Problemen met databasebewerkingen in Business Contact Manager

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wat is het probleem dat u wilt oplossen?

Een database van Business Contact Manager - Database niet kunt maken maken is mislukt

Kan geen verbinding maken met een gedeelde Business Contact Manager-database

Een Business Contact Manager-database terugzetten niet

SQL Server niet installeren of starten

Business Contact Manager-database kunnen niet worden gemigreerd

Business Contact Manager-database kan niet worden geladen.

Business Contact Manager-mappen ontbreken

Waar is de Business Contact Manager-database?

Business Contact Manager voor Outlook op een server installeren

Records en items worden niet correct sorteren

Zakelijke gegevens importeren

Problemen met werkgroepen

Aanvullende informatie

Een database van Business Contact Manager - Database niet kunt maken maken is mislukt

Uw Business Contact Manager-database gebruikmaakt van Microsoft SQL Server Express, een kleinere schaal-versie van Microsoft SQL Server. Als de SQL Server-service niet beschikbaar is, kunt u geen een database maken. De SQL Server-service mogelijk niet beschikbaar zijn om verschillende redenen.

Gebruik de volgende lijst met scenario's voor SQL Server uw probleem op te lossen. Hiermee voert u de procedure die het meest overeenkomt met uw situatie.

SQL Server-problemen

 • Start de SQL-Server

  Als u een van de volgende berichten ziet, voert u de procedure kunt u de SQL Server-service starten.

  • Maken van de database is mislukt of niet.

  • Geen maken Business Contact Manager-database, omdat de SQL Server-service (de Business Contact Manager databaseservice) niet wordt uitgevoerd. Begin van de service en start Outlook om de wizard opstarten opnieuw weer te geven.

  • Kan geen verbinding maken met de lokale Business Contact Manager-database omdat de SQL Server-service (de Business Contact Manager databaseservice) niet wordt uitgevoerd. U kunt verbinding maken met een Business Contact Manager-database die is opgeslagen op een andere computer.

  • Business Contact Manager kan niet worden gestart, omdat de SQL Server-service (de Business Contact Manager databaseservice) niet wordt uitgevoerd.

  De SQL Server-service starten

  • Windows XP

   1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

   2. Klik in de Categorieweergaveop prestaties en onderhoud.

   3. Klik op Systeembeheeren dubbelklik vervolgens op Services.

   4. Klik in de lijst Services op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op starten.

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.

   2. Klik op Microsoft SQL Server 2008.

   3. Klik op Configuratiehulpprogrammaen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.

   4. Klik in het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration Manager op SQL Server-Services.

   5. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op starten.

   6. Microsoft Outlookopnieuw openen. U moet nu mogelijk verbinding maken met de Business Contact Manager-database.

    Voor meer informatie over Microsoft SQL Server Express, gaat u naar de website van Microsoft Supporten Raadpleeg de Knowledge Base.

 • Het gebruikersaccount waarmee u zich bij de machtigingen van de SQL Server-service aanmeldt voor toegang tot de Business Contact Manager -map verlenen

  Standaard de SQL Server-service zich aanmeldt via het gebruikersaccount netwerkservice voor toegang tot de Business Contact Manager -map om een database te maken. Als u een database kan niet worden gemaakt, is het mogelijk dat het gebruikersaccount netwerkservice geen machtigingen voor aanmelden met de SQL Server. Het account moet lees- en schrijfmachtigingen voor toegang tot de Business Contact Manager -map.

  De SQL Server-service mogelijk een ander account dan het gebruikersaccount netwerkservice gebruiken voor toegang tot de Business Contact Manager -map om een database te maken.

  Controleren welke gebruiker account zich aanmeldt bij de SQL-Server

  • Windows XP

   1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

   2. Klik op prestaties en onderhoud.

   3. Klik op Systeembeheeren dubbelklik vervolgens op Services.

   4. Klik in de lijst Services met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

   5. Klik op het tabblad Aanmelden en noteer de naam van het account wordt vermeld in het vak Dit account .

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.

   2. Klik op Microsoft SQL Server 2008, klik op Configuratiehulpprogrammaen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.

   3. Klik in het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration Manager op SQL Server-Services.

   4. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

   5. Klik op het tabblad Aanmelden noteert u het ingebouwde account of de Account een naam die wordt gebruikt voor aanmelding bij de SQL-Server.

  Als u wilt verlenen het account dat u zich bij de SQL Server-Servicemachtiging aanmeldt voor toegang tot de Business Contact Manager -map, het gebruikersaccount netwerkservice of een andere account, voert u de volgende procedure:

  • Windows XP

   1. Klik op Starten klik vervolgens op Deze Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    waarbij [gebruikersnaam] is de naam van het gebruikersaccount waarmee de database niet kunt maken.

    Het bovenstaande pad is de standaardlocatie van de Business Contact Manager -map. Enkele van de mappen in het pad zijn standaard verborgen. Voor informatie over het verborgen mappen weergeven, klikt u op Starten klik vervolgens op Help en ondersteuning.

   3. Met de rechtermuisknop op de Business Contact Manager -map en klik vervolgens op delen en beveiliging.

   4. Klik op het tabblad beveiliging en klik vervolgens op toevoegen.

   5. Typ in het dialoogvenster gebruikers selecteren, Computers of groepen in het vak Geef het te selecteren objectnamenNetwerkserviceof de naam van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor aanmelden bij de SQL-Server en klik op Namen controleren.

