Office
Aanmelden

Prestatieproblemen met Office 365 oplossen: planning

Moet u de stappen uitvoeren om te identificeren en oplossen vertragingen bij het berekenen, loopt vast en vertragingen tussen SharePoint Online, OneDrive voor bedrijven, Exchange Online of Skype voor bedrijven Online en de clientcomputer weten? Voordat u ondersteuning hebt gebeld, kunt in dit artikel u Office 365-prestatieproblemen oplossen en zelfs oplossen sommige van de meest voorkomende problemen.

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel is eigenlijk een voorbeeldactieplan, dat u kunt gebruiken om waardevolle gegevens over het prestatieprobleem te registreren terwijl het probleem optreedt. Hier worden enkele veelvoorkomende problemen vermeld.

Als u geen ervaring hebt met netwerkprestaties en een lange-termijnplanning wilt maken voor het controleren van de prestaties tussen uw clientcomputers en Office 365, raadpleegt u Office 365-prestaties optimaliseren en problemen oplossen - Beheerders en IT-professionals.

Voorbeeldactieplan voor het oplossen van prestatieproblemen

Dit actieplan bestaat uit twee delen; een voorbereidingsfase en een fase voor logboekregistratie. Als u op dit moment last hebt van een prestatieprobleem en u moet gegevens verzamelen, kunt u onmiddellijk met dit actieplan aan de slag.

De clientcomputer voorbereiden

 • Zoek een clientcomputer die het prestatieprobleem kan reproduceren. Deze computer wordt gebruikt tijdens het oplossen van het probleem.

 • Noteer de stappen die het prestatieprobleem veroorzaken, zodat u voorbereid bent wanneer u gaat testen.

 • Installeer de hulpprogramma's voor het verzamelen en vastleggen van de gegevens:

  • Installeer Netmon 3.4 (of een soortgelijk hulpprogramma voor het nemen van netwerktraces).

  • Installeer de gratis Basic Edition van HTTPWatch (of een soortgelijk hulpprogramma voor het nemen van netwerktraces).

  • Gebruik een schermrecorder of voer Probleemstappenbeschrijving (PSR.exe) uit (is bij Windows Vista en latere versies geleverd) om de teststappen vast te leggen.

Een logboek maken van het prestatieprobleem

 • Sluit alle overbodige internetbrowsers.

 • Start Probleemstappenbeschrijving of een andere schermrecorder.

 • Start de Netmon-opname (of hulpprogramma voor netwerktraces).

 • Wis de DNS-cache op de clientcomputer vanaf de opdrachtregel door ipconfig/flushdns te typen.

 • Start een nieuwe browsersessie en schakel HTTPWatch in.

 • Optioneel: Als u Exchange Online wilt testen, voert u het hulpprogramma Exchange Client Performance Analyzer uit vanaf de Office 365-beheerconsole.

 • Reproduceer exact de stappen die het prestatieprobleem veroorzaken.

 • Stop de Netmon-trace (of de trace van een ander hulpprogramma).

 • Voer via de opdrachtregel een traceringsroute uit naar uw Office 365-abonnement door de volgende opdracht in te typen, waarna u op Enter drukt:

  tracert <abonnementsnaam>.onmicrosoft.com

 • Stop Probleemstappenbeschrijving en sla de video op. Vergeet niet de datum en het tijdstip van de opname te noteren en of de prestatie goed of slecht is.

 • Sla de traceringsbestanden op. Vergeet ook hier niet de datum en het tijdstip van de opname te noteren en of de prestatie goed of slecht is.

Als u niet bekend bent met de hulpprogramma’s die in dit artikel worden genoemd, dan kunt u de informatie hierover vinden in het vervolg van dit artikel. Als u vaker netwerktraces hebt uitgevoerd, kunt u de sectie over het filteren en het lezen van de logboeken, Traces leren lezen, overslaan.

Vooraf de DNS-cache wissen

Waarom? Als de DNS-cache is geleegd, begint u de test met een schone lei. Door de cache te wissen, zet u de inhoud in de DNS-resolvercache terug naar de meest recente gegevens. Vermeldingen van host-bestanden worden niet verwijderd. Als u op grote schaal gebruikmaakt van vermeldingen van host-bestanden, moet u deze vermeldingen naar een bestand in een andere directory kopiëren en vervolgens het host-bestand leegmaken.

Uw DNS-resolvercache leegmaken

 1. Open de opdrachtprompt (via Start > Uitvoeren > cmd of via de Windows-toets > cmd).

 2. Typ de volgende opdracht en druk op Enter:

  ipconfig /flushdns

Netmon

Microsoft netwerk Monitoring hulpprogramma (Netmon) analyseert pakketten, die is verkeer, tussen computers op netwerken. Met behulp van Netmon wilt aanwijzen verkeer met Office 365 u vastleggen kunt, de weergave en het pakket kopteksten te lezen, het Identificeer tussenliggende apparaten, schakelt u belangrijke instellingen op netwerkhardware, zoek naar verloren pakketten en volgt u de stroom van verkeer tussen computers in uw bedrijf netwerk- en Office 365. Aangezien de werkelijke hoofdtekst van het verkeer gecodeerd is, dat wil zeggen het (reis op poort 443 via SSL/TLS, u niet lezen de bestanden die worden verzonden. In plaats daarvan krijgt u een niet-gefilterde trace van het pad dat de krijgt pakket waarmee u kunnen het probleem gedrag opsporen.

Zorg ervoor dat u op dit moment geen filter toepast. Voer de stappen uit en demonstreer het probleem voordat u de trace stopt en opslaat.

Nadat u Netmon 3.4 hebt geïnstalleerd, opent u dit hulpprogramma en voert u de volgende stappen uit:

Een Netmon-trace maken en het probleem reproduceren

 1. Start Netmon 3.4.

  Er zijn drie deelvensters op de startpagina : Recente wordt vastgelegd, Selecteert u netwerkenen de aan de slag met Microsoft netwerk Monitor 3.4. Kennisgeving. Het deelvenster Selecteer netwerken krijgt u ook een lijst met de standaardnetwerken van waaruit u kunt vastleggen. Zorg ervoor dat netwerkkaarten hier zijn geselecteerd.

 2. Klik boven aan de pagina Start op New Capture. Hierdoor wordt een nieuw tabblad, Capture 1, toegevoegd naast het paginatabblad Start.

  Gebruikersinterface van Nemon met de knoppen Nieuwe vastlegging, Start en Stoppen gemarkeerd.

