Problemen met Project Online-werkstromen oplossen

Als Project Web App-beheerder moet u vaak problemen met Project-werkstromen oplossen. Afhankelijk van hoe het werkstroomproces is gedefinieerd voor de organisatie, kunnen er situaties zijn waarin een beheerder moet ingrijpen om het werkstroomexemplaar weer te activeren. Er zijn velden die een gebruiker aan Projecten, de OData-service of het Project Online REST-eindpunt kan toevoegen om de status van elke Project-werkstroom beter te begrijpen. Aan de hand van de informatie die in deze velden wordt opgegeven, kan een Project Web App-beheerder de juiste corrigerende actie ondernemen om de Project-werkstroom weer te activeren.

Er zijn drie stappen om problemen met Project Online-werkstromen op te lossen:

 1. Weergaven en rapporten instellen om de fouten te zien

 2. De fouten controleren

 3. De fouten corrigeren en aanvullende stappen ondernemen

Weergaven en rapporten instellen om de fouten te zien

Een beheerder kan op twee manieren fouten in een Project-werkstroom zien:

 • Door een weergave Projecten te maken om de werkstroomstatus te zien

 • Door een query uit te voeren op de Project OData-service of de Project REST API

Door een weergave Projecten te maken om de werkstroomstatus te zien

Wij raden u aan een nieuwe weergave Projecten te maken om problemen met Project-werkstromen op te lossen. Om een nieuwe weergave te maken of een bestaande weergave te bewerken, heeft de gebruiker de algemene machtiging nodig voor Project Web App-weergaven beheren.

Opmerking: Voor meer informatie over het beheren van beveiliging bekijkt u Videoreeks: Hoe beveiligingsmachtigingen werken in Project Server

De weergave maken

 1. Klik in Project Web App op het tandwielpictogram en klik vervolgens op PWA-instellingen.

 2. Klik op de instellingenpagina op Weergaven beheren. Er verschijnt een lijst met weergaven.

 3. Klik op Nieuwe weergave.

 4. Selecteer in de sectie Naam en type, in de lijst Weergavetype, de optie Projecten.

 5. Typ in het vak Naam de naam van de nieuwe weergave, bijvoorbeeld 'Project-werkstromen'.

 6. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van de nieuwe weergave.

 7. Verwijder in de sectie Tabel en velden, in de lijst Weergegeven velden, de standaardvelden Begindatum en Einddatum. Voeg de volgende velden toe vanuit de lijst Beschikbare velden:

  • Code van werkstroomfout

  • Werkstroomfout

  • Werkstroom gemaakt op

  • Werkstroom-ID

  • Werkstroom laatst uitgevoerd op

  • Werkstroomeigenaar

  • Naam van werkstroomfase

  • Naam van werkstroomstadium

  • Werkstroomstatus

  • Uitgecheckt

  • Uitgecheckt door

 8. Scrol naar de onderkant van de pagina en klik op Filter.

 9. Voeg het filter toe met behulp van het veld 'Werkstroomfoutcode' is groter dan 1, en klik op OK.

 10. Klik op Opslaan.

  Opmerking: Nadat u op Opslaan hebt geklikt, ontvangt u het volgende bericht: 'U hebt geen beveiligingscategorie toegewezen aan deze weergave. Hierdoor kan niemand de weergave in de vervolgkeuzelijst zien of de weergave gebruiken. Wilt u toch opslaan? ' Klik op OK, omdat alleen leden van de groep PWA-beheerders de weergave Project-werkstromen van de weergave Projecten kunnen zien.

Door een query uit te voeren op de Project OData-service of de Project REST API

Gebruikers kunnen voor deze informatie desgewenst een query uitvoeren op de Project OData-service of programmatisch via de Project REST API.

Project OData-service

Veld Projecten

Entiteit

Eigenschap

Code van werkstroomfout

Projecten

WorkflowErrorResponseCode

Werkstroomfout

Projecten

WorkflowError

Werkstroom gemaakt op

Projecten

WorkflowCreatedDate

Werkstroom-ID

Projecten

WorkflowInstanceId

Werkstroom laatst uitgevoerd op

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Werkstroomeigenaar

Projecten

WorkflowOwnerName

Naam van werkstroomfase

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Naam van werkstroomstadium

ProjectWorkflowStageData

StageName

Werkstroomstatus

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Opmerking: Zie ProjectData - Project OData-serviceverwijzing voor meer informatie over de Project OData-service.

