Probleemloos audio- en videobestanden afspelen in uw presentatie

PowerPoint voor Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor problemen met het afspelen van audio- en videobestanden in PowerPoint. In dit artikel vindt u enkele suggesties voor compatibiliteit en probleemoplossing.

U kunt problemen met het afspelen van audio of video in PowerPoint voorkomen door mediabestanden die u in uw presentatie hebt ingevoegd, te optimaliseren voor compatibiliteit op andere apparaten. Voor een lijst met ondersteunde bestandsindelingen gaat u naar Ondersteunde video- en audiobestandsindelingen in PowerPoint.

Tip:   Bepaalde oudere videobestandsindelingen werken mogelijk niet juist in Office op een Windows RT-pc. Als u een dergelijke pc gebruikt, kunt u het beste een nieuwere media-indeling gebruiken, zoals H.264 en AAC (Advanced Audio Coding).

Foutbericht: Video's die werken met Flash worden niet langer ondersteund

Google heeft onlangs de Flash Player-infrastructuur teruggetrokken die PowerPoint 2010 nodig heeft om YouTube-video’s af te spelen.

PowerPoint 2013 en nieuwe versies zijn gebaseerd op de afspeelinfrastructuur van HTML5-video’s in plaats van Flash en merken hier dus weinig van.

We zijn op de hoogte van het probleem in PowerPoint 2010 en onderzoeken de mogelijkheden. Praktisch gezien is de effectiefste oplossing echter het snel overstappen op een nieuwere versie van Office. U kunt ook PowerPoint Online gebruiken, dat gratis is en kan worden gebruikt in combinatie met een Microsoft-account (Hotmail, Outlook.com, live.com). In PowerPoint Online kunt u YouTube-video’s invoegen en afspelen.

Als u altijd de nieuwste versie van Office wilt hebben, kunt u een abonnement nemen op Office 365. Klik hier om te kopen of uit te proberen en om een abonnement met een eenmalige aankoop te vergelijken.

Ga als volgt te werk wanneer u uw presentatie wilt gaan delen:

 1. Klik op het tabblad Bestand op het lint op Info.

 2. Als de media in uw presentatie zijn ingevoegd in een indeling die compatibiliteitsproblemen kan veroorzaken wanneer de presentatie wordt afgespeeld op een ander apparaat, wordt de optie Compatibiliteit optimaliseren weergegeven. Als deze optie niet wordt weergegeven, zijn er geen compatibiliteitsproblemen en kunt u gaan delen.

  knop Compatibiliteit optimaliseren in PowerPoint
 3. Selecteer Compatibiliteit optimaliseren*. Media die moeten worden geoptimaliseerd, worden in PowerPoint verbeterd.

  Dialoogvenster Compatibiliteitsverwerking

  Dialoogvenster Compatibiliteitsverwerking

  * Ingesloten ondertitels en alternatieve audionummers worden verwijderd tijdens dit optimalisatieproces.

Wanneer de knop Compatibiliteit optimaliseren wordt weergegeven, wordt er een overzicht weergegeven van oplossingen voor mogelijke afspeelproblemen. Daarnaast wordt in een lijst het aantal media in de presentatie weergegeven. Hieronder worden veelvoorkomende scenario's beschreven die afspeelproblemen kunnen veroorzaken:

 • Als u video's hebt gekoppeld, wordt in het overzicht van Optimaliseren voor compatibiliteit aangegeven dat u deze moet insluiten. Selecteer Koppelingen weergeven om verder te gaan. In het volgende dialoogvenster kunt u de video's insluiten door voor elke koppeling die u wilt insluiten de optie Koppeling verbreken te selecteren.

 • Als u video's hebt die met een eerdere versie van PowerPoint zijn ingevoegd, zoals PowerPoint PowerPoint 2007, moet u de bestandsindeling van uw media upgraden zodat ze kunnen worden afgespeeld. Door de bestanden te upgraden, worden ze automatisch bijgewerkt en ingesloten in de nieuwste indeling. Wanneer de upgrade is voltooid, moet u Optimaliseren voor compatibiliteit opnieuw uitvoeren.

  Als u mediabestanden van een eerdere versie (zoals PowerPoint 2007) wilt bijwerken naar PowerPoint 2010 of hoger (en gekoppelde bestanden wilt insluiten), selecteert u op het tabblad Bestand de optie Info en selecteert u vervolgens Converteren.

Als er problemen optreden met het invoegen of afspelen van media, hebt u mogelijk niet de juiste codec geïnstalleerd. Iemand stuurt u bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie waarin media zijn ingevoegd die zijn gebaseerd op een codec die niet beschikbaar is op uw pc. De auteur van de presentatie kan in dat geval het beste Compatibiliteit optimaliseren uitvoeren voordat hij of zij het bestand naar iemand anders stuurt.