 3. Als u een eenvoudige opname wilt maken, klikt u op de werkbalk op Start.

 4. Reproduceer de stappen die tot een prestatieprobleem leiden.

 5. Klik op Stop > File > Save as. Noteer de datum en tijd met de tijdzone en of de prestatie goed of slecht was.

HTTPWatch

HTTPWatch is beschikbaar in opgeladen, en een gratis edition. De gratis Basic Edition behandelt alles wat die u nodig voor deze test hebt. HTTPWatch monitoren netwerk laadtijd voor pagina- en -verkeer is toegestaan rechtstreeks vanuit het browservenster. HTTPWatch is een invoegtoepassing voor Internet Explorer waarmee prestaties grafisch wordt beschreven. De analyse kan worden opgeslagen en weergegeven in HTTPWatch Studio.

Notities: 

 • Als u een andere browser gebruikt, zoals Firefox of Google Chrome, of als u HTTPWatch niet in Internet Explorer kunt installeren, opent u een nieuw browservenster en drukt u op F12 op het toetsenbord. Het ontwikkelhulpprogramma verschijnt onderaan in de browser. Als u Opera gebruikt, druk op Ctrl+Shift+I voor Web Inspector en klikt u vervolgens op het tabblad Network en voltooit u het testen zoals hieronder wordt beschreven. De gegevens zien er iets anders uit, maar de laadtijden worden nog steeds weergegeven in milliseconden.

 • HTTPWatch is ook zeer handig bij problemen met laadtijden van pagina’s in SharePoint Online.

HTTPWatch uitvoeren en het probleem reproduceren

 1. HTTPWatch is een invoegtoepassing voor browsers. De weergave van dit hulpprogramma kan in elke versie van Internet Explorer iets verschillen. Meestal ziet u HTTPWatch onder de opdrachtbalk in Internet Explorer.

  Als u HTTPWatch niet in het browservenster ziet, kijkt u welke versie van de browser u hebt door op Help > Info te klikken. In latere versies van Internet Explorer klikt u op het tandwielpictogram en op Over Internet Explorer. U opent de opdrachtbalk door met de rechtermuisknop in de menubalk van Internet Explorer te klikken en vervolgens op Opdrachtbalk. In het verleden was HTTPWatch gekoppeld aan zowel de opdrachtbalk als de Explorer-balk, dus zodra het is geïnstalleerd en u het pictogram niet meteen ziet (ook na opnieuw opstarten) klikt u op Extra en de werkbalken voor het pictogram. Werkbalken kunnen worden aangepast en er kunnen opties aan zijn toegevoegd.

  Werkbalk Opdracht in Internet Explorer met het pictogram HTTPWatch.

 2. Start HTTPWatch in een browservenster van Internet Explorer. HTTPWatch wordt gekoppeld aan de browser aan de onderkant van dat venster weergegeven. Klik op Record.

 3. Reproduceer exact de stappen die bij het prestatieprobleem zijn betrokken. Klik op de knop Stop in HTTPWatch.

 4. Druk op Save in HTTPWatch om deze op te slaan of op Send by Email om per e-mail te verzenden. Geef het bestand een naam en noteer de datum en de tijd en of er sprake was van een goede of slechte prestatie.

  HTTPWatch met het tabblad Netwerk voor het laden van de Office 365-startpagina.

  Deze schermafbeelding is afkomstig van de Professional-versie van HTTPWatch. U kunt traces die zijn gemaakt in de Basic-versie openen op een computer met een Professional-versie en ze daarop lezen. Op deze manier is het mogelijk extra informatie uit de trace te halen.

Probleemstappenbeschrijving

Met Probleemstappenbeschrijving of PSR.exe kunt u problemen registreren terwijl ze optreden. Het is een erg handig hulpprogramma en heel eenvoudig uit te voeren.

Probleemstappenbeschrijving (PSR.exe) opnemen van uw werk uitvoeren

 1. Klik op Start > Uitvoeren > typ PSR.exe > OK, of klik op de Windows-toets > typ PSR.exe > en druk op Enter.

 2. Wanneer het kleine PSR.exe-venster wordt weergegeven, klikt u op Opname starten en herhaalt u de stappen waarmee het prestatieprobleem wordt gereproduceerd.

  U kunt opmerkingen kunt toevoegen, indien nodig, door te klikken op Opmerkingen toevoegen.

 3. Klik op Record stoppen wanneer u de stappen hebt uitgevoerd. Als het prestatieprobleem een pagina-render is, wacht u totdat de pagina weer te geven voordat u de opname stoppen.

 4. Klik op Opslaan.

Een schermafbeelding van de stappenbeschrijving van PSR.exe.

De datum en tijd is voor u zijn geregistreerd. Hierdoor uw te stellen aan uw Netmon-trace blijkt en HTTPWatch in tijd, en helpt bij het oplossen van de precisie van formules. De datum en tijd in de record te stellen kunnen worden gevuld met dat minuten doorgegeven tussen de aanmelding en bladeren in de URL en de gedeeltelijke render van de beheerder-site, bijvoorbeeld.

Uw traces lezen

In een artikel is het ondoenlijk alles uit te leggen wat u moet weten over netwerken en het oplossen van prestatieproblemen. Om goede prestaties te verkrijgen, hebt u ervaring nodig en kennis over de werking en het gedrag van uw netwerk. Er kan echter worden volstaan met een overzicht van de belangrijkste problemen en hoe u met behulp van hulpprogramma's de meeste veelvoorkomende problemen kunt elimineren.

Als u verdergaan vaardigheden lezen netwerk sporen voor uw Office 365-sites wilt, moet u er geen betere docent dan sporen van pagina laadtijd regelmatig maken en krijgen ervaring zelf te lezen is. Als er een kans, bijvoorbeeld een Office 365-service laden en traceren van het proces. De tracering voor DNS-verkeer filteren of zoek de FrameData voor de naam van de service die u hierheen kunt navigeren. Scan de tracering als u een idee van de stappen beschreven die optreden bij de service wordt geladen. Hierdoor kunt u informatie over welke normaal laden van pagina's ziet er als en bij het oplossen van problemen met name rond prestaties vergelijken met beschadigde goede sporen kunt leert u een groot.

