Problemen met het installeren van Business Contact Manager voor Outlook 2007 oplossen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De volgende lijst bevat enkele veelvoorkomende problemen en oplossingen voor gebruikers van Business Contact Manager voor Outlook.

Zie problemen oplossen met de databasebewerkingen in Business Contact Managervoor informatie over het maken van de database, SQL Server of andere database-specifieke problemen.

Zie voor informatie over het integreren met uw programma help voor dat programma.

Wat is het installatieprobleem dat u wilt oplossen?

Installatie en licentie berichten

Waar vind ik Business Contact Manager voor Outlook?

Configureren of activeren van Business Contact Manager voor Outlook

Is Business Contact Manager voor Outlook is geïnstalleerd?

Business Contact Manager voor Outlook-weergaven, menu's en werkbalken

Business Contact Manager voor Outlook installeren in een andere taal

Een upgrade uitvoeren van Microsoft Office 2003 naar het 2007 Office System

Upgrade van Business Contact Manager voor Outlook 2003 naar Business Contact Manager voor Outlook 2007

Business Contact Manager voor Outlook verwijderen

Zoekt u informatie over Business Contact Manager voor Outlook 2003

Aanvullende informatie

Installatie- en licentieberichten

Ik wil de Wizard opstarten niet telkens wanneer ik Outlook opent weergegeven afbreken

Als u niet meer wilt worden gevraagd of Business Contact Manager voor Outlook moet worden geconfigureerd, moet u deze toepassing verwijderen.

Opmerking: Het wordt afgeraden de instellingen in het register te wijzigen om Business Contact Manager voor Outlook uit te schakelen.

 • Business Contact Manager voor Outlook verwijderen

  • Microsoft Windows XP

   1. Annuleer de wizard Opstarten en sluit Outlook.

   2. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.

   3. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.

   4. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's en updates op Business Contact Manager voor Outlook 2007.

   5. Klik op Verwijderen en volg de instructies op het scherm.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan ook worden vermeld in de lijst met onderdelen van Business Contact Manager voor Outlook 2007 die u kunt verwijderen. Als SQL Server 2005 Express niet door andere programma's wordt gebruikt, kunt u het verwijderen om schijfruimte vrij te maken.

  • Windows Vista

   1. Annuleer de wizard Opstarten en sluit Outlook.

   2. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

   3. Klik in het Configuratiescherm op Programma's en onderdelen.

   4. Klik op de pagina Een programma wijzigen of verwijderen op Business Contact Manager voor Outlook 2007.

   5. Klik op Verwijderen/wijzigen.

   6. Volg de instructies op het scherm.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan ook worden vermeld in de lijst met onderdelen van Business Contact Manager voor Outlook 2007 die u kunt verwijderen. Als SQL Server 2005 Express niet door andere programma's wordt gebruikt, kunt u het verwijderen om schijfruimte vrij te maken.

    Als de wizard Opstarten nog steeds weergegeven wordt nadat u Business Contact Manager voor Outlook 2007 hebt verwijderd, raadpleegt u het onderwerp van het contact met ons opnemen over Business Contact Manager voor een van de methoden Microsoft meer informatie geven over het probleem.

Ik wil de Wizard opstarten weergeven

Voer de onderstaande procedure uit als u de wizard Opstarten hebt uitgeschakeld door Business Contact Manager voor Outlook uit uw profiel te verwijderen.

Zie voor meer informatie over profielen, e-mailprofielen in overzicht van Outlook.

 1. Open Outlook.

 2. Klik in het menu Help op Business Contact Manager configureren.

  Deze optie is beschikbaar als Business Contact Manager voor Outlook op de computer is geïnstalleerd, maar is niet geconfigureerd voor uw profiel.

  De wizard Opstarten wordt weergegeven.

 3. Volg de instructies op het scherm.

Ik krijg een bericht weergegeven dat Business Contact Manager voor Outlook installatie is niet voltooid omdat het programma Primary Interop Assemblies moet worden geïnstalleerd.

In sommige gevallen is het programma Microsoft Office Primary Interop Assemblies reeds geïnstalleerd. Verwijder dit programma en installeer Business Contact Manager voor Outlook opnieuw.

Windows XP

 1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik in het Configuratiescherm op Software en klik op Programma's wijzigen of verwijderen.

 3. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op Microsoft Primary Interop Assemblies en klik op Verwijderen.

 4. Volg de instructies op het scherm.

Windows Vista

 1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik in het Configuratiescherm onder Programma's op Een programma verwijderen.

