Proefmodellen van Windows XP-interface-elementen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik de sjabloon voor de gebruikers interface van Windows XP om modellen te maken van gebruikers interfaces met shapes die zijn ontworpen volgens de richt lijnen voor micro soft Windows XP. De shapes bevatten de elementen die meestal worden gebruikt in interfaces, zoals een leeg formulier voor de basis van een toepassings venster, wizard pagina's, werk balken en menu vormen en shapes voor besturings elementen.

U kunt deze shapes gebruiken om alles te maken van een model van een complex toepassings venster of een dialoog venster met tabbladen op een eenvoudig bericht of op één knop.

Wat wilt u doen?

Eén dialoog venster maken

Een dialoog venster met tabbladen maken

Een toepassings venster maken

Menu's en werk balken maken

Eén dialoog venster maken

 1. Sleep vanuit Vensters en dialoog vensters een lege vorm van het formulier naar de teken pagina.

 2. Terwijl de vorm is geselecteerd, typt u een titel voor het dialoog venster.

 3. Sleep een shape van een venster knop naar het rechter uiteinde van de titel balk en selecteer het knop type. Er zijn meestal een Help-knop en een knop sluiten, die van rechts naar rechts zijn gerangschikt.

 4. Voeg opdracht knoppen, zoals OK, Annuleren en Toep assen, toe aan de rechter benedenhoek van de lege vorm van het formulier.

  How

  1. Sleep shapes voor opdracht knoppen van gemeen schappelijke besturings elementen naar de rechter benedenhoek van de lege vorm van het formulier.

  2. Selecteer elke knop en typ de naam van het besturings element.

 5. Sleep de gewenste besturings elementen naar de vorm van het lege formulier. Klik met de rechter muisknop op de shapes om de gewenste opties te kiezen.

  Klik met de rechter muisknop op de shape en klik op Help voor hulp bij een specifieke besturingselementindeling.

  Als u het hulp middel tekst gebruikt om uw eigen tekst te maken op de lege vorm van het formulier, maakt u de tekst op als Tahoma 8 pt.

 6. Cluster opdrachten in logische groepen.

 7. Sleep de groeps vakken en groeps lijnen naar de lege vorm van het formulier om de groepen visueel te scheiden.

  Hulp lijnen gebruiken om de besturings elementen uit te lijnen.

  Het dialoog venster afdrukken, onder het menu bestand, is een goed voor beeld van een dialoog venster waarin veel van de meest gebruikte elementen staan.

Naar boven

Een dialoog venster met tabbladen maken

 1. Sleep vanuit Vensters en dialoog vensters een lege vorm van het formulier naar de teken pagina.

 2. Terwijl de vorm is geselecteerd, typt u een titel voor het dialoog venster.

 3. Sleep een shape van een venster knop naar het rechter uiteinde van de titel balk en selecteer het knop type. Er zijn meestal een Help-knop en een knop sluiten, die van rechts naar rechts zijn gerangschikt.

 4. Voeg opdracht knoppen, zoals OK, Annuleren en Toep assen, toe aan de rechter benedenhoek van de lege vorm van het formulier.

  How

  1. Sleep shapes voor opdracht knoppen van gemeen schappelijke besturings elementen naar de rechter benedenhoek van de lege vorm van het formulier.

  2. Selecteer elke knop en typ de naam van het besturings element.

 5. Sleep een shape voor een tabbesturingselement (Body) naar de lege vorm van het formulier en pas het formaat van het besturings element aan in het formulier, zodat er ruimte is voor de tabbladen.

 6. Sleep de shape tabbesturingselement (tabs) en lijm deze aan de bovenrand van de vorm van het tabbesturingselement (hoofd tekst).

 7. Selecteer de shape met het tabbesturingselement (tabs) en typ een naam voor het tabblad.

 8. Herhaal stap 6 en 7 voor elk tabblad, lijm de tabs aan elkaar en de vorm van het tabbesturingselement (hoofd tekst) .

 9. Klik met de rechter muisknop op het tabblad dat u wilt weer geven als het voorste tabblad, klik op tabblad voor grond en stel het tabblad Overige in op achtergrond.