Netmon gebruikmaakt van Microsoft Intellisense in het veld van het filter weergeven. IntelliSense of intelligente code is voltooid, wordt dat wel altijd waar u typt in een periode en alle beschikbare opties worden weergegeven in een vervolgkeuzelijst selectievak. Als u bijvoorbeeld bang over schaalbaarheid van TCP-venster bent, kunt u uw manier om een filteren (zoals .protocol.tcp.window < 100) door deze betekent dat kunt vinden.

Schermafbeelding van Netmon waarin wordt weergegeven dat het veld gebruikmaakt van IntelliSense

Netmon sporen kunnen een groot aantal verkeer in deze hebben. Als u niet ervaring hebt met het zelf te lezen, is het waarschijnlijk u overspoeld openen de tracering van de eerste keer. Het eerste wat u moet doen, is het signaal scheiden van de achtergrondruis in de trace. U Office 365 getest en dat het verkeer die u wilt zien. Als u worden gebruikt om te navigeren door sporen, moet u mogelijk niet deze lijst.

Netwerkverkeer tussen de client en Office 365 gaat via TLS. Dat betekent dat de hoofdtekst van het verkeer is gecodeerd en niet leesbaar is in een generieke Netmon-trace. Voor uw prestatieanalyse is het niet nodig de details van de informatie in het pakket te weten. De pakketheaders en de informatie die ze bevatten zijn echter wel erg belangrijk.

Tips voor een goede trace

 • Wees op de hoogte van de waarde van het IPv4- of IPv6-adres van de clientcomputer. U kunt dit te weten komen via de opdrachtprompt door IPConfig te typen en vervolgens op Enter te drukken. Als u dit adres kent, weet u meteen of het verkeer in de trace rechtstreeks met uw clientcomputer te maken heeft. Als er een bekende proxy is, pingt u deze en haalt u ook daarvan het IP-adres op.

 • Maak de cache van de DNS-resolver leeg en sluit zo mogelijk alle browsers, behalve degene waarin u uw tests uitvoert. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de ondersteuning een hulpprogramma in de browser gebruikt om het bureaublad van uw clientcomputer te zien, dan moet u uw trace gaan filteren.

 • In een spoor bezet, zoek de Office 365-service die u gebruikt. Als u nooit of zelden uw verkeer voordat u hebt gezien, is dit een nuttige stap in het prestatieprobleem scheiden van andere ruis netwerk. Er zijn een paar manieren u dit wilt doen. U kunt rechtstreeks voor uw test ping of, PsPing, naar de URL van de specifieke service (ping outlook.office365.com en/of psping -4 microsoft-my.sharepoint.com:443voor voorbeelden) gebruiken. U kunt ook eenvoudig vinden die PsPing in een Netmon-trace (op de procesnaam). Die krijgt u een locatie te bekijken.

  Als u ten tijde van het probleem alleen Netmon gebruikt, is dat geen bezwaar. Gebruik een filter als ContainsBin(FrameData, ASCII, "office") of ContainsBin(FrameData, ASCII, "outlook") om uzelf wegwijs te maken. U kunt uw framenummer aflezen in het tracebestand. U kunt ook in het deelvenster Frame Summary helemaal naar rechts schuiven en de kolom Conversation ID zoeken. Er staat hier een getal aangegeven voor de ID van deze specifieke communicatie die u ook kunt opnemen en later rustig kunt bekijken. Verwijder dit filter voordat u een ander filter gaat toepassen.

  Tip: Netmon beschikt over een groot aantal handige ingebouwde filters. Probeer de knop Load Filter boven aan het deelvenster Display filter.

  Zoek uw IP met PSPing in de opdrachtregel op de clientcomputer.

  Netmon-tracering vanaf de client met dezelfde PSPing-opdracht via het filter TCP. Flags.Syn == 1.

  Zorg dat u vertrouwd raakt met uw netwerkverkeer en leer de informatie vinden die u nodig hebt. Leer bijvoorbeeld om te bepalen welk pakket in de trace de eerste verwijzing bevat naar de Office 365-service die u gebruikt (bijvoorbeeld Outlook).

Met Office 365 Outlook Online als voorbeeld, begint het verkeer met zoiets als:

 • Een DNS-standaardquery en een DNS-antwoord voor outlook.office365.com met overeenkomende query-id's. Het is belangrijk de tijdverschuiving voor deze omlooptijd te weten, net zoals waar de globale Office 365-DNS de aanvraag voor naamresolutie heen stuurt. In het ideale geval zal dat zo lokaal mogelijk zijn in plaats van ergens aan de andere kant van de wereld. (Dit kan worden gevolgd door DNS-verkeer voor de onlineaanmelding.)

 • Een HTTP GET-aanvraag met het statusrapport Permanent verplaatst (301)

 • RWS-verkeer met RWS Connect-aanvragen en -antwoorden. (Dit is externe Winsock die een verbinding voor u maakt.)

 • Een TCP SYN als SYN/ACK van TCP-gesprek. Een groot aantal de instellingen in dit gesprek van invloed zijn op uw prestaties.

 • Vervolgens een reeks TLS:TLS-verkeer, waar de communicatie van TLS Handshake en het TLS-certificaat plaatsvinden. (De gegevens zijn versleuteld via SSL/TLS.)

Alle onderdelen van het verkeer zijn belangrijk en verbonden, maar kleine gedeelten van de trace bevatten gegevens die met name belangrijk zijn voor het oplossen van prestatieproblemen. Hier gaan we onze aandacht op richten. We hebben bij Microsoft genoeg prestatieproblemen met Office 365 opgelost om een lijst te kunnen opstellen met de tien belangrijkste veelvoorkomende problemen. We gaan ons dan ook richten op deze problemen en bespreken daarna het gebruik van de hulpprogramma’s om ze zichtbaar te maken.

In de onderstaande matrix wordt gebruikgemaakt van verschillende hulpprogramma's. Waar mogelijk zijn er koppelingen naar de installatiepunten. De lijst bevat algemene hulpprogramma's voor netwerktracering, zoals Netmon en Wireshark. U kunt echter ook een hulpprogramma van uw eigen voorkeur gebruiken. Let bij het testen op het volgende:

 • Sluit uw browsers, en testen met slechts één browser uitgevoerd - Hiermee verlaagt u het algehele verkeer die u wilt vastleggen. Dit zorgt ervoor dat u voor een minder druk bezet spoor.

 • Maak de cache van uw DNS-resolver op de clientcomputer leeg. Zo begint u met een schone lei als u met de opname begint en krijgt u een schonere trace.

Enkele veelvoorkomende problemen

Enkele veelvoorkomende problemen die kunnen optreden en hoe u ze opspoort in uw netwerktrace.