Project REST API

Veld Projecten

Entiteit

Eigenschap

Code van werkstroomfout

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Werkstroomfout

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Werkstroom gemaakt op

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

Werkstroom-ID

ProjectWorkflowInstance

Id

Werkstroom laatst uitgevoerd op

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Werkstroomeigenaar

Projecten

ProjectOwnerName

Naam van werkstroomfase

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Naam van werkstroomstadium

ProjectWorkflowStageData

StageName

Werkstroomstatus

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Codevoorbeelden

Lees een gefilterde verzameling projecten en haal de Project-werkstroomexemplaren op. Als het verzoek meer dan 20 projecten omvat, moet u aanvullende filters toevoegen, anders mislukt het verzoek:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Lees alle werkstromen met foutreactiecodes groter dan of gelijk aan 400, waaronder de eigenaar en minimale details over het project:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Opmerking: Ga naar het Project-ontwikkelaarscentrum voor meer informatie over ontwikkeling in Project Online.

De fouten controleren

Als de beheerder een weergave Projecten heeft gemaakt zoals hierboven beschreven, kan er als volgt toegang worden verkregen tot de weergave:

 1. Navigeer in Project Web App naar Projecten door in Snel starten op Projecten te klikken.

 2. Klik op Projecten op het lint.

 3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Weergave: de weergave die volgens de bovenstaande stappen is gemaakt.

  Er verschijnt een lijst met alle projecten en de huidige status van de werkstroom van elk project, inclusief fouten.

De gebruiker kan de fouten desgewenst controleren via een aangepast rapport of programmatisch zoals hierboven beschreven.

Opmerking: De datum en tijd van 'Werkstroom gemaakt op' en 'Werkstroom laatst uitgevoerd op' worden weergegeven in UTC.

Opmerking: Nadat de fouten zijn gecorrigeerd, duurt het tot 24 uur voordat de status wordt bijgewerkt in Projecten, de Project OData-service en de Project REST API.

De fouten corrigeren en aanvullende stappen ondernemen

In een Project-werkstroom kunnen de volgende fouten optreden:

Fout

Actie

De status voor project PROJECT_GUID kan niet worden bijgewerkt

Deze fout wordt meestal vanzelf opgelost als er bepaalde tijd geen actie wordt ondernomen. Als u de fout echter onmiddellijk wilt oplossen, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten.

De status voor stadium STAGE_GUID van project PROJECT_GUID kan niet worden bijgewerkt

Deze fout wordt meestal vanzelf opgelost als er bepaalde tijd geen actie wordt ondernomen. Als u de fout echter onmiddellijk wilt oplossen, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten.

Stadium STAGE_GUID is niet het huidige stadium van project PROJECT_GUID

Deze fout treedt op wanneer u de status probeert in te stellen op een werkstroomstadium dat niet geldig is. In deze situatie moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

Aangepast veld CUSTOM_FIELD_GUID heeft geen waardeset voor project PROJECT_GUID

Een aangepast veld is niet correct ingesteld en de werkstroom is inactief totdat de aangepaste veldwaarde wordt bijgewerkt. Zie de sectie Een aangepast veld achterhalen aan de hand van de betreffende GUID om erachter te komen welk aangepaste veld moet worden bijgewerkt. Nadat u het aangepaste veld hebt bijgewerkt, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten.

Opmerking: Het is raadzaam om voor aangepaste Waar/Onwaar-velden van een werkstroom een opzoektabel te gebruiken in plaats van een aangepast markeringsveld om dit probleem te voorkomen voor dit soort aangepaste velden.

Het aangepaste veld CUSTOM_FIELD_GUID bestaat niet

Deze fout treedt op wanneer de werkstroom de waarde probeert te lezen of schrijven voor een aangepast veld dat uit PWA is verwijderd. U moet de werkstroom bewerken en ervoor zorgen dat het juiste aangepaste veld aan de werkstroom is gekoppeld.

De taak Inchecken kan niet worden ingediend voor project PROJECT_GUID

Deze fout wordt meestal vanzelf opgelost als er bepaalde tijd geen actie wordt ondernomen. Als u de fout echter onmiddellijk wilt oplossen, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

De taak Publiceren kan niet worden ingediend voor project PROJECT_GUID

Deze fout wordt meestal vanzelf opgelost als er bepaalde tijd geen actie wordt ondernomen. Als u de fout echter onmiddellijk wilt oplossen, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

De taak Overzicht publiceren kan niet worden ingediend voor project PROJECT_GUID

Deze fout wordt meestal vanzelf opgelost als er bepaalde tijd geen actie wordt ondernomen. Als u de fout echter onmiddellijk wilt oplossen, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

Er kan geen project worden gemaakt van het lijstitem

Dit is een fout die de activiteit CreateProjectFromListItem beïnvloedt. Probeer eerst de SharePoint-werkstroom opnieuw te starten. Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u de PWA-wachtrij om te zien of er een mislukte wachtrijtaak voor de projectaanmaak is.