   6. Klik op OK.

   7. Klik op het tabblad beveiliging op Netwerkserviceof de naam van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor het aanmelden bij de SQL-Server.

   8. Schakel de selectievakjes lezen en schrijven en klik vervolgens op OK.

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik achtereenvolgens op Start en Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    waarbij [gebruikersnaam] is de naam van het gebruikersaccount waarmee een database niet kunt maken.

    Het bovenstaande pad is de standaardlocatie van de Business Contact Manager -map. Enkele van de mappen in het pad zijn standaard verborgen. Voor informatie over het verborgen mappen weergeven, klikt u op Starten klik vervolgens op Help en ondersteuning.

   3. Met de rechtermuisknop op de Business Contact Manager -map en klik vervolgens op Eigenschappen.

   4. Klik op het tabblad beveiliging in het dialoogvenster Eigenschappen van Business Contact Manager en klik vervolgens op bewerken.

   5. Klik in het dialoogvenster machtigingen voor Business Contact Manager op toevoegen.

   6. Typ in het dialoogvenster gebruikers selecteren, Computers of groepen in het vak Geef het te selecteren objectnamenNetwerkserviceof de naam van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor aanmelden bij de SQL-Server en klik op Namen controleren.

   7. Klik op OK.

   8. Klik in het dialoogvenster machtigingen voor Business Contact Manager op het tabblad beveiliging op Netwerkserviceof de naam van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor het aanmelden bij de SQL-Server.

   9. Schakel de selectievakjes lezen en schrijven in de kolom toestaan en klik vervolgens op OK.

   10. Klik op OKin het dialoogvenster Eigenschappen van Business Contact Manager .

 • Verleen de machtiging netwerkservice gebruiker account volledig beheer naar de map DATA

  De basispagina Business Contact Manager-databasebestanden, bestanden master.mdf en mastlog.ldf, worden opgeslagen in de map DATA . Soms heeft het netwerkservice-gebruikersaccount waarmee u zich bij de SQL-Server aanmeldt geen machtigingen, zodat de database kan niet worden gemaakt.

  Voer de volgende procedure om de netwerkservice volledige Gebruikersaccountbeheer van de map gegevens :

  • Windows XP

   1. Klik op Starten klik vervolgens op Deze Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Met de rechtermuisknop op de map DATA en klik vervolgens op Eigenschappen.

   4. Klik op het tabblad beveiliging en klik vervolgens op toevoegen.

   5. Typ Netwerkservicein het dialoogvenster gebruikers selecteren, Computers of groepen in het vak Geef de objectnamen om te selecteren en klik vervolgens op Namen controleren.

   6. Klik op OK.

   7. Klik op het tabblad beveiliging op Netwerkservice.

   8. In de kolom toestaan , schakel het selectievakje Volledig beheer en klik vervolgens op OK.

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik achtereenvolgens op Start en Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -of-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Met de rechtermuisknop op de map DATA en klik vervolgens op Eigenschappen.

   4. Klik op het tabblad beveiliging in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevens en klik vervolgens op bewerken.

   5. Klik in het dialoogvenster machtigingen voor gegevens op toevoegen.

   6. Typ Netwerkservicein het dialoogvenster gebruikers selecteren, Computers of groepen in het vak Geef de objectnamen om te selecteren en klik vervolgens op Namen controleren.

   7. Klik op OK.

   8. Klik in het dialoogvenster machtigingen voor gegevens op het tabblad beveiliging op Netwerkservice.

   9. In de kolom toestaan , schakel het selectievakje Volledig beheer en klik vervolgens op OK.

   10. Klik op OKin het dialoogvenster Eigenschappen van gegevens .

 • Protocol voor de SQL-Server is niet ingeschakeld (Windows Vista of Windows 7 alleen)

  Het protocol voor Named Pipes voor de SQL-Server is uitgeschakeld. Dit probleem kan zich voordoen wanneer u Windows Vista of Windows 7 gebruikt. Gebruik de volgende procedure om in te schakelen van het protocol.

  1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.

  2. Klik op Microsoft SQL Server 2008.

  3. Klik op Configuratiehulpprogrammaen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.

  4. In het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration ManagerSQL Server-netwerkconfiguratieuitvouwen en klik vervolgens op protocollen voor MSSMLBIZ.

  5. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Named pipes en klik vervolgens op Inschakelen.

  6. De SQL Server Configuration Manager -venster sluiten en start Outlook om te voltooien van de wizard Opstarten en de database maken.

 • Het gebruikersaccount lokaal systeem aanmelden bij de SQL-Server gebruiken

  Als, na het voltooien van de bovenstaande procedures, u nog steeds niet kunt een database maken omdat de SQL Server-service niet wordt gestart, gebruikt u het gebruikersaccount lokaal systeem aanmelden bij de SQL-Server.

  1. Windows XP

   1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

   2. Klik op prestaties en onderhoud.

   3. Klik op Systeembeheeren dubbelklik vervolgens op Services.

   4. Klik in de lijst Services met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

   5. Klik op het tabblad Aanmelden in het dialoogvenster Eigenschappen van SQL Server (MSSMLBIZ) (lokale Computer) .

   6. Klik op account lokaal systeem.

   7. Klik op OK.

   8. Start Outlook en voltooi de wizard opstarten.

  2. Windows Vista of Windows 7

   1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.

