u dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, kunt u gebruikmaken van de selfserviceportal om te vragen van de lijst te worden verwijderd. Zie Use the delist portal to remove yourself from the Office 365 blocked senders list (De delist-portal gebruiken om uzelf uit de lijst met geblokkeerde afzenders van Office 365 te verwijderen) voor meer informatie.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Het meeste verkeer afkomstig van deze tenant is verdacht bevonden en heeft geresulteerd in een blokkering voor het verzenden van e-mail.

Zorg ervoor dat eventuele beveiligingsrisico's of openstaande verbindingen zijn weggenomen en neem vervolgens contact op met de ondersteuning via de reguliere kanalen.

Wat staat er in een NDR?

Exchange-NDR's zijn ontworpen om gemakkelijk gelezen en begrepen te kunnen worden door e-mailgebruikers en beheerders. Er zijn verschillende indelingen voor NDR's. De NDR nieuwe stijl bevat een beschrijving van het probleem in gewone taal, samen met de stappen om het op te lossen. In de volgende afbeelding ziet u de indeling voor dit type NDR.

Nieuwste indeling voor melding van afleveringsstatus (DSN) in Office 365

De informatie in de NDR's nieuwe stijl is zodanig ontworpen zodat de gewone e-mailgebruiker het probleem gemakkelijk kan oplossen. Als dat niet mogelijk is, bevat de NDR informatie voor beheerders en ook een koppeling naar meer informatie op internet. De volgende velden worden weergegeven in de nieuwste Office 365-NDR's.

Veld

Beschrijving

Office 365-logo   

Hiermee wordt aangegeven dat de NDR door Office 365 is gegenereerd. Het logo betekent niet per definitie dat Office 365 verantwoordelijk is voor de fout is. Hiermee wordt aangegeven welke berichteneindpunten of -services betrokken zijn bij de e-mailtransactie. Dit is niet altijd duidelijk in de oude NDR's.

Oorzaak   

In dit gedeelte vindt u de reden waarom het bericht niet is bezorgd.

Indicator voor Fix it-eigenaar   

Deze sectie bevat op overzichtelijke wijze een weergave van het probleem en wie het dient op te lossen. In de afbeelding ziet u de drie basisdeelnemers in een e-mailtransactie in Office 365: de afzender, Office 365 en de geadresseerde. Het met rood gemarkeerde gebied is de plaats waar het probleem gewoonlijk moet worden opgelost.

Oplossing   

Dit gedeelte is bedoeld voor de eindgebruiker of de afzender van de e-mail die de NDR ontvangt. Hierin wordt uitgelegd hoe u het probleem kunt oplossen.

Meer informatie voor e-mailbeheerders   

In dit gedeelte vindt u een gedetailleerde uitleg van het probleem, en de oplossing met de technische details en een koppeling naar een webartikel met gedetailleerd referentiemateriaal.

Berichtenhops   

Deze sectie bevat referenties naar tijden en het systeem met betrekking tot het bericht, zodat een beheerder de berichtenhops of de paden tussen de servers kan volgen. Met deze informatie kan een beheerder problemen tussen de berichtenhops snel vinden.

Voor NDR's zonder de meest recente indeling, kan de informatie in twee gedeelten worden onderverdeeld: gebruikersgegevens en diagnostische informatie voor beheerders. In de volgende afbeelding ziet u de indeling voor één type Exchange Online-NDR.

Tabblad Ontwerpen

Gebruikersgegevens

De sectie Gebruikersgegevens wordt in sommige NDR's als eerste weergegeven en heeft als belangrijkste taak om kort samen te vatten wat er fout is gegaan. De tekst is ontworpen om de afzender van het bericht te helpen vaststellen waarom het bericht is geweigerd en, indien mogelijk, hoe het bericht opnieuw kan worden verzonden. Het e-mailadres van elke geadresseerde wordt weergegeven, en ook de reden van de fout wordt vermeld in de ruimte onder het e-mailadres van de geadresseerde. De naam van de e-mailserver die het bericht heeft geweigerd, kan ook in deze sectie zijn opgenomen.