 10. Sleep de gewenste besturings elementen naar de vorm van het lege formulier. Klik met de rechter muisknop op de shapes om de gewenste opties te kiezen.

  Klik met de rechter muisknop op de shape en klik op Help voor hulp bij een specifieke besturingselementindeling.

  Als u het hulp middel tekst gebruikt om uw eigen tekst te maken op de lege vorm van het formulier, maakt u de tekst op als Tahoma 8 pt.

 11. Cluster opdrachten in logische groepen.

 12. Sleep de groeps vakken en groeps lijnen naar de lege vorm van het formulier om de groepen visueel te scheiden.

  Hulp lijnen gebruiken om de besturings elementen uit te lijnen.

  Het dialoog venster pagina-instelling, onder het menu bestand, is een goed voor beeld van een dialoog venster waarin veel van de meest gebruikte elementen staan.

Naar boven

Een toepassings venster maken

 1. Sleep vanuit Vensters en dialoog vensters een lege vorm van het formulier naar de teken pagina.

 2. Terwijl de vorm is geselecteerd, typt u een titel voor het toepassings venster.

 3. Als u een pictogram wilt toevoegen aan de linkerzijde van de tekst in de titel balk, klikt u met de rechter muisknop op de lege vorm van het formulier en schakelt u het selectie vakje ruimte voor pictogram in.

 4. Sleep een shape venster knoppen naar het rechter uiteinde van de titel balk en selecteer het knop type. Er zijn meestal drie knoppen: een knop minimaliseren, een knop maximaliseren of terugzetten, en een knop sluiten, die van rechts naar rechts is gerangschikt.

 5. Sleep vanuit werk balken en menu's een menubalk vorm naar de lege vorm van het formulier, lijm deze aan de onderkant van de titel balk en voeg vervolgens menu-items toe.

  How

  1. Sleep een shape van het bovenste menu item naar de pagina en lijm deze aan de linkerrand van de menu balk.

   U kunt een pictogram aan de linkerzijde van het eerste menu-item plaatsen.

  2. Terwijl de vorm is geselecteerd, typt u een naam. Als het menu-item een sneltoets heeft, onderstreept u de gewenste letter.

  3. Herhaal stap 1 en 2 zo nodig.

   Klik met de rechter muisknop op een shape en klik op Help voor hulp bij een vorm.

   Als u de verbindings punten Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X wilt verbergen, klikt u in het menu beeld op verbindings punten.

   Items in een kolom moeten allemaal de breedte van het breedst zijn.

  Als u de puntjes aan de linkerkant van de menu balk wilt weer geven, klikt u met de rechter muisknop op de shape en schakelt u het selectie vakje menu balk vergren delen uit.

 6. Sleep vanuit werk balken en menu's een werkbalk vorm naar de lege vorm van het formulier, lijm deze aan de onderkant van de menu balk en voeg vervolgens werkbalk knoppen toe.

  How

  1. Sleep een van de shapes op de werk balk naar de pagina en lijm deze aan de linkerrand van de werkbalk vorm.

  2. Kies in het dialoog venster vorm gegevens het gewenste type knop. Als u de knop later wilt wijzigen, klikt u met de rechter muisknop op de shape en klikt u op knop type instellen om het dialoog venster Shapegegevens opnieuw te openen.

  3. Sleep zo nodig meer werkbalk knoppen en knop scheidingslijnen en lijm deze aan elkaar.

   Klik met de rechter muisknop op een shape en klik op Help voor hulp bij een vorm.

   Als u de verbindings punten Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X wilt verbergen, klikt u in het menu beeld op verbindings punten.

  Als u de greep punten aan de linkerkant van de werk balk wilt weer geven, klikt u met de rechter muisknop op de shape en schakelt u het selectie vakje werk balk vergren delen uit.

 7. Sleep vanaf veelgebruikte besturings elementen de horizontale en verticale schuif balken naar de rechter-en onderkant van de vorm van het lege formulier.

 8. Klik met de rechter muisknop op de schuif balken en kies grootte van miniatuur instellen om aan te geven hoe ver het venster kan schuiven.

