Problemen met tekenobjecten oplossen

Uiterlijk

De lijnen in mijn tekening zijn gekarteld.

 • Gebogen lijnen en rechte lijnen die niet zuiver horizontaal of verticaal lopen zien er op het beeldscherm meestal enigszins gekarteld uit. Deze lijnen worden echter wel altijd gelijkmatig afgedrukt.

 • Op de werkbalk Tekenen (menu AutoVormen, vervolgmenu Lijnen) geven de knoppen Curve Button image en Vrije vorm Button image een gelijkmatiger resultaat dan de knop Krabbel Buttom image .

 • Vergroot de weergave van de tekening (opdracht In- en uitzoomen, menu Beeld). Wanneer u inzoomt tot 200 procent kunt u gemakkelijker details tekenen.

 • Stel de snelheid van uw muis zo laag mogelijk in binnen het Windows Configuratiescherm. Op die manier hebt u tijdens het tekenen meer controle over de muis.

 • U kunt vrije vorm aanpassen zodat deze er gelijkmatiger uitzien. Klik op de vorm en klik op Punten bewerken in het menu Tekenen (werkbalk Tekenen) om de hoekpunten weer te geven. Versleep vervolgens een van de hoekpunten en stel de weergave van uw tekening in op 200 procent (opdracht In- en uitzoomen, menu Beeld).

 • U kunt vrije vormen ook gelijkmatiger maken door afzonderlijke hoekpunten te verwijderen. Klik op de vorm en klik vervolgens op Punten bewerken in het menu Tekenen om de hoekpunten weer te geven. Wijs het hoekpunt aan dat u wilt verwijderen en druk op CTRL terwijl u op het hoekpunt klikt.

Kleuren in objecten zijn niet gelijkmatig.

 • Controleer of de weergave van het object is ingesteld op 100 procent (opdracht In- en uitzoomen, menu Beeld). Een kleinere of grotere weergave kan namelijk leiden tot een vervorming van de arceringspatronen.

 • Indien uw monitor slechts 16 kleuren ondersteunt, worden arceringen niet altijd gelijkmatig weergegeven. Arceringen worden meestal fraaier weergegeven door monitoren met minimaal 256 kleuren.

Ik kan de vrije vormen die ik heb getekend niet gelijkmatig uitlijnen.

U kunt objecten ook uitlijnen door deze te verplaatsen. U hoeft dus niet altijd gebruik te maken van de opdracht Uitlijnen of verdelen in het menu Tekenen (werkbalk Tekenen).

 • Gebruik de knoppen voor Verschuiven in het menu Tekenen om het object te verplaatsen in stappen van 1 pixel.

 • Als de opdracht Aan raster (menu Tekenen, vervolgmenu Uitlijnen) is geselecteerd, moet u deze tijdelijk uitschakelen door ALT in te drukken terwijl u een vrije vorm tekent.

Tekst in een tekenobject kan niet worden gedraaid of gespiegeld.

De tekst die aan een AutoVormen is toegevoegd, wordt in Microsoft Graph automatisch verplaatst wanneer de vorm wordt verplaatst. Wanneer de vorm wordt gedraaid of gespiegeld, verandert de positie van de tekst echter niet. Als u de positie van tekst binnen een vorm wilt wijzigen, klikt u op de rand van de vorm en vervolgens op AutoVorm in het menu Opmaak. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen Uitlijning en Marges.

Tekenen

Ik heb moeite met het tekenen van vrije vormen.

 • Vergroot de weergave van de tekening (opdracht In- en uitzoomen, menu Beeld). Wanneer u inzoomt tot 200 procent kunt u gemakkelijker details tekenen.

 • Gebruik de knop Vrije vorm Button image op de werkbalk Tekenen (menu AutoVormen, vervolgmenu Lijnen) in plaats van de knop Krabbel Buttom image .

 • Stel de snelheid van uw muis zo laag mogelijk in binnen het Windows Configuratiescherm. Op die manier hebt u tijdens het tekenen meer controle over de muis.

Verplaatsen en selecteren

Ik heb de groepering van een verzameling tekenobjecten opgeheven, maar ik kan ze niet opnieuw groeperen.

Wanneer er meerdere groepen tekenobjecten zijn, moet u een tekenobject selecteren in de groep waarvan u de objecten opnieuw wilt groeperen. Indien u de objecten opnieuw wilt groeperen nadat u Microsoft Graph hebt gesloten, kunt u de objecten selecteren door SHIFT ingedrukt te houden terwijl u op een object klikt. Klik vervolgens op Groeperen in het menu Tekenen (werkbalk Tekenen).

Als ik een tekenobject probeer te verplaatsen, verandert het formaat of andersom.

 • Als u een AutoVormen wilt verplaatsen waaraan geen tekst is toegevoegd, versleept u de rand van de vorm of de vorm zelf. Versleep in geen geval de formaatgreep of de aanpassingsgreep. Indien er wel tekst is toegevoegd aan de AutoVorm of indien de AutoVorm geen opvulling heeft (bijvoorbeeld wanneer deze slechts uit een omtrek bestaat), versleept u de rand van de vorm. Als u bij een AutoVorm waaraan tekst is toegevoegd op de vorm zelf klikt, selecteert u de tekst en wordt de vorm niet verplaatst.

 • Als u het formaat wilt wijzigen van een geselecteerde AutoVorm, versleept u een van de formaatgrepen of de aanpassingsgreep. Als u in dit geval de vorm zelf of de rand van de vorm sleept, selecteert u de tekst of verplaatst u de vorm en wordt het formaat van de vorm niet gewijzigd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×