Wanneer u probeert om een videobestand in te voegen, wordt er mogelijk een foutbericht van de volgende strekking weergegeven als het juiste codec-bestand niet is geïnstalleerd:

fout met betrekking tot videocompatibiliteitscodec

Probeer een van de volgende oplossingen wanneer er zich problemen blijven voordoen:

Als de diavoorstelling langer dan één nummer duurt, kunt u meerdere nummers toevoegen. Als u het echter lastig vindt om de muziek met de diavoorstelling te synchroniseren, kunt u een audiobewerkingsprogramma van een andere fabrikant, zoals Audacity®, gebruiken om de nummers samen te voegen in één bestand, zodat deze continu worden afgespeeld gedurende de hele diavoorstelling.

Nog steeds problemen?

Neem contact met ons op of vraag de Community om hulp bij vragen die hier niet worden beantwoord.

Zie ook

Tips voor het verbeteren van de audio- en videokwaliteit en de compatibiliteit in PowerPoint

Ondersteunde video- en audiobestandsindelingen in PowerPoint

Als u problemen met audio of video ondervindt in PowerPoint 2007, kunt u de volgende dingen proberen. Controleer voordat u dit doet of uw mediabestand wel voorkomt in de lijst met compatibele bestandsindelingen voor PowerPoint.

Selecteer het probleem dat u ondervindt voor een lijst met problemen en mogelijke oplossingen.

 • U hebt meerdere geluiden over elkaar ingevoegd, maar alleen het bovenste geluid wordt afgespeeld wanneer u erop dubbelklikt    Sleep de geluiden van elkaar af en dubbelklik vervolgens op elk afzonderlijk geluid om het af te spelen.

 • U kunt muziek of geluiden die worden afgespeeld in uw presentatie niet horen    U hebt een geluidskaart en luidsprekers op uw computer nodig om muziek en geluiden te kunnen afspelen. Controleer de multimedia- en geluidsinstellingen in Configuratiescherm om te bepalen wat er op de computer is geïnstalleerd en welke instellingen van kracht zijn.

 • De geluidsbestandsindeling wordt niet ondersteund inMicrosoft Office PowerPoint 2007    Hoewel het geluidsbestand een bestandsextensie kan hebben die voorkomt in de lijst met compatibele bestandsindelingen, wordt dit mogelijk niet goed afgespeeld als de juiste versie van codec niet is geïnstalleerd of als het bestand niet is gecodeerd in een indeling die door uw versie van Microsoft Windows wordt herkend. Bij het coderen worden gegevens geconverteerd naar een reeks enen en nullen. Installeer de juiste codec of codeer het bestand opnieuw.

  Probeer het geluid af te spelen met behulp van Microsoft Windows Media Player, dat deel uitmaakt van Windows, om te bepalen of het een probleem met het bestand of met PowerPoint is.

 • U hebt een presentatie via e-mail verzonden en de geadresseerde geeft aan dat de geluiden niet wordt afgespeeld    Uw geluidsbestanden zijn gekoppeld en niet ingesloten, en de geluidsbestanden moeten samen met uw presentatie worden verzonden. Kopieer de geluidsbestanden naar de map met uw presentatie. Gebruik vervolgens de functie Inpakken voor cd om de koppelingen bij te werken en de gekoppelde bestanden te bundelen.

  In het dialoogvenster Geluidsopties vindt u informatie over het feit of het geluid is ingesloten of gekoppeld en de locatie van het gekoppelde geluidsbestand. Klik op het geluid en klik vervolgens onder Hulpmiddelen voor geluid op het tabblad Opties in de groep Geluidsopties op het startpictogram voor het dialoogvenster Afbeelding van pictogram voor verborgen dia . Onder Informatie achter Bestand ziet u ofwel In presentatie (wat betekent dat het geluid is ingesloten) of het bestandspad (wat betekent dat het geluid is gekoppeld).

 • U hebt een presentatie via e-mail ontvangen en het geluid wordt niet afgespeeld     Zie het artikel Ik kan een per e-mail verzonden presentatie of gekoppeld bestand niet openen.

 • U hebt uw presentatie gedeeld of gekopieerd naar een netwerkbestandsserver, en nu worden de geluiden niet afgespeeld    Uw geluidsbestanden zijn gekoppeld en niet ingesloten. Kopieer de geluidsbestanden naar de map met uw presentatie. Gebruik vervolgens de functie Inpakken voor cd om de koppelingen bij te werken, bundel de gekoppelde bestanden en kopieer uw presentatie en alle gekoppelde bestanden naar een map op de netwerkwerkserver.