   2. Klik op Microsoft SQL Server 2008, klik op Configuratiehulpprogrammaen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.

   3. Klik in het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration Manager op SQL Server-Services.

   4. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

   5. Op het tabblad Aanmelden , klikt u onder ingebouwde account, klikt u op de pijl en klik vervolgens op Lokaal systeem.

   6. Klik op OK.

   7. Start Outlook en voltooi de wizard opstarten.

  Als nodig is, raadpleegt u Help en ondersteuning voor Microsoft Office Outlook 2010 met Business Contact Manager (alle talen) contact opnemen met een ondersteuningsmedewerker. Mogelijk gesprekskosten zijn van toepassing.

Naar boven

Gecomprimeerd station, Gast-account en wizard opstartproblemen ontbreken

 • Gecomprimeerd station of map

  De map waarin de database wordt geïnstalleerd op een systeemstation TE000129554 bestand is gecomprimeerd. De Business Contact Manager-database kan niet worden gemaakt in een gecomprimeerde map. De database wilt maken, moet het bestand compressie-instelling voor de Business Contact Manager -map worden uitgeschakeld.

  Opmerking: U moet zijn aangemeld als beheerder of compressie uitschakelen.

  Mapcompressie uitschakelen

  • Windows XP

   1. Klik op Starten klik vervolgens op Deze Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    waarbij [gebruikersnaam] is de naam van het gebruikersaccount waarmee een database niet kunt maken.

    Het bovenstaande pad is de standaardlocatie van de Business Contact Manager -map. Enkele van de mappen in het pad zijn standaard verborgen. Voor informatie over het verborgen mappen weergeven, klikt u op Starten klik vervolgens op Help en ondersteuning.

   3. Met de rechtermuisknop op de Business Contact Manager -map en klik vervolgens op Eigenschappen.

   4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van Business Contact Manager op het tabblad Algemeen op Geavanceerd.

   5. Schakel het selectievakje Inhoud comprimeren om schijfruimte vrij en klik vervolgens op OK.

    Nadat u de compressie op de map hebt uitgeschakeld, kunt u proberen de database maken.

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik achtereenvolgens op Start en Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    waarbij [gebruikersnaam] is de naam van het gebruikersaccount waarmee een database niet kunt maken.

    Het bovenstaande pad is de standaardlocatie van de Business Contact Manager -map. Enkele van de mappen in het pad zijn standaard verborgen. Voor informatie over het verborgen mappen weergeven, klikt u op Starten klik vervolgens op Help en ondersteuning.

   3. Met de rechtermuisknop op de Business Contact Manager -map en klik vervolgens op Eigenschappen.

   4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van Business Contact Manager op het tabblad Algemeen op Geavanceerd.

   5. Schakel het selectievakje Inhoud comprimeren om schijfruimte vrij en klik vervolgens op OK.

   Nadat u de compressie op de map hebt uitgeschakeld, kunt u proberen de database maken.

 • U hebt aangemeld bij Outlook met een gastaccount

  Als een gastgebruiker zijn u niet toegestaan om een Business Contact Manager-database te maken. Zich aanmelden met een gebruikersaccount.

 • Ik heb Business Contact Manager voor Outlookhebt geïnstalleerd, maar ik ben niet gevraagd om een nieuwe database te maken

  De eerste keer dat u Outlook opent nadat u hebt geïnstalleerd Business Contact Manager voor Outlook, de wizard Opstarten wordt automatisch uitgevoerd. Als u besluit om de wizard Opstarten uitvoeren, krijgt u de mogelijkheid om een nieuwe Business Contact Manager-database maken of Selecteer een bestaande database.

  1. Controleer of dat die Business Contact Manager voor Outlook is geïnstalleerd.

   Werkwijze

   1. Windows XP

    1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

    2. Klik in Het Configuratieschermop toevoegen of verwijderen van programma's.

    3. Controleer of de Business Contact Manager voor Outlook 2010 wordt weergegeven in het dialoogvenster toevoegen of verwijderen van programma's in de lijst geïnstalleerde programma's .

   2. Windows Vista of Windows 7

    1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

    2. Klik in de CategorieweergaveKlik onder programma's, op een programma verwijderen.

    3. Controleer of de Business Contact Manager voor Outlook 2010 wordt weergegeven in het venster met een programma verwijderen of wijzigen .

  2. Als Business Contact Manager voor Outlook 2010 niet wordt weergegeven in de lijst, voer een van de volgende:

   1. Als u de Business Contact Manager voor Outlook 2010 DVD hebt, kunt u het programma installeren vanaf de DVD.

Naar boven

Business Contact Manager voor Outlook starten niet

Probeer de volgende procedures uit en start Outlook opnieuw.

 • Business Contact Manager kan niet worden gestart, omdat de SQL Server-service (de Business Contact Manager databaseservice) niet wordt uitgevoerd.

