Queryregels beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als een SharePoint Online-beheerder kunt u zoekresultaten verbeteren door queryregels te maken en te beheren. Queryregels dragen ertoe bij dat zoekopdrachten overeenstemmen met de bedoelingen van de gebruikers.

In een queryregel, geeft u voorwaarden en bijbehorende acties op. Wanneer een query overeenkomt met de voorwaarden in een queryregel, voert het zoeksysteem de acties uit die zijn opgegeven in de regel om zo de relevantie van de zoekresultaten te verbeteren. Dit kan door de resultaten verder te beperken of de volgorde waarin de resultaten worden weergegeven te wijzigen. In een queryregel kan bijvoorbeeld de voorwaarde worden gebruikt dat een term in een query overeenkomt met een bepaalde term in een termenset in SharePoint of dat een query vaak wordt uitgevoerd op een bepaalde resultatenbron in een zoeksysteem, zoals video's, Wanneer wordt voldaan aan de queryregel, kan de bijbehorende actie bijvoorbeeld zijn dat een bepaald item bovenaan de zoekresultaten wordt weergegeven. Stel dat u bijvoorbeeld over een intranetsite beschikt, waarin alle bedrijfsevenementen worden bijgehouden in een bibliotheek, en u wilt een eerste-hulpbijeenkomst promoveren. U doet dit door een queryregel te maken, waardoor de eerste-hulpbijeenkomst bovenaan de zoekresultaten wordt weergegeven, wanneer iemand zoekt op 'bijeenkomst' of 'evenement'

U kunt voor een of meer resultatenbronnen queryregels configureren en u kunt een tijdsperiode opgeven waarin deze regel actief is.

Zie ook: queryregels begrijpen

Wat wilt u doen?

Een queryregel maken

Maken en weergeven van een resultaatblok definieert

Rangschikking van zoekresultaten wijzigen door de query te wijzigen

Een queryregel inactief maken op een site

Queryregels voor een siteverzameling rangschikken

Een queryregel maken

U kunt queryregels op verschillende niveaus maken: voor de volledige tenant, voor een siteverzameling of voor een site. Wanneer u queryregels maakt op het tenantniveau, kunnen de queryregels in alle siteverzamelingen worden gebruikt. Wanneer u queryregels maakt op het niveau van de siteverzameling, kunnen de regels worden gebruikt in alle sites van de siteverzameling. Wanneer u queryregels maakt op het niveau van de site, kunnen de regels alleen in die site worden gebruikt.

 1. Ga naar de pagina Queryregels beheren voor de tenant, voor een siteverzameling of voor een site:

  • Voor de tenant:

   1. Meld u aan bij het Beheercentrum van Office 365.

   2. Kies Beheer > SharePoint. U bevindt zich nu in het SharePoint-beheercentrum.

   3. Klik op Zoeken en klik vervolgens op de pagina Zoekbeheer op Queryregels beheren.

  • Voor een siteverzameling:

   • Ga in uw siteverzameling naar Instellingen, klik op Site-instellingen en klik vervolgens onder Beheer van de siteverzameling op Queryregels zoeken.

  • Voor een site:

   • Ga in de site naar Instellingen, klik op Site-instellingenen klik onder Zoeken op Queryregels.

 2. Selecteer op de pagina Queryregels beheren in de lijst Een resultatenbron selecteren een resultatenbron voor de nieuw queryregel.

 3. Klik op Nieuwe queryregel.

 4. Typ op de pagina Queryregel toevoegen in de sectie Algemene gegevens in het veld Regelnaam de naam voor de queryregel.

 5. Klik op de sectie Context om deze uit te vouwen.

 6. Ga in de sectie Context op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de regel op alle resultatenbronnen wilt toepassen, selecteert u Alle bronnen.

  • Als u de queryregel op een of meer specifieke resultatenbronnen wilt toepassen, selecteert u Een van deze bronnen. Standaard wordt de resultatenbron geselecteerd die u eerder hebt opgegeven. Als u een resultatenbron aan de queryregel wilt toevoegen, klikt u op Bron toevoegen, selecteert u een resultatenbron in het dialoogvenster en klikt u vervolgens op Opslaan.

