Publicatiepagina's maken en beheren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met de publicatiefuncties in Microsoft Office SharePoint Server 2007 kunnen eigenaren van inhoud gemakkelijk nieuwe webpagina's maken van paginasjablonen die pagina-indelingen worden genoemd. Pagina-indelingen bepalen het uiterlijk van de pagina's die ervan worden gemaakt. Ze definiëren de velden waar inzenders hun inhoud kunnen invoeren, zoals tekst, afbeeldingen, hyperlinks en nog veel meer.

In dit artikel ziet u hoe u een nieuwe publicatiepagina kunt maken op basis van een bestaande pagina-indeling, en tevens waar de publicatiepagina's worden opgeslagen en hoe ze worden bewerkt in Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Belangrijk : Als u een publicatiepagina wilt maken, moet uw site zich bevinden op een server met Office SharePoint Server 2007. Tevens moet publicatie zijn ingeschakeld op de site op het hoogste niveau van de siteverzameling. U hebt bovendien ontwerpmachtigingen nodig voor de site op het hoogste niveau om pagina-indelingen te kunnen openen en bewerken.

Wat wilt u doen?

Een publicatiepagina maken in de browser

Beheren of bewerken van publicatiepagina's in Office SharePoint Designer 2007

Een publicatiepagina in de browser maken

Publicatiepagina's zijn bestemd voor gebruikers geen ervaring hebben met het maken of bewerken van websites. Daarom maken eigenaren van inhoud deze pagina's in de browser. In deze sectie vindt u de stappen voor het maken van een nieuwe publicatiepagina op basis van een bestaande pagina-indeling, zoals de pagina voor nieuwsartikelen die is gemaakt op basis van een artikelpagina-indeling, die wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

nieuwsartikelpagina gemaakt van een artikelpagina-indeling

 1. Open uw Office SharePoint Server 2007-site in de browser.

 2. Klik in het menu Siteacties op Pagina maken.

 3. Ga op de pagina Pagina maken als volgt te werk:

  • Voer een titel in het vak Titel in. De titel wordt boven aan de gemaakte pagina en in de titelbalk van het browservenster weergegeven.

  • Voer een beschrijving in het vak Beschrijving in. Deze tekst is opgeslagen in de kolom Beschrijving van de documentbibliotheek Pagina's. Deze kolom wordt standaard niet weergegeven in de bibliotheek, maar u kunt deze toevoegen zoals elke andere kolom. (Deze stap is optioneel.)

  • Voer een naam voor de pagina in het vak URL-naam . Dit is de naam voor het bestand dat is gemaakt. Deze naam wordt weergegeven in de URL voor uw nieuwe pagina, zoals http://your_top_level_site/subsite/Pages/my_page.aspx, waar mijn_pagina is de naam van de die u in het vak URL-naam invoert .

 4. Klik in de lijst Pagina-indeling op de naam van d pagina-indeling waarop u deze nieuwe pagina wilt baseren, zoals Artikelpagina met overzichtskoppelingen.

  Opmerking : Meer informatie over het maken van een pagina-indeling, Zie het artikel een publicatie pagina-indeling maken.

 5. Klik op Maken.

  De pagina-indeling wordt in de browser geopend voor bewerken, compleet met velden waar u inhoud kunt invoeren zoals aangegeven in de volgende afbeelding.

  pagina-indeling in bewerkmodus in de browser

 6. Klik en typ tekst in elk veld waarin u inhoud wilt toevoegen. De inhoud die u in de velden toevoegt, wordt de inhoud van uw pagina. Als u gereed bent met het invoeren van inhoud, klikt u op een van de volgende items boven aan de pagina:

  • Inchecken om concept te delen     Terwijl u aan uw pagina werkt, wordt deze automatisch voor u uitgecheckt (zodat niemand anders uw wijzigingen kan overschrijven). Klik op deze optie om de pagina weer in te checken, zodat andere bevoegde gebruikers deze kunnen bewerken.

  • Indienen voor goedkeuring     Klik op deze optie om de pagina in de wachtrij te zetten voor goedkeuring door de Inhoudsbeheerder voor de site. Deze knop is mogelijk niet zichtbaar op de pagina als de publicerende workflow zodanig is geconfigureerd dat nieuwe inhoud moet worden goedgekeurd voordat deze kan worden gepubliceerd.

  • Publiceren     Klik op deze optie als u gereed bent om de pagina direct te publiceren en de machtigingen hebt om dit te doen. Deze knop is mogelijk niet zichtbaar op de pagina als de publicerende workflow zodanig is geconfigureerd dat nieuwe inhoud moet worden goedgekeurd voordat deze kan worden gepubliceerd.

Naar boven

Publicatiepagina's beheren of bewerken in Office SharePoint Designer 2007

Publicatiepagina's worden gemaakt en opgeslagen in de documentbibliotheek Pagina's van uw Office SharePoint Server 2007-site. Als u uw site opent in Office SharePoint Designer 2007, kunt u de publicatiepagina's vinden in de map Pagina's, zoals aangegeven in de volgende afbeelding.

Mappenlijst met de map Pagina's uitgevouwen

Als u probeert een publicatiepagina te openen voor bewerken in Office SharePoint Designer 2007, ziet u het volgende bericht.

Bericht dat u de pagina niet kunt bewerken, maar de overeenkomstige pagina-indeling wel

Dit bericht laat u weten dat publicatiepagina's die op een pagina-indeling zijn gebaseerd, niet kunnen worden bewerkt in Office SharePoint Designer 2007, en dat de inhoud ervan alleen in de browser kan worden bewerkt. Als u de onderliggende pagina-indeling wilt bewerken op basis waarvan de pagina is gemaakt, kunt u klikken op Pagina-indeling bewerken. (U kunt de namen van pagina's wijzigen in SharePoint Designer. U doet dit door met de rechtermuisknop te klikken op de pagina in de Mappenlijst en vervolgens te klikken op Naam wijzigen in het snelmenu.)

Als u wilt, kunt u een publicatiepagina echter bewerken in Office SharePoint Designer 2007 door deze los te koppelen van de pagina-indeling waarop deze is gebaseerd. U wilt bijvoorbeeld het webonderdeel Zoekresultaten op een publicatiepagina aanpassen. U doet dit door de publicatiepagina los te koppelen van de pagina-indeling, vervolgens het webonderdeel aan te passen in SharePoint Designer en de publicatiepagina ten slotte opnieuw te koppelen aan de publicatiepagina-indeling. U doet dit door met de rechtermuisknop te klikken op de pagina in de Mappenlijst en vervolgens te klikken op Loskoppelen van Pagina-indeling in het snelmenu. U ziet het volgende bericht.

bericht over loskoppelen van pagina-indeling

Dit bericht laat u weten dat u alle inhoud van de pagina-indeling kunt kopiëren naar de publicatiepagina en deze vervolgens kunt aanpassen. Bedenk wel dat wijzigingen die later in de pagina-indeling worden aangebracht, niet worden weergegeven in de publicatiepagina. Nadat u wijzigingen hebt aangebracht aan de publicatiepagina en het bestand hebt opgeslagen, kunt u deze opnieuw koppelen aan de pagina-indeling. U doet dit door met de rechtermuisknop te klikken op de pagina in de Mappenlijst en vervolgens te klikken op Opnieuw aan Pagina-indeling koppelen in het snelmenu.

Zie het artikel indeling van een publicatiepagina aanpassenvoor meer informatie over het wijzigen van de pagina-indelingen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×