Project 2010 gebruiken met eerdere versies

In Project 2010 kunt u projecten uit eerdere versies van Microsoft Project openen en bewerken, zonder de eerdere versies op uw computer te hebben. U kunt ook een Project 2010-bestand opslaan naar eerdere versies van Project zonder een conversieprogramma te downloaden en te installeren.

In dit artikel

Wat gebeurt er als u eerdere versies van Project-bestanden opent in Project 2010

Wat gebeurt er als u een Project 2007-bestand opslaat in Project 2010

Wat gebeurt er als u een Project 2010-bestand opslaat naar een eerdere versie

Wat gebeurt er als u eerdere versies van Project-bestanden opent in Project 2010

Als u in Project 2010 MPP-bestanden uit eerdere versies van Project opent, werkt Project met verminderde functionaliteit en wordt Compatibiliteitsmodus weergegeven in de titelbalk boven aan het toepassingsvenster. In de compatibiliteitsmodus kunt u bestanden uit Project 2000-2003 enProject 2007 openen, bewerken en opslaan in de oorspronkelijke indeling, maar kunt u geen van de nieuwe functies in Project 2010 gebruiken. Project blijft in de compatibiliteitsmodus werken totdat u het project converteert naar de Project 2010-bestandsindeling.

Als Project 2010 in de compatibiliteitsmodus wordt uitgevoerd, werken bepaalde functies die nieuw zijn in Project 2010 met verminderde functionaliteit.

Project 2010-functie

Werking in compatibiliteitsmodus

Inactieve taken    

Taken kunnen niet worden ingesteld op inactief.

Handmatig geplande taken    

Taken kunnen niet handmatig worden gepland. Taken kunnen uitsluiten worden ingesteld op automatische planning.

Lege datums    

Omdat taken zonder datums een functie van handmatig geplande taken zijn, moeten de begin- en einddatums worden toegepast op alle taken.

Naar boven

Wat gebeurt er als u een Project 2007-bestand opslaat in Project 2010

Als u een Project 2007-bestand converteert naar een Project 2010-bestand, werkt Project met volledige functionaliteit en niet in de compatibiliteitsmodus. De standaardwerking van Project voor bestaande en nieuwe taken verschilt echter wel van nieuwe bestanden die zijn gemaakt in Project 2010.

Project 2007-functie

Werking als u opslaat naar Project 2010

Automatische planning    

Bestaande taken worden ingesteld op automatische planning.

Nieuwe taken maken    

Nieuwe taken worden standaard ingesteld op automatische planning. Nadat ze zijn gemaakt, kunt u ze instellen op handmatige planning.

Kolom Taakmodus    

De kolom Taakmodus (die aangeeft of een taak is ingesteld op automatische of handmatige planning) wordt niet weergegeven. U kunt de kolom wel toevoegen.

Hoofdprojecten    

Hoofdprojectbestanden worden weergegeven met volledige functionaliteit. U kunt echter subprojecten in het hoofdproject die niet zijn geconverteerd naar Project 2010 niet worden uitvouwen. Subprojecten die zijn geconverteerd naar Project 2010 kunnen wel worden uitgevouwen.

Koppelingen tussen projecten    

U kunt koppelingen tussen projecten vanuit Project-bestanden die niet zijn geconverteerd naar Project 2010 en die zich in een bestand bevinden dat is geconverteerd naar Project 2010 niet uitvouwen. Koppelingen tussen projecten die zijn geconverteerd naar Project 2010 kunnen wel worden uitgevouwen.

Resourcegroepbestanden    

Een project dat is geconverteerd naar Project 2010 en gebruikmaakt van een gedeeld resourcegroepbestand dat niet is geconverteerd naar Project 2010, heeft geen toegang tot de resourcegegevens in het resourcegroepbestand, tenzij het resourcegroepbestand is geconverteerd naar Project 2010.

Veldwijzigingen in formules    

Als u velden in formules gebruikt om aangepaste velden te maken in Project 2007, worden sommige velden automatisch gewijzigd in hun Project 2010-equivalent. De volgende velden worden gewijzigd:

 • Het veld Begindatum wordt gewijzigd in Geplande begindatum.

 • Het veld Duur wordt gewijzigd in Geplande duur.

 • Het veld Einddatum wordt gewijzigd in Geplande einddatum.

 • Het veld Begindatum basislijn wordt gewijzigd in Geschatte begindatum basislijn.

 • Het veld Duur basislijn wordt gewijzigd in Geschatte duur basislijn.

 • Het veld Einddatum basislijn wordt gewijzigd in Geschatte einddatum basislijn.

Naar boven

Wat gebeurt er als u een Project 2010-bestand opslaat naar een eerdere versie

Als u een Project 2010-bestand opslaat in een eerdere versie van Project, worden bepaalde taakinstellingen gewijzigd. Hoe eerder de versie van Project is, des te meer wijzigingen worden aangebracht in de taakinstellingen.

Functie

Werking als u opslaat naar deze eerdere versie

Project 2007    

 • Handmatig geplande taken     Handmatig geplande taken worden ingesteld op automatische planning.

 • Inactieve taken     Inactieve taken worden verwijderd.

 • Lettertype Doorhalen     Het lettertype Doorhalen wordt verwijderd. De taak zelf wordt niet verwijderd.

 • Kleureffecten     32-bits kleuren worden ingesteld op de meest gelijkende variant van de 16 typen kleur voor balkstijlen, indicatoren en andere grafische effecten.

 • Samenvattingstaken    Handmatig geplande samenvattingstaken worden ingesteld op mijlpaaltaken in Project 2007.

Project 2000-2003    

De volgende extra functies van Project 2007 worden verwijderd als u een Project 2010-bestand opslaat naar Project 2000-2003:

 • Budgetgegevens      Gegevens in de budgetvelden gaan verloren.

 • Kostenresources      Gegevens in de velden voor kostenresources kunnen worden gewijzigd, omdat kostenresources worden geconverteerd naar materiaalresources. Gegevens in andere kostenvelden gaan niet verloren.

 • Opmaak van celachtergronden     Werkbladcellen waarop achtergrondopmaak is toegepast, raken deze opmaak kwijt. De gegevens in deze velden gaan niet verloren.

 • Gegevens toewijzingseigenaar     Gegevens uit de nieuwe velden Eigenaar van toewijzing gaan verloren.

 • Kalenderuitzonderingen     Nieuwe uitzonderingen die zijn toegevoegd aan de projectkalender- en resourcekalenderfuncties (zoals maandelijkse uitzonderingen, jaarlijkse uitzonderingen en functies met willekeurige datums) gaan verloren.

 • Nieuwe velden en aangepaste velden     Gegevens in nieuwe velden voor Project 2007 of formules die gebruikmaken van nieuwe velden, gaan verloren. Nieuwe opties die worden ingesteld voor aangepaste velden die in Project 2007 zijn gemaakt, gaan verloren, zoals de nieuwe uitvouwinstelling voor het berekenen van toewijzingsrijen. Waarden in aangepaste velden voor taaktoewijzingen gaan ook verloren.

 • Aangepaste ondernemingsvelden     Aangepaste ondernemingsvelden die zijn gemaakt met Project 2007 gaan verloren.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×