Privacyverklaring van Microsoft Office Live Meeting 2007-client

Laatst bijgewerkt: juni 2007

Microsoft stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en krachtige, gebruiksvriendelijke software met geavanceerde functionaliteit te leveren waaraan uw behoefte hebt op de computer. In deze privacyverklaring worden allerlei manieren beschreven waarop gegevens worden verzameld en gebruikt met de Microsoft® Office Live Meeting 2007-client (“Live Meeting-client”).

Deze verklaring is gericht op functies die communiceren met internet en is niet bedoeld als volledige lijst. De verklaring is niet van toepassing op andere online of offline websites, producten of services van Microsoft. Als u of uw onderneming dit product gebruikt met een aparte Microsoft-service, zoals de Microsoft Office Live Meeting-service, kunnen sommige functies aanzienlijk verschillen van de functies die hieronder worden beschreven. Sommige van de onderstaande functies kunnen worden geïntegreerd met de Microsoft-service of de Microsoft-service kan aanvullende functies bevatten. Zie de privacyverklaring van de toepasselijke Microsoft-service, zoals de privacyverklaring van ode Microsoft Office Live Meeting-service voor meer informatie over de manier waarop Microsoft omgaat met uw privacy wanneer u dit product gebruikt met een Microsoft-service.

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer we gegevens nodig hebben die persoonlijk op u herleidbaar zijn of op basis waarvan we contact met u kunnen opnemen, vragen we u expliciet hiernaar. De persoonsgegevens die we van u verzamelen, worden door Microsoft en diens gecontroleerde dochterondernemingen en filialen gebruikt om de service(s) te leveren of de transactie(s) uit te voeren die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. Ter ondersteuning van dit gebruik kan Microsoft persoonlijke gegevens gebruiken om u een effectievere klantenservice te bieden, de Live Meeting-client en verwante websites, producten of services van Microsoft te verbeteren en het gebruik van de Live Meeting-client te vereenvoudigen doordat u niet langer steeds dezelfde gegevens hoeft op te geven of de service wordt aangepast aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

Tenzij zoals is beschreven in deze verklaring, worden door u verstrekte persoonsgegevens niet zonder uw toestemming overgedragen aan derden. Af en toe schakelen we andere bedrijven in om beperkte services namens u te bieden voor bijvoorbeeld klantenservice, transactieverwerking of statistische analyse van onze services. We verstrekken deze bedrijven alleen de persoonsgegevens die ze nodig hebben om de service te leveren, en ze mogen deze gegevens niet voor enig ander doel gebruiken.

Gegevens die zijn verzameld door of verzonden naar Microsoft, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Microsoft of diens filialen, dochterondernemingen of tussenpersonen faciliteiten hebben. Door een website of service van Microsoft te gebruiken stemt u ermee in dat gegevens buiten uw land worden overgebracht. Microsoft houdt zich aan het veilige kader dat door het Amerikaanse ministerie van Handel is opgesteld voor de verzameling, het gebruik en de opslag van gegevens uit de Europese Unie.

Microsoft kan uw persoonsgegevens openbaar maken als dit wettelijk vereist is of als Microsoft in goed vertrouwen van mening is dat dit nodig is om: (a) wettelijke bepalingen na te leven of te voldoen aan gerechtelijke uitspraken tegen Microsoft; (b) de rechten van Microsoft te beschermen en verdedigen (inclusief handhaving van onze overeenkomsten); of (c) in urgente situaties te handelen teneinde de persoonlijke veiligheid van medewerkers van Microsoft, gebruikers van websites, producten of services van Microsoft, of leden van het publiek te beschermen.

Verzameling en gebruik van gegevens over uw computer

Deze software bevat webfuncties waarmee bepaalde standaardgegevens van uw computer (“standaardcomputergegevens”) worden verzameld en verzonden naar Microsoft. Standaardcomputergegevens omvatten normaal gesproken bijvoorbeeld uw IP-adres, de versie van het besturingssysteem, de browserversie, de hardware-id waarmee de apparaatfabrikant wordt aangeduid, de naam en versie van het apparaat, en uw land- en taalinstellingen. Als met een bepaalde functie of service gegevens naar Microsoft worden verzonden, worden ook standaardcomputergegevens verzonden.

In de privacygegevens voor elke functie, software of service van de Live Meeting-client hieronder wordt aangegeven welke aanvullende gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Beveiliging van uw gegevens

Microsoft stelt alles in het werk om uw gegevens te beveiligen. We gebruiken allerlei beveiligingstechnologieën en -procedures waarmee wordt voorkomen dat uw gegevens zonder uw toestemming worden geopend, gebruikt of openbaargemaakt. De verstrekte gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op computers met beperkte toegang die zich in faciliteiten onder toezicht bevinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Regelmatig kunnen we deze privacyverklaring bijwerken om wijzigingen in onze producten en services alsmede feedback van klanten weer te geven. Wanneer we wijzigingen publiceren, passen we de datum voor 'Laatst bijgewerkt' boven aan deze verklaring aan. Bij wezenlijke wijzigingen in deze verklaring of in de manier waarop Microsoft uw persoonsgegevens gebruikt, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van deze wijziging duidelijk te publiceren voordat de wijziging wordt geïmplementeerd of door u direct een kennisgeving te sturen. U kunt het beste deze verklaring regelmatig doorlezen zodat u altijd weet hoe Microsoft uw gegevens beschermt.