 3. Klik op Microsoft Primary Interop Assemblies en klik vervolgens op Verwijderen.

 4. Volg de instructies op het scherm.

Ik heb ontvangen een melding dat krijgt Setup is mislukt om de vereiste onderdeel te installeren: Microsoft Office Small Business Connectivity Components

Op de computer is een andere versie van de Small Business-verbindingsonderdelen geïnstalleerd dat mogelijk afkomstig is uit een bètaversie van Business Contact Manager voor Outlook of Microsoft Office Accounting 2007. Verwijder de Small Business-verbindingsonderdelen en installeer Business Contact Manager voor Outlook opnieuw.

 • Windows XP

  1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Klik in het Configuratiescherm op Software en klik op Programma's wijzigen of verwijderen.

  3. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op Microsoft Office Small Business-verbindingsonderdelen en klik op Verwijderen.

  4. Volg de instructies op het scherm.

 • Windows Vista

  1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Klik in het Configuratiescherm onder Programma's op Een programma verwijderen.

  3. Klik op Microsoft Office Small Business-verbindingsonderdelen en klik op Verwijderen.

  4. Volg de instructies op het scherm.

Setup is mislukt om de vereiste onderdeel te installeren. Microsoft SQL Server 2005

Dit probleem kan optreden als het station waarop Business Contact Manager voor Outlook wordt geïnstalleerd, gecomprimeerd of gecodeerd is.

Decomprimeer of de decodeer de map waarin Business Contact Manager voor Outlook wordt geïnstalleerd en installeer Business Contact Manager voor Outlook opnieuw.

Mapcompressie uitschakelen

 • Windows XP

  1. Open Deze computer.

  2. Dubbelklik op een station of map.

  3. Met de rechtermuisknop op de map waarin u wilt installeren Business Contact Manager voor Outlook.

   Dit is meestal C:\Documents and Settings\ [gebruikersnaam] \Local Settings\Application Data\Microsoft\Business contactpersoon Bestandsbeheer\, waarbij gebruikersnaam de naam van de gebruiker is.

  4. Klik op Eigenschappen.

  5. Klik op het tabblad Algemeen op Geavanceerd.

  6. Schakel het selectievakje Inhoud comprimeren om schijfruimte vrij te maken uit en klik op OK.

 • Windows Vista

  1. Klik op Start en vervolgens op Computer.

  2. Klik in het venster Computer met de rechtermuisknop op het station waarop u Business Contact Manager voor Outlook wilt installeren en kies Eigenschappen.

  3. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Dit station comprimeren om schijfruimte te besparen uit en klik op OK.

Een map decoderen

 • Windows XP of Windows Vista

  1. Klik op Start en klik in Windows XP op Deze computer of in Windows Vista op Computer.

  2. Dubbelklik op het station waarop u Business Contact Manager voor Outlook wilt installeren.

  3. Met de rechtermuisknop op de map waarin u wilt installeren Business Contact Manager voor Outlook. en klik vervolgens opEigenschappen. (De map is meestal C:\Program Files\ bevindt).

  4. Klik op het tabblad Algemeen op Geavanceerd.

  5. Schakel het selectievakje Inhoud coderen om gegevens te beveiligen uit en klik op OK.

Als het decomprimeren of decoderen van de map het probleem niet oplost, stelt u een vraag in de discussiegroep voor Business Contact Manager voor Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Voor extra ondersteuning of met een medewerker, raadpleegt u de Help en ondersteuning voor Microsoft Office Outlook 2007 met Business Contact Manager (alle talen)-website. Mogelijk gesprekskosten zijn van toepassing.

Ik krijg een bericht weergegeven dat een probleem opgetreden.

De installatie van SQL Server is mislukt of een onderdeel kan niet worden geïnstalleerd. Business Contact Manager voor Outlook werkt niet zonder de SQL Server-service of het onderdeel dat in het bericht is gespecificeerd.

Indien de installatie van SQL Server is mislukt, klikt u in het bericht op de knop Foutrapport verzenden (indien beschikbaar) om het gemaakte logboekbestand naar Microsoft te sturen. Aan de hand van dit logboekbestand kan Microsoft een diagnose van het probleem stellen.

Indien er een onderdeel ontbreekt, is een oudere versie van de SQL Server-onderdelen op de computer geïnstalleerd. De bestaande versie voorkomt dat het nieuwe onderdeel kan worden geïnstalleerd. Als u het oudere onderdeel wilt verwijderen, voert u de onderstaande procedure uit.

