Privacyverklaring voor Microsoft Lync voor Mac

Laatst bijgewerkt: juli 2014

Microsoft biedt software met de prestaties, de kracht en het gemak die u voor uw computerwerk wenst. Microsoft vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe gegevens worden verzameld en gebruikt voor Lync voor Mac. De nadruk ligt op de functies waarvoor internet wordt gebruikt. De verklaring geldt niet voor andere online- of offlinesites, producten of services van Microsoft.

Lync voor Mac is een geïntegreerde communicatieclient waarmee u met contactpersonen binnen en buiten uw organisatie kunt communiceren. Lync voor Mac is ontworpen om u toegang te bieden tot gepubliceerde gegevens over andere gebruikers en om andere gebruikers toegang te verlenen tot gegevens die over u zijn gepubliceerd, zoals status, functie, telefoonnummer en notities. Wanneer Lync voor Mac wordt uitgevoerd, kunt u ook de status van contactpersonen bekijken, en chatberichten en bestanden rechtstreeks verzenden vanuit Microsoft Word, Microsoft PowerPoint en Microsoft Outlook.

Verzamelen en gebruiken van uw gegevens

De over u verzamelde gegevens worden door Microsoft, gecontroleerde dochterondernemingen en filialen gebruikt om de door u gebruikte functies mogelijk te maken en de door u aangevraagde of geautoriseerde service(s) te leveren of transactie(s) uit te voeren.  De gegevens kunnen ook worden gebruikt om Microsoft-producten en -services te analyseren en te verbeteren.

We kunnen bepaalde verplichte serviceberichten verzenden, zoals welkomstbrieven, herinneringen voor facturen, informatie over technische servicekwesties, en beveiligingsaankondigingen. Bij sommige services van Microsoft kunnen periodieke brieven voor leden worden verzonden die als onderdeel van de service worden beschouwd. Soms kunnen we uw feedback vragen, u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of u een reclamemailing sturen om u te informeren over andere producten of services die verkrijgbaar zijn bij Microsoft of filialen.

Met uitzondering van de bepalingen in deze verklaring worden de door u verstrekte persoonsgegevens niet zonder uw toestemming overgedragen aan derden. Soms schakelen we andere bedrijven in om beperkte services namens ons te leveren, zoals het verpakken, verzenden en afleveren van aankopen en andere mailings, het beantwoorden van vragen van klanten over producten of services, het verwerken van gebeurtenisregistratie of het uitvoeren van een statistische analyse van onze services. We verstrekken deze bedrijven alleen de persoonsgegevens die ze nodig hebben om de service te leveren en ze mogen deze gegevens niet voor enig ander doel gebruiken.

Microsoft mag gegevens over u inzien of openbaar maken, inclusief de inhoud van uw berichten, teneinde: (a) de wetgeving na te leven of te reageren op rechtmatige verzoeken of juridische procedures; (b) de eigendomsrechten van Microsoft of onze klanten te beschermen, inclusief de handhaving van onze overeenkomsten of beleidslijnen waaronder uw gebruik van de services valt; of (c) in goed vertrouwen te handelen omdat Microsoft dergelijke inzage of openbaarmaking noodzakelijk acht om de persoonlijke veiligheid van medewerkers van Microsoft, klanten of het publiek te beschermen. We mogen tevens persoonlijke gegevens bekend maken als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

Gegevens die door Lync voor Mac worden verzameld of naar Microsoft worden verzonden, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar Microsoft of hieraan gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigers van Microsoft vestigingen hebben. Microsoft houdt zich aan de overeenkomsten en standpunten die zijn opgesteld door de Department of Commerce in de V.S. met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vasthouden van gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Verzamelen en gebruiken van gegevens over uw computer

Wanneer u software met internetfuncties gebruikt, worden gegevens over de computer ("standaardcomputergegevens") verzonden naar de door u bezochte websites en de door u gebruikte onlineservices. Microsoft gebruikt deze standaardcomputergegevens om u internetservices te leveren, producten en services te verbeteren en statistische analyses uit te voeren. De standaardcomputergegevens bestaan meestal uit het IP-adres, de versie van het besturingssysteem, de browserversie en de land- en taalinstellingen. In sommige gevallen valt hieronder ook de hardware-id waarmee de fabrikant, de naam en de versie van het apparaat worden aangegeven. Als gegevens naar Microsoft worden verstuurd via een specifieke functie of service, worden de standaardcomputergegevens ook verzonden.

