QueryOpnieuwUitvoeren, macroactie

Gebruik de macroactie QueryOpnieuwUitvoeren in Access-databases om de gegevens in een opgegeven besturingselement in het actieve object bij te werken door de query opnieuw uit te voeren voor de bron van het besturingselement. Als u geen besturingselement opgeeft, wordt met deze actie de query opnieuw uitgevoerd voor de bron van het object zelf. Gebruik deze actie om ervoor te zorgen dat de meest recente gegevens worden weergegeven in het actieve object of in een van de besturingselementen in het object.

Instelling

De macroactie QueryOpnieuwUitvoeren ondersteunt het volgende argument.

Actieargument

Beschrijving

Naam van besturingselement

De naam van het besturingselement dat u wilt bijwerken. Typ de naam van het besturingselement in het vak Besturingselementnaam in het macro-ontwerpvenster. U moet alleen de naam van het besturingselement gebruiken, niet de volledige aanduiding (zoals Forms!naam formulier!naam besturingselement). Laat dit argument leeg om de query opnieuw uit te voeren voor de bron van het actieve object. Als het actieve object een gegevensblad of een queryresultaatset is, moet u dit argument leeg laten.

Opmerkingen

De macroactie QueryOpnieuwUitvoeren heeft een van deze acties tot gevolg:

  • Opnieuw uitvoeren van de query waarop het besturingselement of object is gebaseerd.

  • Weergeven van nieuwe of gewijzigde records, en verwijderen van verwijderde records uit de tabel waarop het besturingselement of object is gebaseerd.

Opmerking: De macroactie QueryOpnieuwUitvoeren heeft geen invloed op de positie van de recordaanwijzer.

Dit zijn de besturingselementen die afhankelijk zijn van een query of tabel:

  • Keuzelijsten en keuzelijsten met invoervak.

  • Subformulierbesturingselementen.

  • OLE-objecten, zoals grafieken.

  • Besturingselementen met statistische domeinfuncties, zoals DSum.

Als het opgegeven besturingselement niet is gebaseerd op een query of tabel, resulteert deze actie in een herberekening van het besturingselement.

Als u het argument Besturingselementnaam leeg laat, heeft de actie QueryOpnieuwUitvoeren hetzelfde resultaat als het indrukken van Shift+F9 wanneer het object de focus heeft. Als een subformulierbesturingselement de focus heeft, wordt met deze actie de query alleen opnieuw uitgevoerd voor de bron van het subformulier (net zoals met Shift+F9).

Opmerking: Met de macroactie QueryOpnieuwUitvoeren wordt de query opnieuw uitgevoerd voor de bron van het besturingselement of object. Gebruik de macroactie SchermBijwerken om de besturingselementen in het opgegeven object alleen opnieuw weer te geven, zonder opnieuw een query uit te voeren voor de database of nieuwe records weer te geven. Met de macroactie AlleRecordsWeergeven wordt de query opnieuw uitgevoerd voor het actieve object, maar worden ook alle toegepaste filters verwijderd. Dit laatste is niet het geval met de macroactie QueryOpnieuwUitvoeren.

Als u een query opnieuw wilt uitvoeren voor een besturingselement dat geen deel uitmaakt van het actieve object, moet u de methode Requery gebruiken in een module van VBA (Visual Basic for Applications), niet de macroactie QueryOpnieuwUitvoeren of de bijbehorende methode Requery van het object DoCmd. De methode Requery in VBA werkt sneller dan de macroactie QueryOpnieuwUitvoeren of de methode DoCmd.Requery. Wanneer u de macroactie QueryOpnieuwUitvoeren of de methode DoCmd.Requery gebruikt, is het bovendien zo dat de query wordt gesloten in Access en opnieuw wordt geladen vanuit de database. Wanneer u echter de methode Requery gebruikt, wordt de query opnieuw uitgevoerd zonder deze te sluiten en opnieuw te laden. De ADO-methode (ActiveX Data Object) Requery werkt overigens op dezelfde manier als de methode QueryOpnieuwUitvoeren van Access.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×