 7. Als u de queryregel tot bepaalde categorieën wilt beperken, als u bijvoorbeeld de queryregel alleen wilt uitvoeren als een term uit de termenset voor beheerde navigatie is opgenomen in de query, gaat u als volgt te werk:

  • Als u de queryregel wilt beperken tot een bepaalde categorie, klikt u op Categorie toevoegen. Selecteer in het dialoogvenster Importeren uit termenarchief een term die, als deze in de query is opgenomen, ervoor zorgt dat de queryregel wordt uitgevoerd en klik vervolgens op Opslaan.

  • Als u de queryregel wilt beperken tot een bepaald gebruikerssegment, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op Gebruikerssegment toevoegen.

   2. Typ in het dialoogvenster de naam voor deze regel in het veld Titel en klik vervolgens op Term voor gebruikerssegment toevoegen.

   3. Selecteer in het dialoogvenster Importeren uit termenarchief een term die het gebruikerssegment vertegenwoordigt waardoor de queryregel wordt uitgevoerd als deze term voorkomt in een query.

   4. Klik op Opslaan.

 8. Ga in de sectie Queryvoorwaarden op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer een van de voorwaarden uit de lijst in de volgende tabel.

  • Klik op Voorwaarde verwijderen om deze queryregel zo te configureren, dat deze wordt uitgevoerd voor elke query die door gebruikers wordt ingevoerd op het niveau waarop u de regel maakt en ga vervolgens verder met de volgende stap. Als u bijvoorbeeld deze regel maakt voor een siteverzameling, klikt u op Voorwaarde verwijderen als u wilt dat deze regel wordt uitgevoerd voor elke query die door gebruikers wordt ingevoerd in een willekeurig zoekvak in de siteverzameling.

Queryvoorwaarde

Beschrijving

Configuratie

Voorbeeld

Query komt exact overeen met trefwoord

De queryregel wordt uitgevoerd wanneer een query exact overeenkomt met een door u opgegeven woord of woordgroep.

Typ in het tekstvak Query komt exact overeen met één van deze woordgroepen één of meerdere woordgroepen, gescheiden door puntkomma's.

Typ 'afbeelding; figuur' in het vak. De queryregel wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker 'afbeelding' of 'figuur' typt in een zoekvak. De regel wordt niet uitgevoerd als een gebruiker 'afbeeldingen' of 'rare figuur' typt.

Query bevat actieterm

De queryregel wordt uitgevoerd wanneer een query een term bevat voor iets dat de gebruiker wil doen. De term moet aan het begin of het einde van de query staan.

Voer op een van de volgende manieren de actieterm in die ervoor zorgt dat de queryregel wordt uitgevoerd:

 • Selecteer Actieterm is één van deze woordgroepen en typ één of meer woordgroepen.

 • Selecteer Actieterm is een vermelding in deze woordenlijst en klik vervolgens op Importeren uit termenarchief. Selecteer in het dialoogvenster een term uit de termenset en klik vervolgens op Opslaan.

Typ het woord 'downloaden' in het vak Actieterm is één van deze woordgroepen. Wanneer een gebruiker vervolgens 'gegevensblad van Contoso Electronics downloaden' typt in een zoekvak, is de gebruiker waarschijnlijk niet op zoek naar een document met de woorden 'downloaden', 'Contoso', 'Electronics' of 'gegevensblad'. Maar wil deze waarschijnlijk een gegevenblad van Contoso Electronics downloaden. De queryregel wordt uitgevoerd en alleen de woorden 'Contoso', 'Electronics' en 'gegevensblad' worden naar de zoekindex verzonden.

Query komt exact overeen met woordenlijst

De queryregel wordt uitgevoerd wanneer de query exact overeenstemt met een vermelding in de woordenlijst.

Selecteer een woordenlijst in de lijst Query komt exact overeen met een vermelding in deze woordenlijst. Als u een andere woordenlijst wilt opgeven, klikt u op Importeren uit termenarchief, selecteert u een term uit een termenset in het dialoogvenster en klikt u vervolgens op Opslaan.

Een woord dat door een gebruiker is getypt in een zoekvak, komt exact overeen met een vermelding in de vooraf geconfigureerde woordenlijst Namen van personen.

Query komt vaker voor in bron

De queryregel wordt uitgevoerd als gebruikers vaak deze query versturen vanuit een andere bron, die u al hebt opgegeven.

Selecteer een resultatenbron in de lijst Query wordt vaker gebruikt in deze bron.

U hebt Resultaten lokale video geselecteerd in de lijst. De queryregel wordt uitgevoerd als het woord 'training' door een gebruiker in een zoekvak wordt getypt en het woord al vaak is getypt in een zoekvak van de verticale lijst Video's.

