Office
Aanmelden

Privacyverklaring bij Microsoft Communicator voor Mac 2011

Laatst bijgewerkt: Oktober 2010

Microsoft levert software waarmee gebruikers beschikken over de prestaties, kracht en het gemak die nodig zijn voor een efficiënt en prettig computergebruik. Dit neemt niet weg dat wij uw privacy zeer belangrijk vinden en er alles aan doen deze te waarborgen.In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe gegevens worden verzameld en gebruikt in Microsoft Communicator voor Mac 2011 ("Communicator voor Mac"). Deze privacyverklaring heeft betrekking op voorzieningen voor communicatie met internet en geldt niet voor andere online of offline sites, producten of services van Microsoft.

Communicator voor Mac is een geïntegreerde communicatieclient die u in staat stelt te communiceren met contactpersonen binnen en buiten uw organisatie. Communicator voor Mac is bedoeld om toegang te bieden tot gepubliceerde gegevens van andere gebruikers en om andere gebruikers toegang te bieden tot uw gegevens. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn uw status, functie, telefoonnummer en opmerkingen. Als Communicator voor Mac is gestart, kunt u ook de status van contactpersonen zien en rechtstreeks vanuit MicrosoftWord en MicrosoftOutlook chatberichten en bestanden versturen.

Registratie en gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die we verzamelen worden door Microsoft en haar dochterondernemingen en filialen gebruikt om de voorzieningen te leveren die u gebruikt en om de service(s) te bieden of de transactie(s) uit te voeren die u hebt aangevraagd of goedgekeurd. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt om producten en services van Microsoft te analyseren en te verbeteren.

Het is mogelijk dat u bepaalde verplichte serviceberichten krijgt toegestuurd, zoals welkomstbrieven, betalingsherinneringen, informatie over technische servicekwesties en veiligheidswaarschuwingen. Voor sommige Microsoft-services worden periodiek nieuwsbrieven verzonden die beschouwd worden als deel van de service. Daarnaast kunnen we u vragen feedback te geven of deel te nemen aan enquêtes. In bepaalde gevallen ontvangt u productoverzichten of reclamemail om u te informeren over andere producten of services die beschikbaar zijn bij Microsoft en haar partners.

Uitgezonderd zoals beschreven in deze verklaring, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming beschikbaar gesteld aan derden. Microsoft roept af en toe de hulp in van andere bedrijven om namens ons bepaalde services te verlenen, zoals de levering en verwerking van mailings, het beantwoorden van vragen over producten of services, de verwerking van transacties of het uitvoeren van statistische analyses op onze services. Deze bedrijven krijgen uitsluitend de beschikking over de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om de service aan te bieden en ze mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Microsoft kan informatie over u inzien of vrijgeven, waaronder inhoud van uw berichten, teneinde: (a) ons te houden aan de wetgeving of te reageren op juridische verzoeken of processen; (b) de eigendomsrechten van Microsoft (of onze klanten, inclusief de handhaving van onze overeenkomsten of beleidslijnen voor het gebruik van de services) te beschermen; of (c) op te treden in de oprechte overtuiging dat een dergelijke inzage of vrijgave noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid van medewerkers van Microsoft, klanten of het publiek te beschermen. We kunnen persoonlijke gegevens ook vrijgeven als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een fusie of verkoop van bedrijfsmiddelen.

Gegevens die worden verzameld door of verzonden naar Microsoft door Communicator voor Mac , kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land waar Microsoft en haar filialen, dochterondernemingen of vertegenwoordigers faciliteiten hebben. Microsoft houdt zich hierbij aan het Safe Harbor-plan zoals dat door het Amerikaanse ministerie van Handel is opgesteld voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Registratie en gebruik van informatie over uw computer

Wanneer u software met internetvoorzieningen gebruikt, worden er gegevens van uw computer verzonden naar de websites die u bezoekt en de online services die u gebruikt. Deze gegevens worden 'standaardcomputergegevens' genoemd. Microsoft maakt gebruik van standaardcomputergegevens om internetservices aan te bieden, om onze producten en services te verbeteren, en voor statistische analyse. Voorbeelden van standaardcomputergegevens zijn uw IP-adres, de versie van het besturingssysteem, de versie van uw browser en taalinstellingen. In sommige gevallen maakt ook de hardware-id deel uit van de standaardcomputergegevens. Deze id verstrekt informatie over de fabrikant, de naam en de versie van het apparaat. Als een bepaalde voorziening of service gegevens verzendt naar Microsoft, worden de standaardcomputergegevens eveneens verstuurd.

