Query’s in een werkmap bekijken en beheren (Power Query)

Query’s in een werkmap bekijken en beheren (Power Query)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

U kunt uw Power query-query's beheren in het deel venster Excel- werkmap query's .

Aan de slag

Dit is vooral handig als u te veel query's in uw Excel-werkmap hebt en u niet door de werkbladen in de werkmap wilt navigeren om naar de gewenste query te zoeken. In het deelvenster Werkmapquery’s kunt u ook andere acties uitvoeren op de werkmapquery’s, zoals een query bewerken, dupliceren, samenvoegen, toevoegen, delen, verwijderen en hiernaar verwijzen.

Uw query’s in een werkmap bekijken en beheren:

 1. Open de Excel-werkmap met uw query’s.

 2. Meld u aan bij Power BI als u een van uw query’s in de werkmap wilt delen. Sla deze stap anders over en ga naar de volgende stap. Als u zich wilt aanmelden bij Power BI, klikt u op het tabblad POWER QUERY op Aanmelden. Klik in het dialoogvenster Aanmelden op Aanmelden en typ de organisatieaccountgegevens die zijn gebruikt voor aanmelding bij Power BI.

 3. In de sectie Query's beheren van het tabblad POWER QUERY selecteert u Werkmap.

 4. In het deelvenster Werkmapquery’s worden alle query’s in de werkmap weergegeven. De query's worden gesorteerd op de datum en tijd waarop deze zijn gedeeld of het laatst zijn aangepast, met de meest recente query boven in de lijst.

 5. Klik op de naam van een query om de gegevens te bekijken waarnaar wordt verwezen door de desbetreffende query in de werkmap.

 6. U kunt op een van de volgende twee manieren verschillende acties uitvoeren op een query in het deelvenster Werkmapquery’s:

  1. Klik in het deelvenster Werkmapquery’s met de rechtermuisknop op een query en selecteer de gewenste optie in het contextmenu. In het contextmenu kunt u

   .
  2. Plaats de muisaanwijzer op de naam van een query in het deelvenster Werkmapquery’s en selecteer de gewenste optie in het fly-outvoorbeeldscherm. De opties Dupliceren, Verwijzen, Samenvoegen, Toevoegen en Eigenschappen zijn beschikbaar in een pop-upmenu dat wordt weergegeven wanneer u op het beletselteken () klikt naast de optie VERZENDEN NAAR GEGEVENSCATALOGUS in het fly-outvoorbeeldscherm.

   Werkmapquery’s beheren

 7. U kunt de volgende acties uitvoeren op uw werkmapquery’s:

  • Bewerken: de query bewerken in de query-editor.

  • Dupliceren: Hiermee maakt u een kopie van de query op een bepaald tijdstip. Standaard is de naam van de nieuwe query de oorspronkelijke querynaam waaraan een geheel getal tussen haakjes is toegevoegd. Dit gehele getal neemt automatisch toe elke keer dat u de oorspronkelijke query dupliceert. Als u bijvoorbeeld Query1 dupliceert, wordt een nieuwe query met dezelfde querystappen gemaakt met de naam Query1 (2). U kunt de naam van de nieuwe query wijzigen, zodat u deze eenvoudig kunt herkennen. Daaropvolgende wijzigingen in de oorspronkelijke query zijn niet van invloed op de nieuwe query.

  • Verwijzen: Hiermee maakt u een nieuwe query die verwijst naar de uitvoer van de oorspronkelijke query. De naamgevingsconventie van de nieuwe query is vergelijkbaar met de naamgevingsconventie van gedupliceerde query’s. U kunt de naam van de nieuwe query wijzigen, zodat u deze eenvoudig kunt herkennen. Daaropvolgende wijzigingen in de oorspronkelijke query zijn van invloed op de nieuwe query als de uitvoer is gewijzigd.

  • Verwijderen Hiermee verwijdert u een query.

  • Samenvoegen en Toevoegen: Voeg kolommen in een query samen met overeenkomende kolommen in andere query’s in de werkmap of voeg deze hieraan toe. Zie Meerdere query’s combineren voor meer informatie over het samenvoegen en toevoegen van query’s in Power Query.

  • Verzenden naar gegevens catalogus: een query delen. Zie Query's delenvoor meer informatie. Deze optie is alleen beschikbaar als u bent aangemeld bij Power BI.

  • Verplaatsen naar groep: Hiermee wordt een nieuwe groep gemaakt of een query naar een groep verplaatst.

  • Eigenschappen: Hier bewerkt u de naam en de beschrijving.

Verwante onderwerpen

Wat is Power BI-beheer?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×