Meest gekozen resultaattype

De queryregel wordt uitgevoerd als andere gebruikers vaak hebben geklikt op een specifiek resultaattype, nadat ze dezelfde query hebben getypt.

Selecteer een resultaattype in de lijst Meest gekozen resultaten komen overeen met resultaattype.

U hebt SharePoint MicroBlog-bericht geselecteerd in de lijst. Als gebruikers vaak op een MicroBlog-bericht klikken in de lijst met zoekresultaten, kunt u overwegen het meest recente MicroBlog-bericht te configureren als het eerste, gepromoveerde resultaat, en het op een na recentste MicroBlog-bericht te configureren als het tweede, gepromoveerde resultaat (in de sectie Acties).

Geavanceerde query voor overeenkomende tekst

U wilt een woordgroep of een vermelding uit een woordenlijst gebruiken om de queryregel uit te voeren en daarna gedetailleerdere voorwaarden definiëren voor wanneer de queryregel wordt geactiveerd.

Voer op een van de volgende manieren de woordgroep of de term in waardoor de queryregel wordt uitgevoerd:

 • Selecteer Query bevat één van deze woordgroepen en typ één of meer woordgroepen.

 • Selecteer Query bevat een vermelding in deze woordenlijst en klik vervolgens op Importeren uit termenarchief. Selecteer in het dialoogvenster een term uit de termenset en klik vervolgens op Opslaan.

Voeg vervolgens meer voorwaarden toe door de opties in de lijst in te schakelen.

U hebt Query bevat een van deze woordgroepen geselecteerd en daarna Begin van query komt overeen, maar niet volledige query gekozen. De queryregel wordt alleen geactiveerd als de woordgroep aan het begin van een query staat en niet aan het einde.

Als u meer voorwaarden wilt toevoegen, klikt u op Alternatieve voorwaarde toevoegen.

Opmerking: De regel wordt uitgevoerd wanneer een willekeurige voorwaarde waar is.

 1. Geef in de sectie Acties de actie op die wordt gestart wanneer de regel wordt uitgevoerd. Geef een van de volgende acties op:

  • Als u afzonderlijke resultaten wilt promoveren, zodat deze bovenaan de zoekresultaten worden weergegeven, klikt u op Gepromoveerde resultaten toevoegen (in SharePoint 2010 Products werd deze optie Meest relevante treffers genoemd).

   1. Typ in het dialoogvenster, in het veld Titel de naam die u aan het gepromoveerde resultaat wilt geven.

   2. Typ in het veld URL de URL van het resultaat dat gepromoveerd moet worden. Kies De URL als banner en niet als hyperlink weergeven.

   3. Klik op Opslaan.

    U kunt veel diverse afzonderlijke gepromoveerde resultaten toevoegen. Wanneer u meer dan één gepromoveerd resultaat toevoegt, moet u de onderlinge volgorde opgeven.

  • Als u een groep van zoekresultaten verhogen, klikt u op Resultatenblok toevoegen. Zie voor meer informatie maken en weergeven van een resultaatblok definieert een stapje verder naar beneden.

  • Rangschikking van zoekresultaten, klikt u op wijzigen gerangschikte resultaten door de query te wijzigen. Zie wijzigen rangschikking zoekresultaten door de query te wijzigen een stapje verder naar beneden voor meer informatie.

 2. Als u de queryregel gedurende een bepaalde tijdsperiode actief wilt maken, klikt u op Publiceren en geeft u vervolgens de periode op.

 3. Klik op Opslaan.

Naar boven

Een resultatenblok maken en weergeven

Een resultatenblok is een aantal zoekresultaten die worden weergegeven als een groep. Net zoals u een specifiek resultaat kunt promoveren, kunt u een resultatenblok promoveren wanneer aan een opgegeven queryvoorwaarde is voldaan.

Wanneer u een queryvoorwaarde voor een resultatenblok configureert, gebruikt u queryvariabelen. Queryvariabelen functioneren als tijdelijke aanduidingen voor waarden die u nog niet kent wanneer u de query opgeeft. Wanneer de query wordt uitgevoerd, is deze informatie beschikbaar en wordt deze door het systeem gebruikt om de query naar de index te sturen. {User.Name} is bijvoorbeeld een tijdelijke aanduiding voor de weergavenaam van een gebruiker die de query typt. Een andere variabele is {searchBoxQuery}, wat staat voor een query die door een gebruiker in een zoekvak is getypt. Wanneer u de Opbouwfunctie voor query's gebruikt om de query te configureren, wordt een lijst met queryvariabelen weergegeven. (Zie stap 3 in de volgende procedure.)