  De basispagina Business Contact Manager-databasebestanden, bestanden master.mdf en mastlog.ldf, worden opgeslagen in de map DATA . De map bevat ook beveiligingscertificaten waarmee de SQL Server om de Business Contact Manager-database te maken. Soms het netwerkservice-gebruikersaccount waarmee u zich bij de SQL-Server aanmeldt geen toegang tot de map zodat de database kan niet worden gemaakt.

  Dit kan gebeuren als u gewijzigd in het bestandssysteem voor een station van FAT32 TE000129554.

  Om te geven de netwerkservice volledige Gebruikersaccountbeheer van de map gegevens , voert u de volgende procedure uit.

  • Windows XP

   1. Klik op Starten klik vervolgens op Deze Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Met de rechtermuisknop op de map DATA en klik vervolgens op Eigenschappen.

   4. Klik op het tabblad beveiliging en klik vervolgens op toevoegen.

   5. Typ Netwerkservicein het dialoogvenster gebruikers selecteren, Computers of groepen in het vak Geef de objectnamen om te selecteren en klik vervolgens op Namen controleren.

   6. Klik op OK.

   7. Klik op het tabblad beveiliging op Netwerkservice,

   8. In de kolom toestaan , schakel het selectievakje Volledig beheer en klik vervolgens op OK.

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik op Starten klik vervolgens op Deze Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -of-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Met de rechtermuisknop op de map DATA en klik vervolgens op Eigenschappen.

   4. Klik op het tabblad beveiliging in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevens en klik vervolgens op bewerken.

   5. Klik in het dialoogvenster machtigingen voor gegevens op toevoegen.

   6. Typ Netwerkservicein het dialoogvenster gebruikers selecteren, Computers of groepen in het vak Geef de objectnamen om te selecteren en klik vervolgens op Namen controleren.

   7. Klik op OK.

   8. Klik in het dialoogvenster machtigingen voor gegevens op het tabblad beveiliging op Netwerkservice.

   9. In de kolom toestaan , schakel het selectievakje Volledig beheer en klik vervolgens op OK.

   10. Klik op OKin het dialoogvenster Eigenschappen van gegevens .

 • SQL Server-service start niet na het toewijzen van machtigingen aan de gebruikersaccount netwerkservice.

  De SQL Server-service wordt meestal begint met een beveiligingscertificaat en versleuteling uitgeschakeld. Soms kan het SQL Server-service niet uitgeschakeld versleuteling. Als dit gebeurt, gebruikt u de uitschakelen van versleuteling voor de SQL Server-instantie.

  • Windows XP

   1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

   2. Klik op prestaties en onderhouden klik vervolgens op Systeembeheer.

   3. Dubbelklik op Computerbeheer.

   4. Klik in het linkerdeelvenster van het venster Beheer van de Computer op Services en toepassingen.

   5. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op SQL Server Configuration Manager.

   6. Dubbelklik op SQL Server-netwerkconfiguratie.

   7. Met de rechtermuisknop op protocollen voor MSSMLBIZen klik vervolgens op Eigenschappen.

   8. Klik op de pijl aan het einde van de rij Versleuteling afdwingen in het dialoogvenster protocollen voor MSSMLBIZ eigenschappen op het tabblad markeringen en klik vervolgens op geen.

   9. Klik op OK.

   10. Klik in het linkerdeelvenster van het venster Beheer van de Computer , op SQL Server-Services.

   11. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op starten.

   12. Start Outlook en voltooi de wizard opstarten.

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.

   2. Klik op Microsoft SQL Server 2008, klik op Configuratiehulpprogrammaen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.

   3. Klik in het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration Manager op SQL Server-netwerkconfiguratie.

   4. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op protocollen voor MSSMLBIZen klik vervolgens op Eigenschappen.

   5. Klik in het dialoogvenster protocollen voor MSSMLBIZ eigenschappen op het tabblad markeringen in de rij versleuteling afdwingen, klik op de pijl en klik vervolgens op geen.

   6. Start Outlook en voltooi de wizard opstarten.

 • Het gebruikersaccount lokaal systeem aanmelden bij de SQL-Server gebruiken

  Als na het voltooien van de bovenstaande procedures, Business Contact Manager niet kunt starten, gebruikt u het gebruikersaccount lokaal systeem aanmelden bij de SQL-Server.

  • Windows XP

   1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

   2. Klik op prestaties en onderhoud.

   3. Klik op Systeembeheeren dubbelklik vervolgens op Services.

   4. Klik in de lijst Services met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

   5. Klik op het tabblad Aanmelden en klik vervolgens op account lokaal systeem.

   6. Start Outlook en voltooi de wizard opstarten.

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.

   2. Klik op Microsoft SQL Server 2008, klik op Configuratiehulpprogrammaen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.

   3. Klik in het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration Manager op SQL Server-Services.

   4. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

   5. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van SQL Server (MSSMLBIZ) op het tabblad Aanmelden , klikt u onder ingebouwde account, klikt u op de pijl en klik vervolgens op Lokaal systeem.

   6. Klik op OK.

   7. Start Outlook en voltooi de wizard opstarten.

Naar boven

Database - niet openen aanmelden is mislukt

De meest voorkomende reden dat dit bericht wordt weergegeven tijdens het maken van de database is dat het gebruikersaccount waarmee Meld u aan bij de SQL Server-service geen lees- en schrijfmachtigingen voor de Business Contact Manager -map.

