Professionele dia-indelingen maken met PowerPoint Designer

Professionele dia-indelingen maken met PowerPoint Designer

Met PowerPoint Designer worden dia's voor Microsoft 365-abonnees verbeterd door automatisch ontwerpideeën te genereren waaruit kan worden gekozen.

Terwijl u inhoud op een dia plaatst, werkt Designer op de achtergrond om deze inhoud af te stemmen op professioneel ontworpen indelingen.

Indruk maken met Aankondigingen

Tip: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with slide design!

Deze Microsoft 365-functie is alleen beschikbaar voor abonnees. Als u de knop Ontwerpideeën Werkbalkknop PowerPoint Designer niet ziet of als u bepaalde functies niet ziet die op deze pagina worden beschreven, leest u Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U hoeft geen ontwerpideeën te maken door ontwerp > ontwerpideeën te kiezen Werkbalkknop PowerPoint Designer op het lint.

 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer uitprobeert, wordt u mogelijk gevraagd om ontwerpideeën voor u op te vragen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Wanneer u ' verbonden ervaringen ' hebt ingeschakeld, ziet PowerPoint automatisch ontwerpideeën wanneer u de dia's gaat maken. In de loop van de tijdPowerPoint leren van uw ervaringen met behulp van ontwerpideeën en ziet u de ontwerpideeën op het juiste moment. 

  Designer verbetert de foto's op dia's met één klik.

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke diaontwerp: Druk op Ctrl+Z om een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd ongedaan te maken.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Een foto met titeldia en een ontwerp schema

Functie alleen beschikbaar voor Office Insiders Deze functie is nu pas beschikbaar voor uitsluitend Office Insiders.

Wanneer u een lege presentatie start en de woorden op de dia typt, worden ontwerpideeën aanbevolen voor foto's van hoge kwaliteit, zodat de tekst van de dia wordt weergegeven, plus een ontwerp schema met kleuren die een aanvulling vormen op de foto die u kiest. Alle dia's in de presentatie passen op een visuele manier.

Voorbeeld dia van een foto die wordt voorgesteld voor een titeldia.

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeeld van een dia met een tekst tijdlijn en een foto waarop ontwerpideeën zijn geordend en ingedeeld.

Meer visuele elementen, minder tekst

Te veel tekst op de dia? Designer kan tekst , zoals lijsten, processen of tijdlijnen , omzetten in een gemakkelijk leesbare afbeelding.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Lijsten met opsommingstekens krijgen suggesties voor een pictogram voor elk item in de lijst. Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, selecteert u het en gebruikt u onze ter plaatse vervangende optie:

Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, kunt u dit eenvoudig vervangen

Illustraties

PowerPoint Designer let op belangrijke termen en concepten waarvoor illustraties bestaan en toont die illustraties in diverse indelingen. De illustraties zijn afkomstig van de Microsoft 365-pictogrammenbibliotheek.

Voorbeeld van een dia met een tekst tijdlijn waaraan door PowerPoint Designer een illustratie en ontwerp is toegevoegd.

Ontwerpideeën en ' inkt '

(Alleen voor abonnees van Microsoft 365PowerPoint Designer erkent wanneer u tekent of schrijft met inkt, en de inhoud wordt in de ontwerpideeën van de presentatie weergegeven.

PowerPoint Designer uitschakelen

Als u niet wilt dat PowerPoint Designer automatisch suggesties voorstelt, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het menu Bestand op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster PowerPoint-opties aan de linkerkant op het tabblad Algemeen, schuif omlaag en schakel het selectievakje Automatisch ontwerpideeën weergeven uit.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

Deze Microsoft 365-functie is alleen beschikbaar voor abonnees.
Uw Office-versie zoeken

Ontwerpideeën voor één foto
 is van toepassing op:

PowerPoint voor Microsoft 365
Monthly-kanaal: versie 1511
of hogerSemi-Annual-kanaal: versie 1602 of hoger  
 

Meerdere Foto's, kleuren extractie en de gezichtsherkenning
 van toepassing op:
 

PowerPoint voor Microsoft 365
Monthly-kanaal: versie 1603
of hogerSemi-Annual-kanaal: versie 1605 of hoger  
 