Het lijstitem kan niet worden gevonden om een project te maken voor web WEB_ID lijst LIST_ID item LIST_ITEM_ID

Het lijstitem bestaat niet meer. U kunt de Prullenbak controleren om te zien of u het lijstitem kunt herstellen.

Tijdens het bijwerken van de status is er geen ID gevonden die is gekoppeld aan project PROJECT_GUID

Deze fout treedt op wanneer de ID die aanvankelijk werd gebruikt voor de projectaanmaak, is verwijderd. U kunt de Prullenbak controleren om te zien of u het lijstitem kunt herstellen.

Taak-ID JOB_GUID is ongeldig

Neem contact op met Microsoft Ondersteuning als u dit foutbericht krijgt.

De werkstroomeigenaar heeft geen machtigingen om project PROJECT_GUID in te checken

De beheerder moet incheckmachtigingen aan de werkstroomeigenaar verlenen. Nadat machtigingen zijn verleend, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

De werkstroomeigenaar heeft geen categoriemachtigingen voor Projectsamenvattingsvelden bewerken, Project in Project Server opslaan en Project publiceren voor project PROJECT_GUID

De beheerder moet de juiste machtigingen aan de werkstroomeigenaar verlenen. Nadat machtigingen zijn verleend, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

De werkstroomeigenaar heeft geen algemene machtiging voor Nieuw project

Deze fout treedt op wanneer iemand een project probeert te maken van een SharePoint-lijstitem en de gebruiker die het werkstroomexemplaar start geen nieuwe projecten mag maken in PWA.

De beheerder moet de juiste machtigingen aan de gebruiker verlenen. Nadat machtigingen zijn verleend, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

De werkstroomeigenaar heeft geen categoriemachtigingen voor Project openen en Project in Project Server opslaan voor project PROJECT_GUID

De beheerder moet de juiste machtigingen aan de gebruiker verlenen. Nadat machtigingen zijn verleend, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

De werkstroomeigenaar heeft geen categoriemachtigingen voor Project openen voor project PROJECT_GUID

De beheerder moet de juiste machtigingen aan de gebruiker verlenen. Nadat machtigingen zijn verleend, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

De werkstroomeigenaar heeft geen categoriemachtigingen voor Project publiceren voor project PROJECT_GUID

De beheerder moet de juiste machtigingen aan de gebruiker verlenen. Nadat machtigingen zijn verleend, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

De Project-werkstroom kan niet meerdere actieve stadiums hebben

Deze fout treedt op wanneer het werkstroomexemplaar een stadium probeert te betreden zonder het vorige stadium te sluiten. Neem contact op met Microsoft Ondersteuning voor meer hulp bij deze fout.

De Project-werkstroom moet één actief stadium hebben

Deze fout treedt op wanneer het werkstroomexemplaar een stadium probeert te verlaten zonder het volgende actieve stadium in te stellen. Neem contact op met Microsoft Ondersteuning voor meer hulp bij deze fout.

Project PROJECT_GUID kan geen werkstroom hebben

Deze fout treedt op wanneer u een werkstroomexemplaar probeert te starten voor een niet-ondersteund projecttype. Neem contact op met Microsoft Ondersteuning voor meer hulp bij deze fout.

Project PROJECT_GUID kan niet worden ingecheckt

Een PWA-wachtrijtaak is mislukt, waardoor de werkstroom inactief is geworden. Controleer de mislukte wachtrijtaak op de pagina Wachtrijtaken beheren in PWA.

Project {0} kan niet worden ingecheckt nadat de waarde van het aangepaste veld {1} is bijgewerkt

Een PWA-wachtrijtaak is mislukt, waardoor de werkstroom inactief is geworden. Controleer de mislukte wachtrijtaak op de pagina Wachtrijtaken beheren in PWA.

Project PROJECT_GUID kan niet worden ingecheckt nadat de waarde van de eigenschap PROPERTY is bijgewerkt

Een PWA-wachtrijtaak is mislukt, waardoor de werkstroom inactief is geworden. Controleer de mislukte wachtrijtaak op de pagina Wachtrijtaken beheren in PWA.

