Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen

Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Database bestanden kunnen snel toenemen terwijl u ze gebruikt, soms leiden tot een belemmering voor de prestaties. Ze kunnen ook soms beschadigd raken of beschadigd raken. Met de opdracht Data Base comprimeren en herstellen kunt u deze problemen voor komen of oplossen. Tijdens de compressie worden uw gegevens niet gecomprimeerd, omdat het database bestand kleiner wordt door ongebruikte ruimte te verwijderen. Met de opdracht Data Base comprimeren en herstellen kunt u ook de prestaties van uw data base helpen verbeteren.

Tip    Het splitsen van een Data Base kan helpen voor komen dat database bestanden beschadigd raken en het verlies van gegevens te beperken door de gegevens in een apart bestand te bewaren die niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor gebruikers.

Wat wilt u doen?
Manieren om een Data Base
te comprimeren en te herstellen
Voordat u begint
Een Data Base comprimeren en herstellen wanneer deze wordt gesloten
Een Data Base comprimeren en herstellen die u hebt geopend
Een Data Base comprimeren en herstellen die niet is geopend
Een beschadigde data base comprimeren en herstellen wanneer u hierom wordt gevraagdWaarom moet u een Data Base
comprimeren en herstellen — Database bestanden groeien met gebruik
: Database bestanden kunnen beschadigd raken

Manieren om een Data Base te comprimeren en te herstellen

Er zijn verschillende manieren om een Data Base te comprimeren en te herstellen. EEN veelvoorkomende gewoonte is om een Data Base automatisch te comprimeren en te herstellen wanneer deze wordt gesloten. Daarnaast kunt u hand matig de opdracht Data Base comprimeren en herstellen uitvoeren wanneer u een Data Base hebt geopend en in een Data Base die niet is geopend.

Voordat u begint

Voer de volgende acties uit voordat u een comprimeer-en herstel bewerking start:

 • Een back-up van de data base maken    Tijdens het herstel proces worden sommige gegevens van beschadigde tabellen afgebroken. Soms is het mogelijk om deze gegevens terug te zetten vanuit een back-up. Naast uw normale back-upstrategie, moet u een back-up maken voordat u de opdracht Data Base comprimeren en herstellen gebruikt. Zie gegevens beschermen met back-up-en herstel processenvoor meer informatie.

 • Exclusieve toegang krijgen tot de data base    Voor een comprimeer-en herstel bewerking is exclusieve toegang tot het database bestand vereist omdat de bewerking andere gebruikers kan verstoren. Het is raadzaam andere gebruikers op de hoogte te stellen wanneer u een compacte en herstel bewerking wilt uitvoeren, zodat ze de data base gedurende die tijd niet kunnen gebruiken. Zie een bestaande Access-Data Base openenvoor meer informatie.

  Laat gebruikers weten hoelang zij de database niet kunnen gebruiken. Als u regelmatig comprimeer- en herstelbewerkingen uitvoert, kunt u bijhouden hoe lang het duurt. U kunt daardoor preciezere schattingen geven zodat andere gebruikers weten hoe lang zij de database niet mogen gebruiken.

 • Voldoende bestands machtigingen voor de data base    Als u niet over de juiste machtigingen beschikt en een Data Base wilt comprimeren en herstellen, neemt u contact op met de systeem beheerder voor hulp. Zie wijzigingen in het delen van bestanden via een netwerk in Windows 10 en bestanden delen met anderenvoor meer informatie.

Naar boven

Een database automatisch comprimeren en herstellen wanneer deze wordt gesloten

U kunt de optie comprimeren bij sluit database selecteren als u een Data Base automatisch wilt comprimeren en herstellen wanneer deze wordt gesloten. Het instellen van deze optie is alleen van invloed op de data base die momenteel is geopend. Stel deze optie afzonderlijk in voor elke Data Base die u automatisch wilt comprimeren en herstellen. In data bases met meerdere gebruikers wilt u mogelijk deze optie niet instellen, omdat het de beschik baarheid van de data base tijdelijk kan verstoren.

 1. Selecteer Bestand > Opties.

 2. Selecteer in het dialoog venster Opties voor Access de optie huidige data base.

 3. Schakel onder Toepassingsopties het selectievakje Comprimeren bij sluiten in.

 4. Selecteer OK.

 5. Sluit de data base en open deze opnieuw om de optie van kracht te laten worden.

Naar boven

Een geopende Data Base hand matig comprimeren en herstellen

 • Selecteer bestand > info > Data Base comprimeren en herstellen.

  In Access wordt een kopie van de gecomprimeerde en gerepareerde Data Base op dezelfde locatie gemaakt.

Naar boven

Een Data Base die niet is geopend, hand matig comprimeren en herstellen

Gebruik deze procedure als u een Access-Data Base niet rechtstreeks kunt openen.