De privacydetails voor elke functie, software of service van Lync voor Mac in deze privacyverklaring beschrijven welke aanvullende gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Beveiliging van uw gegevens

Microsoft vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. Zo slaan we de door u verstrekte gegevens op in computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en in bewaakte ruimten staan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd werken we deze privacyverklaring bij met wijzigingen in onze producten en services of na feedback van klanten. Wanneer we wijzigingen publiceren, passen we de datum 'laatst bijgewerkt' boven aan deze verklaring aan. We raden u aan regelmatig deze verklaring door te lezen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Microsoft uw gegevens beschermt.

Voor meer informatie

Microsoft stelt uw opmerkingen over deze privacyverklaring op prijs. Als u vragen hebt over deze verklaring of als u denkt dat wij ons er niet aan houden, kunt u contact met ons opnemen via ons (webformulier) Contact opnemen: privacyfeedback.

U kunt ook via de post contact met ons opnemen:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 VS

Specifieke functies

De rest van dit document gaat in op specifieke functies van Lync voor Mac:

Nummerweergave in het vergaderschema

Wat deze functie doet:    de lijst met deelnemers bevat een overzicht van alle deelnemers aan een vergadering.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     Wanneer u inbelt bij een telefonische vergadering, wordt het telefoonnummer of de gebruikersnaam waar vandaan u belt (nummerweergave) weergegeven voor alle deelnemers. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:    personen in de vergadering kunnen deze gegevens gebruiken om onderscheid te maken tussen verschillende telefonische deelnemers aan de vergadering.

Keuze/Beheer:    Nummerweergave is standaard ingeschakeld, waarbij het nummer wordt opgehaald bij de telefoonmaatschappij. U kunt ervoor kiezen om uw telefoonnummer niet te delen door nummerweergave te blokkeren wanneer u belt.

 • Neem contact op met uw telefoonmaatschappij als u nummerweergave permanent wilt blokkeren.

 • Als de functionaliteit beschikbaar is in uw regio, kunt u een speciale code typen voordat u het telefoonnummer kiest zodat nummerweergave tijdens één gesprek wordt geblokkeerd. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor instructies.

Gespreksgeschiedenis

Wat deze functie doet:    Met Gespreksgeschiedenis kunt u de inhoud van uw chatgesprekken opslaan in de map Gebruikers/ gebruikersnaam/Documenten/Microsoft User Data/Microsoft Lync History.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    Deze functie kunt u gebruiken voor het opslaan van de inhoud van uw chatgesprekken. Deze informatie wordt op uw computer opgeslagen en wordt niet verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:    u kunt uw opgeslagen chatgesprekken gebruiken om de inhoud van uw oude chatsessies te bekijken.

Keuze/beheer:    De voorkeur Gesprekken opslaan is zo ingesteld dat u wordt gevraagd of u uw gesprek wilt opslaan wanneer u het gespreksvenster sluit. Door Lync voor Mac wordt een bericht weergegeven aan het eind van elk gesprek, waarin u wordt gevraagd of u het gesprek wilt opslaan. U kunt deze melding altijd uitschakelen. Klik in het menu Lync op Voorkeuren en klik vervolgens op het tabblad Geschiedenis.

Belangrijke informatie:    Als u de optie Gesprekken opslaan inschakelt, moet u uw contactpersonen melden dat hun chatgesprekken worden opgeslagen.

