Rapport Aanwezigheid bij vergaderingen

CSV downloaden. Hiermee opent u het dialoogvenster Bestand downloaden met opties voor het downloaden van het rapport.

Vergaderingsoverzicht

Tabel met gegevens waarmee wordt aangegeven voor welke vergadering u het rapport Aanwezigheid bij vergaderingen genereert.

  • Vergaderings-id. Vergaderings-id.

  • Begindatum en -tijd plannen. Feitelijke begindatum en -tijd van de vergadering.

  • Organisator. Naam van de persoon die de vergadering heeft georganiseerd.

  • Aantal reserveringen. Verwacht aantal deelnemers op het moment dat de vergadering werd gepland.

  • Onderwerp. Onderwerp van de vergadering.

  • Duur plannen. Geplande duur van de vergadering in minuten.

  • Boeken op. Code die door uw organisatie wordt gebruikt om het gebruik van Live Meeting bij te houden.

  • Maximum aantal gelijktijdige verbindingen. Hoogste aantal deelnemers aan de vergadering op een bepaald moment.

Rapport Poll-gegevens Hiermee genereert u het rapport Poll-gegevens.

Rapport Lijst met vergaderingen Hiermee genereert u het rapport Lijst met vergaderingen.

De tabel Vergaderingsoverzicht is verdeeld in twee kolommen met gegevens die aangeven voor welke vergadering u het rapport Aanwezigheid bij vergaderingen genereert. De categorieën worden links in elke kolom weergegeven en de resultaten voor elke categorie worden rechts in de kolom weergegeven.

Aanwezigheidsgegevens voor vergadering

Tabel met gegevens over de verbinding met de vergadering.

Dag van activiteit. Dag waarop de gebruiker aanwezig is geweest bij de vergadering.

Naam. Naam van de deelnemer aan de vergadering.

Rol. Live Meeting-gebruikersrol van de deelnemer aan de vergadering.

Gearriveerd. Datum en tijdstip waarop de deelnemer aan de vergadering is gearriveerd.

Duur. Duur van de aanwezigheid van de deelnemer bij de vergadering (in uren, minuten en seconden).

IP-adres IP-adres van de computer vanaf waar is deelgenomen aan de vergadering.

Bedrijf Bedrijf waartoe de deelnemer van de vergadering behoort, indien opgegeven.

Browser. Informatie over de webbrowser van de deelnemer.

Elke rij van de tabel Aanwezigheidsgegevens voor vergadering komt overeen met één deelnemer aan de vergadering.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×