Problemen met huisstijl die kunnen optreden bij een upgrade naar SharePoint 2013

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

SharePoint 2013 heeft een nieuwe gebruikersinterface die compact, snel en flexibel is. Deze interface is gebouwd met nieuwe CSS-stijlen, thema's en basispagina's. U moet upgraden naar de nieuwe gebruikersinterface om dit zelf te kunnen ervaren. Er zijn echter ingrijpende wijzigingen doorgevoerd om deze nieuwe interface te kunnen ondersteunen, met als gevolg dat in bepaalde scenario's met een aangepaste huisstijl problemen kunnen ontstaan.

In SharePoint 2010 kunt u een site op verschillende manieren aanpassen aan uw huisstijl. Enkele voorbeelden:

 • Een aangepast opmaakmodel toepassen op uw site om de standaardstijlen van SharePoint te vervangen.

 • Een aangepast thema (THMX-bestand) toepassen op uw site.

 • Eén van de kant-en-klare basispagina's van SharePoint kopiëren en aanpassen.

 • Een compleet nieuwe aangepaste basispagina maken op een publicerende site, inclusief aangepaste stijlen en waarnaar wordt verwezen in aangepaste pagina-indelingen.

Wanneer u uw siteverzameling overbrengt naar SharePoint 2013, werken deze aanpassingen niet omdat de standaard CSS-stijlen, thema's en basispagina's zijn veranderd. Dit betekent dat u de huisstijl opnieuw moet samenstellen met de nieuwe stijlen, thema's of basispagina's van SharePoint 2013 en het resulterende ontwerp moet toepassen op de siteverzameling.

De standaard CSS-stijlen, thema's en basispagina's zijn gewijzigd om een snellere en meer flexibele gebruikersinterface aan te bieden, en om toekomstige upgrades eenvoudiger te maken.

Daarom als de siteverzameling bevat aangepaste huisstijl wordt aangeraden dat, voordat u een upgrade uitvoert, u eerst de een evaluatiesiteverzameling waar u kunt testen en opnieuw maken in een SharePoint 2013-omgeving met uw aangepaste huisstijl maken. Zie een siteverzameling upgradenvoor meer informatie over een evaluatiesiteverzameling.

Hierna worden de problemen toegelicht die kunnen optreden met een bestaande huisstijl wanneer u overstapt op SharePoint Online 2013.

Naar boven

Aangepaste CSS

De eenvoudigste manier om een aangepaste huisstijl toe te passen op een site van SharePoint 2010 is door een nieuw CSS-bestand te maken met stijlen die de standaardstijlen van SharePoint vervangen.

De implementatie van CSS in SharePoint 2013 is echter ingrijpend gewijzigd om de nieuwe gebruikersinterface sneller en meer flexibel te maken:

 • CSS-bestanden zijn kleiner.

 • Er gelden beperking voor het nesten van CSS-selectors.

 • Waar mogelijk worden CSS-kenmerken overgenomen.

 • Klassen worden centraal gedefinieerd.

 • Gerelateerde klassen worden gegroepeerd in het CSS-bestand.

 • Inlinestijlen en de declaratie !mportant worden niet gebruikt omdat deze elementen niet kunnen worden uitgeschakeld.

 • Stijlen gebruiken een consistente structuur en naamgevingsconventie.

In SharePoint 2013 hebben stijlen een consistente structuur en naamgevingsconventie.

Onderdeel van naam

MS -

<functie>-

<naam>

Toelichting

Geeft aan dat dit een Microsoft-klasse is.

De naam van de functie waaraan dit item is gekoppeld, of 'core' als het item deel uitmaakt van de basisinterface.

Een beschrijvende naam van het item, zoals titel, koppeling, etc.

De aangepaste implementatie van CSS in SharePoint 2013 betekent dat uw aangepaste CSS-stijlen niet worden toegepast op uw site als u gaat upgraden. De oplossing is om eerst een evaluatiesiteverzameling te maken en daar te kijken welke nieuwe stijlen van SharePoint 2013 u moet vervangen om uw eigen huisstijl toe te passen. Maak vervolgens een nieuw CSS-bestand voor deze stijlen en pas die CSS toe op de site van SharePoint 2013.