Logboekregistratie aan de clientzijde

Wat deze functie doet:    Met Logboekregistratie aan de clientzijde kunt u gegevens over het gebruik van Lync op uw computer in uw gebruikersprofiel registreren. U kunt deze gegevens gebruiken om eventuele problemen met Lync op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    Als Logboekregistratie aan clientzijde door u of uw beheerder is ingeschakeld, worden bijvoorbeeld de volgende gegevens opgeslagen op uw computer: SIP-berichten (Session Initiation Protocol), antwoorden aan uw Lync-genodigden, informatie over de afzender en ontvanger van elk Lync-bericht, de route die het bericht heeft gevolgd, uw lijst met contactpersonen, uw aanwezigheidsgegevens, namen van bijlagen die u deelt, namen van Microsoft PowerPoint-bestanden die u deelt. De inhoud van uw Lync-gesprekken wordt echter niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch verzonden naar Microsoft, maar u kunt deze wel handmatig verzenden.

Gebruik van gegevens:    logboeken aan de clientzijde kunnen worden gebruikt om problemen met Lync op te lossen.

Keuze/Beheer:    De functie Logboekregistratie aan clientzijde is standaard uitgeschakeld en moet door een ondernemingsbeheerder worden ingeschakeld. Als uw beheerder de mogelijkheid om registratie te beheren niet heeft uitgeschakeld, kunt u uw instellingen als volgt wijzigen: U kunt de instellingen voor logboekregistratie altijd wijzigen. Klik in het menu Lync op Voorkeuren en klik vervolgens op het tabblad Algemeen.

Delen van bureaublad

Wat deze functie doet:    Met Delen van bureaublad kunt u een weergave van uw computerscherm delen met andere deelnemers in uw Lync voor Mac-gesprek.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    Als u Delen van bureaublad inschakelt, kunnen alle gespreksdeelnemers alles op uw computerscherm zien. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:    u kunt Delen van bureaublad gebruiken om samen te werken met gespreksdeelnemers.

Keuze/Beheer:    Gebruikers kunnen een uitnodiging om een bureaublad te delen accepteren of weigeren.

Ga als volgt te werk als u uw desktop wilt delen met degene met wie u in gesprek bent:

 • Klik in het gespreksvenster op  Inhoud delen en klik vervolgens op Bureaublad.

In het gespreksvenster van de deelnemer verschijnt het bericht Uitnodiging voor delen van bureaublad. De deelnemer klikt op Accepteren om deel te nemen aan de deelsessie of op Weigeren om de uitnodiging om het bureaublad te delen te weigeren.

Ga als volgt te werk om de sessie voor het delen van uw bureaublad te beëindigen:

 • Klik in het venster voor het delen van het bureaublad op het Delen van bureaublad pop-upmenu, wijs naar het bureaublad dat u niet meer wilt delen en klik vervolgens op Delen stoppen.

Belangrijke informatie:    Geopende documenten of afbeeldingen op uw bureaublad die worden beveiligd door DRM-software (Digital Rights Management), zijn mogelijk zichtbaar voor anderen met wie u uw bureaublad deelt in een Lync voor Mac-gesprek.

Bijlagen voor vergaderingen

Wat deze functie doet:    u kunt bestanden delen met deelnemers aan de vergadering door deze als bijlage te uploaden.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    Bijlagen worden opgeslagen op Lync Server. U kunt ervoor kiezen om bijlagen te uploaden. Bijlagen worden door u of anderen gedownload tijdens een vergadering. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:    de gegevens in geüploade bijlagen voor vergaderingen worden gedeeld met andere deelnemers aan een Lync-vergadering.

Keuze/Beheer:    Presentatoren kunnen de beschikbaarheid van bijlagen beperken op basis van de rollen van deelnemers aan de vergadering (organisatoren, presentatoren, iedereen).