Belangrijk probleem

Hulpprogramma

Waarop u moet letten

Schaalbaarheid van TCP-vensters

 • Gevonden in de SYN - SYN/ACK.

 • Oude of verouderde hardware die geen gebruikmaakt van schaalbaarheid van TCP-vensters.

 • Zonder een goede schaalbaarheid van TCP-vensters wordt de standaard 16-bits buffer in TCP-headers in milliseconden gevuld.

 • Er kan niets meer worden verzonden, totdat de client een bevestiging ontvangt dat de oorspronkelijke gegevens zijn ontvangen. Dit veroorzaakt vertragingen.

Netmon

Wireshark

Zoek naar het SYN - SYN/ACK-verkeer in uw netwerktrace.

In Netmon, gebruikt u een filter zoals tcp.flags.syn == 1. Dit filter is dezelfde in Wireshark.

Filter in Netmon of Wireshark voor Syn-pakketten voor beide hulpprogramma's: TCP. Flags.Syn == 1.

U ziet dat voor elke SYN er een nummer is voor de bronpoort (SrcPort) dat overeenkomt met dat van de doelpoort (DstPort) van de gerelateerde bevestiging (SYN/ACK).

Als u de waarde van de schaalbaarheid van de vensters wilt zien die wordt gebruikt door uw netwerkverbinding, vouwt u eerst de SYN uit en vervolgens de desbetreffende SYN/ACK.

Afbeelding waarin wordt weergegeven hoe SrcPort met DstPort wordt gematcht in een spoor, om de tijdsdelta op te halen.

Instellingen voor niet-actieve tijd TCP

 • De meeste perimeternetwerken zijn historisch gezien geconfigureerd voor tijdelijke verbindingen. Dat betekent dat niet-actieve verbindingen meestal worden beëindigd.

 • Niet-actieve TCP-sessies kunnen door proxy's en firewalls worden beëindigd op meer dan 100 tot 300 seconden.

 • Dit is problematisch voor Outlook Online omdat er langdurige verbindingen worden gemaakt en gebruikt, ongeacht of deze actief zijn of niet.

 • Als verbindingen worden beëindigd door proxy’s of firewalls, dan wordt de client niet op de hoogte gebracht. Een poging Outlook Online te gebruiken, houdt in dat een clientcomputer herhaaldelijk zal proberen een verbinding weer tot leven te wekken voordat er een nieuwe wordt gemaakt.

 • Het product kan vastlopers, prompts of vertragingen bij het laden van pagina’s te zien geven.

Netmon

Wireshark

Kijk in Netmon naar het veld Tijdverschuiving voor een roundtrip. Een roundtrip is de tijd die verloopt tussen het verzenden door de client van een verzoek naar de server en het ontvangen van een reactie. Kijk tussen de client en het uitgangspunt (bijv. client --> proxy) of de client en Office 365 (client --> Office 365). U ziet dit bij diverse soorten pakketten.

Het filter in Netmon kan er uitzien zoals .Protocol.IPv4.Address == 10.102.14.112 AND .Protocol.IPv4.Address == 10.201.114.12of, in Wireshark ip.addr == 10.102.14.112 && ip.addr == 10.201.114.12als voorbeeld.

Tips: 

 • Weet u niet of het IP-adres in de trace bij uw DNS-server hoort? Probeer het op te zoeken in de opdrachtregel. Klik op Start > Uitvoeren > en typ cmd, of druk op de Windows-toets > en typ cmd. Bij de prompt typt u nslookup <the IP address from the network trace>. Als u wilt testen, gebruikt u nslookup om het IP-adres van uw eigen computer te vinden.

 • Zie Office 365-URL's en IP-adresbereiken voor een lijst met IP-bereiken van Microsoft.

Als er een probleem is, verwachten lange tijd wordt weergegeven, in dit geval (Outlook Online), met name in TLS:TLS-pakketten die de overgang van toepassingsgegevens weergeven (bijvoorbeeld in Netmon vindt u toepassing gegevenspakketten via .Protocol.TLS AND Description == "TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data"). U ziet een vloeiende voortgang in de tijd in de sessie. Als er lange vertragingen bij het vernieuwen van uw Outlook-Online, kan dit kan worden veroorzaakt door een hoge mate van Hiermee stelt u de computer is verzonden.

Latentie/Roundtriptijd

 • Latentie is een maateenheid die sterk afhangt van kunt verschillende variabelen, zoals upgraden van verouderende apparaten, een groot aantal gebruikers toevoegen aan een netwerk en het percentage van de totale bandbreedte dat door andere taken op een netwerkverbinding.

 • Op de pagina Netwerkplanning en prestaties optimaliseren voor Office 365 kunt u de bandbreedte berekenen voor Office 365.

 • Wilt u de snelheid van de verbinding meten, of de bandbreedte van uw internetprovider? Probeer deze sites (of soortgelijke sites): Officiële site van Speedtest en Pingtest.

Ping

PsPing

Netmon

Wireshark

Als u de latentie in een trace wilt bijhouden, dan is het handig om de IP-adressen te hebben van zowel de clientcomputer als de DNS-server in Office 365. Op die manier kunt u de trace makkelijker filteren. Als u verbinding maakt via een proxy, moet u de IP-adressen hebben van de clientcomputer, de proxy of het uitgangspunt en de Office 365-DNS; dit om het werk te vereenvoudigen.

Via een pingaanvraag bij outlook.office365.com komt u de naam van het datacenter te weten dat de aanvraag ontvangt, ook al zou de pingopdracht geen verbinding kunnen maken om de voorgeschreven, opeenvolgende ICMP-pakketten te verzenden. Als u gebruikmaakt van PsPing (een gratis hulpprogramma dat u kunt downloaden) en specifiek poort 443 en wellicht IPv4 (-4), dan krijgt u een gemiddelde roundtriptijd voor pakketten die zijn verzonden. Deze procedure werkt voor andere URL's in Office 365-services, zoals psping -4 yourSite.sharepoint.com:443. U kunt zelfs een aantal pings opgeven om een grotere steekproef voor het gemiddelde te krijgen. U kunt iets proberen als psping -4 -n 20 yourSite-my.sharepoint.com:443.

Opmerking: PsPing verzendt geen ICMP-pakketten. Het voert een pingopdracht uit voor TCP-pakketten via een specifieke poort, zodat u elke openstaande poort kunt gebruiken. Probeer in Office 365, dat gebruikmaakt van SSL/TLS, poort 443 te koppelen aan de PsPing.