Voor meer informatie

Uw eventuele opmerkingen over deze privacyverklaring stelt Microsoft op prijs. Neem contact met ons op via ons webformulier als u van mening bent dat Microsoft zich niet aan deze verklaring heeft gehouden.

Microsoft Privacy - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399, Verenigde Staten

`

In de rest van dit document komen de volgende specifieke functies aan de orde:

Inhoud en toepassingen delen

Wat deze functie doet: met de Live Meeting-client kunt u inhoud en toepassingen, zoals bestanden of geopende toepassingen op het bureaublad, delen met deelnemers aan de vergadering.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer u delen inschakelt, kunnen alle overige deelnemers aan de vergadering de gedeelde inhoud weergeven. Bovendien kunnen deelnemers aan de vergadering de gedeelde inhoud bewerken. Als u de prestaties van weergegeven inhoud wilt verbeteren, moet bepaalde vergaderingsinhoud mogelijk worden opgenomen in een logboek of gedownload naar de computer van deelnemers voordat ze de inhoud tijdens de vergadering kunnen weergeven.

Gebruik van gegevens: u kunt inhoud die door u of anderen is gedeeld, gebruiken om samen te werken met deelnemers aan de vergadering.

Keuze/controle: als u inhoud en toepassingen wilt delen, moet u de gewenste inhoud selecteren of maken, waarna u naar het menu Inhoud gaat en de keuzelijst Delen gebruikt. U kunt inhoud uit de vergadering verwijderen door in de keuzelijst Delen met de rechtermuisknop op de inhoud te klikken en op Verwijderen te klikken.

Logboekregistratie aan de clientzijde

Wat deze functie doet: met logboekregistratie aan de clientzijde worden gegevens over Live Meeting-sessies opgeslagen in de tijdelijke map. Deze gegevens zijn bedoeld om mogelijke problemen met de Live Meeting-client op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: vergaderingsgegevens, zoals uw unieke Live Meeting-id, de id van aanwezigen bij de vergadering, de URL-bron van vergaderingsinhoud, overgangen van de audiostatus, en de begin- en einddatum van de vergadering, worden geregistreerd in het logboek op de computer. Met logboekregistratie aan de clientzijde worden deze gegevens niet vanaf de computer verzonden; de beheerder kan echter ervoor kiezen om soortgelijke gegevens vast te leggen op een server die door de beheerder wordt geconfigureerd. Zie het gedeelte Logboekregistratie aan de serverzijde voor meer informatie.

Gebruik van gegevens: logboeken kunnen worden gebruikt om eventuele problemen met de Live Meeting-client op te lossen. Ze worden niet door de Live Meeting-verzonden naar Microsoft, maar u kunt ervoor kiezen om ze handmatig te verzenden.

Keuze/controle: logboekregistratie is standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld. Per consolesessie wordt één logboek gemaakt, maximaal tien tegelijk. Elke verdere vergadering op dezelfde dag wordt toegevoegd aan het eind van het logboekbestand voor die dag en voor die sessie. Logboeken worden overschreven door na één week nieuwere vergaderingslogboeken te maken. U kunt logboekbestanden handmatig verwijderen door in de map %TEMP% bestanden te verwijderen die beginnen met pwconsole, lmpub en bgpubmgr.

Logboekregistratie aan de serverzijde

Wat deze functie doet: via logboekregistratie aan de serverzijde kan de beheerder activiteiten van Live Meeting, inhoud, conversaties en gebruikseigenschappen archiveren, zoals aanmeldingsnamen van gebruikers en de start en samenvoeging van vergaderingen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer de beheerder logboekregistratie aan de serverzijde heeft ingeschakeld, worden de inhoud van uw Live Meeting-sessies en gegevens over uw gebruik van de Live Meeting-client opgeslagen op een server die de beheerder configureert. Voor logboekregistratie aan de serverzijde worden bijvoorbeeld gegevens verzameld die zijn gegenereerd op basis van de Live Meeting-clients van deelnemers aan vergaderingen, zoals welke deelnemers dia's tijdens de presentatie bekijken, vragen en antwoorden die aan presentatoren en deelnemers zijn geleverd, diaovergangen, notities of aantekeningen die door u en andere deelnemers zijn gemaakt, delen van toepassingen, publicatie van opmerkingen, en verzoeken om presentaties af te drukken of te downloaden. Deze gegevens kunnen worden bekeken door de beheerder. Deze gegevens worden niet verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: de beheerder kan deze gegevens gebruiken om te bepalen hoe uw onderneming de Live Meeting-client gebruikt.

Keuze/controle: logboekregistratie aan de serverzijde is standaard uitgeschakeld en moet worden geconfigureerd door een beheerder. Bekijk het gegevensbereik en controlebeleid van uw organisatie om te bepalen of logboekregistratie kan worden ingeschakeld.

