Problemen met e-mailbezorging bij foutcode 550 5.7.1 in Office 365 oplossen

Laatst bijgewerkt: 23-10-2015

Hebt u ooit een e-mailbericht verzonden via Outlook of Outlook Web App en een Exchange NDR-foutmelding gekregen over waarom uw e-mailbericht niet kan worden verzonden? In dit onderwerp wordt u begeleid bij de stappen die u moet ondernemen als u foutcode 5.7.1 voor de melding van de afleveringsstatus (DSN) of Exchange NDR-foutcode 5.7.1 in een rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR) krijgt.

Knop voor Help-informatie voor e-mailgebruikers Knop om Help voor beheerders op te vragen

Deze informatie is ook van toepassing op foutcodes 5.7.0 tot en met 5.7.999 in Exchange Online en Office 365. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor DSN-foutcode 5.7.1, waarvoor verderop in dit onderwerp oplossingen worden gegeven.

Help voor e-mailgebruikers als u een bericht hebt verzonden en vervolgens Exchange NDR-foutcode 5.7.1 of foutcodes 5.7.0 tot en met 5.7.999 hebt ontvangen

Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat u deze foutcodes krijgt. In het algemeen geeft de fout aan dat door uw organisatie een beveiligingsoptie is ingesteld die voorkomt dat het bericht de geadresseerde bereikt. Het kan een van de volgende problemen zijn:

 • U hebt geen toestemming om berichten naar de geadresseerde te verzenden.

 • U hebt geen toestemming om berichten naar de distributiegroep of een van de subgroepen ervan te verzenden.

 • U hebt geen toestemming om e-mail te verzenden via een e-mailserver die zich tussen u en de geadresseerde bevindt.

 • Het bericht is omgeleid naar de verkeerde e-mailserver.

Tips voor het oplossen van het probleem dat DSN-foutcode 5.7.1 of foutcodes 5.7.0 tot en met 5.7.999 veroorzaakt

In de meeste gevallen kunt u dit probleem waarschijnlijk niet zelf oplossen. De geadresseerde of de e-mailbeheerder van de geadresseerde moeten hun e-mailinstellingen bijwerken. Er zijn echter een paar dingen die u kunt proberen.

Als de geadresseerde zich buiten uw organisatie bevindt   : vraag de geadresseerde het postvak zo in te laten stellen dat e-mail van u wordt geaccepteerd.

Als u naar een interne distributiegroep verzendt   : u hebt mogelijk geen toestemming berichten naar de groep of een van de subgroepen te verzenden. In dit geval bevat de NDR de namen van de groepen met beperkingen waarnaar u geen berichten mag verzenden. Vraag de eigenaar van de groep met beperkingen u toestemming te geven om er berichten heen te sturen. Als u de eigenaar van de groep niet kent, kunt u deze als volgt in Outlook Web App of Outlook vinden:

 1. Selecteer het NDR 5.7.1-bericht.

 2. Kies in Outlook Web App de naam van de groep die zich in de regel Aan bevindt. Dubbelklik in Outlook op de groepsnaam.

 3. Kies in het pop-updialoogvenster in Outlook Web App de optie Eigenaar. Kies in Outlook de optie Contactpersoon.

Als u naar een grote distributiegroep verzendt   : op groepen met meer dan 5000 leden zijn de volgende drie beperkingen automatisch toegepast

 • Aan de groep verzonden berichten moeten worden goedgekeurd door een moderator.

 • Er kunnen geen grote berichten worden verzonden aan de groep. U krijgt echter een andere NDR dan 5.7.1 als dat het probleem is. Zie Beperkingen in Exchange Online.

U kunt het probleem oplossen door aan de groep deel te nemen of de groepseigenaar of moderator te vragen uw bericht goed te keuren. Verwijs ze naar de sectie Als u de eigenaar van een distributiegroep met beperkingen bent    verderop in dit onderwerp.

Als geen van de vorige stappen u verder helpt om het probleem op te lossen, neemt u contact op met de e-mailbeheerder van de geadresseerde en verwijst u deze naar de sectie Als u een e-mailbeheerder voor Office 365 bent    verderop in dit onderwerp.

