RANG.GELIJK, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie RANG in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de rang van een getal in een lijst getallen. De rang van een getal is de grootte van het getal ten opzichte van de andere getallen in de lijst. Als er meerdere waarden zijn met dezelfde rang, wordt de hoogste rang van die reeks waarden als resultaat gegeven.

Als u de lijst sorteert, is de rang van een getal gelijk aan de positie van het getal.

Syntaxis

RANG.GELIJK(getal;verw;[volgorde])

De syntaxis van de functie RANG.GELIJK heeft de volgende argumenten:

 • getal     Vereist. Het getal waarvan u de rang wilt bepalen.

 • verw     Vereist. Een matrix met of een verwijzing naar een lijst met getallen. Niet-numerieke waarden in verw worden genegeerd.

 • volgorde     Optioneel. Een getal dat aangeeft hoe de rang van getal moet worden bepaald.

Opmerkingen

 • Als volgorde gelijk is aan 0 (nul) of is weggelaten, wordt de rang berekend alsof verw in aflopende volgorde gesorteerd is.

 • Als volgorde een andere waarde is dan 0, wordt de rang berekend alsof verw in oplopende volgorde gesorteerd is.

 • Met RANG.GELIJK krijgen identieke getallen dezelfde rang. De aanwezigheid van identieke getallen heeft echter wel invloed op de rang van de daaropvolgende getallen. Als bijvoorbeeld het getal 10 twee keer voorkomt in een lijst met gehele getallen die in oplopende volgorde zijn geselecteerd, en rang 5 heeft, krijgt het getal 11 rang 7 (er is geen getal met rang 6).

 • Voor sommige doeleinden kan het handig zijn om een definitie van rang te gebruiken waarbij rekening wordt gehouden met identieke getallen. In het voorgaande voorbeeld zou een gewijzigde rang van 5,5 voor getal 10 gewenst zijn. U kunt hiervoor de volgende correctiefactor optellen bij de waarde uit RANG.GELIJK. Deze correctiefactor is geschikt als de rang wordt berekend in aflopende volgorde (volgorde = 0 of is weggelaten) of oplopende volgorde (volgorde = andere waarde dan 0).

  Correctiefactor voor identieke rangen=[AANTAL(verw) + 1 – RANG.GELIJK(getal, verw, 0) – RANG.GELIJK(getal, verw, 1)]/2.

  In het voorbeeld in de werkmap is RANG.GELIJK(A3,A2:A6,1) gelijk aan 3. De correctiefactor is (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 en de gewijzigde rang waarbij rekening wordt gehouden met identieke getallen is 3 + 0,5 = 3,5. Als getal slechts eenmaal voorkomt in verw, is de correctiefactor 0, omdat RANG.GELIJK niet hoeft te worden gewijzigd voor een identiek getal.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

7

3,5

3,5

1

2

Formule

Beschrijving

Resultaat

=RANG.GELIJK(A2,A2:A6,1)

Rang van 7 in de lijst in het bereik A2:A6. Omdat het argument volgorde (1) een andere waarde dan nul bevat, wordt de lijst van laag naar hoog gesorteerd.

5

=RANG.GELIJK(A6,A2:A6)

Rang van 2 in dezelfde lijst. Omdat het argument volgorde is weggelaten, wordt de lijst van hoog naar laag gesorteerd (standaardvolgorde).

4

=RANG.GELIJK(A3,A2:A6,1)

Rang van 3,5 in dezelfde lijst.

3

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×