Probleem: een werkruimte heeft geen managers

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Symptomen

De managers in een Groove-werkruimte zijn geen van alle meer actieve leden in de werkruimte. Daarom zijn er geen leden meer in de werkruimte met machtigingen op managerniveau die taken kunnen uitvoeren die alleen een lid met de rol van manager kan uitvoeren.

Oorzaak

De personen die manager waren van de werkruimte zijn niet langer beschikbaar voor de werkruimte. In een bedrijfsomgeving kan dat bijvoorbeeld het geval zijn als ze het bedrijf hebben verlaten.

Opmerking: Het verdient aanbeveling de rol van manager toe te wijzen aan ten minste twee leden van de werkruimte.

Oplossing

Er zijn geen procedures beschikbaar voor het promoveren van leden naar de rol van manager in de bestaande werkruimte. U kunt dit probleem oplossen door de werkruimte te dupliceren door een werkruimtearchief te maken. Als maker van deze nieuwe werkruimte krijgt u automatisch de rol van manager toegewezen. Vervolgens kunt u dan alle andere werkruimteleden opnieuw uitnodigen en deze de benodigde rollen toewijzen.

Voordat u het werkruimtearchief maakt

Voordat u het werkruimtearchief maakt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle inhoud van de werkruimte zo actueel mogelijk is, zodat geen gegevens verloren gaan als gevolg van niet-gesynchroniseerde inhoud. Voer daarom eerst de volgende taken uit:

 • Zorg dat alle actieve werkruimteleden de kans krijgen SharePoint Workspace uit te voeren terwijl ze online zijn. Hiermee waarborgt u dat alle updates zijn gesynchroniseerd met uw exemplaar van de werkruimte.

 • Als de werkruimte een SharePoint-hulpmiddel Bestanden bevat, start u een synchronisatie.

  Opmerking: Het lid dat het werkruimtearchief maakt, moet de vereiste referenties hebben om in de nieuwe werkruimte te synchroniseren met de SharePoint-site.

Het werkruimtearchief maken

 1. Klik in de startbalk met de rechtermuisknop op de werkruimte, klik op Opslaan als en vervolgens op Archief.

  Er wordt een dialoogvenster Opslaan als geopend, waarin u wordt gevraagd een bestandsnaam op te geven en een schijflocatie waar u het archiefbestand van de werkruimte wilt opslaan. Als u de standaardinstellingen accepteert (aanbevolen), krijgt het archiefbestand de naam van de oorspronkelijke werkruimte en wordt het bestand opgeslagen in de map Groove-werkruimtearchieven. De standaardschijflocatie zorgt dat u het archiefbestand van de werkruimte later eenvoudig kunt terugvinden wanneer u het wilt gebruiken om een nieuwe werkruimte te maken.

 2. Klik in het dialoogvenster Opslaan als op Opslaan .

 3. Stel in het dialoogvenster Opties voor archiveren een wachtwoord in om het werkruimtearchief te beveiligen en klik op OK.

Een nieuwe werkruimte maken vanuit het werkruimtearchief

Nadat u het werkruimtearchief hebt gemaakt, kunt u het gebruiken om een nieuwe werkruimte te maken.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Nieuw en klik vervolgens op Werkruimte uit archief.

 2. Selecteer de naam van het gewenste werkruimtearchiefbestand in het dialoogvenster Bladeren en klik vervolgens op Openen.

  De nieuwe werkruimte wordt gemaakt vanuit het archief en krijgt de naam 'Teruggezette kopie van werkruimtenaam'. Alle leden (behalve uzelf) zijn gecategoriseerd als 'Buiten werking' in het deelvenster Leden. Voorbeeld:

  Leden gecategoriseerd als 'Buiten werking' in een werkruimte gemaakt vanuit een archief

 3. U kunt nu geselecteerde leden opnieuw uitnodigen voor de nieuwe werkruimte.

  Zorg dat u ten minste één van deze leden de rol van manager toewijst.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×