Publicaties verzenden en opslaan

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Opslaan en verzenden, kunt u de publicatie in verschillende indelingen opslaan. U kunt uw publicatie opslaan als een afbeelding, een PDF of XPS-bestand of als een HTML-bestand. U kunt de publicatie opslaan als een sjabloon Microsoft Publisher 2010 of in een indeling die compatibel zijn met Publisher 2000 of Publisher 98. U kunt ook een Publisher-bestand met de elementen die u nodig hebt voor het maken van de publicatie voor een commerciële printer, met inbegrip van een PDF-bestand als u kiest, of de publicatie verplaatsen naar een andere computer maken. Naast de publicatie op te slaan, kunt u uw publicatie verzenden in een e-mail als een e-mailbericht of als bijlage. In sommige landen is ook mogelijk om te delen van deze pagina sjablonen die u met de online-sjabloon-community maakt.

In dit artikel

Verzenden via e-mail

E-mailvoorbeeld

Bestandstype wijzigen

HTML-code publiceren

Opslaan als PDF of XPS

Wat zijn PDF en XPS-indelingen?

Opslaan als PDF

Opslaan als XPS

Inpakken en wegwezen

Opslaan voor een commerciële printer

Opslaan voor een andere computer

Verzenden via e-mail

Er zijn vijf opties beschikbaar voor het verzenden van de publicatie via e-mail.

Belangrijk: Als u wilt verzenden via e-mail, moet u een van de volgende programma's op uw computer is geïnstalleerd:

 • Microsoft Office Outlook

 • Outlook Express (versie 5.0 of hoger)

 • Windows Mail

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Kies Opslaan en verzendenen selecteer vervolgensPer E-mail verzendenen kies een van de volgende opties:

  • Huidige pagina verzenden: Hiermee wordt de momenteel geselecteerde pagina verzonden uit de publicatie als HTML-e-mailbericht, zodat de geadresseerden niet nodig om de publicatie in Publisher. De gebruikersinterface van Publisher wordt eruitziet als een e-mailbericht zodat u toegang krijgt tot uw adresboek en de mogelijkheid om een voorbeeld van het e-mailbericht in uw standaardwebbrowser te wijzigen en annuleren van het e-mailbericht.
   Publicatie verzenden als e-mailbericht in Publisher 2010

  • Alle pagina's verzenden : Hiermee maakt u een enkel HTML-e-mailbericht van alle pagina's in uw publicatie. De gebruikersinterface van Publisher wordt eruitziet als een e-mailbericht zodat u toegang krijgt tot uw adresboek en de mogelijkheid om te bekijken en annuleren van het e-mailbericht gewijzigd.

   Opmerking: Bij het maken van één e-mail mogelijk bericht pagina uit meerdere pagina's in uw publicatie bepaalde opmaak verloren.

  • Als bijlage verzenden: hiermee wordt een e-mailbericht gemaakt met uw publicatie als bijlage. De ontvangers moeten over Publisher beschikken om de publicatie te kunnen bekijken.

  • Verzenden als PDF : Hiermee maakt u een PDF-versie van uw publicatie en toevoegen aan een e-mailbericht. Het document te bekijken de namen van geadresseerden moet een PDF-reader op hun computer, zoals Acrobat Reader verkrijgbaar is bij Adobe Systems.

  • Verzenden als XPS : Hiermee wordt een XPS-versie van uw publicatie maken en toevoegen aan een e-mailbericht.

   Opmerking: Zie voor meer informatie over het opslaan van uw publicaties als PDF of XPS-documenten Opslaan als PDF of XPS.

 3. Voer de adressen van de ontvangers, een onderwerp en eventuele andere e-mailopties in en klik op Verzenden.

E-mailvoorbeeld

Met deze optie kunt u zien hoe uw publicatie eruitziet in een e-mailbericht. Uw standaardwebbrowser wordt geopend, zodat u een HTML-versie van de publicatie kunt bekijken.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Kies Opslaan en verzenden, kiest uE-mailvoorbeeld, en klik vervolgens op dee-mailvoorbeeldknop.

