Rapporten gebruiken om de prestaties en het gebruik van een site te meten

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u verantwoordelijk bent voor het beheer van een site, krijgt u waarschijnlijk vaak vragen als:

 • Hoe veel mensen bezoeken mijn site?

 • Is het bezoek aan mijn site veranderd in de loop van de tijd?

 • Welke gebruikers zijn het actiefst op mijn site?

 • Waar komen de bezoekers op mijn site vandaan?

 • Welke pagina's en resources op mijn site worden het vaakst bekeken?

 • Hoe kan ik bepalen waar documenten en andere resources in het werkstroomproces staan?

Daarnaast hebt u als beheerder van een website zelf ook vragen waarop u regelmatig antwoord wilt, zoals:

 • Bevat mijn site resources die ik kan verwijderen omdat ze niet worden gebruikt of verouderd zijn?

 • Hoe spoor ik problemen op mijn site (bijvoorbeeld bestanden zonder koppeling, langzame pagina's en verbroken hyperlinks) op voordat deze door gebruikers worden opgemerkt en gerapporteerd?

Al deze vragen zouden u boven het hoofd kunnen groeien, maar met Microsoft Office SharePoint Designer 2007 en een site van Windows SharePoint Services 3.0 of van Microsoft Office SharePoint Server 2007 kunt u deze vragen snel beantwoorden dankzij de rapporten van Office SharePoint Designer 2007. In dit artikel wordt besproken hoe u rapporten kunt gebruiken om de prestaties en het gebruik van een site te meten.

Belangrijk : Gegevens voor de rapporten die worden gegenereerd door Office SharePoint Designer 2007 worden opgeslagen op de server waarop de site wordt gehost. Serverbeheerders kunnen toegang tot deze rapporten verlenen of weigeren. Als de rapporten die u opvraagt geen gegevens bevatten, neemt u contact op met de serverbeheerder voor hulp. U kunt alleen gebruiksrapporten uitvoeren als u de machtiging Gebruikersgegevens weergeven hebt en de serverbeheerder heeft ingesteld dat er gebruiksgegevens worden verzameld op de server. Het verzamelen van gebruiksgegevens op de server is standaard uitgeschakeld.

Wat wilt u doen?

Weergeven van het rapport Site-samenvatting

Rapporten over bestanden weergeven

Rapporten over gedeelde inhoud weergeven

Rapporten over problemen weergeven

Weergeven van het rapport Gebruiksoverzicht

Gedetailleerde gebruiksrapporten weergeven

Grafiek gebruiksgegevens

Een rapport sorteren

Een rapport filteren

Een rapport kopiëren

Een rapport opslaan

Het rapport Site-samenvatting weergeven

Het rapport Site-samenvatting biedt een globaal overzicht van een site met koppelingen naar meer gedetailleerde rapporten. U kunt bijvoorbeeld een rapport Site-samenvatting genereren zoals in de volgende illustratie.

Rapport Site-samenvatting

Een rapport Site-samenvatting voor een site genereren:

 1. Open de site waarvoor u het rapport wilt uitvoeren in Office SharePoint Designer 2007.

 2. Wijs Rapporten aan in het menu Site en klik op Site-samenvatting.

  Het rapport wordt gegenereerd.

Opmerking : U kunt op de hyperlinks in de kolom Naam klikken om te navigeren naar rapporten met meer details. Klik bijvoorbeeld op Verbroken hyperlinks als u direct naar het rapport Verbroken hyperlinks wilt gaan.

Naar boven

Rapporten over bestanden weergeven

U kunt rapporten genereren waarin alle bestanden, onlangs toegevoegde bestanden, onlangs gewijzigde bestanden of oude bestanden worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld nieuwe inhoud onder de aandacht wilt brengen op de startpagina of door middel van een nieuwsbrief ter promotie van uw site, gebruikt u het rapport Laatst toegevoegde bestanden om snel de nieuwe inhoud te identificeren. U kunt ook het rapport Oudere bestanden gebruiken om te bepalen welke inhoud mogelijk bijgewerkt of verwijderd moet worden.