  Als u wilt aangeven dat slechts een klein gedeelte van het document zichtbaar is, maakt u de miniatuur klein. Als u wilt aangeven dat het grootste deel van het document zichtbaar is, maakt u de miniatuur groot.

 9. Sleep een statusbalk vorm naar de onderrand van het toepassings venster en maak de gewenste opmaak.

  How

  1. Sleep een shape voor de scheidings lijn van de status balk naar de pagina en lijm deze aan de besturings greep van de afbeelding van besturingsgreep: gele ruit van de shape.

   Met besturings grepen kunt u een shape voor de scheidings lijn van de status balk koppelen aan een status balk of een andere shape voor de scheidings lijn voor status balken.

   Als u de scheidings vorm van de status balk niet ziet nadat u deze hebt gelijmd op een statusbalk vorm, selecteert u de shape status balk , wijst u in het menu vorm de optie volg orde aan en klikt u vervolgens op naar achteren.

  2. Sleep een venster formaat van vorm wijzigen in de rechter rand van de status balk om aan te geven dat het venster momenteel een verstelbaar formaat heeft.

Naar boven

Menu's en werk balken maken

U kunt de Windows XP-shapes gebruiken om basis menu's, vervolg keuzelijsten en werk balken te maken.

Een menu maken

 1. Sleep vanuit werk balken en menu's een menubalk shape naar de teken pagina. Als u de puntjes aan de linkerkant van de menu balk wilt weer geven, klikt u met de rechter muisknop op de shape en schakelt u het selectie vakje menu balk vergren delen uit.

 2. Sleep een menu-item van het hoogste niveau en lijm dit aan de linkerrand van de menu balk.

  Tip: Mogelijk wilt u een pictogram aan de linkerzijde van het eerste menu-item plaatsen.

 3. Terwijl de vorm is geselecteerd, typt u een naam. Als het menu-item een sneltoets heeft, onderstreept u de gewenste letter.

 4. Herhaal de stappen 2 en 3 indien nodig.

  Klik met de rechter muisknop op een shape en klik op Help voor hulp bij een vorm.

  Als u de verbindings punten Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X wilt verbergen, klikt u in het menu beeld op verbindings punten.

  Items in een kolom moeten allemaal de breedte van het breedst zijn.

Een vervolg keuzemenu maken

 1. Sleep een shape voor het menu-item op het hoogste niveau naar de teken pagina.

 2. Terwijl de vorm is geselecteerd, typt u een naam. Als het menu-item een sneltoets heeft, onderstreept u de gewenste letter.

 3. Sleep een shape van een vervolg keuzelijst item, lijm deze aan de onderkant van het menu-item op het hoogste niveau en typ een naam.

 4. Herhaal stap 3 voor alle items in de vervolg keuzelijst in de kolom.

 5. Wijzig het formaat van alle items in de vervolg keuzelijst in de breedte van het breedste menu.

 6. Klik met de rechter muisknop op de shape item in de vervolg keuzelijst, klik op Eigenschappen van menu-item en selecteer de gewenste opties.

  Klik met de rechter muisknop op een shape en klik op Help voor hulp bij een vorm.

  Als u de verbindings punten Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X wilt verbergen, klikt u in het menu beeld op verbindings punten.

Een werk balk maken

 1. Sleep vanuit werk balken en menu's een werkbalk vorm naar de teken pagina. Als u de greep punten aan de linkerkant van de werk balk wilt weer geven, klikt u met de rechter muisknop op de shape en schakelt u het selectie vakje werk balk vergren delen uit.

 2. Sleep een shape werkbalk knop en lijm deze aan de linkerrand van de werkbalk vorm.

 3. Kies in het dialoog venster vorm gegevens het gewenste type knop. Als u de knop later wilt wijzigen, klikt u met de rechter muisknop op de shape en klikt u op knop type instellen om het dialoog venster Shapegegevens opnieuw te openen.

 4. Sleep zo nodig shapes voor werkbalk knoppen en knop scheidingslijnen en lijm deze aan elkaar.

  Klik met de rechter muisknop op een shape en klik op Help voor hulp bij een vorm.

  Als u de verbindings punten Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X wilt verbergen, klikt u in het menu beeld op verbindings punten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×