Diagnostische informatie voor beheerders

De sectie Diagnostische informatie voor beheerders bevat uitgebreide technische informatie die beheerders moet helpen om het probleem met de berichtaflevering op te lossen. Deze sectie bevat gedetailleerde informatie over de specifieke fout die is opgetreden tijdens de bezorging van het bericht, de server die de NDR heeft gegenereerd en de server die het bericht heeft geweigerd. Voor deze sectie wordt gebruikgemaakt van de volgende indeling:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Veld

Beschrijving

Bronserver   

In dit veld staat de naam van de SMTP-mailserver waardoor de NDR is gemaakt. Als er geen externe server wordt weergegeven onder het e-mailadres van de afzender, is de bronserver ook de server die het oorspronkelijke e-mailbericht heeft geweigerd. Als door de externe e-mailserver het bericht eerst is bevestigd en geaccepteerd, maar later geweigerd, bijvoorbeeld vanwege inhoudsbeperkingen, dan wordt de NDR door de externe server gegenereerd. Als door de externe mailserver het bericht nooit wordt bevestigd en geaccepteerd, wordt de NDR gegenereerd door de server in Exchange Online die het bericht verzendt.

<geweigerde geadresseerde>   

Deze waarde is het e-mailadres van de geadresseerde. Als bezorging bij meer dan één geadresseerde is mislukt, worden de e-mailadressen van alle geadresseerden vermeld. Bij elke mislukte bezorging is ook de volgende informatie opgenomen:

Veld

Beschrijving

<externe server>   

Deze waarde is de naam van de mailserver die het bericht heeft afgewezen. Als het oorspronkelijke bericht door de ontvangende server is bevestigd en later is geweigerd, wordt de waarde van de externe server niet ingevuld.

<uitgebreide statuscode>   

Deze waarde wordt toegewezen door de mailserver die het oorspronkelijke bericht heeft geweigerd en de waarde geeft aan waarom het bericht is geweigerd. Deze codes zijn gedefinieerd in RFC 3463 en maken gebruik van de indeling abc x.y.z, waarbij de waarden van de tijdelijke aanduiding gehele getallen zijn. Bijvoorbeeld: een code 5.x.x geeft een permanente fout aan en een code 4.x.x duidt op een tijdelijke fout. Hoewel de uitgebreide statuscode vaak door een externe mailserver wordt gegenereerd, maakt Exchange Online gebruik van de waarde van de uitgebreide statuscode om te bepalen welke tekst moet worden weergegeven in de sectie voor de gebruikersgegevens.

<SMTP-respons>   

Deze waarde wordt geretourneerd door de mailserver die het oorspronkelijke bericht heeft geweigerd. Deze tekst bevat een beschrijving van de waarde van de verbeterde statuscode. De tekst wordt altijd weergegeven in de Amerikaanse ASCII-indeling.

Oorspronkelijke berichtkoppen   

Deze sectie bevat de berichtkopvelden van het geweigerde bericht. Deze berichtvelden kunnen nuttige diagnostische informatie bevatten, zoals het pad dat het bericht heeft genomen voordat het werd geweigerd, of de veldwaarde To overeenkomt met de waarde van de geweigerde geadresseerde.

Een NDR van Exchange interpreteren

Hier is een voorbeeld. Stel dat u een NDR van Exchange ontvangt met de volgende informatie:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

In de sectie met gebruikersgegevens kunt u lezen dat de geadresseerde Arnaud Lopes is en dat het bericht is geweigerd door de mailserver mail.contoso.com, die geen mailserver is van Exchange Online of Exchange Online Protection.

In de sectie Diagnostische informatie voor beheerders kunt u zien dat alpineskihouse.com heeft geprobeerd verbinding te maken met de server mail.contoso.com om het bericht te verzenden naar de ontvanger arnaud@contoso.com. Mail.contoso.com heeft echter geantwoord met fout 530 5.7.1 Client was not authenticated. Hoewel bigfish.com de NDR heeft gegenereerd, heeft mail.contoso.com het bericht geweigerd, zodat de beheerders van contoso.com verantwoordelijk zijn voor de oplossing van het probleem. Deze specifieke fout geeft aan dat de server mail.contoso.com zodanig is geconfigureerd dat er geen anonieme e-mail van internet mag worden geaccepteerd.

Hoewel vanwege de lengte en de complexiteit de oorspronkelijke berichtkoppen uit dit voorbeeld zijn weggelaten, kunt u meestal nuttige informatie uit de volgende berichtvelden halen:

 • To:   Dit veld kan handig zijn als het e-mailadres verkeerd is getypt.

 • Received: Deze velden bevatten de gegevens voor het laatste pad voor het bericht en de laatste hop waarmee de DSN is gegenereerd als die niet gemakkelijk uit de Generating server-waarde in de NDR kan worden afgeleid.

 • Received-SPF:   Als deze waarde anders is dan pass, controleert u de SPF (Sender Policy Framework) DNS-record voor uw domein. Zie Add or edit custom DNS records in Office 365 (Aangepaste DNS-records toevoegen of bewerken in Office 365) voor meer informatie.

Nog steeds hulp nodig met NDR's of andere statusmeldingen?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×