Privacyverklaring van Office Communicator 2007

Laatst bijgewerkt: juli 2007

Microsoft vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. We leveren software die u de benodigde prestaties, kracht en gebruiksvriendelijkheid biedt die u van persoonlijk computergebruik verwachten. In deze privacyverklaring leggen we de verschillende vormen van gegevensverzameling en -gebruik uit voor Microsoft Office Communicator 2007 (“Office Communicator”). In deze verklaring ligt de nadruk op functies die met internet communiceren, maar de verklaring is niet uitputtend. De verklaring geldt niet foor andere online of offline Microsoft-sites, -producten of -services. Als u of uw bedrijf dit product met een aparte Microsoft-service gebruikt, zijn bepaalde functies mogelijk geheel anders dan de functies die hierna worden beschreven. Een aantal van de functies dat hierna wordt beschreven, is mogelijk geïntegreerd in de Microsoft-service, of de Microsoft-service bevat mogelijk extra functies. Voor informatie over de manier waarop Microsoft omgaat met uw privacy bij het gebruik van dit product in combinatie met een Microsoft-service, leest u de privacyverklaring voor de betreffende Microsoft-service.

Verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wanneer we gegevens nodig hebben waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd of waarmee we contact met u kunnen opnemen, vragen we u hier uitdrukkelijk om. De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, worden door Microsoft en diens dochterondernemingen en filialen gebruikt om de service(s) te bieden of de transactie(s) uit te voeren die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt verleend. Ter ondersteuning van dit gebruik kan Microsoft persoonlijke gegevens gebruiken om u een efficiëntere klantenservice te verlenen, Office Communicator en verwante Microsoft-sites, -producten of -services te verbeteren en Office Communicator gebruiksvriendelijker te maken, zodat u niet telkens dezelfde gegevens hoeft op te geven of de service aan uw specifieke voorkeuren of interesses hoeft aan te passen. Uitgezonderd deze verklaring worden de persoonlijke gegevens die u versterkt, niet zonder uw toestemming overgedragen aan derden. We huren soms andere bedrijven in om namens ons een beperkte service te verlenen, bijvoorbeeld voor klantenondersteuning, de verwerking van transacties of de statistische analyse van onze services. We verstrekken die bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de service te verlenen en mogen die gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruiken. De gegevens die worden verzameld door of verzonden aan Microsoft, worden mogelijk opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Microsoft of diens dochterondernemingen, filialen of agenten zijn gevestigd. Wanneer u een Microsoft-site of -service gebruikt, gaat u akkoord met deze overdracht van gegevens buiten uw land. Microsoft houdt zich aan het Safe Harbor Framework van het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Unie. Microsoft kan persoonlijke gegevens van u bekendmaken als dit wettelijk is vereist of in de overtuiging dat een dergelijke actie nodig is om: (a) conform de wettelijke verordeningen te handelen of de juridische processen jegens Microsoft na te leven, (b) de rechten van Microsoft te beschermen en verdedigen (zoals de bekrachtiging van onze overeenkomsten) of (c) in dringende omstandigheden te handelen om de persoonlijke veiligheid van Microsoft-medewerkers, gebruikers van Microsoft-sites, -producten of -services of het publiek te waarborgen.

Verzameling en gebruik van gegevens over uw computer

De software bevat internetfuncties waarmee bepaalde standaardgegevens van uw computer ("standaardcomputergegevens") worden verzameld en naar Microsoft worden gestuurd. De standaarcomputergegevens bestaan meestal uit uw IP-adres, de versie van het besturingssysteem, de browserversie, de hardware-id waarmee de apparaatfabrikant wordt aangeduid, de apparaatnaam en -versie, en uw land- en taalinstellingen. Als een specifieke functie of service informatie naar Microsoft stuurt, worden tevens de standaardcomputergegevens verzonden.

De privacygegevens van elke Office Communicator-functie, -software of -service die in deze verklaring staat, maakt bekend welke extra gegegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Veiligheid van uw gegevens

Microsoft vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. Zo slaan we bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt op in computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en in bewaakte ruimten staan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Nu en dan werken we deze privacyverklaring bij om wijzigingen in onze producten en service, en feedback van klanten te verwerken. Wanneer we wijzigingen publiceren, passen we de datum 'laatst bijgewerkt' boven aan deze verklaring aan. Als er materiële wijzigingen in deze verklaring zijn voor de manier waarop Microsoft uw persoonlijke gegevens gebruikt, stellen we u daarvan duidelijk op de hoogte door een bericht te publiceren voordat de wijziging wordt doorgevoerd of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan regelmatig deze verklaring door te lezen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Microsoft uw gegevens beschermt.

