Office
Aanmelden

Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Databasebestanden kunnen tijdens het gebruik snel groeien waardoor prestaties nadelig worden beïnvloed. Ook komt het voor dat deze bestanden beschadigen of onbruikbaar worden. Met de opdracht Database comprimeren en herstellen kunt u deze problemen in Microsoft Office Access voorkomen of oplossen.

In dit artikel wordt niet uitgelegd hoe u een back-up van een database maakt of terugzet. Koppelingen naar meer informatie vindt u in de sectie Zie ook.

In dit artikel

Waarom u comprimeren en herstellen van een database

Voordat u begint

Een database comprimeren en herstellen

Waarom u een database comprimeert en herstelt

In dit overzicht wordt uitgelegd hoe u met de opdracht Comprimeren en herstellen de volgende problemen kunt voorkomen of corrigeren die zich soms voordoen bij een database: bestanden die tijdens het gebruik groeien en bestanden die beschadigd raken.

Databasebestanden groeien tijdens het gebruik

Een databasebestand wordt groter wanneer u gegevens eraan toevoegt, de gegevens bijwerkt of het ontwerp ervan wijzigt. Nieuwe gegevens vormen een deel van de groei, maar een ander deel is afkomstig van andere bronnen:

 • In Access worden tijdelijke, verborgen objecten gemaakt voor het uitvoeren van verschillende taken. Soms blijven deze tijdelijke objecten in de database aanwezig terwijl ze in Access niet langer nodig zijn.

 • Als u een databaseobject verwijdert, wordt de schijfruimte die het object innam, niet automatisch vrijgemaakt: het databasebestand gebruikt die schijfruimte nog steeds, ook al is het object verwijderd.

Als het databasebestand vol raakt met de achterblijfselen van tijdelijke en verwijderde objecten, kan dit de prestaties nadelig beïnvloeden. Het kan voorkomen dat objecten langzamer worden geopend, query's langzamer worden uitgevoerd en de normale bewerkingen vaak meer tijd in beslag nemen.

Opmerking: Bij het comprimeren zijn het niet de gegevens die worden gecomprimeerd: het databasebestand wordt kleiner gemaakt door ongebruikte ruimte te verwijderen.

Databasebestanden kunnen beschadigd raken

In bepaalde omstandigheden kan een databasebestand beschadigd raken. Als meerdere gebruikers een databasebestand delen via een netwerk en rechtstreeks met het bestand werken op hetzelfde moment, bestaat er een klein risico dat het bestand beschadigd raakt. Dit risico is iets groter als gebruikers vaak gegevens bewerken in memovelden en het risico neemt in de loop van de tijd toe. U kunt dit risico verkleinen met de opdracht Comprimeren en herstellen.

Vaak is dit type beschadiging het gevolg van een probleem met een VBA-module (Visual Basic for Applications) en is er geen kans op gegevensverlies. Een beschadiging van dit type kan echter wel gevolgen hebben voor het databaseontwerp, zoals kwijtgeraakte VBA-code of onbruikbare formulieren.

Beschadiging van het databasebestand heeft zelden gegevensverlies tot gevolg. Meestal blijft het verlies beperkt tot de laatste actie van een gebruiker, één wijzigingsactie dus. Wanneer een gebruiker gegevens gaat wijzigen en de wijziging onderbroken wordt, door bijvoorbeeld het wegvallen van de netwerkservice, wordt het databasebestand in Access gemarkeerd als onbruikbaar. U kunt het bestand herstellen, maar sommige gegevens kunnen ontbreken na het voltooien van de herstelactie.

Tip: Als u een database splitst, kunt u voorkomen dat databasebestanden beschadigd raken en het verlies van gegevens beperken door de gegevens in een afzonderlijk bestand te bewaren dat gebruikers niet rechtstreeks kunnen openen.

