Professionele dia-indelingen maken met PowerPoint Designer

Professionele dia-indelingen maken met PowerPoint Designer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met PowerPoint Designer worden dia's voor Office 365-abonnees verbeterd door automatisch ontwerpideeën te genereren waaruit kan worden gekozen.

Terwijl u inhoud op een dia plaatst, werkt Designer op de achtergrond om deze inhoud af te stemmen op professioneel ontworpen indelingen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Taak, controlelijst, planningssymbool

Deze Office 365-functie is alleen beschikbaar voor abonnees. Als u de knop Ontwerpideeën Werkbalkknop PowerPoint Designer niet ziet of als u bepaalde functies niet ziet die op deze pagina worden beschreven, leest u Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. Vraag om ontwerp ideeën door ontwerp ideeën voor > te kiezen Werkbalkknop PowerPoint Designer op het lint. 

 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer gebruikt, wordt uw toestemming gevraagd om ontwerpideeën voor u op te halen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Wanneer u intelligente services hebt ingeschakeld, worden in PowerPoint automatisch ontwerp ideeën weer gegeven wanneer u uw dia's maakt. In de loop van de tijd PowerPoint leert u hoe u ontwerp ideeën gebruikt en kunt u op een bepaald moment ontwerp ideeën weer geven.

  Designer verbetert de foto's op dia's met één klik.

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke diaontwerp: Druk op Ctrl+Z om een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd ongedaan te maken.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn en een foto die door PowerPoint Designer zijn gerangschikt en ingedeeld

SmartArt-graphics

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Met lijsten met opsommings tekens krijgt u suggesties voor een pictogram voor elk item in het opsommings teken. Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, selecteert u het en gebruikt u de knop vervanging ter plaatse:

Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, kunt u dit eenvoudig vervangen

Illustraties

PowerPoint Designer let op belangrijke termen en concepten waarvoor illustraties bestaan en toont die illustraties in diverse indelingen. De illustraties zijn afkomstig van de Office 365-pictogrammenbibliotheek.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn waaraan door PowerPoint Designer een illustratie en ontwerpaccenten zijn toegevoegd

Ontwerp ideeën en inkt

(Alleen voor Office 365-abonnees) Power Point Designer detecteert wanneer u tekent of schrijft met inkt, en de inhoud wordt weer gegeven in de ontwerp ideeën die u kunt zien.

PowerPoint Designer uitschakelen

Als u niet wilt dat PowerPoint Designer automatisch suggesties voorstelt, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het menu Bestand op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster PowerPoint-opties aan de linkerkant op het tabblad Algemeen, schuif omlaag en schakel het selectievakje Automatisch ontwerpideeën weergeven uit.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

Deze Office 365-functie is alleen beschikbaar voor abonnees.
Uw Office-versie zoeken

Ontwerpideeën voor één foto
Van toepassing op:

PowerPoint voor Office 365
Monthly-kanaal: versie 1511 of hoger
Semi-Annual-kanalen: versie 1602 of hoger

Meerdere foto's, kleurextractie en gezichtsherkenning
Van toepassing op:

PowerPoint voor Office 365
Monthly-kanaal: versie 1603 of hoger
Semi-Annual-kanalen: versie 1605 of hoger

Lijsten omzetten naar SmartArt-graphics
Van toepassing op:

PowerPoint voor Office 365
Monthly-kanaal: versie 1609 of hoger
Semi-Annual-kanalen: versie 1701 of hoger

Ontwerpideeën voor lijsten met actiepunten
Van toepassing op:

PowerPoint voor Office 365
Monthly-kanaal: versie 1702 of hoger
Semi-Annual-kanalen: versie 1708 of hoger

Ontwerpideeën waar pictogrammen tekst vervangen
Van toepassing op:

PowerPoint voor Office 365
Monthly-kanaal: versie 1612 of hoger
Semi-Annual-kanalen: nog niet beschikbaar

Ontwerpideeën voor grafieken
Van toepassing op:

PowerPoint voor Office 365
monthly-kanaal: versie 1705
of hogerSemi-annual-kanalen: versie 1803 of hoger   

Ontwerpideeën voor tijdlijnen
Van toepassing op:

PowerPoint voor Office 365
monthly-kanaal: versie 1707
of hogerSemi-annual-kanalen: versie 1803 of hoger  

Ontwerp ideeën voor het converteren van tekst naar pictogrammen en
SmartArt-afbeeldingen zijnvan toepassing op:  

Power Point voor Office 365

Ontwerp ideeën voor inhoud die in inkt
is getekend, zijnvan toepassing op:  

PowerPoint voor Office 365
monthly-kanaal: versie 1812
of hogerSemi-annual-kanalen: nog niet beschikbaar  

Taak, controlelijst, planningssymbool

Deze Office 365-functie is alleen beschikbaar voor abonnees. Als u de knop Ontwerpideeën Werkbalkknop PowerPoint Designer niet ziet of als u bepaalde functies niet ziet die op deze pagina worden beschreven, leest u Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen.