 1. Klik in stap 9 van de procedure een queryregel maken, op de pagina Queryregel toevoegen in de sectie Acties op Resultatenblok toevoegen.

 2. Typ in de sectie Titel van blok in het veld Titel een naam voor het resultatenblok.

 3. Klik in de sectie Query op Opbouwfunctie voor query starten om de query op te geven.

 4. Ga in het dialoogvenster Een query maken als volgt te werk:

  • Selecteer in het tabblad BASIS de opties om de query voor het resultatenblok te definiëren:

Lijst

Opties

Een query selecteren

Selecteer een resultatenbron om op te geven op welke inhoud de zoekopdracht moet worden uitgevoerd.

Trefwoordfilter

Gebruik trefwoordfilters queryvariabelen toevoegen aan uw query. Zie queryvariabelen in SharePoint Server 2013 voor een lijst met beschikbare queryvariabelen.

Selecteer vooraf gedefinieerde queryvariabelen uit de lijst en voeg deze aan de query toe door te klikken op Trefwoordfilter toevoegen.

Eigenschapsfilter

Gebruik eigenschapsfilters om een query uit te voeren op de inhoud van beheerde eigenschappen waarvoor in het zoekschema is aangegeven dat er query's op kunnen worden uitgevoerd.

Selecteer de beheerde eigenschappen in de lijst Eigenschapsfilter. Klik op Eigenschapsfilter toevoegen om de filter aan de query toe te voegen.

Opmerking: Aangepaste beheerde eigenschappen worden niet weergegeven in de lijst eigenschappenfilter . Als u wilt toevoegen van een aangepaste beheerde eigenschap aan uw query, in het vak tekst van de Query de naam van uw aangepaste beheerde eigenschap, gevolgd door de queryvoorwaarde, bijvoorbeeld MyCustomColorProperty:Green invoeren

 • Geef op het tabblad SORTEREN op hoe u de zoekresultaten in het resultatenblok wilt sorteren.

  Ga in de sectie Resultaten sorteren in de lijst Sorteren op als volgt te werk:

  • Als u wilt sorteren op beheerde eigenschappen waarvoor in het zoekschema wordt aangegeven dat ze gesorteerd kunnen worden, selecteert u een beheerde eigenschap uit de lijst en schakelt u vervolgens Oplopend of Aflopend in. Als u meer sorteerniveaus wilt toevoegen, klikt u op Sorteerniveau toevoegen.

  • Als u wilt sorteren op relevantierangschikking, selecteert u Rangschikking en gaat u als volgt te werk:

   • Selecteer in de lijst Classificatiemodel welk classificatiemodel moet worden gebruikt voor het sorteren van de zoekresultaten (deze selectie is optioneel).

   • Als u in de sectie Dynamische rangschikking meer classificatiemogelijkheden wilt opgeven door regels toe te voegen waarmee de volgorde van de zoekresultaten wordt aangepast wanneer voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, klikt u op Dynamische rangschikkingsregel toevoegen en geeft u vervolgens de regels met voorwaarden op.

 • Op het tabblad TEST kunt u een voorbeeld weergeven van de query die wordt verzonden.

Optie

Omschrijving

Querytekst

Hiermee wordt de uiteindelijke query weergegeven die wordt uitgevoerd door het webonderdeel Inhoud zoeken. Het is gebaseerd op de oorspronkelijke querysjabloon waarbij de dynamische variabelen zijn vervangen door de huidige waarden. U kunt als onderdeel van de queryregels nog andere wijzigingen maken in de query.

Meer weergeven

Klik hier om meer opties weer te geven.

Querysjabloon

Hiermee wordt de inhoud van de querysjabloon weergegeven die is toegepast op de query.

Querysjabloonvariabelen

Hiermee worden de queryvariabelen weergegeven die worden toegepast op de query en de waarden van de variabelen die van toepassing zijn op de huidige pagina. U kunt andere waarden typen om het effect dat dit zal hebben op de query uit te proberen. Klik op de knop Query testen om een voorbeeld van de resultaten weer te geven.