Uitbellen vanuit vergadering

Wat deze functie doet:    Met de functie Uitbellen vanuit vergadering kunnen Lync-gebruikers die aanwezig zijn in een vergadering, een PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) toevoegen aan een bestaande AV-vergadering (audio/video).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    Wanneer de PSTN-gebruiker die wordt uitgenodigd voor een AV-vergadering, de oproep ontvangt, ziet hij of zij de nummerweergave van de organisator van de AV-vergadering (en niet noodzakelijkerwijs de nummerweergave van de partij die hem of haar heeft toegevoegd aan de vergadering). Zodra de PSTN-gebruiker de telefoon beantwoordt, neemt hij of zij direct deel aan de vergadering.

Gebruik van gegevens:    de nummerweergave van de organisator wordt verzonden naar de PSTN-gebruiker die wordt uitgenodigd voor de vergadering.

Keuze/Beheer:    Gebruikers of ondernemingsbeheerders kunnen deze functie niet beheren. Zo mogelijk kunt u voordat u een PSTN-gebruiker toevoegt een chatbericht of e-mail verzenden naar de PSTN-gebruiker en vragen of deze wil deelnemen aan de AV-vergadering. Zodoende weet de gebruiker dat deze wordt toegevoegd aan een vergadering. De PSTN-gebruiker kan er ook voor kiezen om het gesprek niet te accepteren.

Microsoft AutoUpdate voor Mac

Wat deze functie doet:    met Microsoft AutoUpdate voor Mac ("AutoUpdate") worden basisgegevens van uw computer verzameld met betrekking tot de geïnstalleerde Microsoft-toepassingen om te identificeren welke updates beschikbaar zijn en om de updateservice te verbeteren.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    zie voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt de Privacyverklaring bij Microsoft AutoUpdate voor Mac.

Microsoft Foutrapportage

Wat deze functie doet:    Microsoft Foutenrapportage is een service waarmee u problemen met Office 2011 bij Microsoft kunt melden. Aan de hand van de daarna ontvangen informatie kunt u deze problemen waarschijnlijk voorkomen of oplossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    met Microsoft Foutenrapportage worden IP-adressen (Internet Protocol) verzameld, die niet worden gebruikt om gebruikers te identificeren. Gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, computernaam of gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen, worden hiervoor niet opzettelijk verzameld. Het is mogelijk dat dergelijke gegevens worden vastgelegd in het geheugen of in gegevens afkomstig van openstaande bestanden, maar Microsoft gebruikt deze niet om u te identificeren of contact met u op te nemen.

In zeldzame gevallen, zoals bij problemen die moeilijk zijn op te lossen, kan Microsoft vragen om aanvullende gegevens, waaronder een of meer bestanden van uw computer. Ook kan Microsoft om uw huidige documenten vragen. Zie voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, de Privacyverklaring voor Microsoft Foutenrapportage.

Gebruik van gegevens:    Microsoft gebruikt de gegevens van de foutrapportage om problemen van klanten te helpen oplossen en onze software en services te verbeteren.

Keuze/Beheer:    Als u een probleem ondervindt met uw software en er een foutenrapport wordt gemaakt, wordt u gevraagd of u deze gegevens naar Microsoft wilt verzenden. Wanneer Microsoft aanvullende gegevens nodig heeft voor het analyseren van het probleem, wordt u gevraagd de gegevens te bekijken en te bepalen of u deze wilt verzenden. Als u ervoor kiest de foutenrapporten niet naar Microsoft te verzenden, worden de rapporten niet verzonden. Zie de Privacyverklaring voor de service Microsoft Foutenrapportage voor meer informatie over het hulpprogramma Microsoft Foutenrapportage, inclusief de volledige privacyverklaring.