Als u de eigenaar bent van een distributiegroep met beperkingen

Als iemand een bericht heeft gestuurd naar uw distributiegroep en hij of zij NDR 5.7.1 heeft ontvangen, en u wilt ze berichten laten verzenden naar de groep, kunt u een van de volgende stappen proberen.

Verwijder de beperking voor de afzender   : als u de afzender toestemming wilt verlenen om berichten te verzenden naar uw distributiegroep, kunt u de eigenschappen van de groep op een van de volgende manieren wijzigen:

 • Voeg het e-mailadres van de afzender toe aan de lijst met toegestane afzenders van de groep.

 • Als de afzender wordt beperkt omdat hij of zij van buiten uw organisatie is, kunt u de groep zo configureren dat berichten van externe afzenders worden geaccepteerd.

 • Als u een transportregel hebt ingesteld om bepaalde afzenders of groepen afzenders te beperken, kunt u de regel aanpassen zodat berichten van de afzender worden geaccepteerd.

Beperkingen voor grote groepen   : op groepen met meer dan 5000 leden zijn de volgende drie beperkingen automatisch toegepast:

 • Aan de groep verzonden berichten moeten worden goedgekeurd door een moderator.

 • Grote berichten kunnen niet naar de groep worden verzonden (maar u krijgt een andere NDR dan deze als dat het probleem is). Zie Beperkingen in Exchange Online.

U kunt het probleem voor de afzender oplossen door het bericht goed te keuren of door de afzender toe te voegen aan de groep.

Distributiegroepen beheren   

Help voor e-mailbeheerders van Office 365 bij Exchange NDR 5.7.1 of 5.7.0 tot en met 5.7.999

Als met de stappen in de bovenstaande sectie het probleem voor de afzender niet is opgelost, moet er waarschijnlijk worden ingegrepen door de e-mailbeheerder van de geadresseerde. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opnieuw configureren van de instellingen voor de geadresseerde, de distributiegroep, de organisatie of het domein.

Hoe kan ik het probleem oplossen dat wordt veroorzaakt door Exchange NDR 5.7.1 of 5.7.0 tot en met 5.7.999?

Als u een e-mailbeheerder bent en u hulp nodig hebt bij het oplossen van een 5.7.1 Exchange NDR-probleem, zoekt u hier de sectie die met uw probleem overeenkomt en volgt u de richtlijnen.

Als de afzender zich buiten uw organisatie bevindt   : wijzig de instellingen voor de geadresseerde of uw e-mailservers zodat e-mailberichten van externe of anonieme afzenders worden geaccepteerd.

Als externe gebruikers e-mail willen verzenden naar een e-mailadres in openbare mappen in Office 365   : als externe gebruikers proberen e-mailberichten te verzenden naar een e-mailadres in openbare mappen in Office 365, krijgen ze een NDR met de volgende foutcode:

De externe server retourneerde '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; verificatie vereist [fase: CreateMessage]>'

Als u ervoor wilt zorgen dat openbare mappen met e-mail de e-mail van externe afzenders kunnen accepteren, voert u de volgende stappen uit:

 1. Maak verbinding met Exchange Online via externe PowerShell. Raadpleeg Verbinding maken met Exchange Online via externe PowerShell voor informatie over hoe u dit doet.

 2. Voeg een machtiging toe aan het anonieme account voor openbare mappen. U doet dit door de volgende opdracht uit te voeren:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Raadpleeg Knowledge Base-artikel 2984402.

Als de afzender zich buiten uw organisatie bevindt en het IP-adres van de e-mailserver is op de blokkeringslijst van Microsoft geplaatst   : in dat geval bevat de NDR die de afzender krijgt informatie in de sectie Diagnostische hulpprogramma's voor beheerders die er ongeveer zo uitziet:

5.7.1 Service niet beschikbaar: client-host [xxx.xxx.xxx.xxx] geblokkeerd met behulp van blokkeringslijst 1; als u uit deze lijst wilt worden verwijderd, stuurt u dit bericht door naar delist@messaging.microsoft.com

Stuur het NDR-bericht door naar delist@messaging.microsoft.com.