  In het dialoogvenster Geluidsopties vindt u informatie over het feit of het geluid is ingesloten of gekoppeld en de locatie van het gekoppelde geluidsbestand. Klik op het geluid en klik vervolgens onder Hulpmiddelen voor geluid op het tabblad Opties in de groep Geluidsopties op het startpictogram voor het dialoogvenster Afbeelding van pictogram voor verborgen dia . Onder Informatie achter Bestand ziet u ofwel In presentatie (wat betekent dat het geluid is ingesloten) of het bestandspad (wat betekent dat het geluid is gekoppeld).

 • U hebt uw presentatie naar een cd gekopieerd, en nu wordt het geluid niet afgespeeld op een andere computer    U hebt Inpakken voor cd niet gebruikt, of u hebt de geluidsbestanden handmatig naar de cd gekopieerd. Kopieer de geluidsbestanden naar de map met uw presentatie. Gebruik vervolgens de functie Inpakken voor cd om de koppelingen naar de geluidsbestanden bij te werken, en kopieer uw presentatie naar een cd.

 • U hebt geluidsbestanden naar een nieuwe locatie verplaatst en nu kan de presentatie niet worden afgespeeld    Kopieer de geluidsbestanden naar de map die de presentatie bevat. Werk vervolgens de koppelingen bij met behulp van de functie Inpakken voor cd, of werk of de koppelingen handmatig bij door de geluiden te verwijderen en opnieuw toe te voegen. Met de functie Inpakken voor cd worden uw presentatie en alle gekoppelde bestanden ook naar een map gekopieerd.

  In het dialoogvenster Geluidsopties vindt u informatie over het feit of het geluid is ingesloten of gekoppeld en de locatie van het gekoppelde geluidsbestand. Klik op het geluid en klik vervolgens onder Hulpmiddelen voor geluid op het tabblad Opties in de groep Geluidsopties op het startpictogram voor het dialoogvenster Afbeelding van pictogram voor verborgen dia . Onder Informatie achter Bestand ziet u ofwel In presentatie (wat betekent dat het geluid is ingesloten) of het bestandspad (wat betekent dat het geluid is gekoppeld).

  Opmerking: Als de padnaam van het gekoppelde bestand langer is dan 128 tekens, kan het bestand niet worden gevonden en afgespeeld in Office PowerPoint 2007. Als de padnaam langer is dan 128 tekens, kunt u de naam van het bestand of het pad verkorten door de bestanden naar dezelfde map als de presentatie te kopiëren. Werk de koppelingen vervolgens bij met de functie Inpakken voor cd, of werk de koppelingen handmatig bij door de geluiden te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

 • U wilt het dialoogvenster Geluidsopties openen.    Klik op het geluid en klik vervolgens onder Hulpmiddelen voor geluid op het tabblad Opties in de groep Geluidsopties op het startpictogram voor het dialoogvenster Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

 • U hebt uw presentatie via e-mail verzonden en de geadresseerde geeft aan dat de films niet worden afgespeeld.    Filmbestanden zijn altijd gekoppeld en maken geen deel uit van uw presentatie. Kopieer de filmbestanden naar de map die de presentatie bevat. Gebruik vervolgens de functie Inpakken voor cd om de koppelingen bij te werken en de bijbehorende bestanden te bundelen. U kunt de koppelingen ook handmatig bijwerken. Hiervoor kopieert u de filmbestanden naar de map die de presentatie bevat, verwijdert u de films en voegt u deze weer toe.

 • U hebt uw presentatie gedeeld of gekopieerd naar een netwerkbestandsserver, waarna de films niet meer worden afgespeeld.    Filmbestanden zijn altijd gekoppeld en maken geen deel uit van uw presentatie. Verplaats of kopieer de filmbestanden naar de map die de presentatie bevat of naar de netwerkbestandsserver. Gebruik vervolgens de functie Inpakken voor cd om de koppelingen bij te werken en de bijbehorende bestanden te bundelen. U kunt de koppelingen ook handmatig bijwerken. Hiervoor kopieert u de filmbestanden naar de map die de presentatie bevat, verwijdert u de films en voegt u deze weer toe.

 • U hebt uw presentatie gekopieerd naar een cd, waarna de film niet meer wordt afgespeeld op een andere computer.     Kopieer de filmbestanden naar de map die de presentatie bevat. Gebruik vervolgens de functie Inpakken voor cd om de koppelingen naar de filmbestanden bij te werken en de presentatie opnieuw te kopiëren naar de cd.

