Privacyverklaring voor Microsoft Office 2010

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Laatst bijgewerkt: September 2017

Overzicht van privacyverklaring voor Microsoft Office 2010

Als u wilt weten hoe gegevens worden verzameld en gebruikt voor een programma of service, dient u zowel deze privacyverklaring voor Microsoft Office 2010 als elke toepasselijke aanvulling te lezen.

Algemeen

Als leverancier van producten met precies de prestaties, de kracht en het gemak die u van computerprogramma's verwacht, doet Microsoft er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt veel uitgelegd over de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor Microsoft Office 2010. Lees de informatie hierna en klik op de koppelingen op deze pagina voor aanvullende informatie over bepaalde programma's en services van Office 2010 release die u gebruikt. Dit is niet als volledig overzicht bedoeld. De verklaring heeft geen betrekking op andere sites (online en offline), producten en diensten van Microsoft.

Net als alle Microsoft Office system-producten is ook de Office 2010 release zo ontworpen dat u snel gegevens kunt verzamelen, weergeven en delen met anderen. Microsoft doet er alles aan om de privacy van uw gegevens te waarborgen en u te helpen volledige controle te houden over de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en verspreid.

Aanvullingen

Verwante koppelingen

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, worden door Microsoft gebruikt om de functies die u gebruikt in te schakelen en om de services te leveren en de transacties uit te voeren die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om aanvullende informatie te vragen over feedback; om belangrijke updates en meldingen over de software te leveren; om het product of de service te verbeteren, bijvoorbeeld via fout- en enquêteformulieren; of om u vooraf informatie te geven over activiteiten of nieuwe producten.

Sommige persoonlijke gegevens die u invoert, kunnen worden opgenomen in uw Office-documenten, in de vorm van metagegevens. Deze metagegevens worden door Office-programma's gebruikt om het samenwerken met anderen aan uw documenten gemakkelijker te maken. Instructies voor het verwijderen van metagegevens uit uw documenten vindt u in de aanvullende informatie bij de specifieke Office-programma's.

Tenzij in deze verklaring anders wordt vermeld, worden door u opgegeven persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming overgedragen aan derden. Zo nu en dan maakt Microsoft gebruik van de diensten van andere bedrijven die beperkte diensten voor ons uitvoeren, zoals het beantwoorden van vragen van klanten over producten. Microsoft voorziet deze bedrijven alleen van de persoonlijke gegevens die zijn vereist voor het leveren van de desbetreffende dienst. Microsoft staat niet toe dat deze bedrijven uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld of worden verzonden naar Microsoft, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land/regio waar Microsoft of hieraan gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigers van Microsoft vestigingen hebben. Microsoft houdt zich aan de overeenkomsten en standpunten die zijn opgesteld door de Department of Commerce in de V.S. met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vasthouden van gegevens uit de Europese Unie of Zwitserland.

In bepaalde gevallen zal Microsoft uw gegevens doorgeven aan derden, inclusief de inhoud van enige communicatie die met u heeft plaatsgevonden, indien het nodig is om: (a) te voldoen aan de wet of wettelijke verordeningen of juridische processen; (b) de rechten of eigendommen van Microsoft of haar klanten te beschermen, inclusief het garanderen van de uitvoering van overeenkomsten of beleidsmaatregelen betreffende het gebruik van de services; of (c) te kunnen reageren wanneer het openbaar maken van deze gegevens noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van werknemers of klanten van Microsoft of andere personen..

Hoe wij informatie over uw computer verzamelen en gebruiken

De Office 2010 release bevat verschillende functies waarmee u op internet aanvullende informatie kunt ophalen of gegevens met anderen kunt delen. Deze functies zijn altijd beschikbaar als u een actieve internetverbinding hebt. Deze functies worden verderop in deze verklaring beschreven.

Telkens als de Office 2010 release contact maakt met een Microsoft-server, worden gegevens over uw computer ("standaardcomputergegevens") verzonden naar de websites die u bezoekt en de online-services waarvan u gebruikmaakt. Microsoft maakt gebruik van standaardcomputergegevens voor het aanbieden van internet-services, het verbeteren van onze producten en services en voor statistische analyse. Standaardcomputergegevens bestaan over het algemeen uit gegevens zoals het IP-adres, de versie van het besturingssysteem, de versie van de browser en land- en taalinstellingen. In sommige gevallen kunnen de standaardcomputergegevens ook een hardware-id bevatten, waarmee de fabrikant, de naam en het versienummer van het apparaat worden weergegeven. Als een specifieke functie of service gegevens doorstuurt naar Microsoft, worden ook de standaardcomputergegevens verzonden.