In de privacygegevens voor elke functie, software of service van Communicator voor Mac in deze privacyverklaring wordt beschreven welke aanvullende gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Microsoft spant zich in de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij maken gebruik van een aantal verschillende beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of vrijgave. Zo bewaren wij de persoonlijke gegevens die u verschaft op computersystemen waartoe slechts een beperkte toegang mogelijk is en die zich bevinden in beveiligde gebouwen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde producten en services of feedback van klanten. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zal de datum bij 'Laatst bijgewerkt' boven aan het document worden aangepast. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe Microsoft uw gegevens beschermt.

Contact opnemen

Microsoft ontvangt graag uw opmerkingen over deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze verklaring of van mening bent dat we deze niet naleven, kunt u contact met ons opnemen via ons Webformulier.

U kunt ook een bericht sturen naar het volgende adres:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 Verenigde Staten

Specifieke functionaliteit

In de rest van dit document komen specifieke functies in Communicator voor Mac aan de orde:

Audio- en videogesprekken

Functie van dit onderdeel:    Communicator voor Mac is een netwerktoepassing die communiceert met Office Communications Server (OCS) en een verbinding tussen gebruikers tot stand brengt.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     Bij audio- en videogesprekken worden de gebruikers-id, IP-adressen en namen van contactpersonen gebruikt om een directe verbinding tussen een gebruiker en andere contactpersonen tot stand te brengen. Bij audio- en videogesprekken worden audio en beelden (video) tussen gebruikers toegepast. Audio- en videogesprekken kunnen ook worden gebruikt om bestanden tussen gebruikers over te dragen.

Gebruik van de gegevens:     Gebruikers-id's, IP-adressen en namen van contactpersonen worden niet verzameld of opgeslagen en niet weergegeven aan gebruikers; ze worden echter weergegeven in het netwerk.

Keuze/beheer:     Audio- en videogesprekken vinden altijd plaats met wederzijdse toestemming. Een gebruiker nodigt een andere gebruiker uit voor een gesprek. De tweede gebruiker moet expliciet de uitnodiging accepteren voordat een audio- of videogesprek wordt gestart. Nadat het gesprek is gestart, wordt een venster geopend. Vervolgens worden de gegevens van het audio- of videogesprek weergegeven of wordt de video afgespeeld. Er zijn visuele en hoorbare signalen dat een audio- of videogesprek actief is. Bestandsoverdrachten worden ook uitgevoerd via uitnodigingen. De afzender nodigt de ontvanger uit om een bestand te ontvangen. De ontvanger moet de bestandsoverdracht accepteren voordat deze plaatsvindt.

Systeembeheerders kunnen audio- en videogesprekken of de functionaliteit voor bestandsoverdracht uitschakelen.

Bonjour

Functie van dit onderdeel:     De ondersteuning voor Bonjour maakt het mogelijk gegevens te bekijken van andere Communicator voor Mac-gebruikers die deel uitmaken van hetzelfde subnet en die zich in uw buurt bevinden.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:      Wanneer u Bonjour inschakelt, hebben andere gebruikers van Communicator voor Macin hetzelfde subnet die Bonjour ook hebben ingeschakeld, toegang tot uw aanwezigheidsstatus (of u online of offline bent) en uw contactgegevens.

Gebruik van de gegevens:     Deze functie maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier te zoeken naar contactpersonen van Mac die online zijn, die zich bij u in de buurt bevinden en deel uitmaken van hetzelfde netwerk en die hebben ingesteld dat lokale Bonjour-gebruikers hun gegevens mogen zien. U kunt vervolgens op de gebruikelijke manier berichten uitwisselen met deze contactpersonen.

Keuze/beheer:     Bonjour is standaard uitgeschakeld. Als u dit wilt wijzigen, klikt u in het menu Communicator op Voorkeuren en opent u het tabblad Privacy.

Gespreksgeschiedenis

Functie van dit onderdeel:     Gebruik het onderdeel Gespreksgeschiedenis om de inhoud van chatgesprekken op te slaan in de map Gebruikers/gebruikersnaam//Documenten/Microsoft User Data/Microsoft CommunicatorHistory.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     Met dit onderdeel kunt u de inhoud opslaan van gesprekken die u voert via chatberichten. Deze gegevens worden op uw eigen computer opgeslagen en worden niet verzonden aan Microsoft.

Gebruik van de gegevens:     U kunt de opgeslagen tekst van chatberichten weergeven om de inhoud van eerdere gesprekken via chatberichten te controleren.

