Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 550 5.4.1 in Office 365

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit moet u doen als u foutcode 5.4.1 voor de melding van de afleveringsstatus (DSN) of Exchange NDR-foutcode 5.4.1 in een rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR) krijgt. Er kunnen verschillende oorzaken voor DSN-foutcode 5.4.1 zijn, maar het kan optreden als u e-mail verzendt en het niet lukt om een uitgaande verbinding te maken.

Knop voor Help-informatie voor e-mailgebruikers Knop om Help voor beheerders op te vragen

Gebruik de informatie in de Exchange NDR om te bepalen hoe u het probleem wilt oplossen. Meer oorzaken en oplossingen voor de mislukte poging tot het maken van een uitgaande verbinding worden verderop in dit onderwerp gegeven.

Help voor e-mailgebruikers om het probleem op te lossen dat wordt veroorzaakt door Exchange NDR 5.4.1

Berichtbezorging van server naar server kan ingewikkeld zijn of er is speciale toegang tot bepaalde instellingen vereist. Dit onderwerp is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor een Office 365-e-mailbeheerder en niet voor normale e-mailgebruikers. Als de volgende stappen niet helpen, neemt u contact op met uw e-mailbeheerder en verwijst u hem of haar naar deze gegevens, zodat het probleem misschien voor u kan worden opgelost.

Gewoon even wachten.   - Het lijkt misschien vreemd, maar deze fout kan soms na een paar dagen vanzelf verdwijnen. Als degene die uw Office 365-account of de instellingen van de mailserver beheert, besluit een wijziging aan te brengen aan de DNS (Domain Name System)-records, kan dit ertoe leiden dat u gedurende korte tijd geen e-mail meer kunt verzenden of ontvangen, ook al werkt alles verder correct. Het kan echter 72 uur duren voor sommige wijzigingen voor alle DNS-servers op internet zijn doorgevoerd. Zie Basisprincipes van DNS als u meer informatie over DNS-records wilt.

Er kan ook een probleem zijn met de Office 365-service die het probleem veroorzaakt. De gemiddelde e-mailgebruiker kan hier niets aan doen, behalve wachten totdat het is opgelost.

Help voor beheerders voor NDR 5.4.1, mislukte poging tot het maken van een uitgaande verbinding

Voor de meeste van de volgende procedures voor Office 365-beheerders is speciale toegang tot de instellingen vereist. Als u een beheerder bent, kunt u de stappen in dit artikel gebruiken zodat uw gebruikers weer berichten kunnen verzenden en ontvangen.

Onjuiste MX-record

Als externe afzenders deze NDR krijgen wanneer ze een e-mail naar geadresseerden binnen uw domein versturen, kunt u de oplossingen proberen die in deze sectie worden beschreven.

De Mail Exchange (MX)-record voor uw domein kan onjuist zijn. Deze kan bijvoorbeeld verwijzen naar een ongeldige mailserver. Neem contact op met uw domeinregistrar of de DNS-hostingservice om te controleren of de MX-record voor uw domein correct is. De MX-record voor een domein dat is ingeschreven in Exchange Online maakt gebruik van de syntaxis <domain>.mail.protection.outlook.com.

Controleer ook of er slechts één MX-record is geconfigureerd voor uw domein. Het gebruik van meer dan één MX-record voor een domein dat is ingeschreven in Exchange Online, wordt niet ondersteund.

U kunt testen uw MX-record en de mogelijkheid om e-mail te verzenden vanaf uw Exchange Online-organisatie met behulp van de MX-Record verifiëren en uitgaande Connectortest in Office 365 > Configuratie van e-mailstroom in de Microsoft Remote Connectivity Analyzer

Problemen met de domeinconfiguratie

Als externe afzenders NDR 5.4.1 ontvangen wanneer ze een e-mail verzenden naar geadresseerden in uw domein, kunt u deze stappen volgen.

 1. Open de Office 365-portal op https://portal.office.com.

 2. Klik op Domeinen en controleer of uw domein als Actief in de lijst vermeld staat.

 3. Selecteer het domein en klik op Problemen oplossen. Volg de stappen van de wizard Probleemoplossing.

Als u het beheer heeft over de DNS-records voor uw Office 365-domein, kunt u ook de status van het domein in het Exchange-beheercentrum controleren door deze stappen uit te voeren:

 1. Open de Office 365-portal, klik op Beheerder en selecteer Exchange.

 2. Klik op E-mailstroom > Geaccepteerde domeinen.

 3. Controleer of uw domein wordt weergegeven en controleer de waarde van het Domeintype van het domein. Normaal gesproken moet het Domeintype de waarde Gezaghebbend hebben. Als u een gedeeld domein echter correct hebt geconfigureerd, kan de waarde Interne doorgifte zijn.

Bijgewerkte DNS-records zijn nog niet doorgegeven

U hebt de DNS-records van uw domein correct bijgewerkt voor Office 365, maar de wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd voor alle DNS-servers op internet. Het kan 72 uur kan duren voordat wijzigingen aan DNS-records zijn doorgevoerd voor alle DNS-servers op internet.

Problemen met de configuratie van de hybride implementatie

Controleer de volgende items als uw domein deel uitmaakt van een hybride implementatie tussen Exchange en Exchange Online.

 • Controleer de configuratie van de connectors voor verzenden en ontvangen in uw on-premises Exchange-organisatie die voor hybride implementatie worden gebruikt. Deze connectors worden automatisch geconfigureerd door de wizard Hybride configuratie. Mogelijk moet de Exchange-beheerder de wizard opnieuw uitvoeren.

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel KB2827473voor meer informatie.

Zie voor meer informatie over transportroutering in hybride implementaties, Transport Routing in Exchange 2013 hybride implementaties.

Serviceproblemen in Exchange Online

Het probleem kan worden veroorzaakt door een probleem met de service in Office 365. Als u de status van Office 365 wilt controleren, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open de Office 365-portal op https://portal.office.com.

 2. Klik op Servicestatus voor een overzicht van eventuele problemen.

 3. Selecteer Alles weergeven voor meer informatie over alle bekende problemen.

Wat is de oorzaak van foutcode 5.4.1 en wat betekent deze fout?

De mailserver die de fout genereert, accepteert geen e-mail voor het domein van de geadresseerde. Deze fout wordt meestal veroorzaakt door een onjuiste configuratie van de mailserver of de DNS.

Meer informatie over deze NDR

De melding over het Exchange Online-rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR) voor deze specifieke fout kan (een deel van) de volgende gegevens bevatten:

 • De sectie Gebruikersinformatie   

  • Toegang tot doorgeven geweigerd

  • Poging tot het maken van een uitgaande verbinding is mislukt, omdat het externe systeem bezet is of het bericht kan niet worden bezorgd.

 • De sectie Diagnostische informatie voor beheerders   

  • Geen antwoord van de host.

  • #550 5.4.1 Relay Access Denied ##

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Zie ook

Wat zijn Exchange NDR's in Exchange Online en Office 365?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×