Properties (eigenschappen), eigenschap

Van toepassing op

AccessObject-object

Control-object

Label-object

Page-object

SubForm-object

BoundObjectFrame-object

CurrentProject-object

Line-object

PageBreak-object

TabControl-verzameling

CheckBox-object

CustomControl-object

ListBox-object

Rectangle-object

TextBox-object

CodeProject-object

Form-object

ObjectFrame-object

Report-object

ToggleButton-object

ComboBox-object

GroupLevel-object

OptionButton-object

Section-object

CommandButton-object

Image-object

OptionGroup-object

SmartTag-object

Properties-eigenschap dat van toepassing is op de AccessObject-,CodeProject- en CurrentProject-objecten.

Retourneert een verwijzing naar de AccessObjectProperties-verzameling van een AccessObject-, CurrentProject- of CodeProject-object.

expressie.Properties

expressie Required. Een expressie die een van de bovenstaande objecten retourneert.

Opmerkingen

Het AccesObjectProperties-verzamelingsobject is de verzameling van alle eigenschappen die betrekking hebben op een AccessObject-, CurrentProject- of CodeProject-object. U kunt naar een afzonderlijk lid van de verzameling verwijzen door de index van het lidobject of een tekenreeksexpressie te gebruiken die de naam van het lidobject is. Het eerste lidobject in de verzameling heeft een indexwaarde van 0 en het totale aantal lidobjecten in de verzameling is de waarde van de Count-eigenschap van de AccessObjectProperties-verzameling min 1.

U kunt de eigenschap Properties niet gebruiken om eigenschappen te retourneren van een AccessObject-object dat lid is van een verzameling die wordt benaderd via een CurrentData-object.

Properties-eigenschap zoals die van toepassing is op het SmartTag-object.

Retourneert een SmartTagProperties-verzameling die de verzameling eigenschappen voor een specifiek infolabel vertegenwoordigt.

expressie.Properties()

expressie Required. Een expressie die een SmartTag-object retourneert.

Properties-eigenschap zoals die van toepassing is op alle andere objecten in de lijst Van toepassing op.

Retourneer een verwijzing naar het Properties-verzamelingsobject van een besturingselement.

expressie.Properties

expressie Required. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

Het Properties-verzamelingsobject is de verzameling van alle eigenschappen met betrekking tot een besturingselement. U kunt naar een afzonderlijk lid van de verzameling verwijzen door de index van het lidobject of een tekenreeksexpressie te gebruiken die de naam van het lidobject is. Het eerste lidobject in de verzameling heeft een indexwaarde van 0 en het totale aantal lidobjecten in de verzameling is de waarde van de Count-eigenschap van de Properties-verzameling min 1.

Voorbeeld

De volgende procedure gebruikt de eigenschap Properties om alle eigenschappen die zijn gekoppeld aan de besturingselementen op een formulier af te drukken in het venster Foutopsporing. Plaats een opdrachtknop met de naam cmdListProperties op een formulier en plak de volgende code in de sectie Declaraties van het formulier om deze code uit te voeren. Klik op de opdrachtknop om de lijst met eigenschappen af te drukken in het venster Foutopsporing.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×