Problemen oplossen met printers, scanners en LOB-toepassingen die e-mail verzenden via Office 365

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als er iets misgaat in een e-mailclient, wordt er een foutbericht weergegeven met suggesties om het probleem op te lossen. Problemen met het versturen van e-mail vanaf apparaten en uit toepassingen zijn echter minder gemakkelijk op te lossen en er wordt niet altijd duidelijke informatie geboden om u te helpen. Dit artikel kan helpen bij het oplossen van dergelijke problemen. Er worden verschillende printerconfiguraties als voorbeeld gebruikt.

Controleer altijd eerst de configuratie als er problemen optreden. Zie How to set up a multifunction device or application to send email using Office 365 (Een multifunctioneel apparaat of een toepassing instellen voor het verzenden van e-mail via Office 365) voor gedetailleerde informatie over de configuratieopties.

Hieronder worden de drie configuratieopties beschreven, zodat u kunt vaststellen welke methode uw printer gebruikt:

1. SMTP-clientverzending (aanbevolen)

 • Uw printer is verbonden met de Office 365-server 'smtp.office365.com'.

 • U hebt een e-mailadres en wachtwoord ingevoerd voor het postvak van de printer.

 • De printer kan e-mail verzenden naar personen binnen en buiten de organisatie.

Hier ziet u hoe een multifunctionele printer verbinding maakt met Office 365 via SMTP-clientverzending.

2. Direct verzenden

 • Uw printer is verbonden met een Office 365-server waarvan de naam eindigt op 'mail.protection.outlook.com'.

 • Er is geen connector ingesteld in Office 365 voor e-mailberichten die worden verzonden vanaf het netwerk van uw organisatie.

 • De printer kan alleen e-mail verzenden naar personen in uw organisatie, niet naar geadresseerden buiten uw organisatie.

Hier ziet u hoe een multifunctionele printer het MX-eindpunt van Office 365 gebruikt om e-mail alleen rechtstreeks naar geadresseerden in uw organisatie te verzenden.

3. SMTP-relay van Office 365

 • Uw printer is verbonden met een Office 365-server waarvan de naam eindigt op 'mail.protection.outlook.com'.

 • Er is een connector ingesteld in Office 365 voor e-mailberichten die vanaf het netwerk van uw organisatie worden verzonden naar Office 365.

 • De printer kan e-mail verzenden naar personen binnen en buiten de organisatie.

Hier ziet u hoe een multifunctionele printer verbinding maakt met Office 365 via SMTP-relay.

Problemen met SMTP-clientverzending oplossen

 1. Controleer de instellingen die rechtstreeks op de printer zijn ingevoerd:

  Printerinstelling

  Waarde

  Server/Smart Host

  smtp.office365.com

  Poort

  Poort 587 (aanbevolen) of poort 25

  TLS/ StartTLS

  Ingeschakeld

  Gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord

  Aanmeldingsreferenties voor het postvak van Office 365 dat de printer gebruikt

 2. Als u tijdens het invoeren van het e-mailadres niet bent gevraagd om een wachtwoord op te geven voor de printer, probeert de printer e-mailberichten te verzenden zonder dat het apparaat is aangemeld bij Office 365. SMTP-clientverzending is alleen mogelijk als de printer is aangemeld bij Office 365. Voor direct verzenden en SMTP-relay van Office 365 is geen aanmelding vereist. U kunt dus overwegen een van deze opties te gebruiken.

 3. De printer of toepassing moet e-mail verzenden met het e-mailadres waarvoor u tijdens het instellen van e-mail de aanmeldingsreferenties hebt ingevoerd. Als de printer of toepassing probeert met een ander account e-mail te verzenden, wordt er een foutbericht zoals dit weergegeven:

  5.7.60 SMTP; Client does not have permissions to send as this sender.

  Als u in de toepassing bijvoorbeeld aanmeldingsreferenties hebt ingevoerd voor sales@contoso.com, maar de toepassing probeert e-mailberichten te verzenden met sales1@contoso.com, werkt dit niet. Gebruik voor dit scenario SMTP-relay van Office 365.

 4. Test de gebruikersnaam en het wachtwoord door u aan te melden bij de webversie van Outlook en een testbericht te versturen om te controleren of het account niet is geblokkeerd. Als het account is geblokkeerd, raadpleegt u het artikel Removing a user, domain, or IP address from a block list after sending spam email (Een gebruiker, domein of IP-adres verwijderen uit de lijst met geblokkeerde afzenders na het versturen van spam).

 5. Ga als volgt te werk om te controleren of u vanaf het netwerk verbinding kunt maken met Office 365:

  1. Volg de instructies voor het hulpprogramma Telnet-Client installeren op een computer in hetzelfde netwerk als het apparaat of een toepassing.