Nadat de versie van Office 2010 is geïnstalleerd, kunnen toekomstige Internet aanmeldingsaanvragen van deze computer gegevens bevatten die de naam van uw softwareproduct en het versienummer weergegeven bevat. Deze informatie wordt gebruikt door websites zodat u de materialen die compatibel met de versie van Office 2010 zijn. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie.

Zo nu en dan verandert Microsoft enkele internetadressen (URL's) van eigen internetservices. Om een ononderbroken voortzetting van deze services te garanderen, kan Microsoft een bestand naar uw systeem downloaden met de nieuwe internetadressen waartoe Office 2010 release toegang nodig heeft om ervoor te zorgen dat u internetservices kunt gebruiken.

Wanneer u voor het eerst een functie kiest waarvoor een verbinding tussen de software en een internetservice is vereist, verzendt de software een verzoek voor het downloaden van een XML-bestand. Bij dit verzoek worden gegevens gevoegd over de naam en de versie van uw programma, en het land en de taal die u hebt ingesteld. Op basis van deze gegevens verzendt Microsoft een XML-bestand naar uw client dat een lijst met de URL's voor de Microsoft Office-internetservices bevat.

Cookies

Sommige functies van Office 2010 release maken gebruik van cookies. De desbetreffende functies worden verderop in deze verklaring beschreven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een internetserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies bevatten gegevens die later kunnen worden gelezen door een internetserver in het domein waarin de cookie is toegewezen. Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van programma's op of het verzenden van virussen naar uw computer.

Cookies worden vooral gebruikt om u tijd te besparen. In Office 2010 release wordt bijvoorbeeld een cookie gebruikt om Microsoft SharePoint Foundation 2010-sites te onthouden die u eerder hebt bezocht. Hiermee is de site eenvoudiger terug te vinden en kan snel de juiste inhoud worden weergegeven.

Telkens wanneer u vanuit Office 2010 release een Microsoft-server benadert, kunnen cookies worden opgeslagen of gelezen. Deze cookies bevatten een vlag die aangeeft of u een Microsoft Office System-product op uw systeem hebt geïnstalleerd en welke taal en welk land u in uw internetvoorkeuren hebt ingesteld. Voor internet kunnen andere voorkeuren zijn ingesteld dan voor uw programma's. Microsoft gebruikt cookies ook voor het verzamelen van informatie over bezochte pagina's op Office.com. Deze bezoekersgegevens bestaan alleen uit een uniek id-nummer en worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens, tenzij u hiermee akkoord gaat, zoals elders in deze verklaring beschreven.

U kunt cookies accepteren of blokkeren, of de taal of landinstellingen wijzigen door de instellingen te wijzigen op het tabblad Privacy van het onderdeel Internetopties in het Configuratiescherm. U kunt de cookies die worden gebruikt door Office 2010 release ook beheren door in Internet Explorer 8 in het menu Extra op Internetopties te klikken en vervolgens op het tabblad Privacy te klikken.

Microsoft Office houdt zich aan de privacy-instellingen die u hebt geselecteerd onder Internet-opties in het Configuratiescherm van Windows of in Internet Explorer en wordt niet cookies gedownload als u hebt gekozen dat u cookies kan worden gedownload. Deze functies, verderop in deze verklaring, beschreven die cookies gebruiken werkt mogelijk niet goed met deze instelling op hun plaats staan. Daarnaast functies die worden gebruikt door websites en services met cookies werkt mogelijk niet correct in Internet Explorer. Cookies eerder opgeslagen op de harde schijf mogelijk nog steeds door de versie van Office 2010 worden gelezen, tenzij u de Internet-opties in het Configuratiescherm van Windows gebruiken of Internet Explorer verwijderen eerder cookies opgeslagen.