Als u rapporten over bestanden wilt uitvoeren, moet u eerst definiëren wat recente en oude bestanden zijn en opgeven hoeveel maanden er in een rapport worden weergegeven:

 1. Open in Office SharePoint Designer 2007 de website waarvoor u het rapport wilt uitvoeren.

 2. Klik op Toepassingsopties in het menu Extra.

 3. Klik op het tabblad Rapportweergave.

  Het dialoogvenster Toepassingsopties met het tabblad Rapportweergave

 4. Voer in het vak Recente bestanden zijn minder dan het aantal dagen in waarmee u een recente pagina definieert.

 5. Voer in het vak Oudere bestanden zijn meer dan het aantal dagen in waarmee u een oude pagina definieert.

 6. Voer in het vak Aantal weergegeven maanden het aantal maanden in dat in rapporten moet worden weergegeven.

 7. Klik op OK.

  U kunt de rapporten nu uitvoeren.

 8. Wijs Rapporten aan in het menu Site, wijs Bestanden aan en klik op het rapport dat u wilt uitvoeren:

  • Alle bestanden     hiermee geeft u een lijst van alle bestanden in de site weer.

  • Laatst toegevoegde bestanden     hiermee geeft u een lijst weer van de bestanden die binnen het aantal dagen dat u bij stap 4 hebt opgegeven aan de site zijn toegevoegd.

  • Laatst gewijzigde bestanden     hiermee geeft u een lijst weer van de bestanden die binnen het aantal dagen dat u bij stap 4 hebt opgegeven zijn gewijzigd.

  • Oudere bestanden     hiermee geeft u een lijst weer van bestanden die als "ouder" worden beschouwd, zoals wordt bepaald door het aantal dagen dat u bij stap 5 hebt opgegeven.

  • Uitcheckstatus     hiermee geeft u een lijst van de bestanden weer met daarbij de huidige Uitcheckstatus van elk bestand. (Dit rapport bevat ook kolommen met de gegevens Uitgecheckt door, Versie en Vergrendeld op.)

   In de rapportweergave voor rapporten over bestanden kunt u klikken op opties in de lijst om zo snel de instellingen voor oude of recente bestanden te wijzigen.

   Rapportweergave met filtermenu voor bestandsleeftijd

Naar boven

Rapporten over gedeelde inhoud weergeven

Gedeelde inhoud bestaat uit basispagina's, aangepaste pagina's en andere pagina's in de sitedefinitie en koppelingen naar opmaakmodellen. Met Office SharePoint Designer 2007 kunt u gemakkelijk gedeelde inhoud vinden. Als u bijvoorbeeld een logo wilt wijzigen op alle pagina's in uw website en u basispagina's gebruikt voor de pagina-opmaak, kunt u het rapport Basispagina's gebruiken om alle basispagina's te vinden waarop het logo moet worden gewijzigd. U kunt ook het rapport Koppelingen opmaakmodel gebruiken om alle opmaakmodellen te vinden die moeten worden bijgewerkt wanneer u een ander lettertype of andere opmaak wilt toepassen in uw site.

 1. Open in Office SharePoint Designer 2007 de website waarvoor u het rapport wilt uitvoeren.

 2. Wijs Rapporten aan in het menu Site, wijs Gedeelde inhoud aan en klik op het rapport dat u wilt uitvoeren:

  • Dynamische websjablonen     hiermee geeft u een lijst weer van alle pagina's in de site, waarbij in de kolom Dynamische websjabloon wordt aangegeven of een pagina is gekoppeld aan een dynamische websjabloon (en zo ja, aan welke).

  • Basispagina's     hiermee geeft u een lijst weer van alle pagina's in de site, waarbij in de kolom Basispagina wordt aangegeven of een pagina is gekoppeld aan een basispagina (en zo ja, aan welke).

  • Aangepaste pagina's     hiermee geeft u een lijst weer van alle pagina's in de site, waarbij in de kolom Aangepast wordt aangegeven of een pagina die is gebaseerd op de sitedefinitie is aangepast.