  2. Typ telnet en druk op Enter om het hulpprogramma vanaf de opdrachtregel uit te voeren.

  3. Typ open smtp.office365.com 587 (of gebruik 25 in plaats van 587 als u die poort gebruikt).

  4. Als er verbinding kan worden gemaakt met een Office 365-server, ziet u een bericht zoals dit:

   220 BY1PR10CA0041.outlook.office365.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Mon, 1 Jun 2015 12:00:00 +0000

  5. Als u geen verbinding kunt maken met Office 365, is het mogelijk dat poort 587 of 25 wordt geblokkeerd door de firewall van het netwerk of door uw internetprovider. Zorg ervoor dat de juiste poort wordt vrijgegeven, zodat u e-mail kunt versturen vanaf uw printer.

 6. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kan het zijn dat het apparaat niet voldoet aan de vereisten voor versleuteling met TLS (Transport Layer Security). Het apparaat moet TLS versie 1.0 of hoger ondersteunen. Voer een update uit van de firmware van het apparaat om dit probleem op te lossen of probeer een van de andere configuratieopties waarbij TLS optioneel is.

  Zie hoe Exchange Online gebruikt TLS als u wilt beveiligen van e-verbindingen in Office 365 en voor gedetailleerde technische informatie over het Exchange Online gebruik TLS met gecodeerde suite ordening, Zie zodat e-mailstroom beveiliging voor voor meer informatie over TLS, Exchange Online.

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:

 1. Zorg ervoor dat u de juiste gegevens invoert voor de gebruikersnaam en het wachtwoord.

 2. Probeer u met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de printer aan te melden bij de webversie van Outlook. Verstuur een e-mail om te controleren of het postvak actief is en niet is geblokkeerd vanwege het verzenden van spam.

 3. Controleer of uw apparaat of toepassing TLS versie 1.0 of hoger ondersteunt. De beste manier om dit te controleren is door de firmware op het apparaat te upgraden of de toepassing waarmee u e-mail verstuurt, bij te werken naar de nieuwste versie. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat om te vragen of TLS versie 1.0 of hoger wordt ondersteund.

Deze fout geeft aan dat het apparaat probeert een e-mailbericht te verzenden vanaf een adres dat niet overeenkomt met de referenties voor aanmelding. Dit is bijvoorbeeld het geval als u in de toepassing aanmeldingsreferenties hebt ingevoerd voor sales@contoso.com, maar de toepassing probeert e-mailberichten te verzenden met sales1@contoso.com. Als uw toepassing of printer zich op deze manier gedraagt, moet u SMTP-relay van Office 365 gebruiken omdat SMTP-clientverzending geen ondersteuning biedt voor dit scenario.

Deze fout geeft aan dat uw printer verbinding maakt met het eindpunt voor SMTP-clientverzending (smtp.office365.com). De printer moet echter ook worden aangemeld bij een postvak om een bericht te verzenden. Deze fout treedt op wanneer u geen aanmeldingsreferenties voor een postvak hebt ingevoerd in de instellingen voor de printer. Als er geen optie is voor het invoeren van referenties, biedt deze printer geen ondersteuning voor SMTP-clientverzending. Gebruik in dat geval direct verzenden of SMTP-relay van Office 365. Zie How to set up a multifunction device or application to send email using Office 365 (Een multifunctioneel apparaat of een toepassing instellen voor het verzenden van e-mail via Office 365).

Deze fout geeft aan dat het apparaat probeert een e-mail te verzenden vanuit een postvak van Office 365 dat op een spamlijst staat. Zie Removing a user, domain, or IP address from a block list after sending spam email (Een gebruiker, domein of IP-adres verwijderen uit een lijst met geblokkeerde geadresseerden na het verzenden van ongewenste e-mail) voor meer informatie.

Problemen met direct verzenden oplossen

Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben.

 1. Problemen met direct verzenden zijn vaak het gevolg van een geblokkeerd IP-adres. Als antispamprogramma's detecteren dat er spam wordt verstuurd vanuit uw organisatie, kan uw IP-adres worden toegevoegd aan een lijst met ongewenste afzenders en worden geblokkeerd. Controleer of uw IP-adres op een dergelijke lijst staat. Gebruik hiervoor een externe service zoals MXToolbox of WhatIsMyIPAddress. Neem contact op met de organisatie die uw IP-adres heeft toegevoegd aan de lijst met ongewenste afzenders. In Office 365 worden deze lijsten ook gebruikt om onze service te beveiligen. Zie Removing a user, domain, or IP address from a block list after sending spam email (Een gebruiker, domein of IP-adres verwijderen uit een lijst met geblokkeerde geadresseerden na het verzenden van ongewenste e-mail) voor meer informatie.