Project PROJECT_GUID is uitgecheckt in een andere sessie

De beheerder moet het inchecken van het project afdwingen of de gebruiker vragen het project in te checken. Nadat het project is ingecheckt, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

Project PROJECT_GUID is uitgecheckt door een andere gebruiker

De beheerder moet het inchecken van het project afdwingen of de gebruiker vragen het project in te checken. Nadat het project is ingecheckt, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de Project-werkstroom opnieuw starten.

Project PROJECT_GUID heeft geen werkstroom

Neem contact op met Microsoft Ondersteuning als u dit foutbericht krijgt.

Project PROJECT_GUID is niet uitgecheckt

De beheerder moet de werkstroomdefinitie controleren en verifiëren dat er niet wordt geprobeerd het project bij te werken voordat het project is uitgecheckt.

Project PROJECT_GUID bestaat niet

Neem contact op met Microsoft Ondersteuning als u dit foutbericht krijgt.

Project PROJECT_GUID kan niet worden gepubliceerd omdat de PROJ_PWA_SHORT_NAME alleen-lezen is

Deze fout wordt meestal vanzelf opgelost als er bepaalde tijd geen actie wordt ondernomen. Als u de fout echter onmiddellijk wilt oplossen, verifieert u dat de PWA-site niet alleen-lezen is door naar de site te navigeren en te kijken of er bovenaan de pagina een melding staat. Als er geen melding staat, kunt u proberen de SharePoint-werkstroom te hervatten.

Project PROJECT_GUID kan niet worden bijgewerkt

Een PWA-wachtrijtaak is mislukt, waardoor de werkstroom inactief is geworden. Controleer de mislukte wachtrijtaak op de pagina Wachtrijtaken beheren in PWA.

Eigenschap PROPERTY heeft geen waardeset voor project PROJECT_GUID

De beheerder moet de werkstroomdefinitie controleren en verifiëren dat eigenschappen correct worden ingesteld.

Eigenschap PROPRERTY bestaat niet

Neem contact op met Microsoft Ondersteuning als u dit foutbericht krijgt.

De bewerking Publiceren kan niet worden uitgevoerd voor project PROJECT_GUID

Een PWA-wachtrijtaak is mislukt, waardoor de werkstroom inactief is geworden. Controleer de mislukte wachtrijtaak op de pagina Wachtrijtaken beheren in PWA.

De bewerking Overzicht publiceren kan niet worden uitgevoerd voor project PROJECT_GUID

Een PWA-wachtrijtaak is mislukt, waardoor de werkstroom inactief is geworden. Controleer de mislukte wachtrijtaak op de pagina Wachtrijtaken beheren in PWA.

401 Gebruiker niet gevonden/Gebruiker is inactief

U moet de Project-werkstroom opnieuw starten.

System.InvalidOperationException: Onvolledige sluiting gedetecteerd tijdens het laden van subroutines voor werkstroom WORKFLOW_GUID binnen het bereik

U moet de Project-werkstroom opnieuw starten.

Als de fout die u krijgt er niet bij staat of als u er meer informatie over wilt, leest u de sectie Het gedetailleerde foutbericht voor een SharePoint-werkstroom bekijken.

Laat het ons weten als u andere fouten krijgt die niet hierboven staan. U kunt ons op twee manieren bereiken: via ons User Voice-forum of door contact op te nemen met Microsoft Ondersteuning. Geef ons de volgende informatie.

 • Projectnaam

 • Code van werkstroomfout

 • Werkstroomfout

 • Werkstroom gemaakt op

 • Werkstroom-ID

 • Werkstroom laatst uitgevoerd op

 • Werkstroomeigenaar

 • Bericht en tijdstempel van mislukte wachtrijtaak, indien van toepassing

Een SharePoint-werkstroom hervatten

In sommige gevallen moet een werkstroom worden hervat om de huidige stap van de werkstroom opnieuw te proberen.

Een SharePoint-werkstroom hervatten

 1. Navigeer in Project Web App naar Projecten door in Snel starten op Projecten te klikken.

 2. Klik op de projectnaam.

 3. Klik in Snel starten op de projectnaam.

 4. Vouw de sectie Alle werkstroomstadiums uit.

 5. Klik op de koppeling Extra werkstroomgegevens.

 6. Klik naast Interne status op het pictogram "i".

 7. Klik op de koppeling Deze werkstroom hervatten.

Een Project-werkstroom opnieuw starten

Als u een Project-werkstroom opnieuw start, gaat u terug naar het begin van de werkstroom. Gebruikers moeten de werkstroom weer op zijn huidige stadium instellen. Voordat u de Project-werkstroom opnieuw start, wilt u misschien eerst proberen de werkstroom te hervatten om de huidige stappen opnieuw te proberen. Zie Een SharePoint-werkstroom hervatten voor informatie over het hervatten van een werkstroom.

