Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 550 5.1.1 tot en met 5.1.20 in Office 365 oplossen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Laatst bijgewerkt: 23-10-2015
Dit onderwerp kan nuttig zijn bij het oplossen van e-mailproblemen die worden aangegeven met foutcodes 550 5.1.1 t/m 5.1.20 in een rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR). Problemen met de e-mailstroom kunnen frustrerend zijn, maar er zijn oplossingen die u kunt proberen om uw bericht te verzenden.

Symbool voor e-mailgebruiker

Ik heb een bericht verzonden, wat kan ik doen om dit op te lossen?

Symbool Beheerder

Ik ben de beheerder, wat kan ik doen om dit op te lossen?

Help-symbool

Waarom heb ik een rapport over niet-uitgevoerde bezorging gekregen?


Symbool voor e-mailgebruiker

Ik heb een bericht verzonden en kreeg foutcode 5.1.x in een NDR. Wat kan ik doen om dit op te lossen?   

Hier volgen 5 verschillende oplossingen die u kunt proberen. Mogelijk hoeft u niet alle oplossingen te proberen. Als u na de volgende stappen het e-mailbericht nog niet kunt verzenden, neemt u contact op met de e-mailbeheerder en verwijst u deze naar de sectie Help voor beheerders van dit onderwerp zodat hij of zij u kan helpen.

Best practice-badge

Oplossing 1: Zorg ervoor dat het e-mailadres van de geadresseerde juist is   

Dit is het meest voorkomende probleem dat 5.1.x-fouten veroorzaakt. Let op de spelling. Als u iets hebt gewijzigd, verzendt u het e-mailbericht opnieuw.

Oplossing 2: Verwijder het e-mailadres van de geadresseerde uit de lijst voor automatisch aanvullen   

Verwijder het e-mailadres van de geadresseerde uit de lijst met suggesties voor namen in de lijst voor automatisch aanvullen. Typ het e-mailadres vervolgens opnieuw voordat u de e-mail verzendt. De lijst voor automatisch aanvullen is een lijst met suggesties voor namen die in uw e-mailprogramma wordt weergegeven wanneer een naam overeenkomt met wat u hebt getypt op de regel Aan. Zie Voorgestelde naam of e-mailadres verwijderen uit de lijst voor automatisch aanvullen in Outlook Web App voor meer informatie.

 1. Maak een nieuw e-mailbericht.

 2. Typ in het veld Aan de naam of het e-mailadres van de geadresseerde totdat deze in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.

  Outlook Web App-lijst voor automatisch aanvullen
 3. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om de geadresseerde te selecteren en druk vervolgens op de toets Delete.

 4. Typ het volledige adres van de geadresseerde en verzend uw bericht.

Oplossing 3: Zorg ervoor dat er geen regel voor het doorsturen van e-mailberichten is ingesteld voor de geadresseerde   

Hebt u het oorspronkelijke bericht verzonden naar precies hetzelfde adres van de geadresseerde dat in de NDR is weergegeven? U kunt dit controleren door het adres dat u in de NDR hebt gekregen, te vergelijken met het adres dat wordt weergegeven in het oorspronkelijke bericht in de map Verzonden.

Als de adressen niet overeenkomen, doet u het volgende. Neem contact op met de persoon aan wie u het oorspronkelijke bericht hebt verzonden en vraag of hij of zij een e-mailregel heeft voor het doorsturen van berichten en of deze correct werkt. Dankzij de regel kan een kopie van uw bericht naar een ongeldig e-mailadres zijn verzonden. Als de persoon niet over een dergelijke regel beschikt, moet het e-mailadres worden gecorrigeerd of de regel verwijderd om fouten van het type NDR 5.1.x te voorkomen.

Oplossing 4: Controleer of uw e-mailaccount niet is gehackt   

Weet u zeker dat u het oorspronkelijke bericht hebt verzonden? Als dit niet het geval is, is het mogelijk dat een spammer of iemand anders uw e-mailadres gebruikt wanneer het bericht wordt verzonden.