 3. In Publisher wordt uw publicatie weergegeven als webpagina.

Naar boven

Bestandstype wijzigen

Hiermee kunt u uw publicatie opslaan als een sjabloon Microsoft Publisher 2010 in een indeling die compatibel zijn met Publisher 2000 of Publisher 98, als een van de verschillende typen van de standaard afbeelding of een webpagina.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Kies Opslaan en verzenden, selecteert uBestandstype wijzigen.

 3. Selecteer een van de beschikbare opties.

HTML publiceren

Met deze selectie kunt u de publicatie als webpagina publiceren.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Kies Opslaan en verzenden en SelecteerPubliceren HTML.

 3. Onder HTML publiceren kunt u een van de volgende twee indelingen kiezen:

  • Webpagina (HTML): hiermee wordt de publicatie opgeslagen als HTML-document en wordt een map gemaakt met ondersteunende bestanden, zoals afbeeldingen en geluiden die op de pagina zijn opgenomen.

  • Gecombineerd webpaginabestand (MHTML): deze optie maakt u een enkel MHT-document met de ondersteunende bestanden die zijn ingesloten.

 4. Klik op Publiceren HTML, en in deOpslaanAlsdialoogvenster Selecteer een locatie en voer een bestandsnaam.

Opslaan als PDF of XPS

Soms wilt u bestanden opslaan, zodat ze kunnen niet worden gewijzigd, maar nog steeds naar wens gemakkelijk te delen en afdrukken. U kunt met Publisher 2010 publicaties converteren naar PDF of XPS-indelingen zonder dat u extra software of invoegtoepassingen nodig hebt Gebruik deze optie als u wilt dat een document dat:

 • Hetzelfde uiterlijk op de meeste computers

 • Kleine bestandsgrootte

 • Naleving van de industriestandaard

 • Kan worden bekeken door personen die Publisher niet hebben geïnstalleerd, maar wel een gratis PDF- of XPS-viewer hebben.

Voorbeelden hiervan zijn cv's, juridische documenten, nieuwsbrieven, bestanden die alleen moeten worden gelezen en afgedrukt en documenten die door een professionele drukkerij moeten worden afgedrukt.

Belangrijk: Nadat u een document als een PDF of XPS-bestand hebt opgeslagen, kunt u deze niet converteren naar een Microsoft Office-bestandsindeling met speciale software of een invoegtoepassing van derden.

Meer informatie over PDF- en XPS-indelingen

 • Portable Document Format (.PDF) PDF-documentopmaak behouden en bestanden kan worden gedeeld. Wanneer de indeling PDF-bestand online wordt weergegeven of afgedrukt, behoudt het gewenste formaat. Gegevens in het bestand eenvoudig kan niet worden gewijzigd en expliciet kan worden ingesteld om te voorkomen dat bewerken. De PDF-indeling is ook handig voor documenten die worden gereproduceerd met methoden voor commercieel afdrukken. PDF-bestand wordt geaccepteerd als een geldige indeling te veel overheidsinstanties helpt organisaties en viewers zijn beschikbaar op andere platforms dan XPS.

Belangrijk: Als u wilt een PDF-bestand bekijken, moet u een PDF-reader op uw computer zoals Acrobat Reader, die verkrijgbaar is bij Adobe Systemshebben.

 • XML Paper Specification (XPS) XPS is een platform-onafhankelijke-technologie waarmee ook behouden blijft de opmaak van het document en bestanden kan worden gedeeld. Wanneer de XPS-bestand online wordt weergegeven of afgedrukt, behoudt exact de notatie die u hebt aangebracht en de gegevens in het bestand eenvoudig kan niet worden gewijzigd. XPS sluit alle lettertypen in het bestand, zodat deze worden weergegeven als bedoeld, ongeacht of het opgegeven lettertype is beschikbaar op de computer van de geadresseerde en nauwkeuriger afbeelding en kleurenweergave op de computer van de geadresseerde dan PDF-bestand heeft.

