Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen

Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen

Databasebestanden kunnen tijdens het gebruik snel groeien, wat gevolgen kan hebben voor de prestaties. Ook komt het voor dat deze bestanden beschadigd raken of onbruikbaar worden. Met de opdracht Database comprimeren en herstellen in Microsoft Office Access kunt u deze problemen voorkomen of oplossen.

In dit artikel wordt niet uitgelegd hoe u een back-up van een database maakt of terugzet. Koppelingen naar meer informatie vindt u in de sectie Zie ook.

Opmerking: Wanneer u een gepubliceerde webdatabase comprimeert en herstelt, moet u de database synchroniseren zodra het comprimeren en herstellen is voltooid. Met Database comprimeren en herstellen worden mogelijk niet alle problemen opgelost die zich voordoen met een gepubliceerde webdatabase.

In dit artikel

Redenen voor het comprimeren en herstellen van een database

Voordat u begint

Een database comprimeren en herstellen

Redenen voor het comprimeren en herstellen van een database

In dit overzicht wordt uitgelegd hoe u met de opdracht Database comprimeren en herstellen kunt voorkomen dat er problemen ontstaan met een database als gevolg van bestanden die tijdens het gebruik groter worden en bestanden die beschadigd raken. De opdracht kan ook van pas komen om dergelijke problemen te corrigeren als het niet is gelukt om ze te voorkomen.

Databasebestanden groeien tijdens het gebruik

Een databasebestand wordt groter wanneer u er gegevens aan toevoegt, de gegevens bijwerkt of het ontwerp ervan wijzigt. Nieuwe gegevens zijn deels de oorzaak van de groei, maar de groei wordt ook veroorzaakt door andere factoren:

 • In Access worden tijdelijke, verborgen objecten gemaakt voor het uitvoeren van verschillende taken. Soms blijven deze tijdelijke objecten in de database aanwezig terwijl ze niet meer nodig zijn in Access.

 • Als u een databaseobject verwijdert, wordt de schijfruimte die het object inneemt, niet automatisch vrijgemaakt: het databasebestand gebruikt die schijfruimte nog steeds, ook al is het object verwijderd.

Als het databasebestand vol raakt met de restanten van tijdelijke en verwijderde objecten, kan dit de prestaties nadelig beïnvloeden. De kans bestaat dan dat objecten langzamer worden geopend, dat de uitvoering van query's langer duurt en dat normale bewerkingen meer tijd in beslag nemen.

Opmerking: Bij het comprimeren zijn het niet de gegevens die worden gecomprimeerd: het databasebestand wordt kleiner gemaakt door ongebruikte ruimte te verwijderen.

Databasebestanden kunnen beschadigd raken

In bepaalde omstandigheden kan een databasebestand beschadigd raken. Als een databasebestand wordt gedeeld via een netwerk en meerdere gebruikers tegelijk met het bestand werken, is er een kleine kans dat het bestand beschadigd raakt. De kans op beschadiging wordt al iets groter als gebruikers vaak gegevens in memovelden bewerken. Bovendien neemt het risico toe naarmate het bestand langer wordt gebruikt. U kunt dit risico beperken met behulp van de opdracht Database comprimeren en herstellen.

Vaak is dit type beschadiging het gevolg van een probleem met een VBA-module (Visual Basic for Applications) en is er geen kans op gegevensverlies. Een beschadiging van dit type kan echter wel gevolgen hebben voor het databaseontwerp, zoals kwijtgeraakte VBA-code of onbruikbare formulieren.

Het gebeurt zelden dat beschadiging van databasebestanden gegevensverlies tot gevolg heeft. Meestal blijft dit verlies beperkt tot de laatste bewerking van één gebruiker; dus één enkele wijziging van gegevens. Wanneer een gebruiker gegevens gaat wijzigen en de wijziging wordt onderbroken, bijvoorbeeld door het wegvallen van de netwerkverbinding, wordt het databasebestand in Access als beschadigd gemarkeerd. U kunt het bestand herstellen, maar het is mogelijk dat enkele gegevens ontbreken nadat de herstelbewerking is voltooid.