 • Windows XP

  1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Klik in het Configuratiescherm op Software en klik op Programma's wijzigen of verwijderen.

  3. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op de software met SQL in de naam of het onderdeel dat in het bericht wordt genoemd. Klik vervolgens op Verwijderen.

   Herhaal deze stap voor elk te verwijderen item met SQL in de naam.

  4. Volg de instructies op het scherm.

 • Windows Vista

  1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Klik in het Configuratiescherm onder Programma's op Een programma verwijderen.

  3. Klik op de software met SQL in de naam of het onderdeel dat in het bericht wordt genoemd. Klik vervolgens op Verwijderen.

   Herhaal deze stap voor elk te verwijderen item met SQL in de naam.

  4. Volg de instructies op het scherm.

Ik heb ontvangen het bericht wordt weergegeven dat kan niet worden Business Contact Manager voor Outlook 2007 installeren

Voer de onderstaande procedures uit voor meer informatie over dit installatieprobleem.

 1. Controleer de logboekbestanden

  Controleer het beknopte logboek van Microsoft SQL Server 2005 op eventuele fouten tijdens de installatie van SQL Server 2005 Express Edition. Controleer de MBSSetup-logboekbestanden voor meer informatie over het oplossen van problemen met de installatie van Business Contact Manager voor Outlook en andere onderdelen.

  1. Logboekbestanden van SQL Server

   U vindt het beknopte SQL Server-logboekbestand in de volgende map: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   Als er een fout is opgetreden, wordt in het beknopte logboek aangegeven welk logboekbestand aanvullende informatie bevat over de fout. Controleer het logboekbestand waarnaar in het beknopte logboek wordt verwezen.

  2. MBSSetup logboekbestanden

   1. Klik op Start.

   2. Typ %temp% in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.

   3. Open elk bestand in de map Temp dat met MBSsetup begint door te dubbelklikken op het bestand.

   4. Ga naar het einde van elk bestand om de foutcodes weer te geven.

    Nul (0) geeft aan dat een vastgelegde activiteit is voltooid.

  3. Vraag in de discussiegroep voor Business Contact Manager voor Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) om hulp bij uw installatieprobleem.

  4. Als de logboekbestanden geen fouten of foutcodes bevatten, probeert u de SQL Server-service handmatig te starten. Lees de onderstaande sectie voor informatie over het starten van de SQL Server-service.

 2. De SQL-service handmatig starten

  1. Klik op Start.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Klik in Windows XP met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Beheren.

   • Klik in Windows Vista met de rechtermuisknop op Computer en kies Beheren.

  3. Klik op Services en toepassingen.

  4. Dubbelklik op Services.

  5. Klik in het venster Services op SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. Controleer in de kolom Status of de service SQL Server (MSSMLBIZ) niet is gestart.

  7. Klik op Service opnieuw starten.

  8. Sluit het venster Computerbeheer en start Outlook.

   Als de SQL Server-service niet wordt gestart, raadpleegt u het gebeurtenislogboek in Logboeken voor informatie.

 3. Controleer de gebeurtenislogboeken in Logboeken voor informatie.

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Klik in Windows XP op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.

   • Klik in Windows Vista op Start en klik in het vak Zoekopdracht starten.

  2. Typ eventvwr en druk op Enter.

  3. Klik op Logboeken Toepassingen en services.

  4. Klik op een logboek dat gebeurtenissen bevat en klik in het deelvenster Acties op Openen.

  5. Klik op een recente waarschuwing of fout om het te openen.

  6. Klik op het tabblad Details om informatie over de gebeurtenis weer te geven.

  7. Klik in het deelvenster Acties op Kopiëren en klik vervolgens op Details als tekst kopiëren.

  8. Post de details uit Logboeken in de discussiegroep voor Business Contact Manager voor Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) voor hulp bij het oplossen van het probleem.

 4. Business Contact Manager voor Outlook 2003 verwijderen en probeer Business Contact Manager voor Outlook 2007 te installeren.

  1. Microsoft Windows XP

   1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

   2. Klik in het Configuratiescherm op Software en klik op Programma's wijzigen of verwijderen.

   3. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op de software die u wilt verwijderen:

    • Business Contact Manager voor Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 of Microsoft Office Outlook 2003 met Business Contact Manager Update waardoor Business Contact Manager voor Outlook 2003 wordt verwijderd

   4. Klik op Verwijderen en volg de instructies op het scherm.

    Opmerking: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ)wordt niet verwijderd.

