Rapport Vergaderings-poll

CSV downloaden. Hiermee opent u het dialoogvenster Bestand downloaden met opties voor het downloaden van het rapport.

Vergaderingsoverzicht

Tabel waarin wordt beschreven voor welke vergadering u het rapport Vergaderings-poll genereert.

  • Vergaderings-id. Vergaderings-id.

  • Begindatum en -tijd plannen. Feitelijke begindatum en -tijd van de vergadering.

  • Organisator. Naam van de persoon die de vergadering heeft georganiseerd.

  • Aantal reserveringen. Verwacht aantal deelnemers op het moment dat de vergadering werd gepland.

  • Onderwerp. Onderwerp van de vergadering.

  • Duur plannen. Geplande duur van de vergadering in minuten.

  • Boeken op. Code die door uw organisatie wordt gebruikt om het gebruik van Live Meeting bij te houden.

  • Maximum aantal gelijktijdige verbindingen. Hoogste aantal deelnemers aan de vergadering op een bepaald tijdstip.

De tabel Vergaderingsoverzicht is verdeeld in twee kolommen met gegevens die aangeven voor welke vergadering u het rapport Vergaderings-poll genereert. De categorieën worden links in elke kolom weergegeven en de resultaten voor elke categorie worden rechts in elke kolom weergegeven.

Poll-gegevens

Tabel waarin poll-resultaten per deelnemer worden beschreven.

Dag van activiteit. Dag waarop de gebruiker aanwezig is geweest bij de vergadering.

Naam. Naam van de deelnemer aan de vergadering.

Rol. Live Meeting-gebruikersrol van de deelnemer aan de vergadering.

Gearriveerd. Datum en tijdstip waarop de deelnemer aan de vergadering is gearriveerd.

Duur. Duur van de aanwezigheid van de deelnemer bij de vergadering in uren, minuten en seconden.

Bedrijf Bedrijf waartoe de deelnemer van de vergadering behoort, indien opgegeven.

Vraag. Poll-vraag die tijdens de vergadering wordt gevraagd.

Elke rij van de tabel Poll-gegevens komt overeen met één deelnemer aan de vergadering.

Poll-resultaten

Tabel met gegevens waarmee de poll-vraag en -resultaten gedetailleerd worden beschreven.

Vraag. Poll-vraag zoals deze wordt weergegeven op de poll-dia.

Uitgebrachte stemmen. Aantal stemmen dat is uitgebracht voor de poll-optie.

Percentage van uitgebrachte stemmen. Percentage van het totale aantal stemmen dat is ontvangen voor de poll-optie.

De bovenste rij van de tabel Poll-resultaten bevat de datum en het tijdstip waarop de poll is afgenomen. Elke rij met resultaten vertegenwoordigt één optie in de poll.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×