  Werkbalkknop PowerPoint Designer
 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer gebruikt, wordt uw toestemming gevraagd om ontwerpideeën voor u op te halen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen of Laten we beginnen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Zodra u intelligente services hebt ingeschakeld, laat PowerPoint u automatisch ontwerpideeën zien als u foto's aan uw dia's toevoegt.

  Als u een idee voor een ontwerp selecteert, wordt het ontwerp onmiddellijk volledig op de dia weergegeven

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke diaontwerp: Druk op Ctrl+Z om een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd ongedaan te maken.

Werkbalkknop PowerPoint Designer

U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn en een foto die door PowerPoint Designer zijn gerangschikt en ingedeeld

SmartArt-graphics

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Met lijsten met opsommings tekens krijgt u suggesties voor een pictogram voor elk item in het opsommings teken. Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, selecteert u het en gebruikt u de knop vervanging ter plaatse:

Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, kunt u dit eenvoudig vervangen

Illustraties

PowerPoint Designer let op belangrijke termen en concepten waarvoor illustraties bestaan en toont die illustraties in diverse indelingen. De illustraties zijn afkomstig van de Office 365-pictogrammenbibliotheek.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn waaraan door PowerPoint Designer een illustratie en ontwerpaccenten zijn toegevoegd

PowerPoint Designer uitschakelen

Als u niet wilt dat PowerPoint Designer suggesties aan de hand doet, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer Voorkeuren in het menu PowerPoint.

 2. Selecteer onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's de optie Algemeen.

 3. Schakel in het dialoogvenster Algemeen, onder PowerPoint Designer, het selectievakje Automatisch ontwerpideeën tonen uit.

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit:

 • U bent niet met internet verbonden, of

 • Er is geen dia geselecteerd. (Dit kan zich voordoen als er in de normale weergave meerdere dia's in het deelvenster met diaminiaturen zijn geselecteerd of als de focus zich in het deelvenster met miniaturen tussen twee dia's bevindt. Dit doet zich ook voor als de focus zich in het notitievenster bevindt of als u zich in de weergave Diavoorstelling bevindt in plaats van de normale weergave.)

De knop Ontwerpideeën is er niet

PowerPoint Designer is een functie voor Office 365-abonnees. Als u de knop Ontwerpideeën niet ziet, gebruikt u PowerPoint 2016 voor Mac in plaats van PowerPoint voor Office 365 voor Mac.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

Deze Office 365-functie is alleen beschikbaar voor abonnees.
Uw Office-versie zoeken

Van toepassing op:

PowerPoint voor Office 365 voor Mac
Monthly-kanaal: versie 15.26.0.160910 of hoger

Taak, controlelijst, planningssymbool

Deze functie is beschikbaar voor bestanden die zijn opgeslagen op OneDrive en SharePoint Online. Als u de knop ontwerp ideeën   Werkbalkknop PowerPoint Designer niet ziet, of als bepaalde functies niet worden weer gegeven op deze pagina, leest u de vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. Vraag om ontwerp ideeën door ontwerp ideeën voor > te kiezen op het lint. Werkbalkknop PowerPoint Designer

  in PowerPoint ziet u ontwerp ideeën voor uw dia.

 2. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 3. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke diaontwerp: Druk op Ctrl+Z om een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd ongedaan te maken.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn en een foto die door PowerPoint Designer zijn gerangschikt en ingedeeld

SmartArt-graphics

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

Met lijsten met opsommings tekens krijgt u suggesties voor een pictogram voor elk item in het opsommings teken. Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, selecteert u het en gebruikt u de knop vervanging ter plaatse:

Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, kunt u dit eenvoudig vervangen

Illustraties

PowerPoint Designer let op belangrijke termen en concepten waarvoor illustraties bestaan en toont die illustraties in diverse indelingen. De illustraties zijn afkomstig van de Office 365-pictogrammenbibliotheek.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn waaraan door PowerPoint Designer een illustratie en ontwerpaccenten zijn toegevoegd

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint niet ziet of als deze inactief is, dan betekent dat dat iemand anders de dia aan het bewerken is:

 • Als u met iemand samenwerkt aan een presentatie en er meer dan één persoon tegelijk aan één dia werkt, krijgt u geen ontwerpsuggesties op die dia.