   5. Installeer Business Contact Manager voor Outlook 2007.

  2. Windows Vista

   1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

   2. Klik in het Configuratiescherm onder Programma's op Een programma verwijderen.

   3. Klik op de pagina Een programma verwijderen of wijzigen op de software die u wilt verwijderen:

    • Business Contact Manager voor Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 of Microsoft Office Outlook 2003 met Business Contact Manager Update waardoor Business Contact Manager voor Outlook 2003 wordt verwijderd

   4. Klik op Verwijderen/wijzigen.

   5. Volg de instructies op het scherm.

    Opmerking: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ)wordt niet verwijderd.

   6. Installeer Business Contact Manager voor Outlook 2007.

 5. De registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business oplossingen eCRM verwijderen en installeer vervolgens Business Contact Manager voor Outlook 2007.

  • Belangrijk: Het register te bewerken, is een geavanceerde computer-taak die meestal wordt uitgevoerd door een beheerder.

   1. Voer een van de volgende handelingen uit:

    • Windows XP

     1. Klik op Start en op Uitvoeren.

     2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.

    • Windows Vista

     1. Klik op Start.

     2. Typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.

   2. Dubbelklik op de volgende sleutels:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   3. Klik met de rechtermuisknop op Business Solutions eCRM en kies Verwijderen.

   4. Start de computer opnieuw op.

   5. Open Outlook.

 6. Maak een nieuw Outlook-profiel om te zien als Business Contact Manager voor Outlook met het nieuwe profiel begint.

  Zie voor meer informatie over profielen, e-mailprofielen in overzicht van Outlook.

  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.

  2. Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

  3. Klik op Profielen weergeven.

  4. Klik op Te openen profiel opgeven.

  5. Klik op Toevoegen.

  6. Typ een naam voor het profiel en klik op OK.

  7. Volg de instructies op het scherm om een e-mailaccount toe te voegen voor uw profiel.

  8. Start Outlook opnieuw en klik op het nieuwe profiel.

  9. Als de wizard Opstarten wordt geopend, annuleert u deze en sluit u Outlook.

  10. Verwijder Business Contact Manager voor Outlook uit het andere profiel.

   Hoe?

   1. Klik op Start en op Configuratiescherm.

   2. Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   3. Klik op Gegevensbestanden.

    Als er meer dan één standaardprofiel instellen op de computer, kunt u Business Contact Manager verwijderen uit elk profiel.

   4. Klik op Business Contact Manager en vervolgens op Verwijderen.

   5. Klik op Sluiten.

  11. Start Outlook opnieuw.

Ik heb ontvangen een bericht dat ik geen geldige licentie voor het gebruik van Business Contact Manager voor Outlook

Als u een evaluatieversie van het 2007 Office-suite gebruikt, is de tijdsperiode voor de proefversie verlopen. Zie de Help en ondersteuning voor Microsoft Office Outlook 2007 met Business Contact Manager (alle talen)-website contact opnemen met een ondersteuningsmedewerker. Mogelijk gesprekskosten zijn van toepassing.

Naar boven

Waar kan ik Business Contact Manager voor Outlook vinden?

De menubalk Outlook bevat Business Contact Manager als dit is geïnstalleerd en geconfigureerd of geactiveerd.

Welke versies van het 2007 Office System opnemen Business Contact Manager voor Outlook?

De installatie-CD voor Business Contact Manager voor Outlook is de tweede CD, cd 2. Dit is opgenomen in de volgende Microsoft Office-suites:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Opmerking: Business Contact Manager voor Outlook wordt niet meegeleverd bij Microsoft Office Professional Plus 2007.

Evaluatieversies van Microsoft Office Professional 2007 en Microsoft Office Small Business 2007, waaronder Business Contact Manager voor Outlook, zijn beschikbaar op de website Microsoft Office Online. Zoekt u een tweede koppeling naar een evaluatieversie van Business Contact Manager voor Outlookinstalleren.

Opmerking: U moet Outlook 2007 installeren voordat u Business Contact Manager voor Outlook 2007 installeert. Het gebruik van Business Contact Manager voor Outlook 2007 in combinatie met Outlook 2003 wordt niet ondersteund.

Naar boven

Business Contact Manager voor Outlook configureren of activeren

Ik Zie Configureren Business Contact Manager niet in het menu Help .