Opname naar Deze computer

Wat deze functie doet: wanneer de organisator van de vergadering naar de functie Opname naar Deze computer inschakelt, kunt u de vergadering opnemen, waaronder audio- en videochat in realtime tussen gebruikers gedurende een Live Meeting-sessie. Met Opname naar Deze computer wordt ook in een logboek geregistreerd welke vergaderingsinhoud is geüpload of opgesteld tijdens de vergadering, zoals whiteboards, vragen en antwoorden, notities, tekst en polls. Audio- en video-opnamen worden niet ondersteund wanneer u een verbinding van Extern bureaublad gebruikt.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als u ervoor kiest om de functie Opname naar Deze computer in te schakelen, worden de inhoud, audio en video van de vergadering opgeslagen op de computer.

Gebruik van gegevens: u kunt deze gegevens gebruiken om de inhoud, audio en video van eerdere Live Meeting-sessies te bekijken.

Keuze/controle: de functie Opname naar Deze computer is standaard uitgeschakeld voor deelnemers aan de vergadering en moet worden ingeschakeld door de organisator van de vergadering of de beheerder. Als deze functie is ingeschakeld, kan elke deelnemer de vergadering opnemen. Wanneer u of een andere deelnemer een opname start, wordt het bericht Opname is gestart weergegeven voor alle deelnemers en verschijnt een rode opname-indicator linksboven in de Live Meeting-client voor alle deelnemers aan de vergadering.

Ga als volgt te werk als u de functie Opname naar Deze computer wilt in- of uitschakelen wanneer u organisator van de vergadering bent:

 1. Klik op Vergaderingsopties.

 2. Selecteer in het gedeelte Opname onder Deelnemer die opname maakt op lokale computer een van de volgende opties:

  • Schakel het maken van opnamen op lokale computers uit.

  • Alleen presentatoren kunnen opnamen maken.

  • Presentatoren kunnen opnamen maken en aanwezigen opnamen laten maken.

 3. Klik op OK.

Ga als volgt te werk als u de functie Opname naar Deze computer wilt inschakelen wanneer u een deelnemer aan een vergadering bent:

 1. Klik in de Live Meeting-client op het menu Opname.

 2. Klik op het tabblad Naar Deze computer op Opnemen.

Ga als volgt te werk als u eerdere opnamen wilt beluisteren of verwijderen:

 1. Klik achtereenvolgens op Start, op Alle programma's, op Microsoft Office Live Meeting 2007 en op Live Meeting Recording Manager.

 2. Klik onder Recente opnamen met de rechtermuisknop op de opname die u wilt weergeven en klik op Afspelen als u een opname wilt afspelen.

 3. Klik onder Recente opnamen met de rechtermuisknop op de opname die u wilt weergeven en klik op Verwijderen als u een opname wilt verwijderen.

Microsoft Office Live Meeting Help

Wat deze functie doet: Microsoft Office Live Meeting Help biedt u toegang tot de meest recente en up-to-date Help-onderwerpen van Live Meeting in Microsoft Office Online.

Gegevens verzameld, verwerkt of verzonden / gebruik van gegevens: zie de privacyverklaring van Microsoft Online voor meer informatie over de gegevens die worden verzonden en de manier waarop deze worden gebruikt. Als u een klant van de Microsoft Office Live Meeting-service bent, kunt u aanvullende informatie verkrijgen via de privacyverklaring van de Microsoft Office Live Meeting-service of direct via de klantenservice van Live Meeting.

Keuze/controle: het gebruik van de Microsoft Office Live Meeting Help is optioneel.

Visitekaartje

Wat deze functie doet: met het visitekaartje kunt u deelnemers aan de vergadering aanvullende informatie over uzelf verstrekken.

Gegevens verzameld, verwerkt of verzonden: de gegevens die u opgeeft in het visitekaartje en deelt, zijn zichtbaar voor alle andere deelnemers aan de vergadering wanneer de lijst met aanwezigen wordt weergegeven. De gegevens die u opgeeft in het visitekaartje, worden gesynchroniseerd op alle Live Meeting-clients en beschikbaar gemaakt in alle vergaderingen totdat u ervoor kiest om het delen van de gegevens in uw visitekaartje uit te schakelen.

Gebruik van gegevens: u kunt het visitekaartje gebruiken om gegevens over uzelf te delen met andere deelnemers aan de vergadering en om meer te weten te komen over andere deelnemers met een visitekaartje.

Keuze/controle: het gebruik van het visitekaartje is optioneel. Het kaartje bevat standaard geen gegevens. Ga als volgt te werk om het delen van uw contactgegevens in of uit te schakelen:

 1. Klik achtereenvolgens op Start, op Alle programma's, op Microsoft Office Live Meeting 2007 en op Microsoft Office Live Meeting 2007.

 2. Klik op de pagina Welkom bij Microsoft Office Live Meeting op de menupijl.

 3. Klik op Opties.

 4. Schakel in het gedeelte Visitekaartje het selectievakje in naast de gegevens die u wilt delen met andere deelnemers aan de vergadering en typ de gegevens.

 5. Klik op OK.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×