Voor meer informatie

Microsoft staat open voor uw opmerkingen over deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Microsoft zich niet aan deze verklaring heeft gehouden, kunt u via ons internetformulier contact met ons op te nemen.

Microsoft Privacy - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399

Specifieke functies

De rest van dit document gaat over de volgende specifieke functies:

Aanwezigheids- en contactgegevens

Wat deze functie doet:     Office Communicator is een geïntegreerde communicatieclient waarmee u kunt communiceren met contactpersonen binnen en buiten uw organisatie. Office Communicator is zo ontworpen dat u toegang hebt tot gegevens die over andere gebruikers zijn gepubliceerd en dat andere gebruikers toegang krijgen tot gegevens die over u zijn gepubliceerd, zoals status, functie, telefoonnummer en notities. De beheerder kan ook integratie met Microsoft Office Outlook® en Microsoft Exchange Server configureren zodat afwezigheidsberichten en andere statusgegevens worden weergegeven, bijvoorbeeld wanneer u een vergadering hebt gepland in uw Outlook-agenda.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens:     U gebruikt uw aanmeldingsadres en een wachtwoord om verbinding te maken met Office Communications Server 2007. U en de beheerder kunnen gegevens over uw status publiceren die worden gekoppeld aan uw aanmeldingsnaam.

Gebruik van gegevens:     Andere Office Communicator-gebruikers en -toepassingen hebben toegang tot uw aanwezigheids- en contactgegevens om uw gepubliceerde status te bepalen en de communicatie met u te verbeteren.

Keus/controle:     U kunt kiezen welke gegevens over u worden gepubliceerd. De beheerder kan ook gepubliceerde gegevens namens u configureren. Als de beheerder uw mogelijkheid om uw gepubliceerde gegevens te beheren heeft uitgeschakeld, kunt u uw instellingen op elk gewenst moment als volgt wijzigen:

 1. Klik via de knop Menu op Extra en Opties.

 2. Geef op het tabblad Persoonlijk onder Mijn accountgegevens uw aanmeldingsnaam op. U kunt de knop Geavanceerd gebruiken om de naam van de server op te geven en verbinding te maken met ...

 3. Op het tabblad Telefoons kunt u de gegevens weergeven over telefoonnummers die de beheerder heeft gepubliceerd. U kunt ook meer nummers opgeven en besluiten om deze te publiceren voor andere gebruikers die over toegangsrechten beschikken voor deze gegevens.

 4. Klik op OK.

U kunt ook toegangsniveaus instellen om aan te geven wat elke gebruiker kan bekijken met betrekking tot uw aanwezigheidsniveau en gegevens. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een contactpersoon.

 2. Selecteer de optie Toegangsniveau wijzigen.

 3. Selecteer het juiste toegangsniveau voor de gebruiker.

Programma voor verbetering van de gebruikerservaring

Wat deze functie doet: als u ervoor kiest om deel te nemen aan het programma voor verbetering van de gebruikerservaring (“CEIP-programma”), worden basisgegevens over uw hardwareconfiguratie en uw gebruik van de software en services verzameld om trends en gebruikspatronen vast te stellen. Met het CEIP-programma worden ook de volgende gegevens verzameld: type en aantal opgetreden fouten, software- en hardwareprestaties en snelheid van services. Deze gegevens worden verzonden naar Microsoft, waar we deze gebruiken om verbeteringen aan te brengen in de functies die onze klanten gebruiken en oplossingen voor veelvoorkomende problemen te ontwikkelen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens:     Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan het CEIP-programma door u aan te melden vanuit het deelvenster Opties in Office Communicator, worden gegevens over uw gebruik van Office Communicator op de computer verzonden naar Microsoft. Als u Office Communicator op meerdere computers gebruikt, kunt u uw CEIP-instelling apart voor elke computer configureren.

Gebruik van informatie:     We gebruiken deze gegevens om de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van Microsoft-software en -services te verbeteren.

Keus/controle:     Het CEIP-programma is standaard uitgeschakeld , tenzij de beheerder ervoor heeft gekozen om dit voor u in te schakelen. Tenzij de beheerder het beheer heeft uitgeschakeld, kunt u de CEIP-instellingen op elk gewenst moment als volgt wijzigen:

 1. Klik via de knop Menu op Extra en Opties.

 2. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Microsoft toestaan anonieme informatie te verzamelen over mijn gebruik van Communicator in of uit.