U controleren of Business Contact Manager voor Outlook is geïnstalleerd?

Als dit het geval is, is een onderdeel van Business Contact Manager voor Outlook voor het weergeven van de opdracht Business Contact Manager configureren mogelijk uitgeschakeld. Voer de onderstaande procedure uit om de opdracht weer te geven:

 1. Klik in Outlook in het menu Extra op Vertrouwenscentrum.

 2. Klik op Invoegtoepassingen.

 3. In het vak Beheren ziet u de tekst COM-invoegtoepassingen. Klik op Start.

 4. Schakel in de lijst Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje Business Contact Manager voor Outlook in en klik op OK.

 5. Controleer of het menu Help de opdracht Business Contact Manager configureren bevat.

  Opmerking: U moet Outlook 2007 installeren voordat u Business Contact Manager voor Outlook 2007 installeert. Het gebruik van Business Contact Manager voor Outlook 2007 in combinatie met Outlook 2003 wordt niet ondersteund.

Naar boven

Is Business Contact Manager voor Outlook wel geïnstalleerd?

De menubalk Outlook bevat Business Contact Manager als dit is geïnstalleerd en geconfigureerd of geactiveerd.

Ik weet niet zeker of Business Contact Manager voor Outlook is geïnstalleerd

 1. Controleer of Business Contact Manager voor Outlook is geïnstalleerd.

  Hoe?

  Microsoft Windows XP

  1. Klik op Configuratiescherm in het menu Start.

  2. Klik in het Configuratiescherm op Software en klik op Programma's wijzigen of verwijderen.

  3. Controleer of u Business Contact Manager voor Outlook 2007 ziet in de lijst Geïnstalleerde programma's.

  Windows Vista

  1. Klik op Configuratiescherm in het menu Start.

  2. Klik in het Configuratiescherm op Programma's en klik op Programma's en onderdelen.

  3. Ga naar de pagina Een programma verwijderen of wijzigen en controleer of Business Contact Manager voor Outlook 2007 wordt weergegeven.

 2. Als Business Contact Manager voor Outlook 2007 niet wordt weergegeven in de lijst Geïnstalleerde programma's, kunt u het volgende doen:

  1. Als u de cd met Business Contact Manager voor Outlook 2007 hebt, kunt u de software vanaf die cd installeren.

  2. Als u Business Contact Manager voor Outlook hebt ontvangen bij de aankoop van uw computer (en dus geen cd hebt), moet u Business Contact Manager voor Outlook activeren.

   Hoe?

   1. Klik in Outlook in het menu Help op Business Contact Manager configureren.

    De wizard Opstarten wordt weergegeven.

   2. Volg de instructies op het scherm om Business Contact Manager voor Outlook te activeren.

Business Contact Manager voor Outlook is op het menu programma's , maar deze niet wordt weergegeven in Outlook

Als u Business Contact Manager voor Outlook bij aankoop van de computer hebt ontvangen, moet u Business Contact Manager voor Outlook configureren.

Hoe?

 • Klik in Outlook in het menu Help op Business Contact Manager configureren en volg de instructies in de wizard Opstarten.

Naar boven

Weergaven, menu's en werkbalken van Business Contact Manager voor Outlook

Wanneer ik Business Contact Manager voor Outlookinstalleert, wijzigen Mijn Outlook-menu's, opdrachten en mappen

Wanneer u Business Contact Manager voor Outlookinstalleert, wordt een Business Contact Manager -map automatisch voor u instellen, met submappen voor uw Account, Zakelijke contactpersoon, verkoopkans, Marketingcampagneof records voor Zakelijke projecten .

Een Business Contact Manager -menu wordt toegevoegd aan de menubalk en Business Contact Manager voor Outlook opdrachten worden toegevoegd aan het menu bestand .

Er wordt ook een werkbalk Business Contact Manager toegevoegd met snelkoppelingen naar veelgebruikte mappen en taken.

Het Navigatiedeelvenster wordt niet weergegeven

Als u wilt bekijken van het Navigatiedeelvensterin het menu Beeld , wijst u Navigatiedeelvensteren klik vervolgens op Normaal of samengevouwen.

Als u het navigatiedeelvenster wilt sluiten, wijst u in het menu Beeld de optie Navigatiedeelvenster aan en klikt u vervolgens op Uit.

