Problemen bij het samen bewerken van Word-documenten oplossen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Word 2010, Microsoft Word voor Mac 2011 en Word Online bieden de mogelijkheid dat meerdere personen op hetzelfde moment een document bewerken (cocreatie). Als u niet tegelijk aan een document kunt werken, kan dit door een van de volgende situaties zijn veroorzaakt:

  • Het document is geopend in een versie van het Word-bureaubladtoepassing hebt die biedt geen ondersteuning voor cocreatie (zoals Word 2007 of eerder, of Word voor Mac 2008 of eerder). Als u samenwerken aan in het Word-bureaubladtoepassing hebt wilt, gebruikt u Word 2010 of Word voor Mac 2011.

  • Het document is opgeslagen op een server die geen ondersteuning biedt voor cocreatie. Sla het document op OneDrive om te profiteren van cocreatie in Word Online.

  • De bestandsindeling wordt niet ondersteund. U kunt samen met anderen alleen aan DOCX-documenten in Word Online werken. Wanneer u klikt op Bewerken in browser, wordt u door Word Online gevraagd een DOC-bestand te converteren naar de nieuwe indeling. Klik achtereenvolgens op Converteren en Bewerken. Ook de andere personen die aan de documenten werken, moeten de DOCX-indeling gebruiken. U kunt eventueel 'reservekopie' achter de naam van het oorspronkelijke document toevoegen. Het oorspronkelijke document wordt door Word Online in dezelfde map opgeslagen als het nieuwe bestand met de DOCX-indeling.

  • Het document is als Definitief gemarkeerd om ongewenste wijzigingen te voorkomen. Als u het document wilt bewerken, opent u het in Word en schakelt u Markeren als Definitief uit. (Klik op Openen in Word. Klik in Word 2007 op de Microsoft Office-knop, wijs Voorbereiden aan en klik vervolgens op Markeren als Definitief. Klik in Word 2010 op Toch bewerken in de balk Gemarkeerd als Definitief boven aan het document. Sla het document op. Als u het document hebt geopend in Word 2007, sluit u het document zodat het kan worden bewerkt in Word Online.)

  • Het document bevat een OLE-object of de hoofdtekst van het document bevat een ActiveX-besturingselement.

  • In het document is het selectievakje Willekeurige getallen opslaan om de nauwkeurigheid van Combineren te vergroten niet ingeschakeld. (Klik op het lint op het tabblad Bestand en klik achtereenvolgens op Opties om het dialoogvenster Opties voor Word weer te geven, Vertrouwenscentrum, Instellingen voor het Vertrouwenscentrum om het dialoogvenster Vertrouwenscentrum weer te geven en op Privacyopties. Controleer vervolgens onder de sectie Documentspecifieke instellingen of het selectievakje Willekeurige getallen opslaan om de nauwkeurigheid van Combineren te vergroten is ingeschakeld.)

  • Er is een zeer grote bestandsgrootte voor het document. Zie de bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen of uw bestandsgrootte verkleinenvoor tips over het verkleinen van de bestandsgrootte van documenten.

  • Door bepaalde groepsbeleidsinstellingen van Microsoft Office is het niet mogelijk samen aan een document te werken (onder andere het clientbeleid voor het uitschakelen van automatisch samenvoegen en het clientbeleid voor het uitschakelen van cocreatie).

  • Bij het document wordt gebruikgemaakt van hoofd- en subdocumenten, of het document bevat macro's of HTML-framesets.

Opmerking: In SharePoint 2010 en SharePoint 2013 (on-premises) wordt Word OnlineWord Web App genoemd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×