 • U hebt uw filmbestanden naar een nieuwe locatie verplaatst. Wanneer u nu de presentatie uitvoert, wordt de film niet afgespeeld.     Filmbestanden zijn altijd gekoppeld en maken geen deel uit van uw presentatie. Kopieer de filmbestanden naar de map die de presentatie bevat. Gebruik vervolgens de functie Inpakken voor cd om de koppelingen bij te werken en de bijbehorende bestanden te bundelen. U kunt de koppelingen ook handmatig bijwerken. Hiervoor kopieert u de filmbestanden naar de map die de presentatie bevat, verwijdert u de films en voegt u deze weer toe.

 • U kunt het filmbestand niet vinden en afspelen.     Als de padnaam van het gekoppelde filmbestand langer is dan 128 tekens, kan het filmbestand niet worden gevonden en afgespeeld in Microsoft Office PowerPoint 2007. Verplaats of kopieer het filmbestand naar de map die de presentatie bevat, verwijder de film en voeg deze weer toe om de koppeling (padgegevens) bij te werken.

 • U hebt meerdere films of geluiden ingevoegd, maar alleen de bovenste film of het bovenste geluid wordt afgespeeld.    Sleep de film- of geluidspictogrammen uit elkaar en probeer de film of het geluid af te spelen.

 • De indeling van het filmbestand wordt niet ondersteund in Office PowerPoint 2007.    Speel de film niet af in Office PowerPoint 2007, maar in Microsoft Windows Media Player, dat deel uitmaakt van Microsoft Windows. Start Windows Media Player en gebruik het menu Bestand (mogelijk moet u het venster maximaliseren om het menu Bestand weer te geven) om uw filmbestand te openen en af te spelen in Windows Media Player. Als de film niet wordt afgespeeld, worden er in Windows Media Player gedetailleerde foutberichten weergegeven en ziet u een Help-koppeling waarmee u het probleem mogelijk kunt oplossen.

  Als de film wordt afgespeeld in Windows Media Player, kunt u deze als volgt in uw presentatie invoegen als mediaclip:

  1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Object.

   Afbeelding van het tabblad Invoegen

  2. Klik in de lijst Objecttype op Bestand gebruiken en typ de naam van het filmbestand of klik op Bladeren.

   Opmerking: Aan een film die u afspeelt in Office PowerPoint 2007 via Windows Media Player, kunt u geen animatie-instellingen en speciale tijdsinstellingen toewijzen. In plaats hiervan speelt u deze af door op knoppen in Windows Media Player te klikken.

   Als Office PowerPoint 2007 uw filmbestand niet afspeelt in Office PowerPoint 2007 of in Windows Media Player, kunt u een hyperlink maken of een actieknop op uw dia om deze te koppelen aan een programma waarin het filmbestand kan worden afgespeeld.

 • Er wordt aangegeven dat het filmbestand compatibel is met PowerPoint, maar de film wordt nog steeds niet goed afgespeeld.     (Zie een lijst met compatibele bestandsindelingen voor PowerPoint.) Hoewel het filmbestand een bestandsextensie kan hebben die in de lijst wordt aangegeven als compatibel, wordt dit mogelijk niet goed afgespeeld als de juiste versie van codec niet is geïnstalleerd of als het bestand niet is gecodeerd in een indeling die door uw versie van Microsoft Windows wordt herkend. Bij het coderen worden gegevens geconverteerd naar een reeks enen en nullen. Installeer de juiste codec of codeer het bestand opnieuw.

 • De film bevat bijschriften of ondertiteling.     In Office PowerPoint 2007 kunnen geen films met bijschriften of ondertiteling worden afgespeeld. Maak een hyperlink naar de film om dit probleem op te lossen.

 • De film wordt afgespeeld als een witte rechthoek.    De padnaam van het gekoppelde filmbestand is langer dan 128 tekens en de film kan niet worden gevonden en afgespeeld in Office PowerPoint 2007. Verplaats of kopieer het filmbestand naar de map die de presentatie bevat, verwijder de film en voeg deze weer toe om de koppeling (padgegevens) bij te werken.

 • De film wordt afgespeeld als zwarte rechthoek.    Dit duidt vaak op incompatibele hardwareversnelling. Verlaag de instelling voor hardwareversnelling in het Configuratiescherm.

  Als u twee beeldschermen gebruikt, moeten beide beeldschermen zijn ingesteld op dezelfde schermresolutie in het Configuratiescherm. U kunt voor beide beeldschermen ook een lagere schermresolutie instellen.

Opmerking: Als uw probleem niet hierboven wordt vemeld, kunt u zoeken in de PSS Knowledge Base of zoeken naar antwoorden van andere gebruikers in de PowerPoint-community.

Zie ook

PowerPoint -video's worden niet afgespeeld op een secundaire monitor

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×