Een Project-werkstroom opnieuw starten

 1. Navigeer in Project Web App naar Projecten door in Snel starten op Projecten te klikken.

 2. Klik op de projectnaam.

 3. Klik op het tabblad Project op Opties en klik vervolgens op Werkstroom opnieuw starten.

  Opmerking: Het project moet worden ingecheckt voordat de werkstroom opnieuw kan worden gestart. Zie Projecten en resources die door een andere gebruiker zijn uitgecheckt, handmatig inchecken voor meer informatie over het inchecken van een project.

 4. Klik op OK.

Project-werkstromen opnieuw starten voor een verzameling projecten

 1. Klik in Project Web App op het tandwielpictogram en klik vervolgens op PWA-instellingen.

 2. Klik op Werkstromen wijzigen of opnieuw starten.

 3. Kies het Ondernemingsprojecttype uit de lijst voor de projecten.

 4. Selecteer de verzameling projecten waarvoor de werkstromen opnieuw moeten worden gestart.

  Opmerking: Projecten moeten worden ingecheckt om in de lijst te worden weergegeven. Zie Projecten en resources die door een andere gebruiker zijn uitgecheckt, handmatig inchecken voor meer informatie over het inchecken van een project.

 5. Selecteer De huidige werkstroom voor de geselecteerde projecten opnieuw starten.

 6. Klik op OK.

Project-werkstromen kunnen desgewenst programmatisch opnieuw worden gestart. ProjectWorkflowInstance heeft twee methoden om Project-werkstromen opnieuw te starten:

 • RestartWorkflow()

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Opmerking: Als u Project-werkstromen bulksgewijs opnieuw start, zorgt dit misschien voor beperkingen. Zie SharePoint 2013-werkstroombeperking en -prestaties in SharePoint Online en Project Online voor meer informatie.

Het gedetailleerde foutbericht voor een SharePoint-werkstroom bekijken

Als het foutbericht in Projecten u niet voldoende informatie geeft om het probleem te kunnen oplossen, wilt u misschien het gedetailleerde foutbericht voor een SharePoint-werkstroom controleren.

Het gedetailleerde foutbericht voor een SharePoint-werkstroom bekijken

 1. Navigeer in Project Web App naar Projecten door in Snel starten op Projecten te klikken.

 2. Klik op de projectnaam.

 3. Klik in Snel starten op de projectnaam.

 4. Vouw de sectie Alle werkstroomstadiums uit.

 5. Klik op de koppeling Extra werkstroomgegevens.

 6. Klik naast Interne status op het pictogram "i" om het gedetailleerde foutbericht te zien.

Een aangepast veld achterhalen aan de hand van de betreffende GUID

 1. Klik in Project Web App op het tandwielpictogram en klik vervolgens op PWA-instellingen.

 2. Klik op Aangepaste ondernemingsvelden en opzoektabellen.

 3. Klik op een aangepast veld.

 4. Scrol naar de onderkant van de pagina.

 5. Vouw de sectie Systeemidentificatiegegevens uit om de GUID van het aangepaste veld te controleren.

PWA-wachtrijtaken controleren

In sommige gevallen wordt een fout veroorzaakt door een mislukte PWA-wachtrijtaak. PWA biedt gedetailleerde foutberichten voor mislukte wachtrijtaken.

PWA-wachtrijtaken controleren

 1. Klik in Project Web App op het tandwielpictogram en klik vervolgens op PWA-instellingen.

 2. Klik op Wachtrijtaken beheren.

 3. Zoek de mislukte wachtrijtaak die betrekking heeft op de werkstroomfout, en klik op de fout voor meer informatie.

Opmerking: Als de werkstroomfout meer dan een week oud is, moet u de Taakgeschiedenis wijzigen om de fout in de lijst weer te geven.  

Aanvullende stappen

De datum van 'Werkstroom laatst uitgevoerd op' ligt ver in het verleden voor een actief project

Het project is misschien uitgecheckt in een andere sessie en de werkstroom is inactief totdat het project weer wordt ingecheckt. De beheerder kan het inchecken van het project afdwingen om de werkstroom weer te activeren. Zie Projecten en resources die door een andere gebruiker zijn uitgecheckt, handmatig inchecken voor meer informatie over het inchecken van een project.

Opmerking: 'Werkstroom laatst uitgevoerd op' heet 'Laatst ingediend op' in de Project OData-service en de Project REST API.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×