Ik zie de Business Contact Manager -map niet

De mappenlijst openen

 1. Klik in het menu Ga naar op Mappenlijst.

 2. Zoek in de mappenlijst naar de Business Contact Manager -map, bevindt zich onder Persoonlijke mappen in Outlook.

De Business Contact Manager -werkbalk wordt niet weergegeven

De werkbalk Business Contact Manager wordt in Outlook weergegeven als Business Contact Manager voor Outlook is geïnstalleerd en geactiveerd.

 1. Controleer of Business Contact Manager voor Outlook is geïnstalleerd.

  Hoe?

  Microsoft Windows XP

  1. Klik op Configuratiescherm in het menu Start.

  2. Klik in het Configuratiescherm op Software en klik op Programma's wijzigen of verwijderen.

  3. Controleer of u Business Contact Manager voor Outlook 2007 ziet in de lijst Geïnstalleerde programma's.

  Windows Vista

  1. Klik op Configuratiescherm in het menu Start.

  2. Klik in het Configuratiescherm op Programma's en klik op Programma's en onderdelen.

  3. Ga naar de pagina Een programma verwijderen of wijzigen en controleer of Business Contact Manager voor Outlook 2007 wordt weergegeven.

 2. Als Business Contact Manager voor Outlook 2007 niet wordt weergegeven in de lijst Geïnstalleerde programma's, kunt u het volgende doen:

  1. Als u over de cd met Business Contact Manager voor Outlook 2007 beschikt, installeert u de toepassing vanaf deze cd.

  2. Als u Business Contact Manager voor Outlook hebt ontvangen bij de aankoop van uw computer (en dus geen cd hebt), moet u Business Contact Manager voor Outlook activeren.

   Hoe?

   • Klik in Outlook in het menu Help op Business Contact Manager configureren en volg de instructies in de wizard Opstarten.

Naar boven

Business Contact Manager voor Outlook installeren in een andere taal

U installeert een versie van Business Contact Manager voor Outlook in een taal die verschilt van de taal voor de andere Office-programma 's

Het wordt aangeraden Business Contact Manager voor Outlook te installeren in dezelfde taal als de taal voor de andere Office-programma's.

Als dit niet mogelijk is, probeert u het volgende:

 • Als u Windows XP gebruikt, meldt u zich aan als beheerder voordat u de andere taalversie van Business Contact Manager voor Outlook installeert.

 • Als u Windows Vista gebruikt, klikt u tijdens het installeren van Business Contact Manager voor Outlook met de rechtermuisknop op het pictogram of de bestandsnaam van het programma en kiest u Als administrator uitvoeren.

Door het programma te installeren als een beheerder kunt u een andere taalversie installeren.

Naar boven

Een upgrade uitvoeren van Microsoft Office 2003 naar Office 2007

Business Contact Manager voor Outlook menu's en opdrachten zijn verdwenen uit Outlook nadat ik Microsoft Office 2003 hebt bijgewerkt naar het 2007 Office System.

Op uw computer is Business Contact Manager voor Outlook 2003 geïnstalleerd. Deze versie is niet compatibel met Outlook 2007. U moet Business Contact Manager voor Outlook 2007 installeren om toegang te krijgen tot de Business Contact Manager-database.

U kunt Business Contact Manager voor Outlook 2003 verwijderen met de installatiewizard van Business Contact Manager voor Outlook 2007.

De installatie-CD voor Business Contact Manager voor Outlook is opgenomen in de volgende Microsoft Office-suites:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Opmerking: Sluit Outlook voordat u Business Contact Manager voor Outlook 2007 installeert.

De gegevens in de Business Contact Manager-database zijn intact. De volgende keer dat u Outlook start nadat u Business Contact Manager voor Outlook 2007 hebt geïnstalleerd, wordt de oudere database door de wizard Opstarten verplaatst of gemigreerd naar de nieuwe database.

Naar boven

Een upgrade uitvoeren van Business Contact Manager voor Outlook 2003 naar Business Contact Manager voor Outlook 2007

Ik probeer me aan voor het bijwerken van Business Contact Manager voor Outlook 2003 naar Business Contact Manager voor Outlook 2007, maar het installatieprogramma kleurovergangsbeëindigingen voordat deze is voltooid.

Met het installatieprogramma voor Business Contact Manager voor Outlook 2007 wordt Business Contact Manager voor Outlook 2003 automatisch verwijderd, wordt uw Outlook-profiel bijgewerkt en wordt Business Contact Manager voor Outlook 2007 geïnstalleerd, tenzij Outlook actief is tijdens het installatieproces.