Activering van Microsoft Office

Activering vermindert softwarevervalsing, zorgt ervoor dat Microsoft-klanten krijgen de softwarekwaliteit die ze verwachten. Activering houdt in dat een specifieke productcode gekoppeld aan de hardware die dit is geïnstalleerd wordt op. De Microsoft-gebruiksrechtovereenkomst voor de Office 2010 release staat dat het aantal keren dat de productcode kan worden gebruikt voor de activering. Als u de productcode hebt gebruikt voor het opgegeven aantal keren op de dezelfde of een andere computers, die productcode kan niet meer worden gebruikt voor de activering op andere computers.

Activering is verplicht. Als u de software wilt blijven gebruiken, moet u deze activeren.

Tijdens de activering worden bepaalde gegevens over de productcode naar Microsoft verzonden, zoals:

 • De Microsoft-productcode: dit is een code die uit vijf cijfers bestaat waarmee het Office-product wordt aangegeven dat u activeert.

 • Een kanaal-id of sitecode, waarmee wordt aangegeven waar u het Office-product hebt verkregen. Deze code geeft bijvoorbeeld aan of het product in de winkel is aangeschaft, of het een evaluatie-exemplaar betreft, of het onderworpen is aan een volumelicentieprogramma, of het vooraf is geïnstalleerd door de computerfabrikant, enzovoort.

 • De installatiedatum.

 • Informatie aan de hand waarvan kan worden bevestigd dat de productcodegegevens niet zijn gewijzigd.

Als u Office met een abonnementslicentie gebruikt, wordt u bij de eerste activering gevraagd de Windows Live ID op te geven die aan uw abonnement is gekoppeld. Microsoft verzendt vervolgens online een productcode naar uw computer om de activering te voltooien. Na de eerste activering verzendt Office regelmatig productcodegegevens naar Microsoft om te verifiëren of u Office met de juiste licentie gebruikt. Als u Office met een abonnementslicentie wilt gebruiken, is het vereist dat Office wordt geactiveerd met een Windows Live ID en dat activeringsgegevens automatisch naar Microsoft worden verzonden.

Bij de activering wordt tevens een nummer naar Microsoft gestuurd dat op basis van de hardwareconfiguratie wordt gegenereerd. Dit nummer vertegenwoordigt geen persoonlijke informatie of informatie over de software. Het kan niet worden gebruikt om het merk of model van de computer te achterhalen en het kan niet worden gebruikt in berekeningen om enige andere informatie over uw computer te bepalen. Naast de standaardcomputergegevens worden bepaalde extra taalinstellingen verzameld.

Uw exemplaar van Office kan wijzigingen in de pc-configuratie opsporen en accepteren. Bij kleine upgrades is een nieuwe activering niet nodig. Als u Office 2010 release verwijdert, kunt u worden gevraagd het product opnieuw te activeren. Bij sommige wijzigingen in de computercomponenten of in de software kan het nodig zijn om de software opnieuw te activeren.

Als u de activering uitvoert bij het upgraden van bepaalde Microsoft Office-producten, zoals Microsoft Office Starter of een proefversie van Microsoft Office, wordt tevens informatie van uw computer verzameld over de Office Starter- of proefversie die u upgradet, waaronder hoe lang u die versie van Office hebt gebruikt.

Als u de activering niet kunt voltooien, kunt u een bericht ontvangen met een koppeling naar een website waar u meer informatie kunt vinden over de reden waarom de activering mislukte. Als u deze koppeling volgt, wordt informatie over de reden waarom de activering mislukte naar Microsoft verzonden. Deze informatie kan informatie omvatten die normaal tijdens de activering wordt verzonden.

Ook kunt u worden gevraagd uw exemplaar van Microsoft Office opnieuw te activeren. In dit geval is het mogelijk dat u via een wizard Activering online meer informatie kunt vinden over uw licentiestatus en hoe u activeringsproblemen oplost. Wanneer u ervoor kiest online informatie op te halen over uw licentiestatus, wordt informatie verzonden die normaal tijdens de activering wordt verzonden.

Als u uw exemplaar van Microsoft Office niet activeert of opnieuw activeert, kunt u dit mogelijk niet gebruiken of kan het worden aangeduid als niet voorzien van een geldige licentie. Er kan bijvoorbeeld een visuele aanduiding in de titelbalk worden geplaatst die aangeeft dat uw exemplaar niet is voorzien van een geldige licentie.

