Productoverzicht Microsoft Office Access 2007

Dankzij de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface en de interactieve ontwerpmogelijkheden waarvoor geen diepgaande databasekennis is vereist, stelt Microsoft Office Access 2007 u in staat om in een handomdraai informatie bij te houden en om op een eenvoudige wijze op basis van deze informatie rapporten te maken. De vooraf vervaardigde toepassingen zorgen ervoor dat u snel aan de slag kunt. U kunt deze toepassingen bovendien aanpassen aan uw wisselende zakelijke behoeften. U kunt informatie verzamelen via formulieren in e-mailberichten of gegevens importeren vanuit externe toepassingen. U kunt gedetailleerde rapporten maken en bewerken waarin gesorteerde, gefilterde en gegroepeerde informatie zo wordt weergegeven dat u beter in staat bent om goed onderbouwde beslissingen te nemen. U kunt informatie delen door uw Office Access 2007-bestanden te verplaatsen naar een Windows SharePoint Services-website. U kunt vervolgens de revisiehistorie controleren, verwijderde informatie herstellen, machtigingen voor gegevenstoegang instellen en regelmatig back-ups van uw informatie maken.

Welkom

Office Access 2007 is voorzien van een bibliotheek met vooraf gedefinieerde databaseoplossingen zodat u snel aan de slag kunt.

Wat wilt u doen?

Snel aan de slag met het bijhouden van gegevens

Duidelijke rapporten maken en aanpassen

Bijgehouden gegevens met anderen delen

Gevoelige informatie beheren en controleren

Snel aan de slag met het bijhouden van gegevens

Ga onmiddellijk aan de slag met de resultaatgerichte functies in Office Access 2007:

 • Vooraf gedefinieerde oplossingen    Het nieuwe scherm Aan de slag bevat een groot aantal vooraf gedefinieerde databaseoplossingen. Met deze kant-en-klare toepassingen kunt u contactgegevens, gebeurtenissen, problemen, activa, taken en nog veel meer bijhouden. Of u kunt ze gebruiken als sjablonen en deze uitbreiden en afstemmen op het type informatie dat u wilt bijhouden of op de manier waarop u dat wilt doen. Andere toepassingssjablonen die via Microsoft Office Online beschikbaar komen, worden direct op het scherm Aan de slag weergegeven.

 • Office Fluent-gebruikersinterface.    Office Access 2007 is in een nieuw jasje gestoken. Daardoor is het maken, wijzigen en gebruiken van databaseoplossingen nog eenvoudiger geworden. De Office Fluent-gebruikersinterface is contextgevoelig en zo ingericht dat u zo efficiënt mogelijk kunt werken en de meeste functionaliteit zelf kunt ontdekken. In de Office Fluent-gebruikersinterface worden van de bijna duizend opdrachten die beschikbaar zijn, alleen die opdrachten weergegeven die relevant zijn voor de taak die u op een bepaald moment uitvoert. Daarnaast kunt u de toepassingen die u met Office Access 2007 bouwt een eigentijds aanzien geven dankzij de weergave met tabvensters en de nieuwe statusbalk, de nieuwe schuifbalken en de nieuwe titelbalk.

 • Verbeterde navigatie    Het nieuwe navigatiedeelvenster biedt een uitgebreid overzicht van tabellen, formulieren, query's en rapporten. U kunt zelfs aangepaste groepen maken om alle formulieren en rapporten met betrekking tot één tabel in te delen en weer te geven.

 • Snel tabellen maken    In Office Access 2007 is het eenvoudiger om tabellen rechtstreeks in een gegevensblad te maken en aan te passen. Voer informatie in een gegevenscel in, net zoals u dat in Microsoft Office Excel doet. Bij het invoeren van een nieuwe waarde wordt in Office Access 2007 automatisch een nieuw veld toegevoegd en wordt het gegevenstype vastgesteld, bijvoorbeeld Datum, Numeriek of Tekst. Het is zelfs mogelijk om Excel-tabellen in een nieuw gegevensblad te plakken, waarna Office Access 2007 automatisch alle velden maakt en vaststelt om welke gegevenstypen het gaat.