Controleer de map Verzonden op berichten waarvan u weet dat u ze niet hebt verzonden. Als u dergelijke berichten aantreft, weet u dat uw e-mailaccount niet meer veilig is. U kunt dit probleem als volgt oplossen:

 1. Wijzig het wachtwoord voor uw e-mailaccount. Zorg ervoor dat u een sterk wachtwoord gebruikt.

 2. Scan uw computer op antimalware.

Oplossing 5: Controleer of de NDR betrekking heeft op een bericht dat u daadwerkelijk hebt verzonden   

Als de map Verzonden alleen berichten bevat waarvan u weet dat u ze hebt verzonden, dan kan de NDR die u hebt ontvangen backscatter zijn. U kunt het rapport negeren. Hier volgt uitleg over backscatter: spammers vervalsen vaak het Van-adres in ongewenste berichten door een e-mailadres te gebruiken dat ze op internet hebben gevonden, in plaats van hun eigen adres. Als een van deze ongewenste e-mailberichten niet kan worden bezorgd, kan een e-mailserver een NDR zoals u die hebt gekregen, terugsturen naar het Van-adres. Een dergelijke NDR is waardeloze rommel, omdat deze de onjuiste indruk wekt dat u iets verkeerd hebt gedaan. Dit soort nutteloze geautomatiseerde berichten wordt backscatter genoemd. Het is irritant, maar als het backscatter is, is uw account niet overgenomen.

Controleer de map Verzonden op berichten waarvan u weet dat u ze niet hebt verzonden. Als u geen verdachte berichten ziet, is het mogelijk dat de NDR die u hebt ontvangen backscatter is. Als u uw wachtwoord al hebt gewijzigd en een scan op malware hebt uitgevoerd, kunt u deze backscatter-NDR's negeren.

Zie Backscatter-berichten en EOP voor meer informatie.

Naar boven


Symbool Beheerder

Ik ben de e-mailbeheerder. Wat kan ik doen om problemen met betrekking tot NDR 5.1.1 t/m 5.1.20 op te lossen?   

Als het probleem niet voor de afzender kan worden opgelost met de stappen in de sectie Help voor e-mailgebruikers, kan de oplossing verband houden met de manier waarop het Office 365-account van de gebruiker is ingesteld. Als u een hybride topologie hebt, kan de oplossing ook te maken hebben met de on-premises agent voor de overdracht van e-mail. Het probleem kan ook gerelateerd zijn aan de manier waarop het domein van de geadresseerde is geconfigureerd. Hier volgen 4 oplossingen die u kunt proberen. Mogelijk hoeft u niet alle oplossingen te proberen om het bericht verzonden te krijgen.

Oplossing 1: Bekijk het Office 365 Berichtencentrum of er configuratieproblemen of problemen met een service zijn   

Voor Office 365-accounts is de Office 365-portal een centrale bron voor een groot aantal hulpprogramma's, meldingen en informatie die u kunt gebruiken om dit en andere problemen op te lossen.

Meld u met een beheerdersaccount aan op de Office 365-portal, op https://portal.office.com en ga als volgt te werk vanuit het dashboard:

 1. Kijk in het Berichtencentrum of uw organisatie een bekend configuratieprobleem heeft.

  1. Kies Berichtencentrum.

  2. Selecteer Alles weergeven.

  3. Selecteer Problemen voorkomen of oplossen en voer de voorgestelde handelingen uit voor zover ze relevant zijn.

 2. Controleer of er momenteel een probleem is met een service in Office 365 die van invloed is op het account van de gebruiker.

  1. Kies Servicestatus voor een overzicht van eventuele problemen.

  2. Selecteer Alles weergeven voor meer informatie over alle bekende problemen.

 3. Controleer de domeinen van de afzender en de ontvanger op onjuiste of verouderde MX-bron records (Mail Exchange) door het hulp programma voor het oplossen van probleem met de elektronische volg orde uit Office 365 te voeren.

Als er een probleem is met het domein van de geadresseerde, neemt u contact op met de geadresseerde of de e-mailbeheerder van de geadresseerde om ze van het probleem op de hoogte te stellen. Zij moeten het probleem oplossen om NDR 5.1.x-fouten te voorkomen.