De informatie die wordt verzameld via activering of heractivering wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer activering wordt verricht via het gebruik van een volumelicentiecode of wanneer wordt gecontroleerd of uw product legitiem is, wordt geen informatie die betrekking heeft op activering naar Microsoft verzonden.

Zie voor meer informatie over activering Activeren Microsoft Office-programma's.

De updateservice Click-to-Run

Met de updateservice Click-to-Run kunt u bepaalde Microsoft Office-producten via het internet installeren, zodat u ze kunt gebruiken voordat ze volledige zijn gedownload. Standaard detecteert de updateservice Click-to-Run ook automatisch of er updates beschikbaar zijn voor producten die gebruikmaken van Click-to-Run op uw computer en worden deze updates automatisch gedownload en geïnstalleerd. Deze service is automatisch ingeschakeld, maar u kunt deze uitschakelen door op het tabblad Bestand op Help en vervolgens op Updates voor dit product uitschakelen te klikken. De updateservice Click-to-Run verzamelt regelmatig standaardcomputergegevens en een willekeurig gegenereerd getal dat wordt gebruikt om uw computer te identificeren zonder dat u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Bijgewerkte inhoud van Office.com

Als u verbinding hebt met internet en u zoekt in Help, sjablonen, illustraties, media of vormen naar een bepaald woord of een groep woorden, kan in Office 2010 release dat woord of die groep woorden worden gebruikt om te zoeken op Office.com. U hebt dan toegang tot een grote en dynamische set inhoud, inclusief de allernieuwste revisies van die inhoud. Als Office.com Help is ingeschakeld, wordt bij bepaalde functies, zoals sjablonen, automatisch de nieuwste Help-informatie voor die functie gedownload. Bijgewerkte inhoud van Office.com wordt ook automatisch weergegeven in de galerieën die deze inhoud ondersteunen.

Als u zoekt naar een groep woorden, worden die woorden vanuit Office 2010 release naar Office.com gestuurd, samen met andere informatie, zoals het programma dat momenteel wordt gebruikt, welk deel van de software u gebruikte toen u de vraag stelde en het zoekbereik dat u hebt aangevraagd. Als u een documentsjabloon gebruikt, wordt vanuit Office 2010 release ook de id voor die sjabloon verzonden, zodat de sjabloon kan worden geïdentificeerd, maar niet uw specifieke document. Microsoft gebruikt deze informatie voor het retourneren van de door u aangevraagde records.

Zie de online-Help, sjablonen, training, en aanvullende inhoud ophalenvoor meer informatie over online-Help.

Verificatie met Windows Live ID

Sommige functies van de versie van Office 2010 mogelijk Windows Live ID kunt opgeven activering, aanmelden en registratie services vereist. Als u zich aanmeldt met behulp van Windows Live ID, wordt u gevraagd uw e-mailadres en wachtwoord typt. Deze dezelfde Windows Live ID-aanmelden, kunt u toegang tot andere Windows Live ID-deelnemende sites en services. Als u een Windows Live ID op de website van Office registratie maakt, zijn u tegelijk met de versie van Office 2010 registreren en opent u een Windows Live ID-account. Alle registratiegegevens die u opgeeft door de service Office.com zijn opgeslagen, en sommige of alle deze informatie is ook opgeslagen door Windows Live ID in uw Windows Live ID-profiel. Lees meer informatie over de Windows Live ID-service, de gegevens die zijn opgeslagen in het Windows Live ID-profiel, en hoe Windows Live ID gebruikt en helpt bij het beveiligen van uw persoonlijke gegevens, de Privacyverklaring van Windows Live.

Een upgrade- of nieuwe versie van Microsoft Office kopen

Bij sommige versies van Microsoft Office is het mogelijk om online een productcode te kopen voor een nieuwe versie of een upgrade van Office. U kunt van deze functie gebruikmaken via de Office-map in het startmenu van Windows, via het product zelf of via een Windows-pictogram op uw bureaublad.

Deze functie worden gegevens van de Microsoft zoals-id's voor het product dat u wilt kopen, uw een licentie huidige Office-product (indien aanwezig), uw Office-taalinstelling en standaardcomputergegevens. Als u in aanmerking voor een speciale aanbieding, is het mogelijk dat er ook informatie over deze aanbieding en de bron worden verzonden. Microsoft gebruikt deze gegevens om te bepalen welke Microsoft gemachtigde online winkel kan uw aankoop te voltooien en verzonden naar die winkel. De functie voor het upgraden mogelijk ook uw internetbrowser om de webpagina van de winkel, waar kunt u uw aankoop te voltooien weer te openen.