Schermafbeelding met een ping met een onderverdeling van outlook.office365.com en een PSPing met de 443 die hetzelfde doet, maar die ook een retourtijd van gemiddeld 6,5 ms registreert.

Als u tijdens het uitvoeren van een trace de slecht ladende Office 365-pagina hebt geopend, moet u een Netmon- of Wireshark-trace filteren op DNS. Dit is een van de IP-adressen die we willen hebben.

Hieronder volgen de stappen voor het filteren van de Netmon-trace om het IP-adres op te halen (en om de DNS-latentie te zien). In dit voorbeeld wordt outlook.office365.com gebruikt, maar u kunt ook de URL van een SharePoint Online-tenant gebruiken, bijvoorbeeld hithere.sharepoint.com.

 1. Ping de URL ping outlook.office365.com en noteer in de resultaten de naam en het IP-adres van de DNS-server waarnaar de pingaanvraag is verzonden

  Ping-verzoek voor outlook.office365.com met de DNS- en IP-adressen van namnorthwest.

 2. Netwerk traceren met het openen van de pagina of de actie hierbij biedt u een prestatieprobleem of, als u een hoge latentie wordt weergegeven op de ping, zelf, achterhalen netwerk.

 3. Open de trace in Netmon en filter op DNS (dit filter werkt ook in Wireshark, maar is hoofdlettergevoelig -- dns). Het pingen heeft u de naam opgeleverd van de DNS-server. U kunt nu dus ook sneller filteren in Netmon, zoals dit: DNS AND ContainsBin(FrameData, ASCII, "namnorthwest"), wat er in Wireshark uitziet zoals dns and frame contains "namnorthwest".

  Open het pakket met de reactie en klik in het venster Frame Details (Framedetails) van Netmon op DNS voor meer informatie. In de DNS-gegevens vindt u het IP-adres van de DNS-server waarnaar de aanvraag in Office 365 is verzonden. U hebt dit IP-adres nodig in de volgende stap (het hulpprogramma PsPing). Verwijder het filter, klik met de rechtermuisknop op de reactie van de DNS in Frame Summary > Find Conversations > DNS van Netmon en u ziet de query en de reactie van de DNS naast elkaar staan.

  Een spoor gefilterd op Gesprekken zoeken en vervolgens met DNS.

 4. In Netmon ziet u ook de kolom Time Offset staan tussen de DNS-aanvraag en de -reactie.

  Nog meer resultaten van Netmon, gefilterd met DNS AND CONTAINSBIN(Framedata, ASCII, 'namnorthwest') met een heel kort tijdverschil tussen aanvraag en respons.

In de volgende stap de eenvoudig te installeren en het gebruik van PsPing hulpmiddel wordt geleverd heel handig, omdat ICMP vaak op Firewalls is geblokkeerd, zowel omdat PsPing elegante manier wordt bijgehouden latentie (in milliseconden). PsPing is voltooid een TCP-verbinding met een adres en poort (in onze hoofdletters/kleine letters open poort 443).

 1. Installeer PsPing.

 2. Open een opdrachtprompt (Start > Uitvoeren > typ cmd, of Windows-toets > typ cmd) en verander van directory naar de directory waarin u PsPing hebt geïnstalleerd om de PsPing-opdracht uit te voeren. In deze voorbeelden ziet u een map 'Perf' in de hoofdmap van C. U kunt hetzelfde doen voor snelle toegang.

 3. Typ de opdracht zodat u een PsPing-opdracht uitvoert voor het IP-adres van de DNS-server van Office 365 uit uw vorige Netmon-trace. Vergeet niet het poortnummer toe te voegen. Met andere woorden: psping -n 20 132.245.24.82:445. Hierdoor krijgt u twintig pings en een gemiddelde van de latentie als PsPing stopt.

  PSPing-opdracht psping -n 20 132.245.24.82:443 die een gemiddelde latentie van 25,51 milliseconden retourneert.

Als u naar Office 365 gaat via een proxyserver, zijn de stappen iets anders. In dat geval voert u een PsPing-opdracht uit voor de proxyserver om een gemiddelde latentietijd in milliseconden te krijgen voor de roundtrip naar de proxy of het uitgangspunt en terug. Vervolgens voert u PsPing op de proxy uit of op een computer met een rechtstreekse internetverbinding om de ontbrekende waarde op te halen (die voor de route naar Office 365 en terug).

Als u ervoor kiest om PsPing vanaf de proxy uit te voeren, krijgt u twee waarden in milliseconden: Die voor de clientcomputer naar de proxyserver of het uitgangspunt en die voor de proxyserver naar Office 365. U bent nu klaar. Tenminste voor wat het opnemen van de waarden betreft.

Als u een PsPing op een andere clientcomputer waarop een directe verbinding met Internet uitvoert, dat wil zeggen, zonder een proxy, hebt u twee milliseconden waarden: clientcomputer naar proxyserver of uitgangspunt en clientcomputer naar Office 365. In dit geval aftrekken van de waarde van client naar proxy-server of egress punt met de waarde van de clientcomputer naar Office 365, en u moet de getallen Retourtijd van uw computer de proxy-server of egress komma en van proxy server of egress wijs Bureau CE 365.

Als u echter een clientcomputer kunt vinden op de probleemlocatie die rechtstreeks verbonden is of de proxy omzeilt, dan kunt u proberen het probleem hier te reproduceren en later een test uitvoeren.

Latentie, zoals gezien in een Netmon-trace blijkt, die extra milliseconden kunnen toevoegen, als er flink elke sessie ertoe bijdraagt.

Algemene latentie in Netmon, met de standaardtijdsdeltakolom van Netmon toegevoegd aan het Frame-overzicht.

Opmerking: Uw IP-adres kan afwijken van de IP-adressen die hier worden weergegeven, uw pingopdracht kan bijvoorbeeld iets als 157.56.0.0/16 of een vergelijkbaar bereik retourneren. Zie Office 365-URL's en IP-adresbereiken voor een lijst met bereiken die door Office 365 worden gebruikt. Vouw alle knooppunten uit (bovenaan vindt u hier een knop voor) als u bijvoorbeeld op zoek bent naar 132.245.

Proxyverificatie

 • Dit geldt alleen als u een proxyserver gebruikt. Als dit niet het geval is, kunt u deze stappen overslaan.