Lijsten converteren naar SmartArt-graphics
is van toepassing op:  
 

PowerPoint voor Microsoft 365
Monthly-kanaal: versie 1609
of hogerSemi-Annual-kanaal: versie 1701 of hoger  
 

Ontwerpideeën voor actie gerichte lijsten
 gelden voor:
 

PowerPoint voor Microsoft 365
Monthly-kanaal: versie 1702
of hogerSemi-Annual-kanaal: versie 1708 of hoger  
 

Ontwerpideeën waar het vervangen van pictogrammen
voor tekstvan toepassing is:  
 

PowerPoint voor Microsoft 365
Monthly-kanaal: versie 1612
of een latereSemi-Annual-kanaal: is nog niet beschikbaar    
 

Ontwerpideeën voor grafieken
zijnvan toepassing op:  
 

PowerPoint voor Microsoft 365
Monthly-kanaal: versie 1705
of hogerSemi-Annual-kanaal: versie 1803 of hoger   
 

Ontwerpideeën voor tijdlijnen
zijnvan toepassing op:  
 

PowerPoint voor Microsoft 365
Monthly-kanaal: versie 1707
of hogerSemi-Annual-kanaal: versie 1803 of hoger  
   

Ontwerpideeën voor het converteren van tekst naar pictogrammen en
SmartArt-afbeeldingenis van toepassing op:  

PowerPoint voor Microsoft 365 
 

Ontwerpideeën voor het tekenen van inkt
in inktis van toepassing op:  
 

PowerPoint voor Microsoft 365
Monthly-kanaal: versie 1812
of een latereSemi-Annual-kanaal: is nog niet beschikbaar  

Deze Microsoft 365-functie is alleen beschikbaar voor abonnees. Als u de knop Ontwerpideeën Werkbalkknop PowerPoint Designer niet ziet of als u bepaalde functies niet ziet die op deze pagina worden beschreven, leest u Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen.

  Werkbalkknop PowerPoint Designer
 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer gebruikt, wordt uw toestemming gevraagd om ontwerpideeën voor u op te halen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen of Laten we beginnen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Zodra u intelligente services hebt ingeschakeld, laat PowerPoint u automatisch ontwerpideeën zien als u foto's aan uw dia's toevoegt.

  Als u een idee voor een ontwerp selecteert, wordt het ontwerp onmiddellijk volledig op de dia weergegeven

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke Diaontwerp: druk op ⌘ + Z om een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd ongedaan te maken.

Werkbalkknop PowerPoint Designer

U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Een foto met titeldia en een ontwerp schema

Functie alleen beschikbaar voor Office Insiders Deze functie is nu pas beschikbaar voor uitsluitend Office Insiders.

Wanneer u een lege presentatie start en de woorden op de dia typt, worden ontwerpideeën aanbevolen voor foto's van hoge kwaliteit, zodat de tekst van de dia wordt weergegeven, plus een ontwerp schema met kleuren die een aanvulling vormen op de foto die u kiest. Alle dia's in de presentatie passen op een visuele manier.

Voorbeeld dia van een foto die wordt voorgesteld voor een titeldia.

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeeld van een dia met een tekst tijdlijn en een foto waarop ontwerpideeën zijn geordend en ingedeeld.

SmartArt-graphics

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Lijsten met opsommingstekens krijgen suggesties voor een pictogram voor elk item in de lijst. Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, selecteert u het en gebruikt u onze ter plaatse vervangende optie:

Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, kunt u dit eenvoudig vervangen

Illustraties

PowerPoint Designer let op belangrijke termen en concepten waarvoor illustraties bestaan en toont die illustraties in diverse indelingen. De illustraties zijn afkomstig van de Microsoft 365-pictogrammenbibliotheek.

Voorbeeld van een dia met een tekst tijdlijn waaraan door PowerPoint Designer een illustratie en ontwerp is toegevoegd.

PowerPoint Designer uitschakelen

Als u niet wilt dat PowerPoint Designer suggesties aan de hand doet, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer Voorkeuren in het menu PowerPoint.

 2. Selecteer onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's de optie Algemeen.

 3. Schakel in het dialoogvenster Algemeen, onder PowerPoint Designer, het selectievakje Automatisch ontwerpideeën tonen uit.

