RANDARRAY, functie

De functie ASELECT.MATRIX retourneert een matrix met willekeurige getallen. U kunt opgeven hoeveel rijen en kolommen er moeten worden ingevuld, wat de minimum- en maximumwaarden zijn, en of er gehele of decimale getallen moeten worden geretourneerd.

In het volgende voorbeeld hebben we een matrix gemaakt die 5 rijen hoog en 3 kolommen breed is. Het eerste voorbeeld retourneert een verzameling willekeurige getallen tussen de 0 en 1. Dit is het standaardgedrag van de functie ASELECT.MATRIX. Het tweede voorbeeld retourneert een reeks willekeurige decimale getallen tussen de 1 en 100. Het derde voorbeeld retourneert een reeks willekeurige gehele getallen tussen de 1 en 100.

De functie RANDARRAY in Excel. RANDARRAY(5;3) retourneert willekeurige waarden tussen 0 en 1 in een matrix die 5 rijen hoog is en 3 kolommen breed.

De functie RANDARRAY met argumenten voor minimum, maximum en decimalen

De functie RANDARRAY met argumenten voor minimum, maximum en gehele getallen

Opmerking: 14 januari 2019: de functie de rand array is een van de vele bèta functies en is momenteel alleen beschikbaar voor een deel van de Office insiders . De aankomende maanden gaan we deze functies optimaliseren. Als ze klaar zijn, worden deze vrijgegeven aan alle Office Insiders en Office 365-abonnees.

=ASELECT.MATRIX([rijen];[kolommen];[min];[max];[gehele_getallen])

Argument

Beschrijving

[rows]

Het aantal rijen om te retourneren

[columns]

Het aantal kolommen om te retourneren

[min]

De minimale waarde die moet worden geretourneerd

[max]

De maximale waarde die moet worden geretourneerd

[gehele_getallen]

Gehele of decimale getallen retourneren

  • Geef WAAR op voor gehele getalen

  • Geef ONWAAR op voor decimale getallen.

Notities: 

  • Als u geen rij- of kolomargument invoert, zal ASELECT.MATRIX een enkele waarde tussen 0 en 1 retourneren.

  • Als u geen minimum- of maximumwaarde als argument opgeeft, gebruikt de functie ASELECT.MATRIX respectievelijk de waarden 0 en 1.

  • De minimumwaarde moet lager zijn dan de maximumwaarde, anders retourneert de functie RANDARRAY de #WAARDE! -fout.

  • Als u het argument gehele_getallen niet opgeeft, is de standaardwaarde ONWAAR. De functie RANDARRY retourneert dan decimale getallen.

  • De functie ASELECT.MATRIX geeft een matrix als resultaat, en deze zal aangrenzende cellen beïnvloeden als het een uiteindelijk resultaat van een formule is. Dit betekent dat Excel dynamisch de juiste grootte van het bereik van de matrix creëert als u drukt op ENTER. Wanneer u gestructureerde verwijzingen gebruikt en als uw ondersteunende gegevens zich in een Excel-tabel bevinden, wordt de grootte van de matrix automatisch aangepast als u gegevens toevoegt of uit het matrixbereik verwijdert. Zie dit artikel voor meer informatie over matrixgedrag aangrenzende cellen.

  • DE rand array verschilt van de functie ASELECTin die rand geeft geen matrix als resultaat, zodat ASELECT naar het hele bereik zou moeten worden gekopieerd.

  • Een matrix kan worden gezien als een rij met waarden, een kolom met waarden, of een combinatie van rijen en kolommen met waarden. In het bovenstaande voorbeeld is de matrix voor onze formule ASELECT.MATRIX het bereik D2:F6, oftewel 5 rijen hoog en 3 kolommen breed.

  • Excel biedt beperkte ondersteuning voor dynamische matrices tussen werkmappen. Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven wanneer ze worden vernieuwd.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

De functie FILTER

De functie REEKS

De functie SORTEREN

De functie SORTEREN.OP

De functie UNIEK

#SPILL! -fouten in Excel

Dynamische matrices en gedrag van matrices op aangrenzende cellen

Impliciete intersectie operator: @

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×