Querytransformaties

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u zoekresultaten wilt aanbieden die aansluiten bij de zoekopdracht van een gebruiker, is het soms nodig de zoekopdracht aan te passen. Stel dat u een zoekverticaal gaat maken voor afbeeldingen. Als iemand een zoekopdracht typt in de verticaal Afbeeldingen, moet u de opdracht zo aanpassen dat de zoekresultaten uitsluitend bestaan uit afbeeldingen.

Als u wilt wijzigen van een query, kunt u de opbouwfunctie voor Query's gebruiken voor het configureren van een query-transformatie. U kunt een query-transformatie als u wilt vervangen eigenschappen van een query, zoals de resultatenbron die de query wordt gebruikt om zoekresultaten of de sorteervolgorde die wordt gebruikt wanneer deze zoekresultaten worden weergegeven. De transformatie vervangt ook de tekst van de query met behulp van een querysjabloon die u kunt configureren. De querysjabloon voor de is de tekst die wordt vervangen door de tekst van de query en de sjabloon queryvariabelen kan bevatten.

Een queryvariabele is een tijdelijke aanduiding voor een waarde. Wanneer een transformatie Hiermee vervangt u de tekst van een query met de querysjabloon, worden ook de queryvariabelen in de sjabloon door specifieke waarden vervangen.

Een transformatie vervangen contextuele queryvariabelen door waarden die betrekking hebben op de querycontext. De volgende tabel ziet u enkele voorbeelden van contextuele queryvariabelen.

Een transformatie Hiermee vervangt u deze contextuele queryvariabele

Met deze

{User.Name}

De naam van de gebruiker die de query heeft ingevoerd

{Site.URL}

De site waarop de gebruiker de waarde heeft ingevoerd

{Today}

De datum van vandaag

Een transformatie worden afhankelijke queryvariabelen vervangen door bepaalde tekst in de query van de gebruiker. De volgende tabel ziet u enkele voorbeelden van afhankelijke queryvariabelen.

Een transformatie Hiermee vervangt u deze gebonden queryvariabele

Met deze

{searchBoxQuery}

De query die de gebruiker heeft getypt

{searchTerms}

De query die de gebruiker heeft getypt, zoals aangepast met de meest recente transformatie

U kunt een gebonden queryvariabele gebruiken wanneer u een beperking toevoegt aan een query, bijvoorbeeld als u alleen wilt zoeken in inhoud van een bepaald type. In het geval van de zoekverticaal Afbeeldingen kunt u een querytransformatie configureren waarmee via de querysjabloon "{searchTerms} contenttype:picture" "contenttype:picture" wordt toegevoegd aan de tekst van de query. Als een gebruiker nu de query "maan" typt in die verticaal, zorgt de transformatie ervoor dat "{searchTerms}" wordt vervangen door "maan". De tekst van de query wordt dan "maan contenttype:picture".

U kunt querytransformaties op drie plaatsen configureren:

  • In een webonderdeel, zoals Zoekresultaten. Configureer een transformatie in een webonderdeel wanneer u dezelfde wijzigingen niet in andere query's hoeft door te voeren.

  • In een queryregel, die aangeeft dat bepaalde acties worden uitgevoerd alleen als bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Twee van deze acties transformatie gebruiken om de query wijzigen:

    • Een resultatenblok toevoegen aan de pagina met zoekresultaten. Met deze actie wordt er een kopie van de query gemaakt, en de transformatie heeft alleen gevolgen voor de kopie.

    • De rangorde van resultaten aanpassen. Met deze actie wordt de query gewijzigd die de gebruiker heeft getypt.

  • In de resultatenbron die door de query wordt gebruikt om zoekresultaten te verzamelen.

Een zoekopdracht van een gebruiker wordt getransformeerd door het webonderdeel, vervolgens door een of meer queryregels en ten slotte door de resultatenbron. Als u een transformatie configureert in een resultatenbron, weet u dus dat de wijzigingen niet worden weggegooid of overschreven, aangezien de query het laatst wordt gewijzigd met de resultatenbron. Om er bijvoorbeeld zeker van te zijn dat de zoekverticaal Afbeeldingen alleen afbeeldingen oplevert, configureert u de gewenste transformatie in een resultatenbron. Vervolgens stelt u in dat het webonderdeel in de zoekverticaal die resultatenbron gebruikt.

Zie overzicht van de query processing op TechNet voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×