 • Contactgegevens importeren uit Microsoft Office Outlook 2007    In Office Access 2007 kunt u afzonderlijke Access-records met contactgegevens eenvoudig uitwisselen met Office Outlook 2007. U kunt een Outlook-record met contactgegevens in Office Access 2007 importeren, maar het is ook mogelijk om een record met contactgegevens uit Office Access 2007 te exporteren en als contactpersoon in Office Outlook 2007 op te slaan.

Lijst met contactpersonen in Outlook

In Office Access 2007 profiteert u van de nieuw vormgegeven Office Fluent-gebruikersinterface en nauwe integratie met Outlook-contactpersonen.

 • Gegevens filteren en sorteren    In Office Access 2007 kunt u gegevens nog eenvoudiger filteren, zodat het mogelijk is om vragen op te helderen die in uw bedrijf spelen. Er zijn verschillende filteropties beschikbaar voor de gegevenstypen Tekst, Numeriek en Datum. Met de nieuwe filteropties kunt u alle records bijvoorbeeld in een datumkolom in een handomdraai filteren op Vandaag, Gisteren, Vorige week, Volgende maand, Toekomst, Verleden enzovoort. Het filteren verloopt in Office Excel 2007 en Office Access 2007 precies hetzelfde zodat u geen nieuwe methode hoeft te leren om de gewenste informatie te achterhalen.

Access

In Office Access 2007 kunt u gegevens nog eenvoudiger filteren, zodat het mogelijk is om vragen op te helderen die in uw bedrijf spelen.

 • Werken met multiwaardevelden    Office Access 2007 ondersteunt complexe gegevenstypen zodat u kolommen kunt maken waarin meerdere waarden in een cel kunnen worden ingevoerd. Bij een taak die u aan twee mensen toewijst, kunt u bijvoorbeeld beide namen in de cel opnemen. De technologie van Windows SharePoint Services is compatibel met deze complexe gegevenstypen om gegevenssymmetrie tussen de lokale gegevensopslag en die op internet te waarborgen.

 • Documenten en bestanden aan uw database toevoegen    Uw toepassingen kunnen informatie bevatten die interessanter en handiger is dan ooit. Het is mogelijk om meerdere bestanden, zoals foto's, documenten of werkbladen, aan afzonderlijke records in de gegevensopslag te koppelen, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen. Niet-gecomprimeerde bestanden worden door Office Access 2007 automatisch gecomprimeerd om ruimte op de harde schijf te besparen.

 • Interactief formulieren ontwerpen    Office Access 2007 bevat een WYSIWYG-ontwerpinterface (What You See Is What You Get) voor formulieren. U kunt de indeling van formulieren in realtime op het scherm ontwerpen en wijzigen, en een voorbeeld van het formulier bekijken terwijl u het samenstelt. Met de WYSIWYG-ontwerpinterface stelt u formulieren in een handomdraai samen, waardoor u meer tijd aan uw werk kunt besteden en minder tijd kwijt bent aan ontwerpen en opmaken.

 • Tekst met opmaak    Vet? Cursief? Geen probleem. Office Access 2007 ondersteunt tekst met opmaak voor gegevens die in tabellen zijn opgeslagen.

Power Map met omcirkelde kolomshapes

Als u in Office Access 2007 formulieren bewerkt in de interactieve ontwerpmodus, merkt u pas echt wat WYSIWIG betekent.

Naar boven

Duidelijke rapporten maken en aanpassen

Gebruik Office Access 2007 om complexe gegevens inzichtelijk te maken door informatie samen te voegen in duidelijke rapporten die een gefundeerde besluitvorming mogelijk maken.

 • Rapporten bewerken in de interactieve ontwerpmodus    Dankzij nieuwe functies in Office Access 2007 kunt u tijdens het maken van een rapport zien hoe gegevens in het rapport worden weergegeven. Met de nieuwe WYSIWYG-interface kunt u de rapportindeling meteen aanpassen terwijl u in de rapportontwerpfunctie door de gegevens in het rapport bladert. U hoeft het rapport dus niet uit te voeren om na te gaan hoe het eruit ziet. Zo maakt u in een mum van tijd een fraai ogend rapport.