Als de installatie niet wordt voltooid, probeert u het volgende en voert u het installatieprogramma opnieuw uit:

 • Sluit Outlook, inclusief eventuele herinneringen, en schakel ook alle mobiele apparaten uit die met Outlook worden gesynchroniseerd.

 • Verwijder Business Contact Manager voor Outlook 2003 via Software in het configuratiescherm.

  Hoe?

  1. Klik in Windows XP op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik op Software.

  3. Klik op Business Contact Manager voor Outlook 2003 en klik vervolgens op Verwijderen.

 • Belangrijk: De volgende stap is vereist dat u het register dat wil de taak in een geavanceerde computer zeggen bewerken. Het wordt aanbevolen dat de taak wordt uitgevoerd door een beheerder. Zie Windows Help en ondersteuningvoor meer informatie over het register.

  Verwijder de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM.

  Hoe?

  1. Klik in Windows XP op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.

  2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.

  3. Dubbelklik op de volgende sleutels:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • SOFTWARE

   • Microsoft

  4. Klik met de rechtermuisknop op Business Solutions eCRM en kies Verwijderen.

Ik Business Contact Manager voor Outlook 2003 bijgewerkt naar Business Contact Manager voor Outlook 2007, maar ik zie niet Business Contact Manager voor Outlook menu 's

Het oude Business Contact Manager-gegevensbestand is niet door het installatieprogramma uit uw Outlook-profiel verwijderd. U moet dit dus handmatig doen. Nadat u Outlook hebt geopend, opent u de wizard Opstarten om Business Contact Manager te configureren.

Als u het gegevensbestand wilt verwijderen, voert u de onderstaande procedure uit:

De Business Contact Manager-gegevens zijn intact. Als u het gegevensbestand verwijdert, worden de Business Contact Manager-gegevens niet verwijderd.

 1. Klik in Windows XP op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Klik op E-mail.

 3. Klik op Gegevensbestanden.

  Als er meer dan één standaardprofiel instellen op de computer, kunt u Business Contact Manager verwijderen uit elk profiel.

 4. Klik op Business Contact Manager en vervolgens op Verwijderen.

 5. Klik op Sluiten.

Voer de onderstaande procedure uit om de wizard Opstarten te openen:

 1. Open Outlook.

 2. Klik in het menu Help op Business Contact Manager configureren.

  De wizard Opstarten wordt weergegeven.

 3. Volg de instructies op het scherm.

Ik zie het bericht, databasemigratie is mislukt na het selecteren van een bestaande database

Probeer de database opnieuw te gebruiken. Klik hiertoe in de wizard Opstarten op Een bestaande database gebruiken.

Als het bericht De databasemigratie is mislukt opnieuw wordt weergegeven, probeert u het volgende:

 1. Verwijder Business Contact Manager voor Outlook 2007.

  Hoe?

  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.

  2. Klik op Software en klik op Programma's installeren of verwijderen.

  3. Klik op Business Contact Manager voor Outlook 2007 en klik vervolgens op Verwijderen.

 2. Installeer Business Contact Manager voor Outlook 2003.

 3. Klik in de wizard Opstarten op Een database selecteren en volg de instructies op het scherm.

 4. Exporteer alle gegevens in de Business Contact Manager voor Outlook 2003-database.

  Hoe?

  1. Wijs in het menu Bestand de optie Import en export aan en klik op Business Contact Manager voor Outlook.

  2. Klik op Bestand exporteren.

  3. Klik op Business Contact Manager-gegevens (.bcm) en volg de instructies op het scherm.

   Opmerking: Verwijder Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) niet als deze is opgenomen in de lijst van Business Contact Manager voor Outlook 2007 components voor verwijderen.

 5. Installeer Business Contact Manager voor Outlook 2007.

 6. Klik in de wizard Opstarten op Een nieuwe database maken en volg de instructies op het scherm.

 7. Wijs in het menu Bestand de optie Import en export aan en klik op Business Contact Manager voor Outlook.

 8. Klik op Bestand importeren.

 9. Klik op Business Contact Manager-gegevens (.bcm) en volg de instructies op het scherm.

Naar boven

Business Contact Manager voor Outlook verwijderen

Ik wil verwijderen, verwijderen of Business Contact Manager voor Outlook uitschakelen

U kunt Business Contact Manager voor Outlook uitschakelen door deze toepassing te verwijderen.

Voer een van de onderstaande procedures uit:

 • Microsoft Windows XP

  1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.

  3. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's en updates op Business Contact Manager voor Outlook 2007.