Oplossing 2: Werk verouderde Mail Exchange (MX)-bronrecords bij   

Foutcode 5.1.1 kan worden veroorzaakt door problemen met de Mail Exchange (MX)-bronrecord voor het domein van de geadresseerde. De MX-record kan bijvoorbeeld verwijzen naar een oude mailserver, of de MX-record kan onduidelijk zijn vanwege een recent uitgevoerde configuratiewijziging.

Opmerking: Het kan maximaal 72 uur duren voordat updates van DNS-records van een domein zijn doorgevoerd op alle DNS-servers op internet.

Als afzenders van buiten uw domein deze NDR krijgen wanneer ze een e-mail naar geadresseerden binnen uw domein verzenden, kunt u de volgende oplossingen proberen.

 • De Mail Exchange (MX)-bronrecord voor uw domein kan onjuist zijn. Deze kan bijvoorbeeld verwijzen naar een mailserver die niet geldig is. Neem contact op met uw domeinregistrar of de DNS-hostingservice om te controleren of de MX-record voor uw domein correct is. De MX-record voor een domein dat is ingeschreven in Exchange Online maakt gebruik van de syntaxis <domain>.mail.protection.outlook.com.

 • Controleer of er slechts één MX-record is geconfigureerd voor uw domein. Microsoft biedt geen ondersteuning voor het gebruik van meer dan één MX-record voor een domein dat is ingeschreven in Exchange Online.

 • U kunt uw MX-record en de mogelijkheid om e-mail te verzenden vanuit uw Exchange Online-organisatie testen met behulp van MX-record verifiëren en uitgaande connectortest in Office 365 > Configuratie van e-mailstroom in Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

Zie DNS-records maken bij een DNS-hostingprovider voor Office 365 en Een SPF-record aanpassen voor het valideren van uitgaande e-mail verzonden vanaf uw domein voor meer informatie.

Oplossing 3: Werk de lijst voor automatisch aanvullen van de gebruiker bij als een antwoord wordt gestuurd naar een opnieuw gemaakt of gemigreerd postvak   

Deze NDR kan worden veroorzaakt als oude berichten worden beantwoord of oude vergaderverzoeken worden bijgewerkt. De geadresseerde heeft hetzelfde e-mailadres maar er is iets gewijzigd aan het postvak van de geadresseerde. Het postvak van de geadresseerde is bijvoorbeeld verwijderd en opnieuw gemaakt. Of het is vanuit Exchange Online gemigreerd naar een on-premises Exchange. Als het e-mailadres van de geadresseerde in de NDR de indeling IMCEAEX-_O=<string>@<domain> heeft, is de kans groot dat de gebruiker reageert op een oud e-mailbericht.

U kunt dit probleem oplossen door de stappen te volgen in de volgende sectie. Hiermee kunt u vermeldingen die niet geldig zijn, verwijderen uit de lijst voor automatisch aanvullen.

Ongeldige vermeldingen in de lijst voor automatisch aanvullen

Mogelijk heeft de gebruiker in de lijst voor automatisch aanvullen een vermelding geselecteerd die niet geldig is. Deze lijst wordt ook wel de bijnamencache genoemd. De geadresseerde kan bijvoorbeeld zijn verplaatst van een on-premises Exchange-organisatie naar Exchange Online, of omgekeerd. Hoewel het e-mailadres van de geadresseerde hetzelfde is, kunnen andere interne id's voor de geadresseerde zijn gewijzigd, waardoor de vermelding in de cache voor die geadresseerde ongeldig is geworden.

Als u Outlook Web App gebruikt

Als u ongeldige geadresseerden wilt verwijderen uit de lijst voor automatisch aanvullen van de gebruiker in Outlook Web App, voert u een van de volgende procedures uit:

Eén geadresseerde verwijderen

 1. Kies Nieuwe e-mail.

 2. Typ de naam of het e-mailadres van de geadresseerde totdat deze in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.

 3. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om de geadresseerde te selecteren en druk vervolgens op de toets Delete.

Voor de volgende procedure moet u het postvak openen in de light-versie van Outlook Web App. U doet dit door het postvak te openen in een webbrowser die alleen de light-versie van Outlook Web App ondersteunt, en gebruikt dan de volgende procedure:

Alle geadresseerden verwijderen

 1. Open het postvak van de gebruiker in Outlook Web App.

 2. Kies Instellingen > Weergave-instellingen > Outlook Web App-versie, selecteer De light-versie van Outlook Web App gebruiken en kies vervolgens OK.

