Projectkwesties en - risico's bekijken en bewerken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Alle projecten krijgen te maken met kwesties en risico's. Een risico is een gebeurtenis of situatie die een negatief effect op een project kan hebben. Kwesties daarentegen zijn gebeurtenissen die al plaatsvinden. Als een risico niet effectief wordt aangepakt, kan het uiteindelijk een kwestie worden. Wanneer u uw projectkwesties en -risico's op actieve wijze identificeert, analyseert en aanpakt, kunt u ervoor zorgen dat uw project op geslaagde wijze afgerond kan worden.

Opmerking: Voordat u kwesties of risico's kunt bekijken en bewerken, moet u met Microsoft Office Project Server 2007 verbonden zijn, en moet u een site voor de werkruimte voor uw project op deze server gemaakt hebben. Voor meer informatie over het opzetten van een webserver voor kwestie- en risicobeheer neemt u contact op met uw serverbeheerder. Sommige sites voor werkruimten moeten handmatig door een beheerder gemaakt worden.

Wat wilt u doen?

Weergave projectkwesties of risico 's

Maken of wijzigen van een probleem

Maken of wijzigen van een risico

Problemen of risico's op andere problemen, risico's, documentbibliotheken of taken koppelen

Projectkwesties of -risico's bekijken

Voer de volgende handelingen uit als u de kwesties en risico's van het huidige project wilt bekijken:

 1. In het menu Samenwerken klikt u op Kwesties of Risico's.

  Alle kwesties of risico's van het huidige project die actief, uitgesteld of afgehandeld zijn, worden weergegeven op de pagina Kwesties of Risico's.

  Tip: Als u wilt filteren in de lijst met problemen of risico's, klikt u op weergave knopafbeelding en selecteer vervolgens een filter. Selecteer Alle Items om alle problemen of risico's weer te geven.

 2. Klik op de naam van een kwestie of een risico voor meer informatie hierover.

Naar boven

Een kwestie maken of wijzigen

 1. Klik in het menu Samenwerken op Kwesties.

 2. Op de pagina Kwesties voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Een probleem met de nieuwe maken, klikt u op Nieuw Menu Nieuw en klik vervolgens op Nieuw Item.

  • Als u wilt wijzigen van een probleem, wijst u het probleem een pijl Pijl-omlaag weergeven, klikt u op de pijl en klik vervolgens op Item bewerken.

 3. Typ in de sectie Titel een titel voor de kwestie.

 4. In de sectie eigenaar , klikt u op Bladeren Knopafbeelding als u wilt gebruiken, de provider-service voor het lidmaatschap die wordt gebruikt voor verificatie binnen uw organisatie om te zoeken van een gebruiker aan wie het probleem kunt beheren.

  Opmerking: Als u liever Typ de naam van een gebruiker, klikt u op Namen controleren Knopafbeelding om te bepalen of de gebruiker deel uit van van uw organisatie lidmaatschap provider-service maakt.

 5. In de sectie Toegewezen aan typt u een naam of zoekt u een persoon die verantwoordelijk gesteld wordt voor het oplossen van de kwestie.

 6. In de sectie Status klikt u op de status van de kwestie.

 7. In de sectie Categorie klikt u op een categorienummer om gelijksoortige kwesties te groeperen.

 8. In de sectie Prioriteit klikt u op een prioriteit om het relatieve belang van deze kwestie ten opzichte van andere kwesties in uw project weer te geven.

 9. In de sectie Einddatum voert u de datum en tijd in waarop de kwestie opgelost moet zijn.

  Tip: Gebruik de datumkiezer Knopafbeelding om snel een datum invoeren.

 10. In de sectie Discussie typt u een beschrijving van de kwestie en eventuele andere informatie over de kwestie en de oplossing.

 11. In de sectie Oplossing typt u hoe de kwestie kan worden opgelost.

 12. Klik op OK om de kwestie op te slaan en om terug te gaan naar de pagina Kwesties. De kwestie is nu toegevoegd aan de lijst met kwesties die aan het project zijn gekoppeld.

Naar boven

Een risico maken of wijzigen

 1. Klik in het menu Samenwerken op Risico's.

 2. Op de pagina Risico's voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Een nieuw risico maken, klikt u op Nieuw Menu Nieuw en klik vervolgens op Nieuw Item.