Standaard de SQL Server-service zich aanmeldt via het gebruikersaccount netwerkservice voor toegang tot de Business Contact Manager -map om een database te maken. Het gebruikersaccount dat wordt gebruikt door de SQL Server-service kan zijn gewijzigd.

U lost dit probleem Voer de volgende procedures:

 1. Controleren welke gebruiker account zich aanmeldt bij de SQL-Server

  • Windows XP

   1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

   2. Klik op prestaties en onderhoud.

   3. Klik op Systeembeheeren dubbelklik vervolgens op Services.

   4. Klik in de lijst Services met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

   5. Klik op het tabblad Aanmelden en noteer de naam van het account wordt vermeld in het vak Dit account .

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.

   2. Klik op Microsoft SQL Server 2008, klik op Configuratiehulpprogrammaen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.

   3. Klik in het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration Manager op SQL Server-Services.

   4. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

   5. Klik op het tabblad Aanmelden noteert u het ingebouwde account of de Account een naam die wordt gebruikt voor aanmelding bij de SQL-Server.

 2. Het gebruikersaccount waarmee u zich bij het lezen van SQL Server aanmeldt verlenen- en schrijfmachtigingen voor de Business Contact Manager -map

  • Windows XP

   1. Klik op Starten klik vervolgens op Deze Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    waarbij [gebruikersnaam] is de naam van het gebruikersaccount waarmee de database niet openen.

    Het pad is de standaardlocatie van de Business Contact Manager -map. Enkele van de mappen in het pad zijn standaard verborgen. Voor informatie over het verborgen mappen weergeven, klikt u op Starten klik vervolgens op Help en ondersteuning.

   3. Met de rechtermuisknop op de Business Contact Manager -map en klik vervolgens op delen en beveiliging.

   4. Klik op het tabblad beveiliging en klik vervolgens op toevoegen.

   5. Typ de naam van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor aanmelden bij de SQL-Server en klik op Namen controlerenin het dialoogvenster gebruikers selecteren, Computers of groepen in het vak Geef de objectnamen om te selecteren .

   6. Klik op OK.

   7. Klik op het tabblad beveiliging op de naam van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor het aanmelden bij de SQL-Server.

   8. Schakel de selectievakjes lezen en schrijven en klik vervolgens op OK.

  • Windows Vista of Windows 7

   1. Klik achtereenvolgens op Start en Computer.

   2. Dubbelklik op elke map in het volgende pad om dit te openen:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    waarbij [gebruikersnaam] is de naam van het gebruikersaccount waarmee een database niet openen.

    Het pad is de standaardlocatie van de Business Contact Manager -map. Enkele van de mappen in het pad zijn standaard verborgen. Voor informatie over het verborgen mappen weergeven, klikt u op Starten klik vervolgens op Help en ondersteuning.

   3. Met de rechtermuisknop op de Business Contact Manager -map en klik vervolgens op Eigenschappen.

   4. Klik op het tabblad beveiliging in het dialoogvenster Eigenschappen van Business Contact Manager en klik vervolgens op bewerken.

   5. Klik in het dialoogvenster machtigingen voor Business Contact Manager op toevoegen.

   6. Typ de naam van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor aanmelden bij de SQL-Server en klik op Namen controlerenin het dialoogvenster gebruikers selecteren, Computers of groepen in het vak Geef de objectnamen om te selecteren .

   7. Klik op OK.

   8. Klik op het tabblad beveiliging op de naam van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor het aanmelden bij de SQL-Server.

   9. Schakel de selectievakjes lezen en schrijven in de kolom toestaan in het dialoogvenster machtigingen voor Business Contact Manager en klik vervolgens op OK.

   10. Klik op OKin het dialoogvenster Eigenschappen van Business Contact Manager .

Naar boven

Kan geen verbinding maken met een gedeelde Business Contact Manager-database

Zie problemen oplossen met de verbinding maken met een gedeelde Business Contact Manager-databasevoor meer informatie.

Naar boven

Een Business Contact Manager-database terugzetten niet

Ik krijg een bericht dat ik een database, omdat ik mag niet worden back-up of herstellen van databases of omdat ik niet de eigenaar van de database niet kunt herstellen.

Soms na een upgrade van het besturingssysteem, de eigenaar van de database is niet langer is herkend als de database-eigenaar. Als u niet worden herkend als de eigenaar van de database, moet u als u wilt herstellen van de database, maar de beheerder op de computer waarop u wilt herstellen van de database en u moet Outlook worden uitgevoerd als een beheerder. Ga als volgt:

 • Vraag uw systeembeheerder naar u heeft toegevoegd aan de groep Administrators of uzelf toevoegen aan de groep Administrators.

 • Outlook uitvoeren als beheerder.

Werkwijze

 1. Sluit Outlook.

 2. Klik op de knop Start en klik op Computer.

 3. Dubbelklik op de Lokale schijf (C:), als u wilt openen van de harde schijf.

  Opmerking: Als u de zelfstandige versie van TE000001059 of Microsoft Office 2010 hebt geïnstalleerd op een ander station, bladert u naar die locatie.