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit:

 • U bent niet met internet verbonden, of

 • Er is geen dia geselecteerd. (Dit kan zich voordoen als er in de normale weergave meerdere dia's in het deelvenster met diaminiaturen zijn geselecteerd of als de focus zich in het deelvenster met miniaturen tussen twee dia's bevindt. Dit doet zich ook voor als de focus zich in het notitievenster bevindt of als u zich in de weergave Diavoorstelling bevindt in plaats van de normale weergave.)

De knop Ontwerpideeën is er niet

PowerPoint Designer is een functie voor Microsoft 365-abonnees. Als u de knop Ontwerpideeën niet ziet, gebruikt u PowerPoint 2016 voor Mac in plaats van PowerPoint voor Microsoft 365 voor Mac.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

Deze Microsoft 365-functie is alleen beschikbaar voor abonnees.
Uw Office-versie zoeken

 Van toepassing op:

PowerPoint voor Microsoft 365 voor Mac
Monthly-kanaal: versie 15.26.0.160910 of hoger
   

Deze functie is beschikbaar voor bestanden die zijn opgeslagen op OneDrive en SharePoint Online. Als u de knop Ontwerpideeën Werkbalkknop PowerPoint Designer niet ziet of als u bepaalde functies niet ziet die op deze pagina worden beschreven, leest u Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen. Werkbalkknop PowerPoint Designer

  PowerPoint bevat ontwerpideeën voor uw dia.

 2. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 3. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke diaontwerp: Druk op Ctrl+Z om een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd ongedaan te maken.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeeld van een dia met een tekst tijdlijn en een foto waarop ontwerpideeën zijn geordend en ingedeeld.

SmartArt-graphics

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

Lijsten met opsommingstekens krijgen suggesties voor een pictogram voor elk item in de lijst. Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, selecteert u het en gebruikt u onze ter plaatse vervangende optie:

Als u een voorgesteld pictogram niet bevalt, kunt u dit eenvoudig vervangen

Illustraties

PowerPoint Designer let op belangrijke termen en concepten waarvoor illustraties bestaan en toont die illustraties in diverse indelingen. De illustraties zijn afkomstig van de Microsoft 365-pictogrammenbibliotheek.

Voorbeeld van een dia met een tekst tijdlijn waaraan door PowerPoint Designer een illustratie en ontwerp is toegevoegd.

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint niet ziet of als deze inactief is, dan betekent dat dat iemand anders de dia aan het bewerken is:

 • Als u met iemand samenwerkt aan een presentatie en er meer dan één persoon tegelijk aan één dia werkt, krijgt u geen ontwerpsuggesties op die dia.

 • Zodra er echter één persoon de dia bewerkt, krijgt u opnieuw ontwerpsuggesties als die persoon een actie uitvoert (bijvoorbeeld door een foto toe te voegen) waarop Ontwerper kan reageren.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

 Van toepassing op:

PowerPoint bestanden die zijn opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online.

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een iPad gebruikt, niet als u een iPhone gebruikt. Lees Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen.

  Werkbalkknop PowerPoint Designer
 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer gebruikt, wordt uw toestemming gevraagd om ontwerpideeën voor u op te halen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen of Laten we beginnen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Zodra u intelligente services hebt ingeschakeld, laat PowerPoint u automatisch ontwerpideeën zien als u foto's aan uw dia's toevoegt.

  Als u een idee voor een ontwerp selecteert, wordt het ontwerp onmiddellijk volledig op de dia weergegeven

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke Diaontwerp: Tik op de knop ongedaan maken De laatste actie ongedaan maken om terug te gaan naar een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeeld van een dia met een tekst tijdlijn en een foto waarop ontwerpideeën zijn geordend en ingedeeld.

SmartArt-graphics

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit dat u geen verbinding met internet hebt.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een iPad gebruikt, niet als u een iPhone gebruikt.