Programma voor verbetering van de gebruikerservaring

U hebt de mogelijkheid deel te nemen aan ons Programma voor verbetering van de gebruikerservaring om zo de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van software en services van Microsoft te verbeteren.

Als u deelneemt, verzamelt Microsoft gegevens over uw hardwareconfiguratie en over hoe u onze software en services gebruikt, om zo trends en gebruikspatronen te kunnen vaststellen. Via deze functie worden niet uw naam, adres of andere contactgegevens verzameld.

Ga naar het Programma voor kwaliteitsverbetering Microsoft -website voor meer informatie en een volledige privacyverklaring voor het programma voor kwaliteitsverbetering. Als u de aanbevolen instellingen tijdens Office voor het eerst uitvoert kiezen, schakelt u programma voor kwaliteitsverbetering voor Office 2010.

Zie meer informatie over aanbevolen instellingen uitschakelen aanbevolen bijwerken en diagnostische instellingen. Als u wilt deelnemen aan het programma voor kwaliteitsverbetering, raadpleegt u deelnemen aan het programma voor kwaliteitsverbetering.

Taalprogramma's helpen verbeteren

De functie Taalprogramma's helpen verbeteren verzamelt gegevens over het gebruik van de taalprogramma's en naar Microsoft verzonden. Als u deelnemen via het Programma voor kwaliteitsverbetering Microsoft wilt, wijzigen uw taalspecifieke acties, zoals goedkeuren of weigeren van de spelling- of grammaticacontrole suggesties taalprogramma instellingen van het hulpprogramma of toe te voegen aan de aangepaste woordenlijst, zijn opgeslagen op uw computer en verzonden naar Microsoft drie keer in de eerste zes maanden na de installatie van Office 2010-versie. Na ongeveer zes maanden de functie stopt gegevens naar Microsoft worden verzonden en Hiermee verwijdert u het gegevensbestand van de siteverzameling die uw taalspecifieke acties vanaf uw computer bevat.

Hoewel deze functie niet met opzet persoonlijke gegevens verzamelt, kunnen de verzonden gegevens ook teksten bevatten die als spel- of grammaticafout zijn gemarkeerd, bijvoorbeeld eigennamen en rekeningnummers. Alle getallen, bijvoorbeeld rekeningnummers, huisnummers en telefoonnummers, worden echter in nullen omgezet bij het verzamelen van de gegevens. Microsoft gebruikt deze gegevens uitsluitend om producten te verbeteren en niet om gebruikers te identificeren. Als u vermoedt dat een rapport persoonlijke of vertrouwelijke gegevens bevat, verzendt u het rapport niet.

De gegevens die door deze functie worden verzameld, worden verzonden met een getal dat willekeurig wordt gegenereerd door het programma voor verbetering van de gebruikservaring.

Voordat gegevens naar Microsoft worden verzonden, wordt een dialoogvenster weergegeven met de vraag om uw toestemming. Op dat moment kunt u de gegevens geheel of gedeeltelijk verwijderen voordat de informatie wordt verzonden. U kunt er ook voor kiezen om helemaal geen gegevens naar Microsoft te verzenden.

Office Diagnostische gegevens

U hebt de mogelijkheid periodiek een klein bestand downloaden naar uw computer die Microsoft kan vaststellen of er systeemproblemen zijn. Indien beschikbaar, wordt de nieuwe Help-informatie over de foutberichten ook automatisch gedownload. Deze functie verzamelt geen uw naam, adres, of enig ander contactgegevens, behalve het IP-adres waarmee u het bestand te sturen.

Zie Instellingen voor Office Diagnostische gegevens wijzigeninstellingen voor Office Diagnostische gegevens wilt wijzigen.