 1. Zorg ervoor dat er geen andere gebruikers zijn die het database bestand gebruiken.

 2. Start Access.

 3. In Access 2013, Access 2016 en Access 2019:

  1. Dubbel klik op de pagina sjablonen op lege data base.

  2. Selecteer bestand > sluiten.

 4. Selecteer database hulpmiddelen > Data Base comprimeren en herstellen.

 5. Navigeer in het dialoogvenster Te comprimeren database naar de database die u wilt comprimeren en herstellen en dubbelklik erop.

In Access wordt een kopie van de gecomprimeerde en gerepareerde Data Base op dezelfde locatie gemaakt.

Naar boven

Een beschadigde data base comprimeren en herstellen wanneer u hierom wordt gevraagd

Wanneer u een beschadigd database bestand probeert te openen en u wordt gevraagd om de data base te comprimeren en te herstellen, selecteert u Ja. Er kunnen twee dingen gebeuren:

 • Als een beschadigd bestand volledig wordt hersteld in Access, verschijnt er een bericht met de mededeling dat de herstelactie is gelukt en dat u de inhoud van de database moet controleren om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

 • Als Access slechts gedeeltelijk is gelukt, worden database objecten bijgehouden die niet konden worden hersteld in een systeem tabel genaamd MSysCompactErrors. De tabel MSysCompactErrors wordt geopend in de gegevens blad weergave. Als u een eerdere back-up hebt voordat de data base is beschadigd, kunt u de tabel MSysCompactErrors gebruiken om te bepalen welke objecten moeten worden geïmporteerd in de herstelde data base. Als u systeem tabellen wilt weer geven, klikt u met de rechter muisknop op de titel balk van de navigatie en selecteert u vervolgens systeem objecten weer geven in het dialoog venster navigatie opties.

Naar boven

Waarom moet u een Data Base comprimeren en herstellen

In dit overzicht wordt uitgelegd hoe u met de opdracht Database comprimeren en herstellen kunt voorkomen dat er problemen ontstaan met een database als gevolg van bestanden die tijdens het gebruik groter worden en bestanden die beschadigd raken. De opdracht kan ook van pas komen om dergelijke problemen te corrigeren als het niet is gelukt om ze te voorkomen.

Databasebestanden groeien tijdens het gebruik

Een databasebestand wordt groter wanneer u er gegevens aan toevoegt, de gegevens bijwerkt of het ontwerp ervan wijzigt. Nieuwe gegevens zijn deels de oorzaak van de groei, maar de groei wordt ook veroorzaakt door andere factoren:

 • In Access worden tijdelijke, verborgen objecten gemaakt voor het uitvoeren van verschillende taken. Soms blijven deze tijdelijke objecten in de database aanwezig terwijl ze niet meer nodig zijn in Access.

 • Als u een databaseobject verwijdert, wordt de schijfruimte die het object inneemt, niet automatisch vrijgemaakt: het databasebestand gebruikt die schijfruimte nog steeds, ook al is het object verwijderd.

Als het databasebestand vol raakt met de restanten van tijdelijke en verwijderde objecten, kan dit de prestaties nadelig beïnvloeden. De kans bestaat dan dat objecten langzamer worden geopend, dat de uitvoering van query's langer duurt en dat normale bewerkingen meer tijd in beslag nemen.

Naar boven

Databasebestanden kunnen beschadigd raken

In bepaalde omstandigheden kan een databasebestand beschadigd raken. Als een databasebestand wordt gedeeld via een netwerk en meerdere gebruikers tegelijk met het bestand werken, is er een kleine kans dat het bestand beschadigd raakt. De kans op beschadiging wordt al iets groter als gebruikers vaak gegevens in memovelden bewerken. Bovendien neemt het risico toe naarmate het bestand langer wordt gebruikt. U kunt dit risico beperken met behulp van de opdracht Database comprimeren en herstellen.

Dit type beschadiging is vaak het gevolg van een probleem met een VBA-module (Visual Basic for Applications) en vormt geen gevaar voor gegevens verlies. Dit type beschadiging vormt echter een risico van beschadiging van het database ontwerp, zoals verloren VBA-code of niet-bruikbare formulieren.

Het gebeurt zelden dat beschadiging van databasebestanden gegevensverlies tot gevolg heeft. Meestal blijft dit verlies beperkt tot de laatste bewerking van één gebruiker; dus één enkele wijziging van gegevens. Wanneer een gebruiker gegevens gaat wijzigen en de wijziging wordt onderbroken, bijvoorbeeld door het wegvallen van de netwerkverbinding, wordt het databasebestand in Access als beschadigd gemarkeerd. U kunt het bestand herstellen, maar het is mogelijk dat enkele gegevens ontbreken nadat de herstelbewerking is voltooid.

Zie ook

Gegevens beschermen met back-up-en herstel processen

Algemene gebruikers opties instellen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×