 Van toepassing op:

PowerPoint voor iOS
Versie 2.0.17042601 of hoger
   

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een Android-tablet gebruikt, niet als u een telefoon gebruikt. Lees Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen. Werkbalkknop PowerPoint Designer

 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer gebruikt, wordt uw toestemming gevraagd om ontwerpideeën voor u op te halen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen of Laten we beginnen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Zodra u intelligente services hebt ingeschakeld, laat PowerPoint u automatisch ontwerpideeën zien als u foto's aan uw dia's toevoegt.

  Als u een idee voor een ontwerp selecteert, wordt het ontwerp onmiddellijk volledig op de dia weergegeven

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke Diaontwerp: Tik op de knop ongedaan maken De laatste actie ongedaan maken om terug te gaan naar een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeeld van een dia met een tekst tijdlijn en een foto waarop ontwerpideeën zijn geordend en ingedeeld.

SmartArt-graphics

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit dat u geen verbinding met internet hebt.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een Android-tablet gebruikt, niet als u een telefoon gebruikt.

 Van toepassing op:

PowerPoint voor Android
Versie 16.0.7531.1011 of hoger
   

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een Windows-tablet gebruikt, niet als u een Windows-telefoon gebruikt. Lees Vereisten hieronder voor meer informatie.

Ontwerpideeën verkrijgen

 1. U kunt altijd ontwerpideeën krijgen door op het lint Ontwerp > Ontwerpideeën te kiezen.

  Werkbalkknop PowerPoint Designer
 2. De eerste keer dat u PowerPoint Designer gebruikt, wordt uw toestemming gevraagd om ontwerpideeën voor u op te halen. Als u Ontwerper wilt gebruiken, selecteert u Inschakelen of Laten we beginnen.

  Zie Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie.

  Zodra u intelligente services hebt ingeschakeld, laat PowerPoint u automatisch ontwerpideeën zien als u foto's aan uw dia's toevoegt.

  Als u een idee voor een ontwerp selecteert, wordt het ontwerp onmiddellijk volledig op de dia weergegeven

 3. Blader door de suggesties in het deelvenster Ontwerpideeën aan de rechterkant van het venster.

 4. Klik op het gewenste ontwerp of sluit het venster. Wanneer u een van de ideeën selecteert, wordt de dia aangepast.

  U kunt ook een ander idee in het deelvenster selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke Diaontwerp: Tik op de knop ongedaan maken De laatste actie ongedaan maken om terug te gaan naar een ontwerpwijziging die u zojuist hebt geselecteerd.

Ontwerper biedt de volgende mogelijkheden:

Professionele indelingen

PowerPoint Designer detecteert afbeeldingen, grafieken of tabellen op een dia en biedt een aantal suggesties om ze in een samenhangende, aantrekkelijke indeling te rangschikken.

Voorbeeld van een dia met een tekst tijdlijn en een foto waarop ontwerpideeën zijn geordend en ingedeeld.

SmartArt-graphics

Voorbeelddia met een teksttijdlijn die door PowerPoint Designer naar een SmartArt-graphic is omgezet

Ontwerper zet tekst, zoals lijsten, processen of tijdlijnen om in een makkelijk te lezen SmartArt-graphic.

De knop Ontwerpideeën is inactief

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit dat u geen verbinding met internet hebt.

Vereisten

Taak, controlelijst, planningssymbool

PowerPoint Designer is beschikbaar als u een tablet gebruikt, niet als u een telefoon gebruikt.

 Van toepassing op:

PowerPoint Mobile
Versie 16.0.8201.1017 of hoger
   

Problemen oplossen

Ontwerpideeën zijn alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees

Op bureaubladversies van PowerPoint krijgen alleen abonnees ontwerpideeën. U kunt hier een abonnement uitproberen of kopen.

In PowerPoint voor het web zijn ontwerpideeën beschikbaar voor iedereen.

Een Microsoft 365-abonnementspakket bevat geen ontwerpideeën: Office 365 Germany Duitsland.

De in Office verbonden ervaring inschakelen

Als u PowerPoint Designer wilt gebruiken, controleert u of het Office ' Connected Experience ' is ingeschakeld:

Ga naar bestand > accounten selecteer onder Privacy account beheren de optie instellingen beheren.

Het deelvenster Account met de knop Accountprivacy, Instellingen beheren

Zie Intelligente services in- en uitschakelen voor meer informatie.