  • Koppelingen opmaakmodel     hiermee geeft u een lijst weer van alle pagina's in de site, waarbij in de kolom Koppelingen opmaakmodel wordt aangegeven of een pagina is gekoppeld aan een opmaakmodel.

   Opmerking : De weergegeven koppelingen naar opmaakmodellen zijn koppelingen naar statische opmaakmodellen (codes van het type <link>). Koppelingen naar dynamische opmaakmodellen die worden gegenereerd door Microsoft ASP.NET-besturingselementen (bijvoorbeeld <SharePoint:CssLink>) worden niet in dit rapport vermeld.

Naar boven

Rapporten over problemen weergeven

Met de rapporten van Office SharePoint Designer 2007 over problemen kunt u vooruitlopen op mogelijke problemen en deze oplossen voordat gebruikers er last van hebben. U kunt met deze rapporten bijvoorbeeld langzame pagina's en verbroken hyperlinks opsporen en bestanden zoeken die verwijderd kunnen worden omdat ze niet aan andere bestanden zijn gekoppeld. Voordat u een rapport Problemen uitvoert, moet u eerst een definitie opgeven van langzame pagina's.

 1. Open in Office SharePoint Designer 2007 de website waarvoor u het rapport wilt uitvoeren.

 2. Klik op Toepassingsopties in het menu Extra.

 3. Klik op het tabblad Rapportweergave.

  Het dialoogvenster Toepassingsopties met het tabblad Rapportweergave

 4. Voer in het vak Langzame pagina's hebben minimaal het aantal downloadseconden in dat nodig is om een langzame pagina te downloaden.

 5. Voer in het vak Verbindingssnelheid is het aantal kilobits per seconde (Kbps) van de verbindingssnelheid van de gemiddelde gebruiker in.

 6. Klik op OK.

  U kunt de rapporten nu uitvoeren.

 7. Klik op Site, wijs Rapporten aan, wijs Problemen aan en klik op het rapport dat u wilt uitvoeren:

  • Niet-gekoppelde bestanden     hiermee geeft u een lijst weer van alle bestanden in de site waar geen koppelingen naar toe zijn. Met deze lijst kunt u bestanden opsporen die niet worden gebruikt en uit de site kunnen worden verwijderd. Dit rapport houdt geen rekening met koppelingen die worden gegenereerd door ASP.NET-besturingselementen zoals het webonderdeel Inhoudsopgave in sites van Office SharePoint Server 2007.

  • Langzame pagina's     hiermee geeft u een lijst weer van alle pagina's in de site die langzaam zijn volgens de definitie die u in stap 3 hebt opgegeven en de verbindingssnelheid die u in stap 4 hebt opgegeven. Dit rapport geeft aan hoe lang het duurt om de opmaakcodes van een pagina te laden en houdt geen rekening met dynamische inhoud die wordt gegenereerd door ASP.NET-besturingselementen.

  • Hyperlinks     hiermee geeft u een lijst weer van alle hyperlinks in de site. Nadat u dit rapport hebt uitgevoerd, wordt gevraagd of u de hyperlinks in de site wilt controleren. Klik op Ja als u wilt dat Office SharePoint Designer 2007 alle hyperlinks naloopt en controleert. Het resultaat van dit proces is een lijst met hyperlinks waarbij voor elke hyperlink wordt aangegeven of deze OK of Verbroken is. Als u een verbroken hyperlink wilt bewerken, klikt u op de hyperlink in het rapport en vervolgens op Hyperlink bewerken op de werkbalk die in de rechterbovenhoek van het documentvenster in de rapportweergave wordt weergegeven.

   Opmerking :  dialoogvenster hyperlink bewerken

  • Fouten van onderdelen     hiermee geeft u een lijst weer van onderdelen, bijvoorbeeld Interactieve knoppen of bezoekerstellers (die ook wel webbots of bots worden genoemd), waarbij fouten optreden. Als u een lijst van webonderdelen wilt weergeven, klikt u op Webonderdeel in het menu Invoegen.