U wordt gevraagd een beschadigd databasebestand te herstellen

Wanneer u probeert een beschadigd databasebestand te openen, wordt u gevraagd of het bestand automatisch moet worden hersteld. U kunt een beschadigd databasebestand ook handmatig herstellen en openen met de opdracht Comprimeren en herstellen.

Als een beschadigd bestand volledig wordt hersteld in Access, verschijnt een bericht met de mededeling dat de herstelactie is geslaagd en dat u de inhoud van de database moet controleren om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

Als de herstelactie slechts deels is geslaagd, wordt bijgehouden welke databaseobjecten niet konden worden hersteld, zodat u kunt bepalen wat u vanaf een back-up moet terugzetten.

Opmerking: U kunt een databaseoptie instellen zodat, elke keer dat u een bepaalde database sluit, de functie Comprimeren en herstellen automatisch wordt uitgevoerd. Als u de enige gebruiker bent van een database moet u deze optie instellen. Bij databases met meerdere gebruikers kunt u deze optie beter niet instellen omdat de beschikbaarheid van de database hierdoor tijdelijk wordt onderbroken.

Naar boven

Voordat u begint

U kunt de volgende acties uitvoeren voordat u begint met een comprimeer- en herstelbewerking:

 • Maak altijd een back-up    Tijdens het herstelproces kunnen in Access sommige gegevens uit beschadigde tabellen worden afgekapt. Via een back-up is het soms mogelijk deze gegevens te herstellen. In aanvulling op uw reguliere beleid voor het maken van back-ups, moet u een back-up maken voordat u de opdracht Comprimeren en herstellen gebruikt. U kunt een back-up maken met de opdracht Back-up maken van de database:

  • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs Beheren aan en klik vervolgens onder Deze database beheren op Back-up maken van de database.

 • Automatisch comprimeren en herstellen    Tenzij u één databasebestand met andere gebruikers in een netwerk deelt, moet u uw database voor het automatisch comprimeren en herstellen instellen.

 • Bekijk de tabel met systeemherstelfouten    Wanneer in Access niet alle objecten in een beschadigd databasebestand te herstellen zijn, worden de onherstelbare objecten opgenomen in een tabel met de naam MSysCompactErrors. Als er fouten zijn opgetreden, wordt de tabel MSysCompactErrors geopend in gegevensbladweergave.

  Als u een back-up van de database hebt die is gemaakt voordat de database beschadigd raakte, kunt u met behulp van de tabel MSysCompactErrors bepalen welke objecten van de back-up van de database u wilt importeren in de herstelde database.

 • Exclusieve toegang krijgen tot de database met de opdracht comprimeren en herstellen    als u de enige persoon die uw database gebruikt bent, kunt u de rest van dit gedeelte overslaan en Ga rechtstreeks naar comprimeren en herstellen van een database.

  U kunt een comprimeer- en herstelbewerking alleen uitvoeren als u exclusieve toegang hebt tot het databasebestand, omdat andere gebruikers hinder kunnen ondervinden van de bewerking. U moet andere gebruikers waarschuwen wanneer u een comprimeer- en herstelbewerking gaat uitvoeren, zodat zij de database gedurende die tijd niet gebruiken.

  Laat gebruikers weten hoelang zij de database niet kunnen gebruiken. Als u de comprimeer- en herstelbewerkingen regelmatig uitvoert, kunt u bijhouden hoe lang het duurt. U kunt daardoor preciezere schattingen geven zodat andere gebruikers weten hoe lang zij de database niet mogen gebruiken.

 • Zorg voor voldoende machtigingen om een comprimeer- en herstelbewerking uit te voeren    Als u een databasebestand van een eerdere versie gebruikt en deel uitmaakt van een werkgroep kunt u de database misschien niet zelfstandig comprimeren en herstellen. Neem contact op met de werkgroepbeheerder om u te helpen als u niet over voldoende machtigingen beschikt en een database moet comprimeren en herstellen.