Onlinevergaderingen voor Outlook

Wat deze functie doet:    Deze Outlook-functie wordt ingeschakeld wanneer u Lync installeert. Hiermee kunnen gebruikers onlinevergaderingen plannen en aanpassen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     De volgende gegevens worden opgeslagen op uw computer. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

 • Naam van de organisator

 • Namen van deelnemers

 • Namen van presentatoren

 • Lijst met e-mailadressen

 • Onderwerp en andere gegevens van de vergadering (zoals begin-/eindtijd, vergadering-id, deelnemerscode en informatie over Auto Attendant voor vergaderingen/televergaderingprovider voor de gebruiker)

 • Alle proxyadressen voor de gebruiker in Microsoft Exchange (X400-X500-adressen, UM-adressen (Unified Messaging) van Exchange en voicemail-URL's voor SIP en telefoon/Exchange UM)

 • Informatie over vergaderlocatie

Gebruik van gegevens:    De bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor het plannen van een vergadering en de bijbehorende logboekregistratie, zoals is beschreven in de sectie Logboekregistratie aan clientzijde. Voor planning worden de gegevens in het geheugen verwerkt en in het register van uw lokale computer opslagen zodat ze snel kunnen worden geopend.

Opmerking: De gegevens worden gecodeerd en gedeeld met Lync Server.

Keuze/Beheer:    Logboekregistratie is standaard uitgeschakeld. Als logboekregistratie is toegestaan in uw onderneming, kunt u deze functie in- en uitschakelen via Lync -> Voorkeuren -> Sectie Algemeen.

Peer-to-peerbestandsoverdracht

Wat deze functie doet:    Lync-gebruikers kunnen bestanden onderling overbrengen tijdens chatsessies met twee deelnemers (niet tijdens vergaderingen).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    Het bestand wordt rechtstreeks overgebracht tussen de Lync-clients. Gebruikers kiezen ervoor om de bestandsoverdracht te starten en kiezen het bestand dat moet worden overgebracht. De ontvanger van het bestand moet expliciet ermee instemmen om het bestand te ontvangen. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:    Met de functie Peer-to-peerbestandsoverdracht kunnen gebruikers bestanden in realtime naar elkaar verzenden tijdens een chatgesprek.

Keuze/Beheer:    U kunt ervoor kiezen om een verzoek om bestandsoverdracht van een andere gebruiker te accepteren of te weigeren.

Persoonlijke afbeelding

Wat deze functie doet:    met de functie Persoonlijke afbeelding worden uw afbeelding en de afbeeldingen van andere personen in uw onderneming weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    Uw voorkeursinstelling voor het delen van uw persoonlijke afbeelding wordt verzameld voor het weergeven en delen van uw afbeelding, inclusief het bijbehorende webadres. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:    de gegevens worden gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw afbeelding met anderen te delen.

Keuze/beheer:    de ondernemingsbeheerder kan het volgende bepalen:

 • Hiermee stelt u in of gebruikers de afbeeldingen standaard in eerste instantie wel of niet delen. U kunt deze instelling overschrijven.

 • Hiermee stelt u in hoe groot een afbeelding mag zijn die een gebruiker wil downloaden.

 • Hiermee stelt u in welke soorten afbeeldingen zijn toegestaan.

U kunt de volgende voorkeuren voor Persoonlijke foto instellen:

 • Mijn afbeelding niet weergeven:    hiermee wordt een waarde in aanwezigheidsgegevens gepubliceerd waardoor anderen die uw aanwezigheidsgegevens bekijken, uw afbeelding al dan niet te zien krijgen.

 • Standaardafbeelding weergeven:    Als de onderneming een manier biedt om de Active Directory-afbeelding te bewerken, kunt u uw afbeelding wijzigen in Active Directory en de wijzigingen binnen 48 uur laten weergeven in Lync. Lync bevat ook een koppeling naar uw Mijn site-profiel van Microsoft SharePoint. Wijzigingen aan deze afbeelding kunnen van invloed zijn op Active Directory, afhankelijk van de configuratie die de beheerder heeft ingesteld.

Aanwezigheids‑ en contactgegevens

Wat deze functie doet:    Als u zich aanmeldt bij Lync voor Mac, worden hiermee gegevens als uw e-mailadres, telefoonnummer en functie gedeeld met de contactpersonen met wie u chatberichten kunt uitwisselen. Met deze functie worden soortgelijke gegevens over deze contactpersonen voor u weergegeven.