 • Als u correct werkt, moet proxyverificatie altijd in milliseconden plaatsvinden. Er mag geen onregelmatig, slecht prestatiegedrag optreden tijdens (bijvoorbeeld) piekperioden.

 • Als proxyverificatie is ingeschakeld, wordt telkens wanneer u een nieuwe TCP-verbinding met Office 365 maakt om informatie te verkrijgen, een verificatieproces achter de schermen uitgevoerd. Dus als u bijvoorbeeld overschakelt van de agenda naar e-mail in Outlook Online, wordt verificatie uitgevoerd. En als in SharePoint Online media of gegevens uit meerdere sites of locaties op een pagina worden weergegeven, vindt verificatie plaats voor elke andere TCP-verbinding die nodig is om de gegevens weer te geven.

 • In Outlook Online kunnen trage laadtijden optreden als u overschakelt van de agenda naar e-mail. In SharePoint Online kunnen trage laadtijden voor pagina’s optreden. Er zijn echter andere problemen die hier niet wordt vermeld.

  Proxyverificatie is een instelling op uw proxyserver egress. Als dit een prestatieprobleem met Office 365 veroorzaken is, moet u contact opnemen met uw netwerken team.

Netmon

Wireshark

Proxy-verificatie vindt plaats wanneer een nieuwe TCP-sessie moet worden of omhoog, meestal u bestanden of info aanvraagt bij de server of op te geven info. Bijvoorbeeld, ziet u mogelijk proxyverificatie rond HTTP GET- of HTTP POST aanvragen. Als u zien van de frames waar u aanvragen in de trace worden geverifieerd wilt, moet u de kolom van de 'NTLMSSP overzicht' toevoegen aan Netmon en filteren voor .property.NTLMSSPSummary. Toevoegen als u wilt zien hoe lang de verificatie in beslag neemt, de kolom Time Delta. Een kolom toevoegen aan Netmon:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een kolom, bijvoorbeeld Description.

 2. Klik op Choose columns. Zoek NTLMSSP Summary en Time Delta in de lijst en klik op Add.

 3. Plaats de nieuwe kolommen vóór of achter de kolom Description zodat u ze naast elkaar kunt lezen. Klik op OK .

Zelfs als u de kolom geen toevoegt, wordt het filter Netmon werken. Maar de probleemoplossing is veel gemakkelijker als u welke fase van de verificatie dat u zich zien kunt bevindt. Wanneer de volgende onderwerpen voor exemplaren van proxyverificatie, zorg ervoor dat u bij het bestuderen van alle frames wanneer er een uitdaging NTLM, of een bericht wordt geverifieerd aanwezig is. Klik zo nodig, met de rechtermuisknop op het specifieke stukje verkeer en gesprekken zoeken > TCP. Let op met de waarden Time Delta in deze gesprekken.

Netmon-spoor met proxyverificatie, gefilterd op gesprek.

Een vertraging van vier seconden voor de proxyverificatie, zoals gezien in Wireshark. De kolom Time delta from previous displayed frame is gemaakt door met de rechtermuisknop te klikken op het veld met dezelfde naam in de framedetails en Add as Column te selecteren.

In Wireshark kan de kolom Time delta from previous displayed frame worden gemaakt door met de rechtermuisknop te klikken op het veld met dezelfde naam in de framedetails en Add as Column te selecteren.

DNS-prestaties

 • Naamresolutie werkt het best en het snelst wanneer het zo dicht mogelijk plaatsvindt bij het land waar zich de client bevindt.

 • Als de DNS-naamresolutie in het buitenland plaatsvindt, kan dit seconden toevoegen aan de laadtijd voor pagina’s.

 • Naamresoluties duren gewoonlijk niet langer dan honderd ms. Als dit niet het geval is, moet u nader onderzoek doen.

Tip: Weet u niet hoe clientconnectiviteit in Office 365 werkt? Lees hier het document Client Connectivity.

Netmon

Wireshark

PsPing

Het analyseren van de DNS-prestatie is meestal een andere taak bij een netwerktrace. PsPing is echter ook nuttig bij het al dan niet uitsluiten van een mogelijke oorzaak.

DNS-verkeer is gebaseerd op TCP- en UDP-aanvragen en de reacties zijn duidelijk gemarkeerd met een ID waardoor een specifieke aanvraag eenvoudig kan worden gematcht met een specifieke reactie. U ziet DNS-verkeer wanneer bijvoorbeeld SharePoint Online gebruikmaakt van een netwerknaam of URL op een webpagina. Als vuistregel wordt het meeste verkeer, uitgezonderd bij zoneoverdrachten, uitgevoerd met UDP.

In zowel Netmon als Wireshark is het meest eenvoudig filter dat u kijkt u naar DNS-verkeer gewoon dns. Zorg ervoor dat u kleine letters gebruiken wanneer u het filter opgeeft. Onthoud dat uw DNS-resolvercache leegmaken voordat u begint het probleem op de clientcomputer te reproduceren. Bijvoorbeeld, hebt u een langzame SharePoint Online laden van pagina's voor de startpagina, moet u sluit alle browsers, opent u een nieuwe browser tracering starten, uw DNS-resolvercache leegmaken en blader naar de SharePoint Online-site. Zodra de volledige pagina is opgelost, moet u stoppen en opslaan van de tracering.

Een eenvoudig filter voor DNS in Netmon is DNS.

U wilt zoeken op het moment dat hier offset. En is het wellicht handig dat u op de kolom Time Delta toevoegen aan Netmon waarin u doen kunt door deze stappen uit te voeren:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een kolom, bijvoorbeeld Description.

 2. Klik op Choose columns.

 3. Zoek Time Delta in de lijst en klik op Add.

 4. Plaats de nieuwe kolom vóór of achter de kolom Description zodat u ze naast elkaar kunt lezen. Klik op OK.

Als u een query belangrijke hebt gevonden, kunt u deze isoleren met de rechtermuisknop op die query in het deelvenster frame details, Gesprekken zoeken kiezen > DNS. Zoals u ziet dat het venster Network Conversations rechts aan de specifieke gesprek in het logboek van UDP-verkeer springt.

Een Netmon-spoor van geladen Outlook Online gefilterd door DNS. Er wordt gebruikgemaakt van Gesprekken zoeken en vervolgens DNS om de resultaten te verfijnen.