Domein is niet volledig ingeschreven in Office 365   : als het domein niet volledig is ingeschreven, kunt u de volgende stappen proberen:

 • Controleer of uw domein wordt weergegeven als Actief in de Office 365-portal op https://portal.office.com.

 • Zie Domeinen in Office 365 voor meer informatie over het toevoegen van een domein aan Office 365.

 • Als u problemen met domeinverificatie wilt oplossen, raadpleegt u Microsoft Knowledge Base-artikel 2515404.

Onjuiste MX-record   : als u een onjuiste MX-record hebt, voert u de volgende stappen uit:

 1. Controleer de domeinen van de afzender en ontvanger op onjuiste of verouderde MX-records met behulp van de test Geavanceerde diagnose > Exchange Online in de Microsoft Ondersteunings- en herstelassistent voor Office 365. Voor meer informatie over de Ondersteunings- en herstelassistent, zie Problemen met Outlook en Office 365 verhelpen met de Ondersteunings- en herstelassistent voor Office 365.

 2. Neem contact op met uw domeinregistrar of de DNS-hostingservice om te controleren of de MX-record voor uw domein correct is. De MX-record voor een domein dat is ingeschreven in Exchange Online maakt gebruik van de syntaxis <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. MX-record verifiëren en uitgaande connectortest in Office 365 > Configuratie van e-mailstroom in de Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 4. Controleer of er slechts één MX-record is geconfigureerd voor uw domein. Microsoft biedt geen ondersteuning voor het gebruik van meer dan één MX-record voor een domein dat is ingeschreven in Exchange Online.

Onjuiste SPF-record   : de SPF (Sender Policy Framework)-record voor uw domein is mogelijk onvolledig en bevat mogelijk niet alle e-mailbronnen voor uw domein. Zie Een SPF-record aanpassen om uitgaande e-mail vanaf uw domein te valideren voor meer informatie over het verifiëren van uw SPF-record.

Configuratieproblemen met gecombineerde, hybride on-premises en cloud-implementatie    : controleer de volgende items als uw domein deel uitmaakt van een hybride implementatie tussen Exchange en Exchange Online.

Hoewel de inkomende en uitgaande connectors in de EOP (Exchange Online Protection)-service automatisch worden geconfigureerd door de wizard Hybride configuratie, kunt u controleren of de instellingen van de connector juist zijn. Als de connectors die voor de hybride implementatie worden gebruikt, onjuist zijn geconfigureerd, moet de Exchange-beheerder de wizard Hybride configuratie opnieuw uitvoeren in de on-premises Exchange-organisatie.

Controleer de configuratie van de binnenkomende connector die wordt gebruikt voor de hybride implementatie. Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 2827473 voor meer informatie.

Controleer de configuratie van de uitgaande connector die wordt gebruikt voor de hybride implementatie. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Open het Office 365-portal op https://portal.microsoftonline.com en klik op Beheerder > Exchange.

 2. Klik in het beheercentrum van Exchange op E-mailstroom > Connectors. Selecteer in de sectie Uitgaande connectors de connector die wordt gebruikt voor hybride implementatie en kies Bewerken. Controleer de volgende informatie:

  • Levering      Als E-mail routeren via smart hosts is geselecteerd, controleert u of het juiste IP-adres of de juiste FQDN is opgegeven. Als MX-record verwant met het geadresseerde domein is geselecteerd, controleert u of de MX-record voor het domein naar de juiste e-mailserver verwijst.

   U kunt uw MX-record en de mogelijkheid om e-mail te verzenden vanaf uw Exchange Online-organisatie testen met behulp van MX-record verifiëren en uitgaande connectortest in Office 365 > Configuratie van e-mailstroom in de Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

  • Bereik      Als u inkomende internet-e-mail wilt routeren naar uw on-premises Exchange-organisatie, moet Domeinen alle e-maildomeinen bevatten die in uw on-premises organisatie worden gebruikt. Gebruik het sterretje (*) om alle uitgaande internet-e-mail via de on-premises organisatie te routeren.

Lees Transport Routing in Exchange 2013 Hybrid Deployments (Transportroutering in hybride implementaties van Exchange 2013) voor meer informatie over transportroutering in hybride implementaties.

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Zie ook

Wat zijn Exchange NDR's in Exchange Online en Office 365?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×