Lync is ook hecht geïntegreerd met Outlook en het werkt naadloos samen met andere Office voor Mac 2011-toepassingen, zoals Word en PowerPoint.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    gebruik het e-mailadres waarmee u zich hebt aangemeld en een wachtwoord om verbinding te maken met uw Lync voor Mac-account.

Gebruik van gegevens:    Als u met andere gebruikers communiceert die Lync voor Mac gebruiken of als u ze aan uw lijst met contactpersonen toevoegt, worden bepaalde gegevens met deze gebruikers gedeeld. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld uw e-mailadres, weergavenaam, aanwezigheidsstatus (of u online of offline bent), persoonlijke opmerking, telefoonnummer, functie en IP-adres (bij peer-to-peer-communicatie). Ondernemingsbeheerders bepalen welke gegevens beschikbaar zijn.

Keuze/Beheer:    U kunt zich niet aanmelden bij Lync voor Mac als u uw aanwezigheid niet wilt delen en er geen contact met u wordt opgenomen via chatberichten, audio of video. U kunt er ook voor kiezen om uw agendastatus niet te delen via Lync voor Mac. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in het Lync-menu op Voorkeuren en klik vervolgens op Account.

 2. Wis onder Instellingen voor Microsoft Exchange en Outlook de optie Mijn afwezigheidsgegevens weergeven voor contactpersonen of de optie Mijn aanwezigheid bijwerken op basis van mijn agendagegevens.

Als een organisatie Lync Server implementeert, is de aanwezigheid zichtbaar via Lync voor Mac en de Microsoft Office voor Mac 2011-toepassingen.

Belangrijke informatie:    u moet zijn aangemeld bij Lync voor Mac om aanwezigheidsgegevens in realtime over andere gebruikers te krijgen.

Belangrijke informatie:    Lync voor Mac ondersteunt codering als de server is geconfigureerd voor het coderen van de gegevens.

Samenwerking via PowerPoint

Wat deze functie doet:    Lync-gebruikers kunnen deelnemen aan een PowerPoint-presentatie die vanaf een Windows-bureaublad wordt gestart. U kunt het overnemen als presentator en de functie ook beschikbaar maken voor de andere presentatoren of aan iedereen die aan het groepsgesprek deelneemt.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     Het volledige gebruik van deze functie wordt bepaald door uw acties, bijvoorbeeld als u door een PowerPoint-presentatie bladert. Elk bestand dat in een vergadering wordt gepresenteerd, wordt verzonden naar alle deelnemers, die dit rechtstreeks naar een map op hun computer kunnen downloaden. De bestandseigenaar of presentator kan beperken dat anderen het bestand opslaan, maar deze kunnen het dan nog wel ophalen of bekijken. PowerPoint-bestanden worden op Lync Server opgeslagen volgens het verloopbeleid van de vergaderingsinhoud dat is gedefinieerd door de ondernemingsbeheerder. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:    met samenwerking via PowerPoint kunnen gesprekspartners effectieve presentaties geven en feedback ontvangen.

Keuze/beheer:    presentatoren kunnen als volgt bevoegdheden beperken overeenkomstig de rol van deelnemers (alleen presentatoren, iedereen, geen):

 • Als u de standaardopties voor weergave en aantekeningen wilt wijzigen, klikt u op Meer opties en vervolgens op Vergaderopties.

  In de volgende tabel wordt elke optie uitgebreid beschreven.

Optie

Beschrijving

Wie kan privé bekijken?

Wijzig Wie kan privé bekijken? in Alleen presentatoren, Iedereen of Geen.

Standaard kunnen alleen presentatoren de inhoud van een vergadering in hun eigen tempo doornemen zonder dat dit van invloed is op wat alle andere deelnemers kunnen zien. Kies Geen (alleen de organisator) als u wilt bepalen wat deelnemers tijdens de vergadering kunnen zien.