U kunt een kolom maken voor DNS-tijd in Wireshark. De trace (of een spoor openen) in Wireshark en filteren op dnsof, meer moment dns.time. Klik op alle DNS-query, en in het deelvenster details met de details van de Domain Name System (response) uitvouwen. U ziet een veld voor tijd (bijvoorbeeld [Time: 0.001111100 seconds]. Met de rechtermuisknop op dit moment en schakel toepassen als kolomin. Hiermee krijgt u een kolom toe voor snellere sorteren van de trace. Klik op de nieuwe kolom wilt sorteren in aflopende volgorde om te zien welke DNS-oproep zetten hebt gemaakt, de langste om op te lossen.

Een stukje SharePoint Online in Wireshark gefilterd op dns.time (in kleine letters), waarbij het tijdstip van de gegevens in een kolom is gezet in oplopende volgorde.

Als u dit doen meer onderzoek van de DNS-resolutie tijd wilt, kunt u een PsPing ten opzichte van de DNS-poort die wordt gebruikt door TCP (bijvoorbeeld psping <IP address of DNS server>:53). Nog steeds ziet u een prestatieprobleem? Als u doet, klikt u vervolgens wordt het probleem vaker moeten een uitgebreidere netwerk actie dan een probleem van specifieke de DNS-toepassing die u hiervoor resolutie bent raken. Wordt ook, opnieuw, dat een ping naar outlook.office365.com kunt u nagaan waar DNS-naamresolutie voor Outlook Online plaatsvindt (bijvoorbeeld outlook-namnorthwest.office365.com).

Als het om een DNS-specifiek probleem lijkt te gaan, kan het nodig zijn contact op te nemen met de IT-afdeling om te kijken naar DNS-configuraties en DNS-doorstuurservers om het probleem verder te kunnen onderzoeken.

Schaalbaarheid van de proxyserver

 • Services zoals Outlook Online in Office 365 verlenen clients meerdere verbindingen voor de lange termijn.

 • Elke gebruiker kan dus meerdere verbindingen gebruiken die langer mee moeten gaan.

Tip: Hebt u binnenkort meer bandbreedte nodig omdat u een groot aantal gebruikers gaat toevoegen aan Office 365? Probeer Abonnement voor internetbandbreedte voor Office 365. Er zijn hier bandbreedtecalculators beschikbaar.

Wiskunde

Hiervoor is geen specifiek hulpprogramma voor netwerktracering of het oplossen van problemen beschikbaar. Het is daarentegen gebaseerd op bandbreedteberekeningen voor gegeven begrenzingen en andere variabelen.

Maximale segmentgrootte TCP (MSS)

 • Gevonden in de SYN - SYN/ACK.

 • Voer deze controle uit in elke uitgevoerde netwerktrace voor een prestatieprobleem, zodat u zeker weet of TCP-pakketten zodanig zijn geconfigureerd dat ze de maximale hoeveelheid gegevens aankunnen.

 • Het doel is een MSS van 1460 bytes voor de overdracht van gegevens.

 • Als u zich achter een proxy bevindt of als u een NAT gebruikt, moet u deze test uitvoeren van client naar proxy/uitgangspunt/NAT en van proxy/uitgangspunt/NAT naar Office 365 voor de beste resultaten. Dit zijn verschillende TCP-sessies.

Netmon

TCP maximale segmentgrootte (MSS) is een andere parameter van de drie manieren handshake in uw netwerktrace, dat aangeeft vindt u de gegevens die u nodig hebt in de SYN - SYN/ACK-pakket. MSS is werkelijk heel eenvoudig zijn om te zien.

Open een prestatienetwerktrace en zoek de verbinding waarnaar u nieuwsgierig bent of die het prestatieprobleem demonstreert.

Notities: 

 • Als u in een trace op zoek bent naar het netwerkverkeer dat relevant is voor de communicatie, filtert u op het IP-adres van de client of het IP-adres van de proxyserver of uitgangspunt, of op beide. Als u er rechtstreeks heen wilt, pingt u de URL die u aan het testen bent voor het IP-adres van Office 365 in de trace en filtert u daarop.

 • De gebruikte tracering kijken? Kunt u filters wilt plaatsen zelf. In Netmon, voer een zoekopdracht op basis van de URL, zoals Containsbin(framedata, ascii, "sphybridExample"), moet u rekening houden van het frame-getal. Gebruik ongeveer zo frame contains "sphybridExample"in Wireshark. Vergeet niet dat RW verbinding maakt als u merkt dat u externe Winsock (RW) verkeer (dit wordt mogelijk weergegeven als een [PSH, ACK] in Wireshark) hebt gevonden, ziet u kort voor de desbetreffende SYN - SYN/ACK, zoals eerder is beschreven. Nu kunt u het frame-getal opnemen, weghalen van het filter, klik op al het verkeer in het venster Network Conversations in Netmon om te zoeken op het dichtstbijzijnde SYN.

 • Het is van belang dat als u geen IP-adresgegevens hebt gekregen tijdens de tracering, dan kunt u met de URL in de trace (onderdeel van bijvoorbeeld sphybridExample-my.sharepoint.com) IP-adressen vinden om op te filteren.

 1. Zoek de verbinding in de trace die u zien wilt. U kunt dit doen door de trace te scannen, door te filteren op IP-adressen of door specifieke communicatie-ID’s te selecteren met behulp van het venster Network Conversations in Netmon.

  Filteren op gesprek. Klik met de rechtermuisknop op het SYN-frame en klik op Gesprekken zoeken, TCP.

 2. Als u het SYN-pakket hebt gevonden, vouwt u TCP (in Netmon) of Transmission Control Protocol (in Wireshark) uit in het deelvenster Frame Details.

 3. Vouw TCP Options en MaxSegmentSize uit.

 4. Zoek het bijbehorende SYN-ACK-frame en vouw TCP Options en MaxSegmentSize uit.

 5. De kleinste van de twee waarden is de maximale segmentgrootte.

In deze afbeelding is gebruikgemaakt van de ingebouwde kolom in Netmon, TCP Troubleshoot genaamd.

Netwerkspoor gefilterd in Netmon met behulp van de ingebouwde kolommen.

De ingebouwde kolom wordt weergegeven boven aan het deelvenster Frame Details. (Als u wilt teruggaan naar de normale weergave, klikt u opnieuw op Columns en kiest u vervolgens Time Zone.)

Waar vind ik de vervolgkeuzelijst Kolommen voor de optie Problemen met TCP oplossen (boven aan het Frame-overzicht).