 • Interactief door rapporten bladeren    Dankzij de nieuwe bladermodus voor rapporten zijn gebruikersrapporten beter toegankelijk. Gebruik Ctrl+F om records te zoeken, kopieer de gegevens naar andere toepassingen en open de detailrecords om de gegevens te bewerken. Met de nieuwe filterfuncties krijgt u beter inzicht in gegevens die van belang zijn voor de besluitvorming.

 • Gegevens in rapporten groeperen    In het verbeterde groepeervenster worden gegevensgroepen duidelijk weergegeven zodat u een voorbeeld kunt bekijken van wijzigingen die u op rapporten toepast. U kunt eenvoudig totalen, subtotalen, tellingen en andere elementen toevoegen die u helpen de gegevens te analyseren. Verder is het mogelijk om informatie in een of meer lagen te groeperen en subtotalen toe te voegen.

Personen voor een mailing selecteren

In de interactieve ontwerpmodus van Office Access 2007 kunt u tijdens het bewerken van rapporten gegevens eenvoudig groeperen en bewerken.

Naar boven

Bijgehouden gegevens met anderen delen

In Office Access 2007 kunt u informatie eenvoudig verzamelen en op een beveiligde, flexibele manier aan anderen beschikbaar stellen.

 • Gegevens verzamelen met Office Outlook 2007    In Office Access 2007 is het nog eenvoudiger om informatie van anderen te verzamelen. Het formulier voor gegevensverzameling wordt automatisch gegenereerd in Microsoft Office InfoPath 2007 of HTML in de hoofdtekst van het e-mailbericht. U kunt dat formulier naar ontvangers verzenden met behulp van de e-mailadressen uit uw Outlook-contactpersonen of uit Access zelf. De ontvangen formulieren worden in Office Outlook 2007 verwerkt, waarbij de gegevens worden opgeslagen in uw Office Access 2007-gegevensopslag. De gegevens in uw traceringstoepassing worden onmiddellijk bijgewerkt, zonder dat u deze opnieuw hoeft te typen.

Aanmeldscherm voor Office 365

Informatie van anderen via e-mail verzamelen met InfoPath- (of HTML-)formulieren die door Office Access 2007 zijn gegenereerd.

 • Websamenwerking met Windows SharePoint Services    Websites op basis van Windows SharePoint Services vormen een platform waar u team kan communiceren, documenten kan delen en samen aan een project kan werken. Met Office Access 2007 kunt u uw Access-bestanden naar bibliotheken publiceren of de toepassing naar Windows SharePoint Services verplaatsen. Hierbij worden de gegevens en front-enddatabase naar de server verplaatst zodat uw team eenvoudig via de browser met de database kan werken. Formulieren en rapporten kunnen rechtstreeks op de Windows SharePoint Services-site worden weergegeven, bijgewerkt of verwijderd, in overeenstemming met de gedefinieerde machtigingsinstellingen.

 • Windows SharePoint Services-lijsten bijhouden met Office Access 2007    Met het oog op uitbreiding van de functies kunt u informatie in Windows SharePoint Services-lijsten bijhouden met de Office Access 2007-client op uw computer.

 • Offline werken met Windows SharePoint Services-lijsten    Met Office Access 2007 kunt u offline werken met Windows SharePoint Services. Als u bijvoorbeeld onderweg bent, kunt u een lokale kopie van een SharePoint-lijst op uw laptop opslaan, zodat u de lijst kunt bewerken en query's op de lijst kunt uitvoeren, net als bij een tabel in Office Access 2007. Formulieren en rapporten die van de SharePoint-lijst gebruikmaken, zijn volledig interactief. In Office Access 2007 kunt u de lokale lijst met de online lijst synchroniseren zodra u weer online gaat met uw laptop.