Microsoft Foutenrapportage

Het hulpprogramma Microsoft Foutenrapportage kan gebruikers foutberichten rapporteren bij Microsoft via Internet. Als een foutbericht wordt weergegeven, kunnen gebruikers met een internetverbinding meteen melden van het bericht naar Microsoft. Als het rapport wordt aangegeven dat er een of meer producten van derden zijn betrokken bij het probleem veroorzaakt, kan Microsoft het rapport verzenden naar deze derden. Software of hardware pas ontwikkelaars dienst van Microsoft of een van de partners analyseren de fout en probeer het probleem te achterhalen. Hoewel het hulpprogramma is niet bedoeld voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, is het mogelijk dat deze informatie kan worden opgenomen in het geheugen of in de gegevens die worden verzameld uit geopende bestanden. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om gebruikers te identificeren. Zie de Privacyverklaring voor rapportage van Microsoft-foutvoor meer informatie over het hulpprogramma Microsoft Foutenrapportage.

Microsoft Update

De Microsoft Update-Service kunt u beveiligingsupdates en belangrijke updates ontvangen voor Microsoft Windows en andere Microsoft-producten, ook de versie van Office 2010. Meer informatie over hoe u kunt zich registreren voor bijgewerkt van Microsoft Update, raadpleegt u de computer met Microsoft Update up-to-date houden.

Wanneer u de website van Microsoft Update of automatisch updates ontvangen, verzamelt Microsoft standaardcomputergegevens bij elk bezoek, zodat u de updates die het beste met uw computer werken hebt ontvangen. De informatie wordt ook gebruikt voor het genereren van statistische gegevens over hoe de website van Microsoft Update worden gebruikt en welke systemen ondersteuning vereisen, zodat de service kan worden verbeterd. Zie voor meer informatie over de Microsoft Update-service, de privacyverklaring van Update Services .

Aanwezigheidsgegevens

Als uw organisatie gebruikmaakt van Microsoft Office Communications Server (OCS), verschaft Microsoft Office u de aanwezigheidsgegevens van OCS.

Een achtergrond bijsnijden en verwijderen

U kunt afbeeldingen in documenten bijsnijden zodat alleen gedeelten van de afbeeldingen zichtbaar zijn. Door een afbeelding bij te snijden worden de bijgesneden delen van de afbeelding alleen verborgen; de bijgesneden gedeelten worden niet permanent verwijderd. Verborgen delen van deze afbeeldingen kunnen weer zichtbaar worden gemaakt via de modus Bijsnijden.

U kunt afbeeldingen ook bewerken met de opdracht Achtergrond verwijderen. Door de opdracht Achtergrond verwijderen worden delen van de afbeelding niet permanent verwijderd. Verborgen secties of verwijderde afbeeldingen kunnen weer worden hersteld door weer Achtergrond verwijderen in te voeren.

Als u een bestand opslaat met bijgesneden of verwijderde afbeeldingen, worden de volledige afbeeldingen in het bestand opgeslagen.

U kunt bijgesneden of verwijderde delen van afbeeldingen definitief verwijderen door het tabblad Bestand te openen en onder Help op Opties te klikken. Open vervolgens het tabblad Geavanceerd en klik bij Grootte en kwaliteit van afbeelding op Bewerkingsgegevens verwijderen.

Een verbinding maken met externe gegevens in Office en SharePoint met Business Connectivity Services

Business Connectivity Services (BCS) kunt u verbinding maken met externe gegevensbronnen vanuit een SharePoint-site en Microsoft Office 2010-programma's, zoals Outlook, SharePoint-werkruimte en Word. Als u dit doet, worden wijzigingen in de externe gegevens automatisch doorgevoerd in de Microsoft Office-programma en wijzigingen in de Microsoft Office-programma, worden automatisch doorgevoerd in het externe systeem.

In BCS wordt een versleutelde kopie van een deel van de externe gegevens lokaal opgeslagen op uw computer in een speciale lokale cache. Als externe gegevens worden geopend in Outlook, wordt ook een kopie opgeslagen in een speciaal bestand met persoonlijke mappen (.pst). Stel dat een klantenlijst wordt gesynchroniseerd tussen Microsoft Dynamics CRM en de lokale kopie van de gebruiker en vervolgens wordt weergegeven in Outlook. Als de gebruiker de gegevens voor een individuele klant bewerkt of een nieuwe klant maakt, worden deze wijzigingen ook doorgevoerd in Microsoft Dynamics CRM. In sommige gevallen kan een kopie van de gegevens in uw document bewaard zijn gebleven en is deze toegankelijk voor gebruikers die het document kunnen openen.

