Query’s samenvoegen (Power Query)

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Met de samenvoegbewerking maakt u een nieuwe query van twee bestaande query's. Eén queryresultaat bevat alle kolommen uit een primaire tabel, waarbij één kolom fungeert als één kolom met een navigatiekoppeling naar een gerelateerde tabel. De gerelateerde tabel bevat alle rijen die overeenkomen met elke rij uit een primaire tabel op basis van een gemeenschappelijke kolomwaarde. Via de bewerking Uitbreiden worden kolommen van een gerelateerde tabel toegevoegd aan een primaire tabel. Zie de zelfstudie Gegevens uit meerdere gegevensbronnen combineren voor een voorbeeld van het samenvoegen van de totale verkoop van een ordergegevensquery in een producttabel.

Met Samenvoegen kunt u bewerkingen uitvoeren die vergelijkbaar zijn met de functie VERT.ZOEKEN van Excel. Met VERT.ZOEKEN kunt u twee gegevenssets in Excel koppelen. Met Samenvoegen kunt u twee gegevensquery’s in Excel of vanuit een externe gegevensbron koppelen. Daarnaast heeft Samenvoegen een intuïtieve gebruikersinterface waarmee u de twee jointabellen eenvoudig kunt koppelen.

Opmerking over de beveiliging:  Via privacyniveaus kunt u voorkomen dat een gebruiker per ongeluk gegevens uit meerdere gegevensbronnen combineert, die mogelijk persoonlijk of van het bedrijf zijn. Afhankelijk van de query kan een gebruiker per ongeluk gegevens van de persoonlijke gegevensbron verzenden naar een andere gegevensbron die mogelijk schadelijk is. In Power Query wordt elke gegevensbron geanalyseerd en wordt deze geclassificeerd in het gedefinieerde privacyniveau: Openbaar, Van bedrijf en Persoonlijk. Zie Privacyniveaus voor meer informatie over privacyniveaus.

Een samenvoegbewerking uitvoeren

U kunt twee typen samenvoegbewerkingen uitvoeren: Tussentijds samenvoegen of Inline samenvoegen. Met Tussentijds samenvoegen maakt u een nieuwe query voor elke samenvoegbewerking. Met Inline samenvoegen voegt u gegevens samen in de bestaande query totdat u het uiteindelijke resultaat bereikt. Het resultaat is een nieuwe stap aan het einde van de huidige query.

Inline samenvoegen

 1. Klik in het queryraster Voorbeeld op het tabelpictogram ( Tabelpictogram ) en klik op Samenvoegen.

  .

Tussentijds samenvoegen

 1. Klik op het lint POWER QUERY of Queryeditor in de groep Combineren op Samenvoegen. Wanneer u het lint Queryeditor gebruikt, wordt de actieve query geselecteerd als primaire tabel voor de samenvoegbewerking.

  Dialoogvenster Terugkerende taak

Query's samenvoegen

 1. In het dialoogvenster Samenvoegen:

  1. Selecteer de primaire tabel in de bovenste vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens een kolom door op de kolomkop te klikken.

  2. Selecteer de gerelateerde tabel in de onderste vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens een overeenkomende kolom door op de kolomkop te klikken.

   Opmerking: U kunt meerdere kolommen selecteren die u wilt samenvoegen. Zorg ervoor dat u hetzelfde aantal kolommen selecteert in de primaire tabel en het gerelateerde tabelvoorbeeld.

   Wanneer u kolommen in een primaire tabel en de gerelateerde tabel hebt geselecteerd, wordt het aantal overeenkomsten uit de bovenste rijen weergegeven. Met deze actie wordt gevalideerd of de bewerking Samenvoegen juist is uitgevoerd of u wijzigingen hebt moeten aanbrengen in de instellingen van Samenvoegen of in de query’s die u wilt samenvoegen.

 2. Schakel het selectievakje Alleen overeenkomende rijen opnemen in als u alleen de rijen uit de primaire tabel wilt opnemen die overeenkomen met de gerelateerde tabel in de resulterende samenvoegquery. Als u dit selectievakje niet inschakelt, worden alle rijen uit de primaire tabel opgenomen in de resulterende samenvoegquery.

 3. Klik op OK.

  Opmerking: De gemeenschappelijke kolommen in de primaire tabel en de gerelateerde tabel worden vergeleken op basis van de volgorde die voor elke tabel is geselecteerd. Daarnaast moeten kolommen hetzelfde type hebben, zoals tekst of getal, zodat ze overeenkomen.

  In het volgende voorbeeld van Samenvoegen ziet u een samenvoegbewerking tussen een primaire tabel Producten en een gerelateerde tabel Totale verkoop.

  Dialoogvenster Samenvoegen

Wanneer u op OK hebt geklikt, wordt er via de bewerking Samenvoegen een nieuwe query gemaakt.

Definitief samenvoegen

Een uitbreidbewerking uitvoeren

Na de bewerking Samenvoegen kunt u een kolom met tabelkoppelingen uitbreiden om kolommen uit de gerelateerde tabel toe te voegen aan een primaire tabel. Wanneer een kolom is uitgebreid in de primaire tabel, kunt u filters en andere transformatiebewerkingen toepassen.

Een kolom uitbreiden

 1. Klik in het raster Voorbeeld op het uitbreidingspictogram NieuweKolom ( Uitvouwen ).

 2. In de vervolgkeuzelijst Uitbreiden:

  1. Klik op (Alle kolommen selecteren) om alle kolommen te wissen.

  2. Klik op de kolommen in de gerelateerde tabel die u wilt toevoegen aan de primaire tabel.

  3. Klik op OK.

Opmerking: Nadat u een kolom hebt uitgebreid, kunt u de naam van de kolom wijzigen. Zie De naam van een kolom wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van een kolomnaam.

samenvoegen met power query

Verwante onderwerpen

Gegevens uit meerdere gegevensbronnen combineren

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×