 3. Meld u af en sluit de browser. De volgende keer dat u het postvak opent, hebt u de light-versie van Outlook Web App.

De lijst voor automatisch aanvullen helemaal wissen

 1. Open het postvak van de gebruiker in de light-versie van Outlook Web App.

 2. Kies Opties > Berichten. Kies in de sectie E-mailnamen omzetten de optie Lijst met meest recente geadresseerden wissen en kies vervolgens OK.

 3. Als u het postvak weer wilt openen in Outlook Web App, kiest u Opties > Outlook Web App-versie, schakelt u Outlook Web App Light gebruiken uit en kiest u vervolgens Opslaan.

Als u Outlook 2010 of Outlook 2013 gebruikt

Als u ongeldige geadresseerden wilt verwijderen uit de lijst voor automatisch aanvullen van de gebruiker in Microsoft Outlook 2010 of Microsoft Outlook 2013, doet u het volgende:

Eén geadresseerde verwijderen

 1. Maak een nieuw e-mailbericht.

 2. Typ de naam of het e-mailadres van de geadresseerde totdat deze in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.

 3. U selecteert de geadresseerde in de vervolgkeuzelijst door de cursor zonder te klikken boven de geadresseerde te bewegen of door de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag te gebruiken.

 4. Verwijder de geadresseerde door op Delete te klikken of door op de toets Delete te drukken.

Alle geadresseerden verwijderen

 1. Kies Bestand > Opties > E-mail.

 2. Kies in de sectie Berichten verzenden de optie Lijst voor automatisch aanvullen leegmaken en kies vervolgens Ja.

Oplossing 4: Werk doorstuurregels bij om onjuiste adressen te verwijderen   

De NDR wordt soms veroorzaakt door een geadresseerde naar wie de gebruiker niet rechtstreeks een e-mailbericht heeft verzonden. Het kan zijn dat de bedoelde geadresseerde een doorstuurregel of een gedelegeerde voor het postvak heeft ingesteld. De e-mailbeheerder van de geadresseerde kan ook een transportregel hebben gemaakt, waardoor het bericht wordt gekopieerd of doorgestuurd naar een ongeldig e-mailadres van de geadresseerde. Zie Doorsturen van e-mail configureren voor een postvak of Transportregels gebruiken om berichten stilzwijgend naar een auditor te kopiëren voor meer informatie over deze problemen.

Naar boven


Help-symbool

Waarom u een rapport niet-uitgevoerde bezorging met foutcode 5.1.x hebt ontvangen   

In het meldingsbericht, ook wel een rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR) genoemd, dat u in uw Postvak IN ontvangt over dit probleem staat mogelijk dat het adres dat u hebt opgegeven, niet is gevonden of dat het ongeldig is. De melding kan ook aangeven dat de cache voor automatisch aanvullen in Outlook of Outlook Web App voor de geadresseerde een ongeldige vermelding bevat. We geven enkele oplossingen voor de meest voorkomende problemen. Voor sommige andere gerelateerde problemen is toegang op beheerdersniveau tot e-mailinstellingen vereist, waar de meeste personen zich niet in hoeven te verdiepen. Er zijn enkele veelvoorkomende redenen waarom u deze melding ontvangt:

 • De persoon of het postvak waarnaar u uw bericht wilt sturen, kan niet worden gevonden op de doelserver.

 • Het bericht is omgeleid naar de verkeerde e-mailserver.

 • De persoon of het postvak waarnaar u uw bericht probeert te verzenden heeft een e-mailinstelling genaamd een MX-bronrecord die niet is bijgewerkt.

 • De persoon of het postvak waarnaar u uw bericht probeert te verzenden heeft een regel ingesteld om berichten door te sturen naar een ander adres, maar de regel werkt niet goed.

Meer hulp nodig bij foutcode 5.1.1 t/m 5.1.20?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Voor meer informatie

Wat zijn Exchange NDR's in Exchange Online en Office 365?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×