Opslaan als PDF

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Kies Opslaan en verzenden, selecteert u De PDF of XPS-Document maken, en klik vervolgens op PDF of XPS maken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Publiceren als PDF of XPS de optie PDF (*.PDF) in het vervolgkeuzemenu Opslaan als.

 4. Voer een naam voor het document in het tekstvak Bestandsnaam in.

 5. Klik op Opties om de publicatieopties te wijzigen.

 6. U kunt kiezen uit vier vooraf gedefinieerde sets met opties en u kunt de Afdrukopties wijzigen:

  • Minimale grootte: hiermee wordt de resolutie van foto's in de publicatie ingesteld op maximaal 96 dpi (dots per inch). Deze resolutie is geschikt voor weergave op een scherm, maar niet voor een gedrukte publicatie. De lettertypen worden niet ingesloten of als bitmaps opgeslagen, zodat mensen die het bestand bekijken en niet over de desbetreffende lettertypen beschikken, andere lettertypen zien. De afdrukopties zijn geoptimaliseerd voor onlineweergave van het document als één pagina. Met deze selectie worden de eigenschappen van de publicatie ook opgenomen.

  • Standaard: hiermee wordt de resolutie van foto's in de publicatie ingesteld op maximaal 150 dpi. Dit is geschikt voor onlinedistributie, zoals via een e-mailbericht waarbij de ontvanger de publicatie kan afdrukken op een desktopprinter. De afdrukopties zijn geoptimaliseerd voor onlineweergave van het document als één pagina. Met deze selectie worden de eigenschappen van de publicatie en structurele codes voor een betere toegankelijkheid ook opgenomen.

  • Afdrukken met hoge kwaliteit: dit is de standaardset met opties die geschikt is voor afdrukken op een desktopprinter of via een kopieerwinkel. De foto's worden ingesteld op maximaal 450 dpi voor kleur/grijswaarden. Boven deze drempel wordt de foto verkleind naar 300 dpi en 1800 dpi voor zeer fijne tekeningen. Boven deze drempel worden afbeeldingen verkleind naar 1200 dpi. Met deze selectie worden de eigenschappen van de publicatie en structuurlabels voor een betere toegankelijkheid ook opgenomen. De afdrukopties zijn geoptimaliseerd voor afdrukken.

  • Commerciële drukkerij : Deze reeks opties Hiermee wordt het grootste en de hoogste kwaliteit bestand, die geschikt zijn voor een commerciële afdrukservice. De afbeeldingen worden worden beperkt tot maximaal 450 dpi (leiden tot 350 dpi wanneer de oorspronkelijke zich boven 450 dpi) voor Kleur/grijswaarden en 3600 dpi (leiden tot 2400 dpi wanneer de oorspronkelijke zich boven 3600 dpi) voor zeer fijne tekeningen. Afdrukopties zijn ingesteld op een eenvoudige enkel exemplaar van uw publicatie (zodat het commerciële printer de beschikking over hun eigen opleggen, aflopen, enz.) Deze selectie van uw publicatie-eigenschappen ook bevat en bitmapafbeeldingen omzetten van lettertypen die niet kunnen worden ingesloten. Er wordt Ontwerpcontrole uitvoert en waarschuwingen met betrekking tot potentiële problemen met het gebruik van de kleur of doorzichtigheid. Bovendien wordt de optie voor het coderen van het document met een wachtwoord uitgeschakeld.

  • Aangepaste : Deze selectie maakt gewoon alle opties beschikbaar voor u . Als u kiest u een van de vooraf ingestelde opties en vervolgens de eigenschappen bewerken verandert Aangepaste .

  • Afdrukopties: als u op deze knop klikt, wordt het dialoogvenster Afdrukopties geopend.