Naar boven

Aangepast thema

In SharePoint 2010 kunt u een Office-programma zoals PowerPoint 2010 gebruiken om een THMX-bestand te maken. Dat themabestand kunt u vervolgens uploaden naar SharePoint 2010 om het thema toe te passen op uw site.

De engine voor het toepassen van thema's is in SharePoint 2013 echter verbeterd, met als resultaat dat u nog sneller en zeer flexibel te werk kunt gaan. Ook is het nu eenvoudiger om thema's in de toekomst te upgraden. Het themamodel maakt gebruik van commentaar in de CSS, waarna delen van de CSS worden vervangen op basis van parameters zoals lettertypen en kleurenschema's die eindgebruikers selecteren. Thema's in SharePoint 2013 worden gedefinieerd door XML-bestanden.

 • SPColor.xml definieert het kleurenpalet, waarin toepassingen nu semantische namen hebben. Hierdoor is het duidelijker op welke elementen van de gebruikersinterface een kleurwijziging van invloed is. Bovendien bieden thema's nu ondersteuning voor de instelling Dekking.

 • SPFont.xml definieert het lettertypeschema en biedt ondersteuning voor meerdere talen, webveilige lettertypen en weblettertypen.

Het is echter niet mogelijk om een THMX-bestand te upgraden van SharePoint 2010 naar SharePoint 2013. Als u in SharePoint 2010 een aangepast thema hebt toegepast op een site, en u vervolgens overstapt naar SharePoint 2013, blijven de themabestanden wel beschikbaar, maar wordt het thema niet meer toegepast op de site en wordt de site weergegeven met het standaardthema.

De oplossing is om eerst een evaluatiesiteverzameling te maken en het thema met uw huisstijl vervolgens opnieuw te maken met de nieuwe themavoorzieningen van SharePoint 2013. Lees de volgende artikelen voor meer informatie over de nieuwe thema's:

Naar boven

Eén van de kant-en-klare basispagina's van SharePoint kopiëren en aanpassen

In SharePoint 2010 kan de gebruikersinterface op enkele punten eenvoudig worden aangepast door één van de kant-en-klare basispagina's van SharePoint te kopiëren en te wijzigen. Zo kunt u de basispagina aanpassen om bepaalde voorzieningen te verwijderen of te verbergen voor eindgebruikers.

Als u een site van SharePoint 2010 echter overbrengt naar SharePoint 2013, wordt de basispagina vervangen door de standaardbasispagina van SharePoint 2013. Dit houdt in dat uw site na de upgrade niet meer de aangepaste huisstijl bevat. De aangepaste basispagina die u in SharePoint 2010 hebt gemaakt, is nog steeds aanwezig op de site, maar u moet deze niet toepassen op de nieuwe site omdat de site dan niet op de gewenste manier wordt weergegeven.

Om de nieuwe gebruikersinterface van SharePoint 2013 mogelijk te maken, zijn er wijzigingen doorgevoerd in de standaardbasispagina's. Het gevolg is dat u een basispagina die is gemaakt in SharePoint 2010 niet kunt toepassen op een site van SharePoint 2013.

De oplossing is om eerst een evaluatiesiteverzameling te maken en de basispagina vervolgens opnieuw te maken op de site in SharePoint 2013. Nadat u hebt gecontroleerd of de nieuwe basispagina goed werkt, verplaatst u de basispagina naar de nieuwe siteverzameling en past u de pagina toe op de site. Als het publicerende sites betreft, kunt u Design Manager gebruiken om de basispagina te exporteren en dan te importeren als onderdeel van een ontwerppakket. U kunt de basispagina ook verplaatsen als onderdeel van een sandbox-oplossing of het bestand uploaden naar de galerie met basispagina's.