Input Method Editors (IME's)

Microsoft Input Method Editors (IME's) worden gebruikt voor Oost-Aziatische talen om toetsenbordaanslagen om te zetten in karakters. Afhankelijk van uw instellingen kunnen de volgende functies gegevens naar Microsoft verzenden over het gebruik van de IME's. Sommige IME's ondersteunen deze functies niet (allemaal). In een bedrijfsomgeving kunnen beheerders Groepsbeleid gebruiken om de onderstaande rapportagefuncties te configureren. De configuratieopties in Groepsbeleid maken het mogelijk om het rapporteren volledig uit te schakelen of om de rapporten naar een andere server te verzenden.

IME: leren en voorspellen

Wat u met deze functie kunt doen

Afhankelijk van de IME die u gebruikt en uw verdere instellingen, kunnen de leer- en voorspelfuncties van de IME woorden of woordgroepen vastleggen om zo de selectie van weergegeven karakters te verbeteren.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens

De leer- en voorspelfuncties van de IME leggen woorden of woordgroepen vast en de bijbehorende keuzen die door de gebruiker worden gemaakt. Deze leergegevens (met uitzondering van de volgorde cijfer/symbool en karakter) wordt opgeslagen in de woordenlijst van elke gebruiker van de computer.

Gebruik van gegevens

Leer- en voorspellingsgegevens worden door de IME op uw systeem gebruikt en er kan ook door de taalprogramma's van Microsoft Office naar worden verwezen. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Keuze en beheermogelijkheden

Behalve bij de IME voor Vereenvoudigd Chinees (waarin de voorspellingsfunctie standaard is uitgeschakeld) zijn de leer- en voorspellingsfuncties standaard ingeschakeld in de IME's die deze functies ondersteunen. Ze kunnen worden uitgeschakeld door de IME-functies uit te schakelen. In de Japanse IME kan de leerfunctie ook zo worden geconfigureerd dat deze geen gegevens doorstuurt naar de woordenlijst van de gebruiker. U kunt ook de inhoud van de woordenlijst verwijderen.

IME: foutenrapport maken van conversie

Wat u met deze functie kunt doen

Als er conversiefouten optreden, kan deze functie gegevens verzamelen over de fouten die Microsoft kunnen helpen het conversieproces te verbeteren.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens

IME: foutenrapport maken van conversie verzamelt gegevens over conversiefouten in de IME die naar Microsoft kunnen worden verzonden. In de foutenrapporten die worden gegenereerd worden gegevens opgenomen betreffende de toetsaanslagen, het eerste conversieresultaat, het conversieresultaat dat u in plaats daarvan hebt gekozen, de IME die u gebruikt en informatie over hou u deze gebruikt. Daarnaast kunt u, als u de Japanse IME gebruikt, ervoor kiezen om leergegevens in uw rapport met conversiefouten op te nemen. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te identificeren of contact met u op te nemen.

Gebruik van gegevens

Microsoft gebruikt de gegevens om de IME te verbeteren.

Keuze en beheermogelijkheden

U kunt ervoor kiezen om een rapport met conversiefouten te verzenden met het menu Extra op de Taalbalk. Daarnaast wordt u gevraagd, als een conversiefout zich voordoet, of u het rapport met conversiefouten naar Microsoft wilt verzenden, voordat dit daadwerkelijk wordt verzonden. U kunt de gegevens in het rapport bekijken voordat u beslist of u het wilt verzenden.

IME: woordregistratie

Wat u met deze functie kunt doen

Afhankelijk van de IME die u gebruikt, kunt u gebruikmaken van woordregistratie om niet-ondersteunde woorden te rapporteren (woorden die wellicht niet op de juiste wijze worden geconverteerd in karakters op basis van toetsaanslagen).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens

Registratierapporten in Microsoft Word 2010 bevatten de gegevens die u opgeeft in het dialoogvenster Woord toevoegen betreffende de woorden die worden gerapporteerd en het softwareversienummer van IME. Deze rapporten kunnen persoonlijke gegevens bevatten, bijvoorbeeld als u persoonsnamen toevoegt met woordregistratie. Microsoft maakt echter geen gebruik van deze gegevens om u te identificeren of contact met u op te nemen. U hebt de mogelijkheid om de gegevens in elk rapport te bekijken voordat u beslist of u het rapport wilt verzenden.

Gebruik van gegevens

Microsoft gebruikt de gegevens om de IME te verbeteren.