Tip: Door een database te splitsen kan mogelijk worden voorkomen dat databasebestanden beschadigd raken. Verder kan hierdoor het verlies van gegevens worden beperkt door de gegevens in een afzonderlijk bestand op te slaan dat niet rechtstreeks voor gebruikers toegankelijk is.

U wordt gevraagd om een beschadigd databasebestand te herstellen

Wanneer u probeert een databasebestand te openen dat beschadigd is, wordt er gevraagd of u het bestand automatisch wilt herstellen. U kunt ook handmatig de opdracht Database comprimeren en herstellen gebruiken om een beschadigd databasebestand te herstellen en te openen.

Als een beschadigd bestand volledig wordt hersteld in Access, verschijnt er een bericht met de mededeling dat de herstelactie is gelukt en dat u de inhoud van de database moet controleren om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

Als de herstelactie slechts gedeeltelijk is gelukt, wordt er bijgehouden welke databaseobjecten niet zijn hersteld, zodat u kunt bepalen wat u moet terugzetten uit een back-up.

Opmerking: U kunt een databaseoptie instellen die ervoor zorgt dat de opdracht Database comprimeren en herstellen altijd automatisch wordt uitgevoerd wanneer u een bepaalde database sluit. Als u de enige gebruiker van een database bent, moet u deze optie instellen. In databases met meerdere gebruikers is het beter deze optie niet in te stellen, omdat de database dan mogelijk tijdelijk niet beschikbaar is.

Naar boven

Voordat u begint

Het is een goed idee om de volgende bewerkingen uit te voeren voordat u begint met comprimeren en herstellen:

 • Maak altijd een back-up    Tijdens het herstelproces worden er mogelijk gegevens afgekapt die afkomstig zijn uit beschadigde tabellen. Het is soms mogelijk om deze gegevens te herstellen uit een back-up. Afgezien van de gebruikelijke back-upstrategie, moet u een back-up maken voordat u de opdracht Database comprimeren en herstellen uitvoert. U kunt een back-up maken met behulp van de opdracht Back-up van database:

  • Klik op het tabblad Bestand op Opslaan en publiceren en klik vervolgens bij Geavanceerd op Back-up van database.

 • Voer automatische comprimeer- en herstelbewerkingen uit    Tenzij u één databasebestand deelt met andere gebruikers in een netwerk, moet u instellen dat de database automatisch wordt gecomprimeerd en hersteld.

 • Bekijk de tabel met systeemherstelfouten    Wanneer in Access niet alle objecten in een beschadigd databasebestand kunnen worden hersteld, worden die objecten vermeld in een tabel met de naam MSysCompactErrors. Als er fouten zijn, wordt de tabel MSysCompactErrors geopend in de gegevensbladweergave in Access.

  Als u een back-up van de database hebt die is gemaakt voordat de database beschadigd is geraakt, kunt u aan de hand van de tabel MSysCompactErrors vaststellen welke objecten u uit de back-up van de database moet importeren in de herstelde database.

 • Verkrijg exclusieve toegang tot de database met de opdracht Database comprimeren en herstellen    Als u de enige persoon bent die uw database gebruikt, kunt u de rest van dit gedeelte overslaan en rechtstreeks naar Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen gaan.

  U kunt een comprimeer- en herstelbewerking alleen uitvoeren als u exclusieve toegang hebt tot het databasebestand, omdat andere gebruikers hinder kunnen ondervinden van de bewerking. U moet andere gebruikers waarschuwen wanneer u een comprimeer- en herstelbewerking gaat uitvoeren, zodat zij de database gedurende die tijd niet gebruiken.

  Laat gebruikers weten hoelang zij de database niet kunnen gebruiken. Als u regelmatig comprimeer- en herstelbewerkingen uitvoert, kunt u bijhouden hoe lang het duurt. U kunt daardoor preciezere schattingen geven zodat andere gebruikers weten hoe lang zij de database niet mogen gebruiken.

 • Zorg dat u beschikt over voldoende machtigingen voor het uitvoeren van een comprimeer- en herstelbewerking:    Als u een databasebestand van een eerdere versie gebruikt en lid bent van een werkgroep, kunt u de database misschien niet zelf comprimeren en herstellen. Als u niet beschikt over de juiste machtigingen en u een database moet comprimeren en herstellen, neemt u voor hulp contact op met de beheerder van de werkgroep.

