Prettiger en comfortabeler werken

Er zijn drie belangrijke voorzieningen waarmee de gebruikerservaring kan worden verbeterd. Het betreft 1) zoekbereiken, 2) eigenschappen die aan inhoud zijn toegewezen, tijdens de indexering worden opgeslagen en worden toegewezen aan beheerde eigenschappen zijn beschikbaar voor zoekacties, en 3) trefwoorden die zijn gedefinieerd door de beheerder van gedeelde services, samen met hun definities, synoniemen en meest relevante treffers.

In dit artikel wordt beschreven om welke voorzieningen het gaat en waarom deze in het leven zijn geroepen. Daarnaast wordt uitgelegd waar en hoe de beheerder deze voorzieningen toevoegt en configureert en waar en hoe deze voorzieningen door zoekquery’s worden gebruikt.

Bereiken instellen

Eigenschappen van metagegevens

Trefwoorden met meest relevante treffers toevoegen

Bereiken instellen

Bereiken zijn eigenschappen die aan inhoud worden toegewezen. Deze eigenschappen worden tijdens indexeringsbewerkingen opgeslagen en toegewezen aan beheerde eigenschappen die beschikbaar zijn gemaakt voor zoekacties. De beheerder van de zoekservice definieert het standaardbereik dat voor de gehele siteverzameling kan worden gebruikt. Beheerders van siteverzamelingen kunnen bereiken toevoegen en aanpassen, groepen voor bereikweergaven toevoegen en de bereiken binnen deze groepen indelen.

Website-eigenaren die minimaal de machtigingen van Ontwerper hebben, configureren exemplaren van het webonderdeel Zoekvak en vullen hun scopelijsten door alternatieve weergavegroepen toe te wijzen om deze te vullen. Voor het configureren van het webonderdeel Zoekvak gebruikt u de Siteacties, menu Pagina bewerken op de pagina Zoekcentrumsite. Raadpleeg de Help bij Windows SharePoint Services 3.0 voor meer informatie over webonderdelen.

Naar boven

Eigenschappen van metagegevens

Makers van inhoud wijzen eigenschapwaarden aan hun inhoud toe, waaronder documentnamen, bestandsnamen en auteurs. Eigenaren van websites beheren gedeelde bibliotheken en lijsten waarmee er nog meer eigenschappen aan inhoud kunnen worden toegewezen. Bibliotheken kunnen bijvoorbeeld voorzien in gedefinieerde inhoudtypen die vergen dat makers van inhoud waarden aan eigenschappen toewijzen, zodat de documentinhoud kan worden gecontroleerd. Aangepaste kolommen binnen documentlijsten wijzen eveneens eigenschapwaarden aan inhoud toe.

U opent de functie voor de eigenschappen van metagegevens door op de pagina Zoekbeheer onder Query en resultaten op Eigenschappen van metagegevens te klikken.

De beheerder van zoekservices voert de crawler uit om de zoekindex samen te stellen. De lijst met verkende eigenschappen vertegenwoordigt alle eigenschappen van metagegevens die door de crawler zijn gevonden. Verscheidene verkende eigenschappen worden standaard toegewezen aan beheerde eigenschappen. De beheerder van zoekservices kan deze toewijzingen toevoegen en wijzigen.

Het zijn deze beheerde eigenschappen die kunnen worden geselecteerd in Geavanceerd zoeken of handmatig kunnen worden ingevoerd in het webonderdeel Zoeken op de meeste SharePoint-pagina's of in het webonderdeel Inhoudsquery op de zoekcentrumsite.

Voor meer informatie over het gebruik van de eigenschappen van metagegevens raadpleegt u 'Plan the end user search experience' (De zoekervaring van eindgebruikers plannen) op de site voor Office SharePoint Server op TechNet.

Naar boven

Trefwoorden met meest relevante treffers toevoegen

Beheerders van siteverzamelingen definiëren trefwoorden met de meest relevante treffers voor gebruik op hun sites. Trefwoorden voorzien in definities voor algemene termen die binnen uw organisatie worden gebruikt. Elk trefwoord kan een lijst met synoniemen en de webadressen (URL's) van verscheidene meeste relevante sites met verwante inhoud omvatten.

Als een query een trefwoord of een van de trefwoordsynoniemen bevat, worden de definitie voor het desbetreffende trefwoord en (indien aanwezig) de bijhorende meest relevante sites gewoonlijk op een opvallende plaats op de pagina met zoekresultaten weergegeven. Dit is meestal boven de belangrijkste zoekresultaten. U kunt trefwoorden gebruiken als u wilt voorzien in een bruikbare woordenlijst met namen en termen die binnen uw organisatie worden gebruikt. Wanneer trefwoorden tijdens het configureren tevens van synoniemen en meest relevante treffers worden voorzien, kunnen deze ook worden benut voor het verbeteren van zoekresultaten, waarbij de gebruikers als het ware naar aanbevolen bronnen worden geleid.

De meest relevante treffers worden gekoppeld aan aanbevolen websites, aan een gegevensopslag en aan documenten waarin trefwoorden en hun betekenis nader worden toegelicht. Wanneer een gebruiker een trefwoord of een van de trefwoordsynoniemen opneemt in een query, wordt dit via de functies voor de zoekresultatenpagina gekoppeld aan de meest relevante treffers. Deze verschijnen boven de belangrijkste zoekresultaten. U kunt de meest relevante treffers gebruiken voor het bevoordelen van aanbevolen sites en gezaghebbende pagina’s.

U kunt de instellingen voor trefwoorden en meest relevante treffers als volgt openen: klik op de zoekcentrumsite op Siteacties, Site-instellingen en vervolgens onder Beheer van de siteverzameling op Zoektrefwoorden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×