 1. Klik op OK om het dialoogvenster Een query maken te sluiten.

 2. Selecteer in de sectie Query in de lijst In deze bron zoeken de resultatenbron waar u het resultatenblok op zou willen toepassen.

 3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Items hoeveel resultaten mogen worden weergegeven in het resultatenblok.

 4. Klik op de sectie Instellingen om deze uit te vouwen.

Het resultatenblok wordt alleen weergegeven voor het aantal zoekresultaten die u hebt opgegeven in de vorige stap. U kunt echter een koppeling meer weergeven toevoegen onder aan het resultatenblok die alle zoekresultaten voor het resultatenblok wordt weergegeven. Als u wilt toevoegen van een koppeling meer weergeven , selecteert u 'Meer' koppeling gaat naar de volgende URLen klikt u vervolgens een URL hebt getypt. U kunt queryvariabelen in deze URL, bijvoorbeeld http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Klik op OK.

Naar boven

Rangschikking van zoekresultaten wijzigen door de query aan te passen

De rangschikking van de zoekresultaten wordt berekend door het classificatiemodel. U kunt deze rangschikking wijzigen door items te promoveren of te degraderen in de zoekresultaten. Voor een query met de woorden 'toolbox downloaden' kunt u een queryregel maken die het woord 'downloaden' als actieterm herkent. Nadat u dit hebt gedaan kun u de rangschikking van de zoekresultaten wijzigen waardoor de URL van een specifieke downloadsite op uw intranet wordt gepromoveerd. U kunt ook dynamisch de sorteervolgorde van de zoekresultaten wijzigen op basis van diverse variabelen zoals bestandsnaamextensies of specifieke trefwoorden. Wanneer u de rangschikking van de zoekresultaten wijzigt door de query te wijzigen, zult u zien dat beveiligingsbeperkingen worden toegepast op uw resultaten en dat deze verfijnbaar zijn. Bovendien worden de zoekresultaten niet langer weergegeven als het document er niet meer is.

 1. Klik in stap 9 van de procedure een queryregel maken, op de pagina Queryregel toevoegen in de sectie Acties op wijziging gerangschikte resultaten door de query te wijzigen.

 2. In het dialoogvenster Een query maken:

  • Selecteer in het tabblad BASIS de opties om de rangschikking van de zoekresultaten te wijzigen:

Lijst

Opties

Een query selecteren

Selecteer een resultatenbron om op te geven op welke inhoud de zoekopdracht moet worden uitgevoerd.

Trefwoordfilter

Gebruik trefwoordfilters queryvariabelen toevoegen aan uw query. Zie queryvariabelen in SharePoint Server 2013 voor een lijst met beschikbare queryvariabelen.

Selecteer vooraf gedefinieerde queryvariabelen uit de lijst en voeg deze aan de query toe door te klikken op Trefwoordfilter toevoegen.

Eigenschapsfilter

Gebruik eigenschapsfilters om een query uit te voeren op de inhoud van beheerde eigenschappen waarvoor in het zoekschema is aangegeven dat er query's op kunnen worden uitgevoerd.

Selecteer de beheerde eigenschappen in de vervolgkeuzelijst Eigenschapsfilter. Klik op Eigenschapsfilter toevoegen om de filter aan de query toe te voegen.

 • Geef op het tabblad SORTEREN op hoe u de zoekresultaten wilt sorteren:
  In de vervolgkeuzelijst Sorteren op:

  • Als u wilt sorteren op beheerde eigenschappen waarvoor in het zoekschema wordt aangegeven dat ze gesorteerd kunnen worden, selecteert u een beheerde eigenschap uit de lijst en schakelt u vervolgens Oplopend of Aflopend in. Als u meer sorteerniveaus wilt toevoegen, klikt u op Sorteerniveau toevoegen.

  • Als u wilt sorteren op relevantierangschikking, selecteert u Rangschikking en gaat u als volgt te werk:

   • Selecteer in de lijst Classificatiemodel welk classificatiemodel moet worden gebruikt voor het sorteren van de zoekresultaten (deze selectie is optioneel).

   • Als u in de sectie Dynamische rangschikking extra classificatiemogelijkheden wilt opgeven door regels toe te voegen waarmee de volgorde van de zoekresultaten wordt aangepast wanneer voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, klikt u op Dynamische rangschikkingsregel toevoegen en geeft u vervolgens de regels met voorwaarden op.