 • Zodra er echter één persoon de dia bewerkt, krijgt u opnieuw ontwerpsuggesties als die persoon een actie uitvoert (bijvoorbeeld door een foto toe te voegen) waarop Ontwerper kan reageren.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

Van toepassing op:

PowerPoint-bestanden die zijn opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online.

Taak, controlelijst, planningssymbool

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een iPad gebruikt, niet als u een iPhone gebruikt. Lees Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen.

  Werkbalkknop PowerPoint Designer
 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer gebruikt, wordt uw toestemming gevraagd om ontwerpideeën voor u op te halen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen of Laten we beginnen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Zodra u intelligente services hebt ingeschakeld, laat PowerPoint u automatisch ontwerpideeën zien als u foto's aan uw dia's toevoegt.

  Als u een idee voor een ontwerp selecteert, wordt het ontwerp onmiddellijk volledig op de dia weergegeven

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke diaontwerp: Druk op Ctrl+Z om een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd ongedaan te maken.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn en een foto die door PowerPoint Designer zijn gerangschikt en ingedeeld

SmartArt-graphics

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit dat u geen verbinding met internet hebt.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een iPad gebruikt, niet als u een iPhone gebruikt.

Van toepassing op:

PowerPoint voor iOS
Versie 2.0.17042601 of hoger

Taak, controlelijst, planningssymbool

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een Android-tablet gebruikt, niet als u een telefoon gebruikt. Lees Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen. Werkbalkknop PowerPoint Designer

 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer gebruikt, wordt uw toestemming gevraagd om ontwerpideeën voor u op te halen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen of Laten we beginnen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Zodra u intelligente services hebt ingeschakeld, laat PowerPoint u automatisch ontwerpideeën zien als u foto's aan uw dia's toevoegt.

  Als u een idee voor een ontwerp selecteert, wordt het ontwerp onmiddellijk volledig op de dia weergegeven

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke diaontwerp: Druk op Ctrl+Z om een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd ongedaan te maken.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn en een foto die door PowerPoint Designer zijn gerangschikt en ingedeeld

SmartArt-graphics

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit dat u geen verbinding met internet hebt.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een Android-tablet gebruikt, niet als u een telefoon gebruikt.

Van toepassing op:

PowerPoint voor Android
Versie 16.0.7531.1011 of hoger

Taak, controlelijst, planningssymbool

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een Windows-tablet gebruikt, niet als u een Windows-telefoon gebruikt. Lees Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen.

  Werkbalkknop PowerPoint Designer
 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer gebruikt, wordt uw toestemming gevraagd om ontwerpideeën voor u op te halen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen of Laten we beginnen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Zodra u intelligente services hebt ingeschakeld, laat PowerPoint u automatisch ontwerpideeën zien als u foto's aan uw dia's toevoegt.

  Als u een idee voor een ontwerp selecteert, wordt het ontwerp onmiddellijk volledig op de dia weergegeven

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke diaontwerp: Druk op Ctrl+Z om een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd ongedaan te maken.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn en een foto die door PowerPoint Designer zijn gerangschikt en ingedeeld

SmartArt-graphics

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit dat u geen verbinding met internet hebt.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een tablet gebruikt, niet als u een telefoon gebruikt.

Van toepassing op:

PowerPoint Mobile
Versie 16.0.8201.1017 of hoger

Problemen oplossen

Ontwerpideeën zijn alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees

Op bureaubladversies van PowerPoint krijgen alleen abonnees ontwerpideeën. U kunt hier een abonnement uitproberen of kopen.

In PowerPoint Online zijn ontwerpideeën beschikbaar voor personen die Office 365 voor Bedrijven hebben.

Twee Office 365-abonnements pakketten bevatten geen ontwerp ideeën: Office 365 Duitsland en Office 365 beheerd door 21vianet.

