Problemen met e-mailbezorging voor foutcode 550 4.4.7 in Office 365 oplossen

Dit onderwerp kan nuttig zijn bij het oplossen van e-mailproblemen die worden aangegeven met foutcode 550 4.4.7 in een rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR). Problemen met de e-mailstroom kunnen frustrerend zijn, maar er zijn oplossingen die u kunt proberen om uw bericht te verzenden.

Er bestaan verschillende oorzaken voor DSN-foutcode 4.4.7, dus maak gebruik van de informatie in de NDR zelf om te bepalen hoe u het probleem op kunt lossen. Zie Oorzaken van 4.4.7 verderop in dit onderwerp voor meer informatie over de oorzaken.

Symbool voor e-mailgebruiker

Ik heb een bericht verzonden, wat kan ik doen om dit op te lossen?

Symbool Beheerder

Ik ben de beheerder, wat kan ik doen om dit op te lossen?

Help-symbool

Waarom heb ik een rapport over niet-uitgevoerde bezorging gekregen?


Symbool voor e-mailgebruiker

Ik heb een bericht verzonden en kreeg foutcode 4.4.7 in een NDR. Wat kan ik doen om dit op te lossen?   

Hier volgen enkele procedures waarmee u het bericht zonder problemen opnieuw kunt verzenden. Berichtbezorging van server naar server kan ingewikkeld zijn of er is speciale toegang tot bepaalde instellingen vereist. De meeste stappen zijn dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor een Office 365-e-mailbeheerder en niet voor normale e-mailgebruikers. Als de volgende stappen niet helpen, neemt u contact op met uw e-mailbeheerder en verwijst u hem of haar naar deze gegevens, zodat het probleem misschien voor u kan worden opgelost.

Problemen met het doeldomein

Als u DSN-foutcode 4.4.7 krijgt en problemen hebt met het verzenden van e-mail naar geadresseerden in slechts één domein, ligt het probleem waarschijnlijk bij dat domein. Een domein is analoog aan de naam van een organisatie of e-mailprovider. In een e-mailadres vindt u de naam aan de rechterkant van het apenstaartje (@). In bijvoorbeeld Harumi@contoso.com is contoso.com de domeinnaam. Meer informatie over domeinen vindt u op Wat zijn domeinnamen? Mogelijke oorzaken van problemen met domeinen zijn:

 • Tijdelijke netwerk- of internetverbindingsproblemen in het doeldomein.

 • Agressieve antispaminstellingen in het doeldomein die betrouwbare afzenders blokkeren, bijvoorbeeld alle afzenders van elk domein in Exchange Online.

Als u vermoedt dat het probleem bij het doeldomein ligt, kunt u de beheerders van dat domein daarvan op de hoogte stellen. Geef de volgende informatie door (allemaal aanwezig in de NDR):

 • De naam van de e-mailserver in het doeldomein en het foutbericht dat wordt geretourneerd door de mailserver.

 • Het aantal pogingen tot bezorging door uw mailserver, een bronserver van Exchange Online, en hoe lang deze heeft geprobeerd de externe server te bereiken.

De beheerders in het doeldomein moeten onderzoeken wat er gebeurt. Mogelijke oplossingen zijn:

 • Stoppen met het blokkeren van berichten vanaf Exchange Online of specifiek berichten van afzenders in uw domein toestaan.

 • Neem contact op met de ondersteuning voor de e-mailserversoftware of de gehoste e-mailservice. U kunt ook hulp krijgen van de ondersteuning van Office 365.


Symbool Beheerder

Ik ben de e-mailbeheerder. Wat kan ik doen om problemen met betrekking tot NDR 4.4.7 op te lossen?   

Als het probleem niet voor de afzender kan worden opgelost volgens de stappen in de sectie Help voor e-mailgebruikers, kan de oplossing verband houden met de manier waarop het Office 365-domein van de gebruiker is ingesteld. Als u een hybride topologie hebt, kan de oplossing ook betrekking hebben op de on-premises configuratie. Hier vindt u 5 oplossingen die u kunt proberen. Mogelijk hoeft u ze niet allemaal te proberen om het bericht te kunnen verzenden.