 • Op het tabblad TEST kunt u een voorbeeld weergeven van de query die wordt verzonden.

Optie

Omschrijving

Querytekst

Hiermee wordt de uiteindelijke query weergegeven die wordt uitgevoerd door het webonderdeel Inhoud zoeken. Het is gebaseerd op de oorspronkelijke querysjabloon waarbij de dynamische variabelen zijn vervangen door de huidige waarden. U kunt als onderdeel van de queryregels nog andere wijzigingen maken in de query.

Meer weergeven

Klik hier om meer informatie weer te geven.

Querysjabloon

Hiermee wordt de inhoud van de querysjabloon weergegeven die is toegepast op de query.

Querysjabloonvariabelen

Hiermee worden de queryvariabelen weergegeven die worden toegepast op de query en de waarden van de variabelen die van toepassing zijn op de huidige pagina. U kunt andere waarden typen om het effect dat dit zal hebben op de query uit te proberen. Klik op de knop Query testen om een voorbeeld van de resultaten weer te geven.

 1. Klik op OK om het dialoogvenster Een Query maken te sluiten.

 2. Klik op Opslaan.

Naar boven

Een queryregel inactief maken op een site

Queryregels die op het tenantniveau zijn gemaakt worden overgenomen door siteverzamelingen en sites. Op een vergelijkbare wijze worden queryregels die op het niveau van de siteverzameling zijn gemaakt, overgenomen door de sites in de siteverzameling. Als u niet wilt dat een queryregel van toepassing zijn op een site die deze heeft overgenomen, kunt u de queryregel inactief maken op die site.

 1. Klik op uw site in het menu Instellingen op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Zoeken op Queryregels.

 3. Selecteer op de pagina Queryregels beheren in het menu Een resultatenbron selecteren de resultatenbron die de queryregel bevat, die u inactief wilt maken.

 4. Wijs in de kolom Naam de queryregel aan die u inactief wilt maken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Inactief maken.

Naar boven

Queryregels voor een siteverzameling rangschikken

Wanneer er meerdere queryregels actief zijn voor een tenant, een siteverzameling of een site, kan er meer dan een regel worden uitgevoerd voor een query die op dat niveau wordt uitgevoerd. Standaard worden de regels niet in een bepaalde volgorde uitgevoerd. Als u echter wilt bepalen in welke volgorde de queryregels worden uitgevoerd, moet u de queryregels die u hebt gemaakt, toevoegen aan querygroepen. Als u dit wilt doen, selecteert u de regels die u aan een groep wilt toevoegen en geeft u vervolgens de volgorde op waarin de regels in de groep moeten worden uitgevoerd als ze worden geactiveerd. U kunt ook verhinderen dat queryregels, die als laagste zijn gerangschikt in een groep, worden uitgevoerd, zelfs als ze worden geactiveerd.

 1. Klik in de siteverzameling op het menu Instellingen op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van de siteverzameling op Queryregels zoeken.

 3. Selecteer op de pagina Queryregels beheren in het menu Een resultatenbron selecteren de resultatenbron die de queryregels bevat, die u wilt groeperen.

 4. Wijs elke queryregel die u hebt gemaakt en die u aan een groep wilt toevoegen, aan en schakel het bijbehorende selectievakje in.

  Opmerking: De queryregels die u hebt gemaakt voor deze site, worden weergegeven in de sectie Gedefinieerd voor deze siteverzameling.

 5. Klik op Geselecteerde regels rangschikken.

 6. Voer in het dialoogvenster Geselecteerde regels rangschikken één van de volgende acties uit en klik vervolgens op OK:

  • Selecteer Regels verplaatsen naar nieuwe groep met deze naam en typ vervolgens een naam voor de groep.

  • Selecteer Regels verplaatsen naar bestaande groep en selecteer een groep in de lijst.

 7. Ga op de pagina Queryregels beheren als volgt te werk:

  1. Als u de volgorde wilt wijzigen waarin een regel in een groep wordt uitgevoerd als deze wordt geactiveerd, wijzigt u het volgordenummer van de regel.

  2. Als u wilt verhinderen dat regels, die als laagste zijn gerangschikt in de groep, worden uitgevoerd, gaat u naar de rij van de queryregel in de groep die als laatste moet worden uitgevoerd en selecteert u vervolgens in de kolom Acties in de lijst Doorgaan/stoppen de optie Stoppen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×