Intelligente services van Office inschakelen

Als u PowerPoint Designer wilt gebruiken, controleert u of Intelligente services van Office is ingeschakeld:

Ga naar Bestand > Opties en zoek Intelligente services van Office op het tabblad Algemeen.

Ga naar Bestand > Opties > Algemeen om Intelligente services in of uit te schakelen

Zie Intelligente services in- en uitschakelen voor meer informatie.

Een beheerder kan PowerPoint Designer hebben uitgeschakeld

PowerPoint Designer is een functie voor Office 365-abonnees, maar sommige organisaties schakelen de functie uit. Als u een Office 365-abonnement hebt maar de knop Ontwerpideeën niet ziet, neemt u contact op met uw IT-afdeling.

Office opnieuw installeren om functies voor abonnees te verkrijgen

Als u een upgrade hebt uitgevoerd van een Office- naar een Office 365-abonnement, dient u Office te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren zodat u de functies voor abonnees kunt verkrijgen. Zie de instructies in deze artikelen:

 1. Office verwijderen van een PC of Office 2016 voor Mac verwijderen

 2. Office 365 opnieuw installeren

De app opnieuw starten om PowerPoint Designer te verkrijgen

Soms is de knop Ontwerpideeën niet beschikbaar als gebruikers PowerPoint starten nadat ze Office 365 hebben geïnstalleerd. Dit probleem wordt verholpen door de app opnieuw te starten.

Als er geen ontwerpideeën voor u beschikbaar zijn, kunnen hier meerdere redenen voor zijn. Om te beginnen:

 • Controleer of dat u verbinding hebt met internet. PowerPoint Designer gaat online om de ontwerpideeën op te halen.

 • Gebruik een thema dat deel uitmaakt van PowerPoint (niet een aangepast thema of een thema dat u vanaf een andere locatie hebt gedownload).

Hier volgen andere problemen en hoe u ze kunt oplossen:

Geen ontwerpideeën voor dia's met foto's

 • Zorg dat op de dia de dia-indeling Titel of Titel plus inhoud is toegepast.

 • Gebruik geen extra objecten of vormen op dezelfde dia als waar uw foto op staat.

 • Gebruik maximaal vier foto's (.jpg, .png, .gif of .bmp) per dia, en zorg ervoor dat deze groter zijn dan 200 x 200 pixels.

Geen ontwerpideeën voor op processen gebaseerde dia's

 • Zorg dat op de dia de dia-indeling Titel plus inhoud is toegepast.

 • Gebruik geen extra foto's, objecten of vormen op dezelfde dia als waar uw procestekst op staat.

Omdat PowerPoint Designer een relatief nieuwe service is, kunt u nog steeds nieuwe trucs leren. Als Designer geen opties voor hoge kwaliteit voor u kan genereren, worden er geen opties weer gegeven. We werken er moeilijk voor om mooie ontwerp ideeën te genereren voor meer variëteiten aan inhoud.

En natuurlijk kunt u, als Designer u niet van pas komt, deze uitschakelen. Hiervoor gaat u naar Bestand > Opties > Algemeen en schakelt u het selectievakje Automatisch ontwerpideeën tonen uit.

Iemand anders is aan het bewerken

Als u met iemand samenwerkt aan een presentatie en er meer dan één persoon tegelijk aan één dia werkt, krijgt u geen ontwerpsuggesties op die dia.

Zodra er echter één persoon de dia bewerkt, krijgt u opnieuw ontwerpsuggesties als die persoon een actie uitvoert (bijvoorbeeld door een foto toe te voegen) waarop Ontwerper kan reageren.

Geen ontwerpideeën voor dia's met vormen of tekstvakken

PowerPoint Designer kan geen ontwerpideeën voorstellen als er op een dia een vorm of tekstvak is getekend. Een tijdelijke aanduiding kan foto's of tekst bevatten.

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit:

 • U bent niet met internet verbonden, of

 • Er is geen dia geselecteerd. Dit kan zich voordoen als er in de normale weergave meerdere dia's in het deelvenster met diaminiaturen zijn geselecteerd of als de focus zich in het deelvenster met miniaturen tussen twee dia's bevindt. Dit doet zich ook voor als de focus zich in het notitievenster bevindt of als u zich in de weergave Diavoorstelling bevindt in plaats van de normale weergave.

Zie ook

Kleuren combi neren in Power Point: fouten om te voor komen

De achtergrondkleur van dia's opmaken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×