 7. Andere opties:

 8. Afbeelding & zeer fijne tekeningen downsampling   : als de DPI-waarde van de afbeelding of lijn het tweede getal is, verminderen de DPI (verminderen kwaliteit) naar het eerste nummer. Als het niet via het tweede getal, niet wijzigen. Dit helpt bij het beheren van de grootte van uw publicatie.

 9. Waarschuwen over transparantie & kleur gebruiken   : wordt uitgevoerd Ontwerpcontrole vóór opslaan - verwijzen naar het help-artikel Ontwerpcontrole

 10. Documenteigenschappen   : de documenteigenschappen uit het bestand .publication, zijn gevonden in de Geavanceerde eigenschappen van de Publicatie-eigenschappen, in het PDF-bestand opgeslagen.

 11. Labels voor documentstructuur voor toegankelijkheid   : Bevat PDF-markeringen in de PDF die toegankelijker maken voor het PDF-bestand (hulpprogramma's voor toegankelijkheid weten hoe u kunt navigeren en lees het PDF-bestand) en PDF-lezer software bieden meer informatie over hoe inhoud in de PDF-indeling zijn gerelateerd.

 12. ISO 19005-1-compatibele (PDF/A)   : Wanneer ingeschakeld, de resulterende PDF-bestand is compatibel met de standaard PDF/a-ISO zijn. Deze standaard is bedoeld om u te universeel leesbare PDF-bestanden maken die geschikt zijn voor het archiveren.

  • Alle lettertypen worden ingesloten, tenzij dit niet is toegestaan vanwege de licentie. In dit geval wordt de tekst geconverteerd naar een bitmap om het oorspronkelijke uiterlijk te behouden.

  • Documenteigenschappen worden altijd opgenomen.

  • Al het gebruik van transparantie in de publicatie wordt verwijderd (alle transparante gebieden worden ondoorzichtig).

  • De PDF kan niet worden versleuteld.

  • De PDF is vergrendeld, zodat deze niet kan worden bewerkt.

 13. Bitmaptekst als lettertypen niet mogen worden ingesloten   :elk lettertype heeft een licentie waarmee wordt aangegevens whether deze mogen worden ingesloten in een bestand.Als delicentiemag niet insluiten, wordt deze optie alle zoals lettertypen converteren naar afbeeldingszodat de weergave wordt niet gewijzigd wanneer het PDF-bestand wordt geopend op een machine die geen het lettertype. Tzijn Er treden een toename van de grootte en het verlies van de mogelijkheid om te selecteren en kopieert u de tekst in de PSAY\F-bestand (omdat dit een afbeelding is).Als deze optieis niet geselecteerdeen ander lettertype wordt gebruiktvervangenbij weergave op een computer die geen delicentie van lettertype.

 14. Het document met een wachtwoord versleutelen   :kunt u het PDF-bestand worden versleuteld met een wachtwoord, zodat deze kan niet worden weergegeven of bewerkt , tenzij u het wachtwoord is ingevoerd.

 15. Klik op OK en klik op Publiceren.

Naar boven

Opslaan als XPS

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Kies Opslaan en verzenden, selecteert u De PDF of XPS-Document maken, en klik vervolgens op PDF of XPS maken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Publiceren als PDF of XPS de optie XPS-document (*.xps) in het vervolgkeuzemenu Opslaan als.

 4. Voer een naam voor het document in het tekstvak Bestandsnaam in.

 5. Klik op Wijzigen om de publicatieopties te wijzigen.

 6. U kunt kiezen uit drie vooraf gedefinieerde sets met opties en u kunt de Afdrukopties wijzigen:

  • Minimale grootte: hiermee wordt de resolutie van foto's in de publicatie ingesteld op maximaal 96 dpi (dots per inch). Deze resolutie is geschikt voor weergave op een scherm, maar niet voor een gedrukte publicatie. Lettertypen die niet kunnen worden ingesloten, worden als bitmaps opgeslagen. De afdrukopties zijn geoptimaliseerd voor onlineweergave van het document als één pagina. Met deze selectie worden de eigenschappen van de publicatie ook opgenomen.