 • Oplossing 1: de Mail Exchange (MX)-record voor uw domein kan ontbreken of onjuist zijn.    Meer informatie over de werking van een MX-record in het Domain Name System (DNS) vindt u in DNS-basisprincipes.

  Oplossing 2: u kunt uw MX-record en de mogelijkheid om e-mail te verzenden    vanaf uw organisatie testen met behulp van MX-record verifiëren en uitgaande connectortest in Office 365 > Configuratie van e-mailstroom in de Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 • Oplossing 3: de SPF (Sender Policy Framework)-record voor uw domein is mogelijk onvolledig    en bevat mogelijk niet alle e-mailbronnen voor uw domein. Zie Een SPF-record aanpassen om uitgaande e-mail vanaf uw domein te valideren voor meer informatie over het verifiëren van uw SPF-record.

 • Oplossing 4: uw domein kan verlopen zijn    omdat er niet is betaald. Controleer bij uw domeinregistrar of uw domein actief is en niet is verlopen.

Oplossing 5: problemen met de configuratie van hybride implementaties.    Als uw domein deel uitmaakt van een hybride implementatie tussen Exchange en Exchange Online en de geadresseerde bevindt zich in de on-premises organisatie, is er mogelijk een probleem met de hybride configuratie. Geef de informatie in de NDR aan uw on-premises Exchange-beheerders. Mogelijk moeten ze de wizard Hybride configuratie opnieuw uitvoeren vanwege de wijzigingen in de regels voor de on-premises IP-adressen of firewalls.

Zie Transportroutering in hybride implementaties van Exchange 2013 voor meer informatie over transportroutering in hybride implementaties.

Help-symbool

Waarom u een rapport niet-uitgevoerde bezorging met foutcode 4.4.7 hebt ontvangen   

Als Exchange Online een bericht wil bezorgen, is het mogelijk dat het bericht niet wordt geaccepteerd door de mailserver die de fout genereert. Dit kan ertoe leiden dat een 4.x.x-code wordt teruggestuurd. Een 4.x.x-code duidt op een tijdelijke fout. Door de server wordt het bericht met een permanente 5. x.x-foutcode niet genegeerd, zodat de ontvanger niet onmiddellijk een NDR ontvangt. In plaats daarvan probeert Exchange Online gedurende twee dagen herhaaldelijk het bericht te bezorgen. Pas na twee dagen van mislukte pogingen tot bezorging ontvangt de geadresseerde de NDR.

De mogelijke oorzaken van deze fout zijn:

 • De server is offline of niet bereikbaar.

 • De server accepteert geen bezorging van het bericht.

 • Er treedt een time-out op voor de bezorging van het bericht als gevolg van een netwerkprobleem.

De melding over het Exchange Online-rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR) voor deze specifieke fout kan (een deel van) de volgende gegevens bevatten:

 • De sectie Gebruikersinformatie   

  • De server heeft zonder succes geprobeerd dit bericht af te leveren en is ermee gestopt. Probeer dit bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw helpdesk.

 • De sectie Diagnostische informatie voor beheerders   

  • #550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired ##

  • Het bericht is als te oud beschouwd, omdat het te lang op de host aanwezig bleef of omdat de TTL (Time to Live)-waarde, die door de afzender van het bericht is opgegeven, is overschreden.

  • 450 4.7.0 Proxy session setup failed on Frontend with '451 4.4.0 Primary target IP address responded with ...   Zorg ervoor dat u de fout noteert die volgt op deze tekenreeks en het laatst geprobeerde eindpunt.

Meer hulp nodig bij foutcode 4.4.7?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Zie ook

Wat zijn Exchange NDR's in Exchange Online en Office 365?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×