PPI (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het veld PPI (planningsprestatie-index) bevat de verhouding tussen de gebudgetteerde kosten voor uitgevoerd werk en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKUW/GKGW). Deze index wordt vaak gebruikt om de voltooiingsdatum van het project te schatten. De tijdgebonden versie van dit veld bevat waarden verdeeld over de tijd.

De PPI-velden zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Percentage/aantal

PPI (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De PPI wordt als volgt berekend:

PPI = GKUW/GKGW

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld SPI aan een taakweergave toe om de verhouding tussen uitgevoerd werk en gepland werk weer te geven of hierop te filteren. Hieruit kunt u aflezen hoever de taken voor- of achterliggen op de planning.

Voorbeeld    U hebt een taak van vier dagen met een totaal gepland budget van € 100. Na twee dagen bedragen de gebudgetteerde kosten van het geplande werk (GKGW) dus € 50. In de praktijk blijkt echter dat na twee dagen 60 procent van het werk is voltooid voor in totaal € 60. De PPI is dan 1,2, waarmee wordt aangegeven dat u voorligt op de planning.

Opmerkingen    Een PPI-verhouding die groter is dan 1, geeft aan dat u voorligt op de planning. Evenzo geeft een PPI-waarde die kleiner is dan 1 aan dat u achterligt op de planning. Een PPI van 1,5 bijvoorbeeld betekent dat u in slechts 67 procent van de geplande tijd een deel van een taak in een bepaalde periode hebt voltooid. Een PPI van 0,8 betekent dat u 25 procent meer tijd aan een taak hebt besteed dan was gepland.

Het veld PPI is standaard beschikbaar in de tabel Margeplanningsindicatoren. Open de weergave Taakblad en ga naar het dialoogvenster Meer tabellen om de tabel Margeplanningsindicatoren toe te passen.

PPI (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De PPI wordt als volgt berekend:

PPI = GKUW/GKGW

De tijdgebonden PPI wordt afgeleid van de tijdgebonden waarden van de GKUW en GKGW.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld SPI aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik toe om de verhouding tussen uitgevoerd werk en gepland werk weer te geven of hierop te filteren. Zo kunt u voor een periode zien hoever de taken voor- of achterlopen op de planning.

Voorbeeld    U hebt een taak van vier dagen gepland voor maandag tot en met donderdag, met een totaal gepland budget van € 100. Na maandag bedragen de gebudgetteerde kosten van het geplande werk (GKGW) dus € 25. Op die dag worden een werkelijke hoeveelheid werk van 20% en kosten van € 20 voor de taak gerapporteerd. U bekijkt het veld PPI in de weergave Taakgebruik met een tijdschaal die is uitgedrukt in dagen en u ziet dat de PPI voor maandag 0,8 of 80 procent is. Dit geeft aan dat de taak achterloopt op de planning. Na woensdag is echter 90 procent van het werk voltooid en bedragen de kosten € 90. De PPI is nu 1,2, wat betekent dat u nu voorloopt op de planning. Deze PPI wordt voor zowel dinsdag als woensdag in de weergave Taakgebruik weergegeven.

Opmerkingen    Een PPI-verhouding die groter is dan 1, geeft aan dat u voorligt op de planning. Evenzo geeft een PPI-waarde die kleiner is dan 1 aan dat u achterligt op de planning. Een PPI van 1,5 bijvoorbeeld betekent dat u in slechts 67 procent van de geplande tijd een deel van een taak in een bepaalde periode hebt voltooid. Een PPI van 0,8 betekent dat u 25 procent meer tijd aan een taak hebt besteed dan was gepland.

Naast de tijdgebonden PPI kunt u de totale PPI voor taken weergeven in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik. Voeg het veld PPI aan de huidige tabel toe of pas de tabel Margeplanningsindicatoren toe waarin dit veld standaard is opgenomen. Open de weergave Taakblad en ga naar het dialoogvenster Meer tabellen om de tabel Margeplanningsindicatoren toe te passen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×