Naar boven

Het rapport Gebruiksoverzicht weergeven

Met het rapport Gebruiksoverzicht krijgt u een antwoord op een aantal dringende vragen die site-eigenaren over hun site stellen, zoals het aantal gebruikers van een site, welke resources het populairst zijn, wie de site het meest gebruikt en waarvandaan bezoekers op de site komen. Het rapport Gebruiksoverzicht bevat onder andere een overzicht van het totaal aantal bezoeken, paginabezoeken en gedownloade bytes.

Rapport gebruiksoverzicht

Volg deze stappen om het rapport Gebruiksoverzicht uit te voeren:

 1. Open in Office SharePoint Designer 2007 de website waarvoor u het rapport wilt uitvoeren.

 2. Wijs Rapporten aan in het menu Site, wijs Gebruik aan en klik op Gebruiksoverzicht.

  Het rapport wordt gegenereerd. U kunt op een van de gekoppelde items in de kolom Naam klikken om gedetailleerde rapporten weer te geven.

Naar boven

Gedetailleerde gebruiksrapporten weergeven

Met de gedetailleerde gebruiksrapporten kunt u antwoorden geven op vragen over de wijze waarop bezoekers een site gebruiken. Zo geeft het rapport Gebruiksoverzicht dat in het vorige gedeelte werd besproken een overzicht van het totaal aantal bezoeken, maar in het rapport Aantal bezoeken per maand ziet u het aantal bezoeken per pagina. Hieronder volgen de stappen voor het uitvoeren van gedetailleerde gebruiksrapporten:

 1. Open in Office SharePoint Designer 2007 de website waarvoor u het rapport wilt uitvoeren.

 2. Wijs Rapporten aan in het menu Site, wijs Gebruik aan en klik op het rapport dat u wilt uitvoeren:

  • Maandelijkse samenvatting     hiermee krijgt u een overzicht van het aantal keren dat de site is bezocht, het aantal bezoeken, het totaal aantal bezoeken en de downloadgrootte per maand.

  • Wekelijkse samenvatting     hiermee krijgt u een overzicht van het aantal keren dat de site is bezocht, het aantal bezoeken, het totaal aantal bezoeken en de downloadgrootte per week.

  • Dagelijkse samenvatting     hiermee krijgt u een overzicht van het aantal keren dat de site is bezocht, het aantal bezoeken, het totaal aantal bezoeken en de downloadgrootte per dag.

  • Aantal bezoeken per maand     hiermee krijgt u een overzicht van het totaal aantal bezoeken en het aantal bezoeken per maand per pagina.

  • Aantal bezoeken per week     hiermee krijgt u een overzicht van het totaal aantal bezoeken en het aantal bezoeken per week per pagina.

  • Aantal bezoeken per dag     hiermee krijgt u een overzicht van het totaal aantal bezoeken en het aantal bezoeken per maand per dag.

  • Bezoekers     hiermee krijgt u een overzicht van bezoekers en het percentage per bezoeker van het totaal voor een geselecteerde maand.

  • Besturingssystemen     hiermee krijgt u een overzicht van de besturingssystemen van bezoekers en het percentage van het totaal voor een geselecteerde maand.

  • Browsers     hiermee krijgt u een overzicht van de browsers van bezoekers en het percentage van het totaal voor een geselecteerde maand.

  • Verwijzende domeinen     hiermee krijgt u een overzicht van bezoeken die afkomstig zijn van een bepaald domein en het percentage van het totaal voor een geselecteerde maand.

  • Verwijzende URL's     hiermee krijgt u een overzicht van bezoeken die afkomstig zijn van een bepaalde URL en het percentage van het totaal voor een geselecteerde maand.

  • Zoekreeksen     hiermee krijgt u een overzicht van de zoekreeksen die in het zoekvak van de site zijn getypt en het percentage van het totaal voor een geselecteerde maand.

Naar boven

Gebruiksgegevens in een grafiek plaatsen

U kunt heel gemakkelijk een grafiek maken waarin de gebruiksgegevens grafisch worden weergegeven, zodat u sneller trends en gebruikspatronen kunt herkennen.