Naar boven

Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen

Een database automatisch comprimeren en herstellen wanneer deze wordt gesloten

Een database automatisch comprimeren en herstellen wanneer deze wordt gesloten

Selecteer de databaseoptie Comprimeren bij sluiten als u een database automatisch wilt comprimeren en herstellen telkens wanneer deze wordt gesloten.

Opmerking: Het instellen van deze optie is alleen van invloed op de database die momenteel is geopend. U moet deze optie afzonderlijk instellen voor elke database die u automatisch wilt comprimeren en herstellen.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

 3. Schakel onder Toepassingsopties het selectievakje Comprimeren bij sluiten in.

Naar boven

Een database handmatig comprimeren en herstellen

U kunt ook de opdracht Database comprimeren en herstellen handmatig uitvoeren naast of in plaats van de databaseoptie Comprimeren bij sluiten. U kunt de opdracht uitvoeren wanneer er een database is geopend en u kunt de opdracht uitvoeren voor een database die niet is geopend. U kunt ook een snelkoppeling op het bureaublad maken om de opdracht Database comprimeren en herstellen uit te voeren voor een bepaald databasebestand.

Een geopende database comprimeren en herstellen

Opmerking: Als andere gebruikers momenteel ook het databasebestand gebruiken, kunt u geen comprimeer- en herstelbewerking uitvoeren.

 • Klik op naar het tabblad Bestand op Info en klik vervolgens op Database comprimeren en herstellen.

Een database comprimeren en herstellen die niet is geopend

Opmerking: Als andere gebruikers momenteel het databasebestand gebruiken, kunt u geen comprimeer- en herstelbewerking uitvoeren. Terwijl u de comprimeer- en herstelbewerking uitvoert, kan niemand het databasebestand gebruiken.

 1. Start Access, maar open geen database.

 2. Wijs naar Info en klik vervolgens op Database comprimeren en herstellen.

 3. Navigeer in het dialoogvenster Te comprimeren database naar de database die u wilt comprimeren en herstellen en dubbelklik erop.

Een snelkoppeling op het bureaublad maken om een bepaalde database te comprimeren en te herstellen

U kunt op het bureaublad een snelkoppeling maken waarmee u een bepaalde database comprimeert en herstelt.

Controleer voordat u begint de locatie van het bestand Msaccess.exe op de computer. Het bestand Msaccess.exe bevindt zich meestal in de volgende map:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

Als u het bestand Msaccess.exe niet op deze locatie vindt, zoekt u het bestand en noteert u het volledige pad.

De snelkoppeling op het bureaublad maken    

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, wijs Nieuw aan en klik op Snelkoppeling in het snelmenu.

 2. Voer op de eerste pagina van de wizard Snelkoppeling maken, in het vak Geef de locatie van het item op, dubbele aanhalingstekens (") in, typ het volledige pad naar het bestand Msaccess.exe (inclusief de bestandsnaam), en typ nogmaals dubbele aanhalingstekens. (U kunt ook op Bladeren klikken om het bestand te zoeken en selecteren. In dat geval worden de aanhalingstekens automatisch toegevoegd.)

  Typ bijvoorbeeld:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Typ na de aanhalingstekens sluiten een spatie en typ vervolgens het volledige pad naar de database die u wilt comprimeren en herstellen. Als het pad spaties bevat, moet u het pad tussen aanhalingstekens zetten. Typ nog een spatie en typ /compact.

  Typ bijvoorbeeld: "C:\Mijn map\Mijn database.accdb" /compact

 4. Klik op Volgende.

 5. Typ een naam voor de snelkoppeling in het vak Geef deze snelkoppeling een naam en klik op Voltooien.

  De snelkoppeling wordt gemaakt en op het bureaublad geplaatst.

 6. Dubbelklik op de snelkoppeling om de database te comprimeren en te herstellen.

  Tip: Als u de snelkoppeling op het bureaublad wilt toevoegen aan het menu Start, klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en klikt u vervolgens op Aan het menu Start vastmaken in het snelmenu.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×