  • Als u wilt een risico wijzigen, wijst u het probleem een pijl Pijl-omlaag weergeven, klikt u op de pijl en klik vervolgens op Item bewerken.

 3. Typ in de sectie Titel een titel voor het risico.

 4. In de sectie eigenaar , klikt u op Bladeren Knopafbeelding als u wilt gebruiken, de provider-service voor het lidmaatschap die wordt gebruikt voor verificatie binnen uw organisatie om te zoeken van een gebruiker aan wie het risico kunt beheren.

  Opmerking: Als u liever Typ de naam van een gebruiker, klikt u op Namen controleren Knopafbeelding om te bepalen of de gebruiker deel uit van van uw organisatie lidmaatschap provider-service maakt.

 5. In de sectie Toegewezen aan typt u een naam of zoekt u een persoon die verantwoordelijk moet zijn voor de reductie of het beheer van het risico.

 6. In de sectie Status klikt u op de status van het risico.

 7. In de sectie Categorie klikt u op een categorienummer om gelijksoortige risico's te groeperen.

 8. In de sectie Einddatum voert u de datum en tijd in waarop het risico opgelost moet zijn.

  Tip: Gebruik de datumkiezer Knopafbeelding om snel een datum invoeren.

 9. In de sectie Kans typt u een procentwaarde die aangeeft hoe groot de kans is dat het risico zich zal voordoen.

 10. In de sectie Impact typt u een waarde tussen 1 en 10 die de ernst van de impact aangeeft, waarbij de waarde 10 het ernstigst is. Later kunt u op risico's zoeken die bijvoorbeeld een hogere impactwaarde dan 5 hebben.

 11. In de sectie Prijs typt u een waarde (zonder valutasymbool) waarmee de financiële impact van het risico wordt aangeduid.

 12. Typ in de sectie Beschrijving een beschrijving van het risico.

 13. In de sectie Beperkingsplan typt u een beschrijving van het plan dat de projectmanager kan gebruiken om de risicowaarschijnlijkheid, de risico-impact of beide te reduceren of elimineren.

 14. In de sectie Plan voor onvoorziene gebeurtenissen typt u een beschrijving van een alternatief plan dat gebruikt kan worden om de impact van het risico te reduceren.

 15. In de sectie Indicatorbeschrijving typt u een beschrijving van de voorwaarde die ervoor kan zorgen dat de gebeurtenis plaatsvindt.

 16. In de sectie Trigger geeft u de voorwaarde op waardoor de trigger geactiveerd wordt. Selecteer een van de drie waarden.

  Als u een andere waarde wilt opgeven als trigger voor het plan voor onvoorziene omstandigheden dan in de lijst met triggers beschikbaar is, selecteert u Geef uw eigen waarde op en typt of wijzigt u de waarde.

 17. Klik op OK om het risico op te slaan en naar de pagina Risico's terug te keren. Het risico wordt nu toegevoegd aan de lijst met risico's bij het project.

Naar boven

Kwesties of risico's aan andere kwesties, risico's, documentbibliotheken of taken koppelen

 1. In het menu Samenwerken klikt u op Kwesties of Risico's.

 2. Wijs op de pagina kwesties of de pagina risico's , aan een bestaande kwestie of risico aan een pijl Pijl-omlaag weergeven, klikt u op de pijl en klik vervolgens op Item bewerken.

 3. Klik op Items koppelen.

 4. In de eerste lijst boven aan het dialoogvenster klikt u op de documentbibliotheek, de kwestie, het risico of de taak die of dat u aan de huidige kwestie of het huidige risico wilt koppelen.

 5. In de tweede lijst klikt u op een toepasselijk item.

  In het dialoogvenster worden de kwesties, risico's, documentbibliotheken of taken weergegeven die u in de twee lijsten boven in het dialoogvenster hebt geselecteerd.

 6. Schakel het selectievakje Koppelen in voor alle kwesties of risico's die u wilt koppelen. U kunt meerdere kwesties of risico's selecteren.

 7. Klik op OK.

Op de pagina Kwesties of Risico's wordt het gekoppelde item in de sectie Koppelingen weergegeven.

Opmerking: Als u een kwestie of risico verwijdert en het dan vanuit de Prullenbak probeert te herstellen, kunnen eventuele koppelingen naar andere kwesties, risico's, taken of documentbibliotheken niet hersteld worden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×