Hier ziet u een spoor gefilterd in Wireshark. Er is een filter specifiek voor de MSS-waarde (tcp.options.mss). De frames van een SYN, SYN/ACK, ACK handshake zijn gekoppeld onderaan in de Wireshark gelijk aan het Frame Details (dus kader 47 ACK, koppelingen naar 46 SYN/ACK, koppelingen naar 43 SYN) om dit soort werk te vereenvoudigen.

Spoor gefilterd in Wireshark door tcp.options.mss voor maximale segmentgrootte (MSS).

Als u Selectieve bevestiging, het volgende onderwerp in deze matrix) wilt controleren, sluit de trace dan niet.

Selectieve bevestiging

 • Gevonden in de SYN - SYN/ACK.

 • Moet worden gerapporteerd als Toegestaan in zowel SYN als SYN/ACK.

 • Dankzij Selectieve bevestiging (SACK) kunnen gegevens makkelijker opnieuw worden doorgestuurd als een of meerdere pakketten verloren raken.

 • In apparaten kan deze functie zijn uitgeschakeld, wat tot prestatieproblemen kan leiden.

 • Als u zich achter een proxy bevindt of als u een NAT gebruikt, moet u deze test uitvoeren van client naar proxy/uitgangspunt/NAT en van proxy/uitgangspunt/NAT naar Office 365 voor de beste resultaten. Dit zijn verschillende TCP-sessies.

Netmon

Selectieve bevestiging (SACK) is een andere parameter in de SYN-SYN/ACK-handshake. U kunt de trace op diverse manieren filteren op SYN - SYN/ACK.

 1. Zoek de verbinding in de trace waarin u geïnteresseerd bent door de trace te scannen, te filteren op IP-adressen of door op een communicatie-ID te klikken via het venster Network Conversations in Netmon.

 2. Als u het SYN-pakket hebt gevonden, vouwt u TCP (in Netmon) of Transmission Control Protocol in Wireshark in de sectie Frame Details.

 3. Vouw TCP Options en vervolgens SACK uit.

 4. Zoek het bijbehorende SYN-ACK-frame en vouw TCP Options en het desbetreffende veld SACK uit.

 5. Zorg ervoor dat SACK is toegestaan in zowel SYN als SYN/ACK.

Hieronder ziet u de SACK-waarden zoals weergegeven in zowel Netmon als Wireshark.

Selectieve bevestiging (SACK) in Netmon als gevolg van tcp.flags.syn == 1.

SACK zoals gezien in Wireshark met het filter tcp.flags.syn == 1.

DNS-geolocatie

 • De locatie waar Office 365 uw DNS-oproep probeert om te zetten, is van invloed op uw verbindingssnelheid.

 • Nadat in Outlook Online de eerste DNS-zoekopdracht is voltooid, wordt de locatie van deze DNS gebruikt om verbinding te maken met het dichtstbijzijnde datacenter. U wordt verbonden met een Outlook Online CAS-server, die gebruikmaakt van het backbonenetwerk om verbinding te maken met het datacenter (DC) waar uw gegevens worden opgeslagen. Dit is sneller.

 • Als SharePoint Online wordt benaderd, wordt een gebruiker in het buitenland naar het actieve datacenter doorgestuurd. Dit is het DC waarvan de locatie is gebaseerd op de thuisbasis van de SPO-tenant (dus een DC in de VS als de gebruiker zich in de VS bevindt).

 • Lync Online heeft actieve knooppunten in meer dan één DC tegelijk. Wanneer aanvragen worden verzonden voor Lync Online-instances, dan bepaalt de DNS waar de aanvraag vandaan kwam en retourneert de IP-adressen vanaf het dichtstbijzijnde DC waar Lync Online actief is.

Tip: Wilt u meer weten over hoe clients verbinding maken met Office 365? Lees het artikel Client Connectivity (en bekijk de bijbehorende handige afbeeldingen).

Ping

PsPing

Verzoeken om naamresolutie uit van de client DNS-servers op Microsofts DNS-servers moeten in de meeste gevallen resultaat in Microsoft DNS retourneren van het IP-adres van een regionale datacenter (domeincontroller). Wat betekent dit voor u? Als uw headquarters in Bangalore (India), maar als u onderweg bent in de Verenigde Staten, wanneer uw browser zorgt ervoor dat een aanvraag voor Outlook Online, Microsoft DNS-servers moeten u wel u IP-adressen aan datacenters in de Verenigde Staten--een regionale datacenter. Als e-mail is vereist uit Outlook, worden die gegevens via het netwerk van Microsoft snelle backbone reisaanvraag tussen de datacenters.

DNS werkt het snelst wanneer de naamresolutie zo dicht mogelijk bij de locatie van de gebruiker wordt uitgevoerd. Als u zich in Europa bevindt, kunt u het beste naar een Microsoft-DNS in Europa gaan, en (in het ideale geval) alles afhandelen via een datacenter in Europa. De prestaties van een client in Europa die naar DNS en een datacenter in Amerika gaan, zijn lager.

Voer het hulpprogramma Ping uit voor outlook.office365.com om te bepalen waar uw DNS-aanvraag naar toe wordt gestuurd. Als u in Europa bent, ziet u een antwoord van iets wat lijkt op outlook-emeawest.office365.com. In Amerika kunt u iets verwachten als outlook-namnorthwest.office365.com.

 1. Open de opdrachtprompt op de clientcomputer (via Start > Uitvoeren > cmd of Windows-toets > typ cmd).

 2. Typ ping outlook.office365.com en druk op Enter.

  Meer weet, kunt u opgeven -4 als u opgeven wilt om de ping via IPv4. U aan een antwoord van de ICMP-pakketten kan mislukken, maar ziet u de naam van de DNS-records waarvoor de aanvraag is doorgestuurd.

Als u de latentienummers wilt zien voor deze verbinding, kunt u een PsPing-opdracht uitvoeren voor het IP-adres van de server die door het pingen wordt geretourneerd.

Ping van outlook.office365.com met de resolutie in outlook-namnorthwest.

PSPing naar het IP-adres geretourneerd door de ping naar outlook.office365.com met een latentie van gemiddeld 28 milliseconden.

Problemen oplossen met de Office 365-toepassing

Netmon

HTTPWatch

F12-console in de browser

In dit artikel over netwerken worden geen hulpmiddelen besproken die worden gebruikt voor het oplossen van problemen met specifieke toepassingen. Maar op deze pagina vindt u bronnen die u wel kunt gebruiken.

Verwante onderwerpen

Beheer van Office 365-eindpunten
problemen met Office 365-connectiviteit

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×