Een beheerder kan PowerPoint Designer hebben uitgeschakeld

PowerPoint Designer is een functie voor Microsoft 365-abonnees, maar sommige organisaties schakelen de functie uit. Als u een Microsoft 365-abonnement hebt maar de knop Ontwerpideeën niet ziet, neemt u contact op met uw IT-afdeling.

Office opnieuw installeren om functies voor abonnees te verkrijgen

Als u een upgrade hebt uitgevoerd van een Office- naar een Microsoft 365-abonnement, dient u Office te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren zodat u de functies voor abonnees kunt verkrijgen. Zie de instructies in deze artikelen:

 1. Office verwijderen van een PC of Office 2016 voor Mac verwijderen

 2. Microsoft 365 opnieuw installeren

De app opnieuw starten om PowerPoint Designer te verkrijgen

Soms is de knop Ontwerpideeën niet beschikbaar als gebruikers PowerPoint starten nadat ze Microsoft 365 hebben geïnstalleerd. Dit probleem wordt verholpen door de app opnieuw te starten.

Als er geen ontwerpideeën voor u beschikbaar zijn, kunnen hier meerdere redenen voor zijn. Om te beginnen:

 • Controleer of dat u verbinding hebt met internet. PowerPoint Designer gaat online om de ontwerpideeën op te halen.

 • Gebruik een thema dat deel uitmaakt van PowerPoint (niet een aangepast thema of een thema dat u vanaf een andere locatie hebt gedownload).

Hier volgen andere problemen en hoe u ze kunt oplossen:

Geen ontwerpideeën voor dia's met foto's

 • Zorg dat op de dia de dia-indeling Titel of Titel plus inhoud is toegepast.

 • Gebruik geen extra objecten of vormen op dezelfde dia als waar uw foto op staat.

 • Gebruik maximaal vier foto's (.jpg, .png, .gif of .bmp) per dia, en zorg ervoor dat deze groter zijn dan 200 x 200 pixels.

Geen ontwerpideeën voor op processen gebaseerde dia's

 • Zorg dat op de dia de dia-indeling Titel plus inhoud is toegepast.

 • Gebruik geen extra foto's, objecten of vormen op dezelfde dia als waar uw procestekst op staat.

Omdat PowerPoint Designer een relatief nieuwe service is, worden er steeds meer nieuwe trucs geleerd. Als er geen hoogwaardige opties voor u kunnen worden gegenereerd, worden er helemaal geen opties weergegeven. Er wordt hard gewerkt om geweldige ontwerpideeën te kunnen genereren voor meer varianten van uw inhoud.

En natuurlijk kunt u, als Designer u niet van pas komt, deze uitschakelen. Hiervoor gaat u naar Bestand > Opties > Algemeen en schakelt u het selectievakje Automatisch ontwerpideeën tonen uit.

Iemand anders is aan het bewerken

Als u met iemand samenwerkt aan een presentatie en er meer dan één persoon tegelijk aan één dia werkt, krijgt u geen ontwerpsuggesties op die dia.

Zodra er echter één persoon de dia bewerkt, krijgt u opnieuw ontwerpsuggesties als die persoon een actie uitvoert (bijvoorbeeld door een foto toe te voegen) waarop Ontwerper kan reageren.

Geen ontwerpideeën voor dia's met vormen of tekstvakken

PowerPoint Designer kan geen ontwerpideeën voorstellen als er op een dia een vorm of tekstvak is getekend. Een tijdelijke aanduiding kan foto's of tekst bevatten.

Als u de knop Ontwerpideeën in PowerPoint ziet maar als deze inactief is, betekent dit:

 • U bent niet met internet verbonden, of

 • Er is geen dia geselecteerd. Dit kan zich voordoen als er in de normale weergave meerdere dia's in het deelvenster met diaminiaturen zijn geselecteerd of als de focus zich in het deelvenster met miniaturen tussen twee dia's bevindt. Dit doet zich ook voor als de focus zich in het notitievenster bevindt of als u zich in de weergave Diavoorstelling bevindt in plaats van de normale weergave.

Zie ook

Kleuren combineren in PowerPoint: fouten om te voorkomen

De achtergrondkleur van dia's opmaken

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×