 4. Dubbelklik op Program Filesen dubbelklik vervolgens op Microsoft Office.

 5. Dubbelklik op Office 14.

 6. Met de rechtermuisknop op het pictogram van Outlook en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.

U kunt nu alle beheerderstaken uitvoeren in Outlook, zoals het herstellen van een Business Contact Manager-database.

Naar boven

SQL Server niet installeren of starten

Ik heb ontvangen van een bericht weergegeven dat Microsoft SQL Server niet is geïnstalleerd

De Business Contact Manager-database is gemaakt met Microsoft SQL Server. Zonder SQL Server bent u niet te kunnen Business Contact Manager voor Outlookgebruiken. Voor hulp met SQL Server, gaat u naar de website van Microsoft Supporten Raadpleeg de Knowledge Base.

De SQL Server-service starten niet automatisch

In de meeste gevallen, SQL Server, die is geïnstalleerd met Business Contact Manager voor Outlook automatisch wordt gestart. Business Contact Manager voor Outlook niet worden gestart als de SQL-Service niet wordt gestart. Als u geen andere berichten ziet en u geen Business Contact Manager voor Outlook menu's ziet, de SQL Server-service handmatig starten door te vullen van de volgende procedure:

 • Windows XP

  1. Klik op Start, met de rechtermuisknop op Deze Computeren klik vervolgens op beheren.

  2. Klik in het linkerdeelvenster van het venster Beheer van de Computer op Services en toepassingen.

  3. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op Services.

  4. Klik in de lijst Services op SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. Controleer in de kolom Status of dat de SQL Server (MSSMLBIZ) -service niet is gestart.

  6. Als dit niet is gestart, klikt u op de service opnieuw starten.

  7. Sluit het venster Beheer van de Computer en start vervolgens Outlook.

 • Windows Vista of Windows 7

  1. Klik op Start, met de rechtermuisknop op de Computeren klik vervolgens op beheren.

  2. Klik in het venster Computer Management op Services en toepassingen.

  3. Dubbelklik op Services.

  4. Klik in de lijst Services op SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. Controleer in de kolom Status of dat de SQL Server (MSSMLBIZ) -service niet is gestart.

  6. Als dit niet is gestart, klikt u op de service opnieuw starten.

  7. Sluit het venster Beheer van de Computer en start vervolgens Outlook.

Ik wil Business Contact Manager voor Outlook gebruiken met een ander exemplaar van de naam van SQL Server Express

Als uw Business Contact Manager-database zich op uw lokale computer, in plaats van deze vanaf een externe computer, wordt gedeeld is de naam ondersteunde SQL Server Express exemplaar MSSMLBIZ. De exemplaarnamen van andere worden niet ondersteund.

In plaats van probeert te Business Contact Manager voor Outlook gebruiken met een niet-ondersteund exemplaarnaam, een ander exemplaar van de SQL Server Express installeren en noem deze MSSMLBIZ. Het exemplaar van SQL Server Express moet aanmelden met de ingebouwde netwerkservice-gebruikersaccount.

Voer de volgende procedure om te bevestigen dat de SQL Server-instantie aanmeldt met het account van de gebruiker Netwerkservice:

 1. Klik op Start en klik op Alle programma's.

 2. Klik op Microsoft SQL Server 2008en klik vervolgens op Configuratiehulpprogramma.

 3. Klik op SQL Server Configuration Manager.

 4. Klik in het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration Manager op SQL Server-Services.

 5. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

 6. Controleer onder ingebouwde account, of dat Netwerkservice wordt weergegeven.

 7. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van SQL Server (MSSMLBIZ) te sluiten.

 8. Start Outlook om de wizard Opstarten voor Business Contact Manager te starten en volg de instructies op het scherm.

Installatie van SQL Server is mislukt

Foutcode 2147746132 (0x80040154) wordt weergegeven. Probeer met de WMI diagnose hulpprogramma voor meer informatie over meer informatie over de fout.

Als u extra vragen over SQL Server Express hebt, kunt u ze op het forum SQL Server Express op MSDN posten.

Naar boven

Business Contact Manager-database kunnen niet worden gemigreerd

Nadat u een bestaande database selecteert, verschijnt het volgende bericht: migratie van de Database is mislukt

In de wizard Opstarten, klikt u op een bestaande database selecteren en selecteert u de database opnieuw wil.

Als u verder gaat voor het ontvangen van het bericht databasemigratie is mislukt , probeert u het volgende:

1. Verwijder Business Contact Manager voor Outlook 2010.

Werkwijze

 • Windows XP

  1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Klik op Software.

  3. Klik in het venster toevoegen of de softwareBusiness Contact Manager voor Outlook 2010op en klik vervolgens op Wijzigen/verwijderen.

 • Windows Vista of Windows 7

  1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

  2. In de Categorieweergave, klikt u op een programma verwijderen.

  3. Klik in de lijst Business Contact Manager voor Outlook 2010op en klik vervolgens op verwijderen.

2. Business Contact Manager voor Outlook 2007 opnieuw te installeren.

 • Klik in de wizard opstarten op Selecteer een databaseen volg de instructies op het scherm.

3. exporteren de informatie in de Business Contact Manager voor Outlook 2007-database.