 3. Klik op OK.

Logboekregistratie aan clientzijde

Wat deze functie doet:     Met logboekregistratie aan de clientzijde kunt u gegevens over uw Office Communicator-sessies registreren in uw gebruikersprofiel. Deze gegevens zijn bedoeld om problemen op te lossen met eventuele problemen waarmee u in Office Communicator wordt geconfronteerd.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens: als u of de beheerder ervoor kiest om logboekregistratie aan de clientzijde te registreren, worden gegevens op de computer geregistreerd, zoals het onderwerp, de locatie en het SIP (Session Initiation Protocol) van vergaderingen en antwoorden in verband met al uw Office Communicator-sessies. SIP-gegevens die kunnen worden geregistreerd, zijn gegevens over de afzender en ontvanger van elk Office Communicator-bericht en de route van het bericht. Bovendien worden uw lijst met contactpersonen en aanwezigheidsgegevens geregistreerd. De inhoud van uw expresberichtengesprekken wordt echter niet met deze functie geregistreerd. Met logboekregistratie aan de clientzijde worden deze gegevens niet vanaf uw computer verzonden, maar de beheerder kan ervoor kiezen om soortgelijke gegevens vast te leggen met Archivering. Zie het gedeelte Archivering hieronder voor meer informatie.

Gebruik van gegevens: logboeken kunnen worden gebruikt voor de oplossing van problemen die u met Office Communicator hebt. Ze worden niet door Office Communicator naar Microsoft gestuurd, maar u kunt ze handmatig verzenden.

Keus/controle:     Logboekregistratie is standaard ingeschakeld. De beheerder kan ook logboekregistratie namens u configureren.Als de beheerder uw mogelijkheid om logboekregistratie te beheren heeft uitgeschakeld, kunt u uw instellingen op elk gewenst moment als volgt wijzigen:

 1. Klik via de knop Menu op Extra en Opties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen op Logboekregistratie inschakelen en Windows-logboekregistratie inschakelen.

 3. Klik op OK.

U of de beheerde kunnen ook het onderwerp en de locatie van vergaderingen registreren door in Communicator op het tabblad Persoonlijk van het deelvenster Opties aan te geven dat Microsoft Office Outlook als uw persoonlijke informatiebeheerprogramma dient te worden gebruikt.

Archivering

Wat deze functie doet:     Met archivering kan de beheerder expresberichtengesprekken, vergaderingsactiviteiten en -inhoud en gebruikskenmerken archiveren, zoals het moment waarop gebruikers zich aanmelden, vergaderingen starten en hieraan deelnemen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens:     De inhoud van expresberichtengesprekken en gegevens over uw gebruik van expresberichten worden opgeslagen op een server die de beheerder configureert. Deze gegevens worden niet verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:     De beheerder kan deze gegevens gebruiken om het gebruik van Office Communicator door uw onderneming te beheren.

Keus/controle:     Archivering is standaard uitgeschakeld en moet door een beheerder worden geconfigureerd. Raadpleeg het bedrijfsbeleid voor het gebruiken en volgen van gegevens als u wilt weten of archivering is ingeschakeld.

Gespreksgeschiedenis

Wat deze functie doet:     Met Gespreksgeschiedenis kunt u de inhoud van uw expresberichtengesprekken opslaan in de Outlook-map Gespreksgeschiedenis.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens:     Als u ervoor kiest om Gespreksgeschiedenis in te schakelen, wordt de inhoud van uw expresberichtengesprekken opgeslagen in Outlook.

Gebruik van gegevens:     U kunt deze gegevens gebruiken om de inhoud van uw eerdere expresberichtengesprekken te bekijken.

Keus/controle:     Gespreksgeschiedenis is standaard ingeschakeld. De beheerder kan ook Gespreksgeschiedenis namens u configureren.Als de beheerder uw mogelijkheid om Gespreksgeschiedenis te beheren heeft uitgeschakeld, kunt u uw instellingen op elk gewenst moment als volgt wijzigen:

 1. Klik via de knop Menu op Extra en Opties.

 2. Klik op het tabblad Persoonlijk en schakel het selectievakje Mijn expresberichtengesprekken opslaan in de map Outlook-gespreksgeschiedenis in.

 3. Klik op OK.

Als u Gespreksgeschiedenis inschakelt, dient u contactpersonen op de hoogte te stellen dat hun expresberichtensessies worden opgeslagen.

Online feedback

Wat deze functie doet:     Met Online feedback kunt u direct aan Microsoft feedback geven over Office Communicator.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens:     Als u ervoor kiest om Online feedback te gebruiken, worden de inhoud van uw bericht en standaardcomputergegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens:     De gegevens die u verzendt, kunnen door Microsoft worden gebruikt om Office Communicator of andere Microsoft-sites, -producten of -services te verbeteren.

Keus/controle:     Het gebruik van Online feedback is optioneel.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×