 • Integratie met Windows SharePoint Services-werkstroom    In Office Access 2007 kunnen auteurs gebruikmaken van bedrijfslogica die met werkstroomondersteuning in Windows SharePoint Services is gemaakt, om werkgroeptoepassingen voor samenwerking te bouwen. Via de werkstroom is het mogelijk om automatisch taken aan andere gebruikers toe te wijzen, te rapporteren over de status van een project en te waarborgen dat taken op tijd worden voltooid. Alle Windows SharePoint Services-taken kunnen in Office Access 2007 of Office Outlook 2007 worden weergeven, afhankelijk van uw manier van werken.

 • E-mail- en RSS-meldingen    Gebruikers kunnen zich abonneren op e-mailmeldingen wanneer records worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Verder kunnen gebruikers met een RSS-abonnement (Really Simple Syndication) zich abonneren op lijstfeeds in Office Outlook 2007.

 • Mobiele connectiviteit    Windows SharePoint Services-lijsten zijn ook toegankelijk via een mobiele telefoon, zodat externe gebruikers op de hoogte blijven van wijzigingen in de bedrijfsgegevens.

 • Ondersteuning voor PDF en XPS    In Office Access 2007 kunt u een rapport opslaan in PDF- (Portable Document Format) of XPS-indeling (XML Paper Specification) zodat u het kunt afdrukken, publiceren en per e-mail kunt verspreiden. Als u een rapport opslaat als PDF- of XPS-bestand kunt u rapportgegevens zo vastleggen dat u deze eenvoudig kunt distribueren. Hierbij blijven alle opmaakeigenschappen behouden maar andere gebruikers hebben Office Access 2007 niet nodig om het rapport af te drukken of te bekijken.

U kunt een PDF- of XPS-bestand alleen opslaan vanuit een programma van het 2007 Microsoft Office-systeem nadat u een invoegtoepassing hebt geïnstalleerd. Zie Bestanden in PDF- of XPS-bestandsindeling afdrukken, delen en beschermen.

Plan van aanpak

Door uw Office Access 2007-toepassing naar Windows SharePoint Services te verplaatsen is informatie via browsers toegankelijk.

Naar boven

Gevoelige informatie beheren en controleren

Office Access 2007 biedt een beheerbare omgeving met een verbeterde inzichtelijkheid van informatie. Daarmee is het eenvoudiger om te voorzien in uw behoeften op het gebied van informatiebeheer.

 • Verbeterde beveiliging    Office Access 2007 is nog beter beveiligd en sluit nog beter aan bij andere Microsoft Office 2007-programma’s, dankzij nieuwe en verbeterde beveiligingsfuncties. Gebundelde vertrouwensbeslissingen worden geïntegreerd in Office Trust Center. Dankzij vertrouwde locaties kunt u alle databases in mappen met verbeterde beveiliging probleemloos vertrouwen. Omgekeerd kunt u een Access-toepassing laden met uitgeschakelde programmacode of macro's. Dat komt de beveiliging ten goede.

Lijst met problemen

Met nieuwe functies in Office Access 2007 kunt u records bijhouden en zien wie records heeft gemaakt, bewerkt en verwijderd.

 • Gegevens controleren    Zonder enige ondersteuning van de IT-afdeling kunt u gegevens eenvoudig migreren van uw lokale databasebestand naar een server met Windows SharePoint Services. Het beheer, de beveiliging en het maken van back-ups van de server is in handen van de IT-professionals van uw bedrijf en vindt plaats in overeenstemming met de beleidsregels.

 • Overzicht van wijzigingen    Met nieuwe functies kunt u records bijhouden en zien wie records heeft gemaakt, bewerkt en verwijderd. Verder kunt u zien wanneer de informatie is gewijzigd en kunt u bewerkingen van gegevens zo nodig terugdraaien.

 • Machtigingsinstelling    Met Windows SharePoint Services kunt u beheren welke gebruikers toegang hebben tot uw gegevens en beperkte leesmachtigingen of volledige schrijfrechten toekennen.

 • Prullenbak    Gegevens die per ongeluk zijn verwijderd, kunt u herstellen met de prullenbakfunctie in Windows SharePoint Services.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×