 1. Wijs Rapporten aan in het menu Site, wijs Gebruik aan en klik op het rapport dat u wilt uitvoeren.

 2. Ga naar de lijst Grafiek op de werkbalk in de rechterbovenhoek van het documentvenster en klik op het grafiektype dat u wilt maken, bijvoorbeeld een Kolomdiagram.

  werkbalk in rapportweergave met de lijst grafiek

  Het rapport wordt in een nieuw venster geopend.

  Grafiek Gebruiksgegevens

  Opmerking : Grafiekgegevens worden standaard tegelijk met gebruiksrapporten gegenereerd. Als u geen grafiekgegevens kunt vinden wanneer u het rapport probeert uit te voeren, gaat u als volgt te werk: klik op Toepassingsopties in het menu Extra, klik op het tabblad Rapportweergave en schakel het selectievakje Grafiek toevoegen als rapport over het gebruik wordt opgeslagen in.

Naar boven

Een rapport sorteren

In de rapportweergave kunt u een rapport sorteren door op de kolomkoppen te klikken.

Naar boven

Een rapport filteren

U kunt de rapportresultaten beperken zodat alleen de gewenste gegevens worden weergegeven. U kunt op één kolom filteren of een progressief filter maken door op meerdere kolommen te filteren.

 1. Wijs Rapporten aan in het menu Site en klik op het rapport dat u wilt uitvoeren.

 2. Klik op de pijl naast de koptekst van de kolom waarop u wilt filteren en klik op de gegevens waarop u wilt filteren.

  Als u bijvoorbeeld op bestandstype wilt filteren, klikt u op de pijl naast de kolomkop Type en vervolgens op BMP zodat het rapport alleen bitmapbestanden bevat.

  Kolom Type met filtermenu

 3. Als u op meer dan één kolom wilt filteren, herhaalt u stap 2 voor elke kolom.

 4. Als u een aangepast filter voor een kolom wilt maken, klikt u op de pijl naast de kolomkop en klikt u op (Aangepast). Voer de zoekcriteria in en klik op OK.

  U kunt bijvoorbeeld een aangepast automatisch filter gebruiken om alle BMP- en GIF-bestanden in een site weer te geven.

  Dialoogvenster Aangepast AutoFilter

 5. Als u een filter op een kolom wilt wissen, klikt u op de pijl naast de kolomkop en klikt u vervolgens op (Alle).

Opmerking : Filterinstellingen die zijn toegepast op het moment dat u de site sluit, worden opgeslagen. Als u in een nieuw rapport bepaalde bestanden niet kunt vinden, kan het zijn dat filters die u in een vorige sessie hebt toegepast ervoor zorgen dat die bestanden zijn verborgen.

Als u alle filters uit een rapport wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een kolomkop en klikt u op Filters verwijderen in het snelmenu.

Naar boven

Een rapport kopiëren

Nadat u een rapport hebt uitgevoerd, kan het zijn dat u de resultaten wilt kopiëren naar een e-mailbericht of een document (bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-werkblad). U kunt alle rapporten kopiëren met uitzondering van het rapport Site-samenvatting.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop in het rapport dat u hebt uitgevoerd en klik op Rapport kopiëren in het snelmenu.

  snelmenu van de kolom naam met de opdracht rapport kopiëren geselecteerd

 2. Plak de gegevens in het document of bericht.

Naar boven

Een rapport opslaan

U kunt rapporten opslaan als u Microsoft Office Excel 2007 wilt gebruiken om de resultaten weer te geven en te analyseren of om aangepaste grafieken en afbeeldingen van de resultaten te maken.

 1. Wijs Rapporten aan in het menu Site en klik op het rapport dat u wilt uitvoeren.

 2. Klik op Opslaan in het menu Bestand of druk op CTRL+S.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het rapport en klik op Opslaan. Het rapport wordt opgeslagen als een HTM-bestand in uw site.

  rapport in excel geopend

 4. Dubbelklik op het rapport om het te openen.

  Het rapport wordt geopend in Office Excel 2007.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×