 2. Als u wilt uitsluiten dat het probleem door het apparaat wordt veroorzaakt, stuurt u een testmail verzenden om te kijken of de verbinding met Office 365 goed werkt. Volg de stappen in het artikel Use Telnet to Test SMTP Communication (SMTP-communicatie testen met Telnet) om een testmail te versturen. Als u geen verbinding kunt maken met Office 365, is de communicatie via poort 25 mogelijk geblokkeerd op het netwerk of door uw internetprovider. Als u deze poort niet kunt vrijgeven, kunt u wellicht SMTP-clientverzending gebruiken.

Deze fout geeft aan dat u verbinding maakt met het eindpunt voor SMTP-clientverzending (smtp.office365.com), dat echter niet kan worden gebruikt voor direct verzenden. Voor direct verzenden moet u het MX-eindpunt voor uw Office 365-tenant gebruiken, dat eindigt op 'mail.protection.outlook.com'. U kunt uw MX-eindpunt vinden door de stappen in Stapsgewijze instructies voor direct verzenden te volgen.

Dit is normaal. Met direct verzenden kunt u alleen e-mail verzenden naar geadresseerden in uw organisatie die worden gehost in Office 365. Als u e-mail wilt verzenden naar externe geadresseerden, gebruikt u SMTP-clientverzending of SMTP-relay van Office 365.

Het is niet mogelijk om een IP-adres te gebruiken in plaats van een MX-eindpunt. Dit kan namelijk tot gevolg hebben dat u in de toekomst geen berichten meer kunt verzenden. Als het MX-eindpunt te lang is, kunt u overwegen om SMTP-clientverzending te gebruiken, aangezien deze methode een korter eindpunt heeft (smtp.office365.com).

Als u kiest voor direct verzenden, is het raadzaam om een apparaat met een statisch IP-adres te gebruiken. U kunt dan namelijk een SPF-record (Sender Policy Framework) instellen om te voorkomen dat e-mailberichten worden gemarkeerd als spam. Controleer of uw SPF-record is ingesteld met uw statische IP-adres. Een wijziging van het netwerk of een andere internetprovider kan tot gevolg hebben dat het statische IP-adres wordt gewijzigd. Pas de SPF-record in dat geval aan. Als u niet verstuurt met uw eigen statische IP-adres, kunt u overwegen SMTP-clientverzending te gebruiken.

Problemen met SMTP-relay van Office 365 oplossen

Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben.

 1. Problemen met SMTP-relay van Office 365 zijn vaak het gevolg van een geblokkeerd IP-adres. Als antispamprogramma's detecteren dat er spam wordt verstuurd vanuit uw organisatie, kan uw IP-adres worden toegevoegd aan een lijst met ongewenste afzenders en worden geblokkeerd. Controleer of uw IP-adres op een dergelijke lijst staat. Gebruik hiervoor een externe service zoals MXToolbox of WhatIsMyIPAddress. Neem contact op met de organisatie die uw IP-adres heeft toegevoegd aan de lijst met ongewenste afzenders. In Office 365 worden deze lijsten ook gebruikt om onze service te beveiligen. Zie Removing a user, domain, or IP address from a block list after sending spam email (Een gebruiker, domein of IP-adres verwijderen uit een lijst met geblokkeerde geadresseerden na het verzenden van ongewenste e-mail) voor meer informatie.

 2. Als u wilt uitsluiten dat het probleem door het apparaat wordt veroorzaakt, stuurt u een testmail verzenden om te kijken of de verbinding met Office 365 goed werkt. Volg de stappen in het artikel Use Telnet to Test SMTP Communication (SMTP-communicatie testen met Telnet) om een testmail te versturen. Als u geen verbinding kunt maken met Office 365, is de communicatie via poort 25 mogelijk geblokkeerd op het netwerk of door uw internetprovider. Als u deze poort niet kunt vrijgeven, kunt u wellicht SMTP-clientverzending gebruiken.

Een wijziging van het netwerk of een andere internetprovider kan tot gevolg hebben dat het statische IP-adres wordt gewijzigd. De connector kan uw berichten dan niet meer identificeren en doorsturen naar externe geadresseerden. Werk de connector en uw SPF-record bij met het nieuwe IP-adres. Volg de stappen in Een connector configureren om e-mail te verzenden via SMTP-relay van Office 365 om de bestaande instellingen van de connector te wijzigen.

SMTP-relay van Office 365 werkt alleen als uw apparaat een statisch IP-adres gebruikt om e-mail te verzenden. Controleer of uw SPF-record is ingesteld met uw statische IP-adres. Een wijziging van het netwerk of een andere internetprovider kan tot gevolg hebben dat het statische IP-adres wordt gewijzigd. Pas de SPF-record in dat geval aan. Als u niet verstuurt met uw eigen statische IP-adres, kunt u overwegen SMTP-clientverzending te gebruiken.

Zie ook

IIS configureren voor relay met Office 365

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×