  • Standaard: hiermee wordt de resolutie van foto's in de publicatie ingesteld op maximaal 150 dpi. Dit is geschikt voor onlinedistributie, zoals via een e-mailbericht waarbij de ontvanger de publicatie kan afdrukken op een desktopprinter. De afdrukopties zijn geoptimaliseerd voor onlineweergave van het document als één pagina. Met deze selectie worden de eigenschappen van de publicatie en structurele codes voor een betere toegankelijkheid ook opgenomen.

  • Afdrukken met hoge kwaliteit: dit is de standaardset met opties die geschikt is voor afdrukken op een desktopprinter of via een kopieerwinkel. De foto's worden ingesteld op maximaal 450 dpi voor kleur/grijswaarden. Boven deze drempel wordt de foto verkleind naar 300 dpi en 1800 dpi voor zeer fijne tekeningen. Boven deze drempel worden afbeeldingen verkleind naar 1200 dpi. Met deze selectie worden de eigenschappen van de publicatie en structuurlabels voor een betere toegankelijkheid ook opgenomen. De afdrukopties zijn geoptimaliseerd voor afdrukken. Lettertypen die niet kunnen worden ingesloten, worden opgeslagen als bitmap.

  • Aangepaste : Deze selectie maakt gewoon alle opties beschikbaar voor u.

  • Afdrukopties: als u op deze knop klikt, wordt het dialoogvenster Afdrukopties geopend.

 7. Klik op OK en klik op Publiceren.

Inpakken en wegwezen

Met de wizard Inpakken en wegwezen worden een publicatie en de bijbehorende gekoppelde bestanden in één bestand ingepakt dat u kunt meenemen naar een commerciële drukkerij of kopieerwinkel om te laten afdrukken. U kunt het ingepakte bestand ook naar een andere computer brengen om dit te bewerken. Als u de wizard Inpakken en wegwezen gebruikt, weet u zeker dat u alle bestanden hebt die u nodig hebt om de voltooide publicatie aan iemand te geven die hiermee kan werken of deze kan bekijken.

Opslaan voor een commerciële printer

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Kies Opslaan en verzenden en selecteer Opslaan voor een commerciële printer.

 3. Onder Opslaan voor een commerciële printer zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Opties voor bestandsgrootte en kwaliteit: dit zijn dezelfde vier sets met vooraf gedefinieerde opties die worden gebruikt bij het opslaan als PDF.

  • PDF- en Publisher-bestanden opslaan, of alleen PDF: u kunt een PDF- en een PUB-bestand opslaan of alleen een PDF-bestand dat u naar de drukkerij brengt.

 4. Klik op de Wizard Inpakken en wegwezen knop.

 5. Selecteer een locatie op te slaan van het bestand, zoals een CD-station, en klikt u op Volgende .

 6. De wizard Inpakken van de bestanden en sla deze op de geselecteerde locatie, of schakel het selectievakje Vierkleurenproefafdruk , uit en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: Het selectievakje Vierkleurenproefafdruk is standaard altijd ingeschakeld. Gebruik de vierkleurendrukproef om eventuele fouten in de gedrukte versie van uw publicatie te vinden voor u het bestand naar een commerciële afdrukservice verzendt. Als uw commerciële afdrukservice fouten in het bestand moet verbeteren, stijgen de kosten voor het afdrukken meestal.

Opslaan voor een andere computer

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Kies Opslaan en verzenden en selecteer Opslaan voor een andere computer.

 3. Klik op de Wizard Inpakken en wegwezen knop en klik vervolgens op volgende.

 4. Selecteer een locatie op te slaan van het bestand, zoals een CD-station, en klikt u op Volgende .

 5. Selecteer de gewenste opties voor insluiting TrueType-lettertypen en koppelen van afbeeldingen in het dialoogvenster opnemen lettertypen en afbeeldingen en klik vervolgens op volgende.

 6. Klik op Voltooien om de publicatie op te slaan als ZIP-bestand.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×