Projecten koppelen om een hoofdproject te maken

Projecten koppelen om een hoofdproject te maken

U kunt verschillende projectbestanden aan elkaar te koppelen om een indeling van hoofdproject en subprojecten (ook wel externe afhankelijkheden genoemd) te maken, zodat een groot project overzichtelijker blijft. Een hoofdproject voor de bouw kan bijvoorbeeld bestaan uit subprojectbestanden voor loodgieterswerk, elektriciteit en timmerwerk.

Projectbestanden koppelen

 1. Maak afzonderlijke projectbestanden voor elk subproject en open of maak vervolgens het project dat het hoofdproject moet zijn.

 2. Klik in het hoofdproject op Weergave > Gantt-diagram.

 3. Klik in het veld Taaknaam op de rij waaronder u het subproject wilt invoegen. U kunt een subproject overal invoegen in de takenlijst van het hoofdproject.

 4. Klik op Project > Subproject.

  Het linttabblad Project met de opdracht Subproject invoegen

 5. Selecteer in het vak Project invoegen het subproject dat u wilt invoegen.

  • Als u meerdere subprojecten wilt invoegen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de subprojecten in de volgorde waarin u deze wilt invoegen.

  • In de meeste gevallen laat u het vakje Koppelen aan project ingeschakeld, zodat wijzigingen in het subproject worden weergegeven in het hoofdproject en omgekeerd. Schakel het vakje echter uit als u het subproject alleen wilt kopiëren naar het hoofdproject zonder dat de bestanden dynamisch worden gekoppeld.

 6. Klik op Invoegen of klik, als u een project wilt invoegen in de indeling alleen-lezen, op de pijl op de knop Invoegen en klik vervolgens op Invoegen als alleen-lezen. Als u een project invoegt als alleen-lezen, wordt er een koppeling gemaakt tussen de twee projecten, maar kunt u het subproject niet bijwerken vanuit het hoofdproject. Als u het subprojectbestand rechtstreeks bijwerkt, worden de wijzigingen wel weergegeven in het hoofdproject. De optie Invoegen als alleen-lezen is alleen beschikbaar als het vakje Koppelen aan project is ingeschakeld.

Dubbele resourcenamen in gekoppelde projecten voorkomen

Als u projecten koppelt met resources die dezelfde naam hebben, maakt u dubbele resourcenamen, hetgeen verwarrend kan zijn. U kunt dit vermijden door in het dialoogvenster Project invoegen het vakje Koppelen aan project uit te schakelen. Hierdoor krijgen de resourcegegevens in het hoofdproject (zoals tarieven of resourcekalenders) voorrang boven de resourcegegevens van het subproject.

Opmerking: Als u een ontkoppeld subproject bijwerkt vanuit een hoofdproject, wordt in het oorspronkelijke subprojectbestand de wijziging niet weergegeven.

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Wanneer gebruik ik koppelingen tussen projecten in plaats van afhankelijkheden tussen projecten?

Als uw project een bepaalde taak bevat die afhangt van een bepaalde taak in een ander project, gebruikt u koppelingen tussen projecten om de taakdatums aan elkaar te koppelen. Op die manier zijn de nieuwe datums zichtbaar in uw eigen taak mocht de taak waarvan u afhankelijk bent niet doorgaan. Als uw project afhankelijk is van een of ander aspect van een ander project en de afhankelijkheid is niet noodzakelijkerwijs aan een specifieke taak gekoppeld, dan gebruikt u afhankelijkheden tussen projecten om precies te achterhalen wat het aandeel van elk project op de relatie is.

 1. Open beide projecten: het project met de taak waarnaar u een koppeling wilt maken en het project met de taak waarvoor u een koppeling wilt maken.

  Klik in het menu Venster van een van de projecten op Alle vensters.

 2. Klik op de taak waarvoor u een afhankelijkheid met een externe voorafgaande taak wilt maken.

 3. Klik op Taakgegevens Knopafbeelding en klik op het tabblad Voorafgaande taken.

 4. Typ in de kolom Id de projectnaam en het taak-id-nummer van de externe voorafgaande taak, gescheiden door een backslash. Typ bijvoorbeeld Project1\1 voor taak-id 1 in een bestand met de naam Project1.

U wordt standaard op de hoogte gesteld als de gegevens in een extern gekoppeld project zijn gewijzigd. De externe voorafgaande en opvolgende taken en de invloed ervan op uw planning worden weergegeven als u een project met externe koppelingen opent. U kunt een of meer wijzigingen accepteren.

 • Beide projecten dienen te worden opgeslagen voordat u een koppeling naar een externe taak kunt maken.

 • Wanneer u taken koppelt in verschillende projecten die zijn opgeslagen in Microsoft Office Project Server, moet de taak-id van de voorafgaande taak correct worden opgemaakt. In het dialoogvenster Taakgegevens, op het tabblad Voorafgaande taken, moet de taak-id in de kolom Id worden opgemaakt zoals weergegeven in het volgende voorbeeld: <>\project1\42. In dit voorbeeld is project1 de naam van het project dat de voorafgaande taak bevat. 42 is de taak-id van de voorafgaande taak.

 • Extern gekoppelde taken worden in de takenlijst grijs weergegeven. Als u dubbelklikt op een taak met een externe opvolgende of voorafgaande taak, wordt het project met de externe taak geopend, indien het project beschikbaar is.

Ik heb taken tussen projecten gekoppeld, maar de gegevens komen niet overeen.

Als u in het dialoogvenster Plakken speciaal (menu Bewerken) de optie Koppeling plakken gebruikt, wordt de verbinding gemaakt met behulp van OLE (Object Linking and Embedding). Alleen de door u geselecteerde velden worden gekoppeld. Aan een taak kunnen echter meer velden met gegevens zijn gekoppeld die van invloed zijn op de planning van de taak. Deze velden kunnen zijn verborgen als u een weergave met gesplitste schermen gebruikt.

Als u een afhankelijkheid wilt maken tussen taken in verschillende projecten, maakt u externe afhankelijkheden (in plaats van een koppeling te plakken) om te zorgen dat de planning correct wordt onderhouden.

Als u de optie Koppeling plakken gebruikt, selecteert u afzonderlijke velden in plaats van hele rijen en koppelt u slechts zoveel gegevens als nodig zijn; dit om conflicterende planningsgegevens te voorkomen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×