Keuze/beheer:      De voorkeur Gesprekken opslaan is zo ingesteld dat u wordt gevraagd of u het gesprek wilt opslaan wanneer u het gespreksvenster sluit. In Communicator voor Mac wordt aan het einde van elk gesprek een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het gesprek wilt opslaan. U kunt deze melding op elk gewenst moment uitschakelen door in het menu Communicator op Voorkeuren te klikken en het tabblad Geschiedenis te openen.

Belangrijke informatie:     Als u de optie Gesprekken opslaan inschakelt, moet u aan uw contactpersonen doorgeven dat de inhoud van jullie gesprekken via chatberichten wordt opgeslagen.

Bureaublad delen

Functie van dit onderdeel:     Met Bureaublad delen kunt u de weergave van het computerscherm delen met andere deelnemers aan het gesprek in Communicator voor Mac.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     Als u Bureaublad delen inschakelt, kunnen alle deelnemers aan het gesprek alles op uw computerscherm zien. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van de gegevens:     U kunt Bureaublad delen gebruiken om samen te werken met deelnemers aan het gesprek.

Keuze/beheer:     Gebruikers kunnen een uitnodiging voor het delen van het bureaublad accepteren of weigeren.

Bureaublad delen inschakelen tijdens een nieuw gesprek in Communicator voor Mac:

  • Klik in de lijst met contactpersonen op Bureaublad delen en klik op de naam van de contactpersoon.

Het bureaublad delen met een deelnemer aan het gesprek:

  • Klik in het gespreksvenster op Bureaublad delen.

In het gespreksvenster van de deelnemer wordt een uitnodiging voor het delen van het bureaublad weergegeven. De deelnemer klikt op Accepteren als deze wil deelnemen aan de sessie voor delen of op Weigeren als deze de uitnodiging voor het delen van het bureaublad wilt weigeren.

Het delen van het bureaublad stoppen:

  • Klik in het gespreksvenster op Delen stoppen.

Belangrijke informatie:     Geopende documenten of afbeeldingen op het bureaublad die zijn beschermd met DRM-software (Digital Rights Management) zijn zichtbaar voor anderen met wie u het bureaublad deelt tijdens een gesprek in Communicator voor Mac.

Logboekregistratie

Functie van dit onderdeel:     Met het onderdeel Logboekregistratie kunt u gegevens van persoonlijke sessies met Communicator vastleggen in het bestand Gebruikers/gebruikersnaam/Bibliotheek/Logs. Deze gegevens zijn bedoeld voor het oplossen van eventuele problemen met Communicator.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     Als u logboekregistratie op de client inschakelt, worden er gegevens opgeslagen in het logboek op de computer, zoals contactpersonen, aanwezigheidsgegevens en chatberichten.

Gebruik van de gegevens:     Logboeken kunnen worden gebruikt voor het oplossen van problemen met Communicator voor Mac. Logboeken worden niet naar Microsoft verstuurd, maar u kunt deze op verzoek wel handmatig naarMicrosoft sturen.

Keuze/beheer:     Logboekregistratie is standaard uitgeschakeld. Als u dit wilt wijzigen, klikt u in het menu Communicator op Voorkeuren en opent u het tabblad Algemeen.

Microsoft AutoUpdate voor Mac

Functie van dit onderdeel:    Microsoft AutoUpdate voor Mac ("AutoUpdate") verzamelt op de computer basisgegevens over geïnstalleerde Microsoft-toepassingen om te bepalen welke updates beschikbaar zijn en de updateservice te verbeteren.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     Zie de Privacyverklaring voor Microsoft AutoUpdate voor Mac voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Aanwezigheids- en contactgegevens

Functie van dit onderdeel:     Wanneer u zich aanmeldt bij Communicator voor Mac, worden met deze functie gegevens zoals uw e-mailadres, aanwezigheidsstatus en foto (indien van toepassing) gedeeld met contactpersonen met wie u via chatberichten kunt communiceren. Met de functie krijgen contactpersonen dezelfde gegevens over u te zien.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     U gebruikt uw e-mailadres voor aanmelding en een wachtwoord om verbinding te maken met uw Communicator voor Mac-account.

Gebruik van de gegevens:     Wanneer u communiceert met andere gebruikers die met Communicator voor Mac werken of hen toevoegt aan de lijst met contactpersonen, worden bepaalde gegevens gedeeld met deze gebruikers. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw e-mailadres, weergavenaam, aanwezigheidsstatus (dus of u momenteel online of offline bent), persoonlijke opmerking, telefoonnummer, functie en IP-adres (wanneer u peer-to-peer-communicatie gebruikt). Systeembeheerders bepalen welke gegevens beschikbaar zijn.

Keuze/beheer:     Systeembeheerders kiezen welke gegevens in uw profiel worden gepubliceerd.