Naar boven

Aangepaste basispagina op een publicerende site

Als u een site wilt die op alle punten aansluit bij de huisstijl van uw organisatie, bijvoorbeeld een intranetsite voor interne communicatie, kunt u een publicerende site gebruiken met een volledig aangepaste basispagina en aangepaste pagina-indelingen die aan de aangepaste basispagina zijn gekoppeld.

Als u een site van SharePoint 2010 echter overbrengt naar SharePoint 2013, wordt de basispagina vervangen door de standaardbasispagina van SharePoint 2013. Dit houdt in dat uw site na de upgrade niet meer de aangepaste huisstijl bevat. De aangepaste basispagina en pagina-indelingen die u in SharePoint 2010 hebt gemaakt, zijn nog steeds aanwezig op de site, maar u moet deze niet toepassen op de nieuwe site omdat de site dan niet op de gewenste manier wordt weergegeven.

De oplossing is om eerst een evaluatiesiteverzameling te maken die bestaat uit een publicerende site en dan de basispagina opnieuw te maken op de site in SharePoint 2013. Als u hebt gecontroleerd of de nieuwe basispagina naar verwachting werkt, exporteert u de pagina als onderdeel van een ontwerppakket, importeert u het pakket in de nieuwe siteverzameling en past u de nieuwe basispagina toe op de site.

Tijdelijke aanduidingen voor aangepaste inhoud op een aangepaste basispagina

Belangrijk: Als uw aangepaste basispagina een tijdelijke aanduiding voor aangepaste inhoud bevat, en als deze tijdelijke aanduiding ook wordt gebruikt in aangepaste pagina-indelingen, bestaat de kans dat de startpagina van uw site helemaal niet wordt weergegeven na de upgrade. Wat u dan ziet, is een foutbericht over een onverwachte fout die is opgetreden.

U kunt vaststellen of dit probleem voor u aan de orde is door een evaluatiesiteverzameling te maken die bestaat uit een publicerende site en vervolgens de standaardbasispagina van SharePoint 2013 selecteren als de basispagina. Als de site nog steeds wordt weergegeven, is dit probleem niet aan de orde. Als de site echter niet meer werkt en u een bericht over een onverwachte fout ziet met een correlatie-id, is de kans groot dat u dit probleem hebt.

Ga in dat geval als volgt te werk om het probleem op te lossen:

 1. Maak een evaluatiesiteverzameling die bestaat uit een publicerende siteverzameling.

 2. Maak een nieuwe basispagina voor SharePoint 2013.

 3. Voeg de tijdelijke aanduiding voor aangepaste inhoud toe aan de basispagina van SharePoint 2013.

 4. Pas de nieuwe basispagina toe op de site.

 5. Maak een pagina-indeling zonder de tijdelijke aanduiding voor aangepaste inhoud. De pagina-indeling wordt gekoppeld aan de nieuwe basispagina die u hebt toegepast op de site.

 6. Koppel alle pagina's met de oude pagina-indeling aan de nieuwe pagina-indeling. Dit kunt u handmatig doen door elke pagina afzonderlijk te bewerken in de browser en met de optie op het lint. Als u dit via programmacode wilt doen, gebruikt u het objectmodel aan de clientzijde dat ook werkt voor Office 365.

 7. Verwijder de oude pagina-indeling met de tijdelijke aanduiding voor aangepaste inhoud.

Het is raadzaam geen tijdelijke aanduidingen voor aangepaste inhoud toe te voegen aan uw aangepaste basispagina of pagina-indelingen.

Zie ook

Instellingen configureren voor siteverzamelingen versie en het upgraden

Een siteverzameling upgraden

Aangepaste bestanden gevonden tijdens statuscontrole van siteverzameling

Er zijn conflicterende inhoudstypen aangetroffen tijdens de statuscontrole van de siteverzameling

Bovenliggende inhoudstypen ontbreken tijdens de statuscontrole van de siteverzameling

Ontbrekende sitesjablonen gevonden tijdens statuscontrole van siteverzameling

Problemen met upgraden van siteverzamelingen oplossen

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×