Keuze en beheermogelijkheden

Telkens als u een woordregistratierapport maakt, zult u de vraag krijgen of u dit rapport naar Microsoft wilt verzenden. U kunt de gegevens in het rapport bekijken voordat u beslist of u het wilt verzenden.

Microsoft Office 2010-documentcache

Enkele programma's in Microsoft Office 2010 (zoals Word, Excel en PowerPoint) maken automatisch een lokale kopie van externe documenten. Dankzij deze lokale kopie kunt u het document openen wanneer u niet online bent en verloopt het bewerken sneller wanneer u wel online bent. Naast de inhoud van het document slaat Office soms ook metagegevens van het document op uw computer op, zoals de namen, aanmeldings-id's en e-mailadressen van mensen die het document hebben bewerkt.

Alle opgeslagen inhoud kan zichtbaar worden gemaakt door het Microsoft Office Upload Center te openen en de weergave te wijzigen in Alle bestanden in cache.

U kunt het Microsoft Office Upload Center openen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Klik op het pictogram in het systeemvak.

 • Klik op de knop Start en klik achtereenvolgens op Alle programma's, Microsoft Office, Microsoft Office 2010-hulpprogramma's en Microsoft Office Upload Center.

Lokale kopieën kunnen afzonderlijk worden verwijderd of geopend in het Microsoft Office Upload Center. U kunt ook instellen dat documenten uit de Office Document Cache worden verwijderd nadat ze zijn gesloten in een Office-programma. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar de pagina Instellingen in het Microsoft Office Upload Center.

 2. Schakel het selectievakje Bestanden verwijderen uit de Office Document Cache wanneer ze worden gesloten in.

Alternatieve tekst

In Microsoft Word 2010 kunt u op de volgende wijze alternatieve tekst toevoegen aan tabellen, vormen, afbeelding, grafieken, SmartArt-afbeeldingen en andere objecten in uw documenten en deze bewerken:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object.

 2. Klik op Opmaak.

 3. Klik op de tab Alt-tekst.

Deze alternatieve tekst wordt opgeslagen met het document en kan persoonlijke informatie bevatten die door een willekeurige auteur van het document is toegevoegd. Bij enkele objecten, zoals afbeeldingen die u aan uw document toevoegt, bestaat de alternatieve tekst standaard uit het bestandpad voor het object dat u invoegt.

Alternatieve tekst kan worden gebruikt voor toegankelijkheidsfuncties zoals schermlezers. De alternatieve tekst is toegankelijk voor iedereen die het bestand kan openen.

Nauwkeurigheid bij samenvoegen

Om het samenvoegen nauwkeuriger te laten verlopen, worden in Outlook 2010 een getal van tien cijfers, uw e-mailadres en uw gebruikersnaam toegevoegd aan alle Office-bestanden die u als bijlage verzendt. Dit willekeurige getal is een unieke id voor uw werkmap, waardoor wijzigingen weer naar uw originele werkmap kunnen worden samengevoegd, ook als de bestandsnaam is gewijzigd. U kunt dit getal, uw e-mailadres en uw gebruikersnaam desgewenst uit toekomstige bijlagen verwijderen. Ga hiertoe als volgt te werk in Outlook:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Help op Opties.

 3. Klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 4. Klik op Verwerking van bijlagen.

 5. Schakel het selectievakje Eigenschappen aan bijlagen toevoegen om de functie Gecontroleerd document terugzenden in te schakelen indien nodig uit en klik op OK.

 6. Klik nog tweemaal op OK om de dialoogvensters te sluiten.

Beveiliging

Microsoft doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij gebruiken een groot aantal beveiligingstechnologieën en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang, gebruik of openbaarmaking door onbevoegden.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zo nu en dan worden bijgewerkt door Microsoft. In dat geval wordt ook de datum gewijzigd waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van hoe Microsoft uw gegevens beschermt.

Contact met ons opnemen

Microsoft stelt uw opmerkingen over deze privacyverklaring. Als u vragen over dit instructie hebt of denkt dat we niet hebt gehouden aan deze, contact met ons opnemen via ons webformulier op Contact met ons opnemen: feedback over Privacy.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 VS

Ga naar https://www.microsoft.com/worldwide/ voor de Microsoft-vestiging in uw land of regio.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×