Wie kunnen aantekeningen maken bij presentaties?

Wijzig Wie kunnen aantekeningen maken bij presentaties? in Alleen presentatoren, Iedereen of Geen.

Iedereen in de vergadering kan normaal gesproken aantekeningen toevoegen aan een PowerPoint-presentatie.

Presentatoren kunnen de beschikbaarheid van PowerPoint-presentaties beperken overeenkomstig de rol van deelnemers (organisator, presentatoren, iedereen) wanneer de PowerPoint-presentatie niet wordt gedeeld. Als een PowerPoint-presentatie niet beschikbaar is, kunt u deze niet zien in uw inhoudslijst wanneer de presentatie niet wordt gedeeld. Bovendien kunt u de presentatie niet opslaan op uw computer.

Collectieve contactenlijst

Wat deze functie doet:    de collectieve contactenlijst bevat drie hoofdfuncties:

 • Samenvoegen bij zoeken    – deze functie voegt uw algemene adreslijst samen met uw persoonlijke Exchange-contactpersonen, zodat wanneer u een contactpersoon zoekt, er slechts één vermelding wordt weergegeven in de zoekresultaten.

 • Contactpersonen samenvoegen    – met deze functie worden contactgegevens samengevoegd tussen Exchange- en GAL-vermeldingen waarvoor overeenkomende e-mail- of aanmeldings-id's worden gebruikt. Nadat een overeenkomst is vastgesteld, worden in Lync gegevens van drie gegevensbronnen samengevoegd (Exchange, GAL en aanwezigheidsgegevens). Deze samengevoegde gegevens worden weergegeven in verschillende onderdelen van de gebruikersinterface, waaronder zoekresultaten, uw lijst met contactpersonen en een visitekaartje.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    In Lync worden contactgegevens samengevoegd op basis van aanwezigheidsgegevens, Active Directory en Outlook. Deze gegevens worden intern gebruikt in Lync. Wanneer Outlook-contactpersonen worden gemaakt, worden aanwezigheidsgegevens, Active Directory-gegevens en gegevens van Outlook-contactpersonen geschreven naar Exchange. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:    Contactgegevens uit aanwezigheidsgegevens, Active Directory en Outlook worden weergegeven in de Lync-gebruikersinterface (zoals lijst met contactpersonen, visitekaartje en zoekresultaten). Deze gegevens kunnen ook worden geschreven naar Exchange door contactpersonen te synchroniseren (het derde item in de voorgaande lijst).

Hulpdiensten (alarmnummer)

Wat deze functie doet:    wanneer deze functie beschikbaar is gemaakt door uw systeembeheerder, kan een locatie vanuit Lync worden doorgegeven aan hulpdiensten wanneer een alarmnummer wordt gekozen (zoals 112 in Europa). Uw systeembeheerder kan de mogelijkheid voor noodoproepen beperken tot uw werklocatie, dus u kunt het beste bij uw beheerder navragen in hoeverre de functionaliteit voor noodoproepen beschikbaar is. Als deze functie is ingeschakeld, wordt naar hulpdienstmedewerkers de locatie verzonden die uw systeembeheerder heeft toegewezen aan uw locatie (bijvoorbeeld het kantoornummer) en ingevoerd in de locatiedatabase of, als deze locatie niet beschikbaar is, de locatie die u mogelijk handmatig hebt ingevoerd in het veld Locatie. Als u de hulpdiensten belt terwijl u Lync gebruikt via een draadloze internetverbinding en u zich nog op uw werklocatie bevindt, zijn de gegevens die worden verzonden naar de hulpdiensten, enkel bij benadering voor de locatie van het specifieke draadloze eindpunt waarmee uw computer communiceert. De locatiegegevens van dat draadloze eindpunt zijn echter handmatig ingevoerd door uw systeembeheerder, waardoor mogelijk niet uw werkelijke locatie wordt doorgegeven aan de hulpdienstmedewerkers. Deze functie werkt pas volledig als uw bedrijf een doorverbindservice bij een gecertificeerde oplossingsleverancier heeft en de service alleen beschikbaar is binnen de Verenigde Staten.