  4. Klik op Verwijderen en volg de instructies op het scherm.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan ook worden vermeld in de lijst met onderdelen van Business Contact Manager voor Outlook 2007 die u kunt verwijderen. Als SQL Server 2005 Express niet door andere programma's wordt gebruikt, kunt u het verwijderen om schijfruimte vrij te maken.

 • Windows Vista

  1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Klik in het Configuratiescherm op Programma's en onderdelen.

  3. Klik op de pagina Een programma wijzigen of verwijderen op Business Contact Manager voor Outlook 2007.

  4. Klik op Verwijderen/wijzigen.

  5. Volg de instructies op het scherm.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan ook worden vermeld in de lijst met onderdelen van Business Contact Manager voor Outlook 2007 die u kunt verwijderen. Als SQL Server 2005 Express niet door andere programma's wordt gebruikt, kunt u het verwijderen om schijfruimte vrij te maken.

Ik wil Business Contact Manager voor Outlook verwijderen, zodat ik kunt installeren of Business Contact Manager voor Outlook 2007 opnieuw te installeren.

 • Microsoft Windows XP

  1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.

  3. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's en updates op de software die u wilt verwijderen:

   • Business Contact Manager voor Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 of Microsoft Office Outlook 2003 met Business Contact Manager Update waardoor Business Contact Manager voor Outlook 2003 wordt verwijderd

  4. Klik op Verwijderen en volg de instructies op het scherm.

   Opmerking: Verwijder Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) niet als deze is opgenomen in de lijst van Business Contact Manager voor Outlook 2007 components voor verwijderen.

  5. Installeer Business Contact Manager voor Outlook 2007.

 • Windows Vista

  1. Ga naar het menu Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Programma's en onderdelen.

  3. Klik op de pagina Een programma verwijderen of wijzigen op de software die u wilt verwijderen:

   • Business Contact Manager voor Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 of Microsoft Office Outlook 2003 met Business Contact Manager Update waardoor Business Contact Manager voor Outlook 2003 wordt verwijderd

  4. Klik op Verwijderen/wijzigen.

  5. Volg de instructies op het scherm.

   Opmerking: Verwijder Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) niet als deze is opgenomen in de lijst van Business Contact Manager voor Outlook 2007 components voor verwijderen.

  6. Installeer Business Contact Manager voor Outlook 2007.

In sommige gevallen kan Business Contact Manager voor Outlook 2007 niet opnieuw worden geïnstalleerd. Verwijder dan de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM via de onderstaande procedure. Start de computer opnieuw op en open Outlook.

Hoe?

 • Belangrijk: Het register te bewerken, is een geavanceerde computer-taak die meestal wordt uitgevoerd door een beheerder. Zie Windows Help en ondersteuningvoor meer informatie over het register.

  • Windows XP

   1. Klik op Start en op Uitvoeren.

   2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.

   3. Dubbelklik op de volgende sleutels:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Klik met de rechtermuisknop op Business Solutions eCRM en kies Verwijderen.

   5. Start de computer opnieuw op.

   6. Open Outlook.

  • Windows Vista

   1. Klik op Start.

   2. Typ regedit in het vak Zoekopdracht starten.

   3. Dubbelklik op de volgende sleutels:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Klik met de rechtermuisknop op Business Solutions eCRM en kies Verwijderen.

   5. Start de computer opnieuw op.

   6. Open Outlook.

Naar boven

Informatie over Business Contact Manager voor Outlook 2003

Ik zoek naar informatie over Business Contact Manager voor Outlook 2003

Zie voor informatie over Business Contact Manager voor Outlook 2003, Business Contact Manager voor Outlook 2003 installeren.

Opmerking: U moet Outlook 2007 installeren voordat u Business Contact Manager voor Outlook 2007 installeert. Het gebruik van Business Contact Manager voor Outlook 2007 in combinatie met Outlook 2003 wordt niet ondersteund.

Naar boven

Overige informatiebronnen

Zorg ervoor dat u ook de Business Contact Manager voor Outlook teamblog (http://blogs.msdn.com/bcm) voor informatie over Business Contact Manager te controleren.

Vraag hulp aan andere gebruikers in de discussiegroep voor Business Contact Manager voor Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Voor extra ondersteuning of met een medewerker, raadpleegt u de Help en ondersteuning voor Microsoft Office Outlook 2007 met Business Contact Manager (alle talen)-website. Mogelijk gesprekskosten zijn van toepassing.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×