Belangrijke informatie:    Communicator voor Mac ondersteunt versleuteling als de server is geconfigureerd om de gegevens te versleutelen.

Presence Everywhere

Functie van dit onderdeel:     Met deze functie worden aanwezigheidsgegevens voor iedereen in de OCS-organisatie (Office Communications Server) weergegeven zodat u snel met contactpersonen kunt communiceren.

Met deze functie beschikt u over handige en snelle aanwezigheidsgegevens over contactpersonen op belangrijke locaties in Microsoft Office voor Mac 2011-toepassingen. Bij cocreatie kunt u bijvoorbeeld bekijken wie nog meer met het document bezig zijn. Door aanwezigheidsgegevens te integreren kunt u bovendien bekijken of iemand beschikbaar is voor follow-up via een e-mail, chatbericht, audiogesprek of vergadering.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     Met deze functie worden bestaande gegevens van andere beschikbare gebruikers opgehaald van Exchange-servers en overal in de Microsoft Office voor Mac 2011-toepassingen zichtbaar gemaakt. Met deze functie worden geen gegevens verzameld of opgeslagen. De werkelijke gegevens worden opgeslagen door Outlook (lokaal of offline-adresboek) of OCS (Office Communications Server). Outlook biedt toegang tot gegevens over gebruikers van de Exchange-server, zoals hun naam, functie, e-mailadres, agendagegevens, foto en telefoonnummer. In Communicator voor Mac wordt de aanwezigheidsstatus (vrij, bezet, enzovoort) en een door de gebruiker gedefinieerd persoonlijk statusbericht (indien van toepassing) toegevoegd.

Gebruik van de gegevens:     Presence Everywhere gebruikt deze gegevens om een 'aanwezigheidskaart' voor iedere gebruiker te maken. Aanwezigheidsgegevens kunnen in realtime worden bekeken in Outlook, Word en PowerPoint. De aanwezigheidskaart bevat knoppen voor algemene acties in Outlook en Communicator voor Mac, zoals het maken van een nieuwe e-mail of vergadering of het starten van een chatgesprek of oproep. Met deze functie worden alleen gegevens tussen toepassingen op dezelfde computer verplaatst. Er worden geen gegevens tussen computers of netwerken verplaatst.

Keuze/beheer:     U kunt ervoor kiezen om u niet aan te melden bij Communicator voor Mac als u niet wilt dat uw aanwezigheidsgegevens worden gedeeld en dat via een chatbericht, audiogesprek of videogesprek contact met u wordt opgenomen. U kunt ook als volgt ervoor kiezen om u af te melden voor het delen van uw agendastatus via Communicator voor Mac

  1. Klik in het menu Communicator achtereenvolgens op Voorkeuren en op Account.

  2. Schakel onder Personal Information Manager het selectievakje Mijn afwezigheidsgegevens van Outlook laten zien aan mijn contactpersonen of Mijn aanwezigheid bijwerken op basis van mijn agendagegevens in Exchange uit.

Als OCS is geïmplementeerd in een organisatie, worden aanwezigheidsgegevens weergegeven via Communicator voor Mac en via de Microsoft Office voor Mac 2011-toepassingen.

Belangrijke informatie:     Voor aanwezigheidsgegevens in realtime over andere gebruikers moet u zijn aangemeld bij Communicator voor Mac.

Rich Voice

Functie van dit onderdeel:     Deze functie is bedoeld om u in Communicator voor Mac te voorzien van nieuwe functionaliteit waarmee u Communicator voor Mac als telefoon kunt gebruiken. Met deze functie kunt u oproepen starten en ontvangen worden alsmede de lijst met contactpersonen weergeven, inclusief telefoonnummers die beschikbaar zijn in OCS (Office Communications Server) als deze zijn gedefinieerd op de aanwezigheidskaart van systeembeheerders.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:     Iedere gebruiker van de Communicator voor Mac-client heeft toegang tot de database met contactpersonen die door de systeembeheerder is gedefinieerd.

Gebruik van de gegevens:     Systeembeheerders geven de database met telefoonnummers van contactpersonen weer zodat u eenvoudiger in Communicator voor Mac kunt bellen.

Keuze/beheer:    U kunt ervoor kiezen om met Communicator voor Mac oproepen te starten en ontvangen.

De functie Rich Voice is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie beschikbaar wilt maken, moet elke client worden ingeschakeld op de server. Systeembeheerders kunnen ervoor kiezen om de functie Rich Voice niet in te schakelen.

Belangrijke informatie:     Als u de database met telefoonnummers van contactpersonen wilt openen, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om u aan te melden bij Communicator voor Mac en de client op de server te verifiëren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×