Naar boven

Een database comprimeren en herstellen

Automatisch comprimeren en herstellen van een database wanneer deze wordt gesloten

Handmatig comprimeren en herstellen van een database

Een database automatisch comprimeren en herstellen bij het sluiten

U kunt de databaseoptie Comprimeren bij sluiten selecteren als u een database automatisch wilt comprimeren en herstellen bij het sluiten.

Opmerking: Het instellen van deze optie is alleen van invloed op de database die momenteel is geopend. U moet deze optie afzonderlijk instellen voor elke database die u automatisch wilt comprimeren en herstellen.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

 3. Schakel onder Toepassingsopties het selectievakje Comprimeren bij sluiten in.

Naar boven

Een database handmatig comprimeren en herstellen

Behalve of in plaats van de databaseoptie Comprimeren bij sluiten te gebruiken, kunt u de opdracht Comprimeren en herstellen ook handmatig uitvoeren. U kunt de opdracht uitvoeren wanneer u een database hebt geopend en u kunt de opdracht uitvoeren voor een database die niet is geopend. Bovendien kunt u een snelkoppeling op het bureaublad maken waarmee de opdracht Comprimeren en herstellen wordt uitgevoerd voor een bepaald databasebestand.

Een database die u hebt geopend comprimeren en herstellen

Opmerking: Als andere gebruikers momenteel ook het databasebestand gebruiken, kunt u geen comprimeer- en herstelbewerking uitvoeren.

 • Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs beherenen klik vervolgens onder deze database beheren, op Database comprimeren en herstellen.

Een database die niet is geopend comprimeren en herstellen

Opmerking: Als andere gebruikers momenteel het databasebestand gebruiken, kunt u geen comprimeer- en herstelbewerking uitvoeren. Terwijl u de comprimeer- en herstelbewerking uitvoert, kan niemand het databasebestand gebruiken.

 1. Start Access, maar open geen database.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs beherenen klik vervolgens onder deze database beheren, op Database comprimeren en herstellen.

 3. Navigeer in het dialoogvenster Te comprimeren database opgeven naar de database die u wilt comprimeren en herstellen en klik hierop.

Een snelkoppeling op het bureaublad maken om een bepaalde database te comprimeren en te herstellen

U kunt op het bureaublad een snelkoppeling maken waarmee u een bepaalde database comprimeert en herstelt.

Controleer voordat u begint de locatie van het bestand Msaccess.exe op de computer. Het bestand Msaccess.exe bevindt zich meestal in de volgende map:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

Als u het bestand Msaccess.exe niet op die locatie aantreft, zoekt u het bestand en noteert u het volledige pad.

De snelkoppeling op het bureaublad maken    

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Snelkoppeling in het snelmenu.

 2. Voer op de eerste pagina van de wizard Snelkoppeling maken, in het vak Geef de locatie van het item op, dubbele aanhalingstekens (") in, typ het volledige pad naar het bestand Msaccess.exe (inclusief de bestandsnaam), en typ nogmaals dubbele aanhalingstekens. (U kunt ook op Bladeren klikken om het bestand te zoeken en selecteren. In dat geval worden de aanhalingstekens automatisch toegevoegd.)

  Typ bijvoorbeeld:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe"

 3. Typ na de aanhalingstekens sluiten een spatie en typ vervolgens het volledige pad naar de database die u wilt comprimeren en herstellen. Als het pad spaties bevat, moet u het pad tussen aanhalingstekens zetten. Typ nog een spatie en typ /compact.

  Typ bijvoorbeeld: "C:\Mijn map\Mijn database.accdb" /compact

 4. Klik op Volgende.

 5. Typ in het vak Geef deze snelkoppeling een naam een naam voor de snelkoppeling en klik vervolgens op Voltooien.

  De snelkoppeling wordt gemaakt en op het bureaublad geplaatst.

 6. Dubbelklik op de snelkoppeling wanneer u de database wilt comprimeren en herstellen.

  Tip: Als u de snelkoppeling van het bureaublad wilt toevoegen aan het menu Start klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en klikt u vervolgens op Aan het menu Start vastmaken in het snelmenu.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×