4. Business Contact Manager voor Outlook 2010installeren.

 1. Klik in de wizard opstarten op een nieuwe database maken en volg de instructies op het scherm.

 2. De gegevens importeren uit uw database. Zie uw gegevens in Business Contact Manager importerenvoor meer informatie.

Als de databasemigratie zich blijft voordoen niet slaagt, raadpleegt u Help en ondersteuning voor Microsoft Office Outlook 2010 met Business Contact Manager (alle talen). Mogelijk gesprekskosten zijn van toepassing.

Naar boven

Business Contact Manager-database kan niet worden geladen.

Ik heb ontvangen bericht dat Mijn database kan niet worden geladen na een upgrade van uw Windows-besturingssysteem.

Verschillende Business Contact Manager voor Outlook berichten worden weergegeven die aangeven dat er problemen met de Business Contact Manager-database zijn na een upgrade naar Windows Vista.

De volgende berichten kunnen worden weergegeven:

 • Business Contact Manager voor Outlook kan geen verbinding maken met de gedeelde database.

 • Business Contact Manager-database kan niet worden geladen.

 • Deze actie niet voltooien omdat Business Contact Manager geen toegang de database tot.

 • Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een verbinding met de server.

Probeer het volgende:

Wijzig de eigenschap aanmelden voor het exemplaar van SQL Server (MSSMLBIZ) in Lokaal systeem.

Werkwijze

 1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.

 2. Klik op Microsoft SQL Server 2008en klik vervolgens op Configuratiehulpprogramma.

 3. Klik op SQL Server Configuration Manager.

 4. Klik in het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration Manager op SQL Server-Services.

 5. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSMLBIZ)en klik vervolgens op Eigenschappen.

 6. Onder ingebouwde accountLokaal systeemop en klik vervolgens op OK.

 7. Start Outlook opnieuw.

Naar boven

Business Contact Manager voor Outlook verwijderen

Ik wil Business Contact Manager voor Outlook verwijderen uit alle gebruikersprofielen op een computer

Verwijder Business Contact Manager voor Outlook om deze te verwijderen van alle gebruikers op deze computer.

Mogelijk moet u Business Contact Manager voor Outlook als Outlook niet wordt geopend of als u wilt voorkomen dat de wizard opstarten weergeven en gaat u verder maken van een database verwijderen.

 • Windows XP

 • Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 • Klik op Software.

 • Klik in het venster onderdeel verwijderen in het Configuratiescherm op Business Contact Manager voor Microsoft Outlook 2010en klik vervolgens op Wijzigen/verwijderen.

 • Windows Vista of Windows 7

 • Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 • In de Categorieweergave, klikt u op een programma verwijderen.

 • Klik in de lijst op Business Contact Manager voor Microsoft Outlook 2010en klik vervolgens op verwijderen.

U kunt Business Contact Manager voor Outlook verwijderen uit uw eigen profiel op een computer die meerdere gebruikers heeft, en deze niet verwijderd uit de profielen van andere gebruikers.

Werkwijze

 1. Open Outlook 2010, met het profiel van waaruit u wilt verwijderen van Business Contact Manager voor Outlook.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik op de knop Accountinstellingen op het tabblad Info en klik vervolgens op Accountinstellingen.

 4. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op het tabblad Gegevensbestanden .

 5. Klik in de lijst op de Business Contact Manager-database die u wilt verwijderen uit dit profiel en klik vervolgens op verwijderen.

Naar boven

Business Contact Manager-mappen ontbreken

Ik zie niet mijn Business Contact Manager-mappen

Als uw Business Contact Manager-mappen niet in het Navigatiedeelvenster weergegeven worden, moet u Business Contact Manager voor Outlook koppelen aan uw profiel.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op de knop Accountinstellingen op het tabblad Info en klik vervolgens op Accountinstellingen.

 3. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op het tabblad Gegevensbestanden .

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Klik in het dialoogvenster Nieuwe Outlook-gegevensbestand onder typen opslagop Business Contact Manager-Database.

 6. Klik op OK.

 7. Voer een van de volgende opties in de wizard opstarten:

  • Als u een nieuwe database maken wilt, klikt u op een nieuwe lokale Database makenen volg de instructies op het scherm.

  • Als u verbinding met een bestaande database maakt, klikt u op verbinding maken met een lokale Databaseen volg de instructies op het scherm.

Zie een nieuwe Business Contact Manager-database maken of selecterenvoor meer informatie.

 1. Start Outlook opnieuw.

Naar boven

Waar is de Business Contact Manager-database?

Waar is mijn Business Contact Manager-database?

De naam van uw Business Contact Manager-database is de naam waarmee u de eigenaar van de database hij of zij de database is gemaakt. De Business Contact Manager-database is een SQL Server-database, zodat de database bestaat uit twee onderdelen: de hoofddatabase en het logboekbestand voor de database.

De databasebestanden bevinden zich in de volgende map:

 • Windows XP

  In Windows XP zijn de Business Contact Manager-database en -logboekbestanden opgeslagen in de volgende map:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  waarbij gebruikersnaam de naam van de eigenaar van de database is en databasenaam de naam van de Business Contact Manager-database is.

  Opmerking: U moet verborgen bestanden en mappen om te zien van alle bestanden in het pad weergeven. Voor informatie over het verborgen mappen weergeven, klik op Starten klik vervolgens op Help en ondersteuning

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  waarbij gebruikersnaam de naam van de eigenaar van de database is en databasenaam de naam van de Business Contact Manager-database is.