Verzamelde, verwerkte en verzonden gegevens:     welke locatiegegevens in Lync worden opgehaald, wordt bepaald door de automatische locatiegegevens die worden ingevuld vanaf de locatiegegevensserver of door de locatiegegevens die u handmatig hebt ingevoerd in het veld Locatie. Deze gegevens worden opgeslagen in het geheugen van uw computer, dus wanneer een alarmnummer wordt ingevoerd, worden deze gegevens met het gesprek verzonden zodat dit kan worden gerouteerd naar de hulpdienst en uw locatie bij benadering wordt doorgegeven. Uw locatie kan ook via een chatbericht worden verzonden naar een lokaal beveiligingsbedrijf. Voor noodoproepen bevat de record met gespreksdetails uw locatiegegevens. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:     Locatie wordt gebruikt om het gesprek te routeren naar de relevante hulpdienst, zodat deze kan worden ingezet. Deze gegevens kunnen ook worden verzonden naar het beveiligingsbedrijf van de onderneming, samen met een melding over de locatie van de beller en terugbelgegevens.

Keuze/beheer:    Deze functie is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld door uw systeembeheerder. Vraag bij uw systeembeheerder na of deze functie beschikbaar is. U kunt niet zelf bepalen of een locatie automatisch wordt opgehaald of verzonden naar hulpdiensten tijdens een noodoproep.

Locatie

Wat deze functie doet:    locatie- en tijdzonegegevens worden berekend en gedeeld met anderen via de functionaliteit voor aanwezigheidsgegevens. Bovendien kunnen locatiegegevens worden gebruikt voor hulpdiensten, zoals is beschreven in de sectie Hulpdiensten hierboven. Als u Privacymodus inschakelt (zoals is aangegeven in de sectie Privacymodus), worden locatiegegevens gedeeld, zoals is beschreven in de sectie Privacymodus.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:    de gegevens van uw geografische locatie worden op een van de twee volgende manieren verzameld: u voert handmatig de gegevens in of de locatiegegevens worden via de locatiegegevensserver van uw onderneming doorgegeven aan Lync. Bovendien wordt uw tijdzone opgehaald uit het Windows-besturingssysteem op uw computer. De verzamelde locatiegegevens bestaat uit een beschrijvende tekenreeks en ingedeelde adresgegevens. De beschrijving is een tekenreeks waarmee anderen kunnen worden geïnformeerd over uw locatie (zoals Thuis of Werk), terwijl de ingedeelde adresgegevens een fysiek adres zijn dat is bedoeld om u te lokaliseren (zoals 'Hoofdstraat 5678, 1234 AB, Amsterdam). Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:    de locatiebeschrijving en tijdzonegegevens worden gedeeld via Lync-aanwezigheidsgegevens op basis van de manier waarop uw privacy voor aanwezigheidsgegevens is geconfigureerd. Deze gegevens worden weergegeven op het visitekaartje van de gebruiker. Het ingedeelde adres (fysieke adres) wordt niet gedeeld via aanwezigheidsgegevens.

Keuze/beheer:    Als uw systeembeheerder het delen van locaties heeft ingeschakeld en heeft ingesteld dat u de volledige gebruikersinterface voor locaties mag zien, beschikt u over de volgende besturingselementen door het veld Locatie en het menu boven in het Lync-hoofdvenster te gebruiken:

 • Locatie instellen:    u kunt handmatig de teksttekenreeks bewerken die wordt gedeeld via aanwezigheidsgegevens (de locatiebeschrijving).

 • Mijn locatie weergeven aan contactpersonen:     een schakeloptie waarmee u regelt of locatiegegevens worden gedeeld via aanwezigheidsgegevens. Dit is niet van invloed op het delen van locaties voor hulpdiensten.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×