 • Windows Vista of Windows 7

  In Windows Vista en Windows 7, de Business Contact Manager-database en log worden opgeslagen als volgt:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  waarbij gebruikersnaam de naam van de eigenaar van de database is en databasenaam de naam van de Business Contact Manager-database is.

  Opmerking: U moet verborgen bestanden en mappen om te zien van alle bestanden in het pad weergeven. Voor informatie over het verborgen mappen weergeven, klikt u op Starten klik vervolgens op Help en ondersteuning.

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  waarbij gebruikersnaam de naam van de eigenaar van de database is en databasenaam de naam van de Business Contact Manager-database is.

Naar boven

Business Contact Manager voor Outlook op een server installeren

Ik wil Business Contact Manager voor Outlook installeren op een server

Zie de Business Contact Manager-database op een server beherenvoor meer informatie over het gebruik van Business Contact Manager voor Outlook op een server.

Naar boven

Records en items worden niet correct sorteren

Mijn records en items worden niet correct sorteren

Als u wilt sorteren correct records en items in een database, moet u dezelfde taalversie van Business Contact Manager voor Outlook gebruiken als de taalversie van Windows die op uw computer is geïnstalleerd.

Zie het onderwerp Landinstellingen in Windows Help voor meer informatie over taalversies.

Naar boven

Zakelijke gegevens importeren

Ik zoek naar informatie over het zakelijke gegevens importeren vanuit een andere toepassing.

Zie importeren uw gegevens in Business Contact Managervoor informatie over het zakelijke gegevens importeren vanuit een ander programma.

Naar boven

Problemen met werkgroepen

Ik heb ontvangen van een bericht weergegeven dat het externe gebruikersaccount dat ik zoek niet kan worden gevonden

In werkgroep omgevingen hebt u een gebruikersaccount op de computer waarop de gedeelde database zich bevindt. Neem contact op met de beheerder van de externe computer om te bevestigen dat uw gebruikersaccount bestaat.

Ik een gedeelde database hebt hersteld, maar gebruikers geen toegang tot de database.

Als u een database die eerder is gedeeld hebt teruggezet uit een andere computer, wordt het oude gebruikersnamen en wachtwoorden niet herkend door de nieuwe computer. U moet het delen van de database en vervolgens opnieuw delen nadat u deze hebt teruggezet. U kunt bij het opnieuw delen, klikt u vervolgens gebruikers toegang tot de database toevoegen. Zie uw Business Contact Manager-gegevens met anderen delen.

Ik krijg een bericht weergegeven dat de verificatie van mijn externe gebruikersaccount is mislukt.

Controleer of met de beheerder van de externe computer dat eenvoudig delen van bestanden niet is ingeschakeld en dat de database met u worden gedeeld.

Ik heb ontvangen van een bericht van de volgende handelingen uit: Aanmeldingsfout: beperking van de gebruikersaccount.

De computer waarop de database zich bevindt lege wachtwoorden mogelijk niet is toegestaan, mogelijk aanmeldingsbeperkingen per uur of een beleid dat de frequentie van wachtwoordwijzigingen die zijn toegestaan beperkt hebben. Houd rekening met de beheerder uw wachtwoord handmatig opnieuw in te stellen vragen.

Ik heb ontvangen een bericht dat het wachtwoord niet aan de vereisten voor wachtwoordbeleid voldoet.

De computer waarop de database zich bevindt wellicht wachtwoordbeleidsregels waarvoor een minimale wachtwoordlengte of speciale tekens in een wachtwoord wilt opnemen of wachtwoordgeschiedenis wordt mogelijk nagegaan om ervoor te zorgen vooraf bestaande wachtwoorden niet opnieuw worden gebruikt. Houd rekening met de beheerder vragen te uw wachtwoord handmatig wijzigen.

Ik heb ontvangen van een bericht weergegeven dat Business Contact Manager voor Outlook kan mijn wachtwoord niet wijzigen

 • Mogelijk is uw externe account vergrendeld. Dit probleem kan zich voordoen als u uw externe wachtwoord onjuist typt en het beveiligingsbeleid is geconfigureerd voor gebruikersaccounts worden vergrendeld na een bepaald aantal mislukte pogingen. De beheerder moet mogelijk uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

 • Uw externe account mogelijk niet beschikbaar zijn. Houd rekening met de beheerder uw wachtwoord opnieuw in te vragen.

 • Uw externe account wellicht de gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen -instelling is ingeschakeld. Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u de functionaliteit voor het externe wachtwoord wijzigen voor Business Contact Manager voor Outlook . Een vraag de beheerder van de externe computer met deze instelling voor uw externe gebruikersaccount uitschakelen en handmatig uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

 • Uw externe account wellicht de gebruiker het wachtwoord niet wijzigen -instelling is ingeschakeld. De beheerder moet handmatig uw wachtwoord opnieuw instellen of deze instelling voor uw gebruikersaccount uitschakelen.

 • Als u een wachtwoord hebt, kan het gebruik van lege wachtwoorden voor netwerkverificatie kan worden uitgeschakeld. Het is raadzaam dat u niet-lege wachtwoorden gebruiken voor toegang tot externe Business Contact Manager-databases.

Naar boven

Aanvullende bronnen

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×