PowerShell gebruiken om een boekingsagenda te verwijderen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe iemand met de rol van beheerder in een relevante Office 365-tenant, die ook enigszins bekend is met Windows PowerShell, een ongewenste Boekingen-agenda kan verwijderen.

Waarschuwing: In de Boekingen-agenda wordt alle relevante informatie over die boekingsagenda en de gegevens opgeslagen. Dit zijn onder andere bedrijfsgegevens, het logo, de kantooruren, de relevante personeelsleden en services die zijn toegevoegd toen de boekingsagenda werd gemaakt, en alle boekingen en afgesproken vrije dagen die aan de boekingsagenda zijn toegevoegd nadat deze was gemaakt. Als een boekingsagenda wordt verwijderd, wordt deze informatie ook definitief verwijderd en kan niet worden teruggehaald.

Verbinding maken met Exchange Online PowerShell

Zie Connect to Exchange Online Power Shell (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell) voor de vereisten en hulp bij het verbinding maken met Exchange Online PowerShell.

PowerShell gebruiken om een boekingsagenda te verwijderen

Als u de stappen in het hierboven vermelde TechNet-artikel zorgvuldig hebt uitgevoerd, kunt u de volgende stappen uitvoeren om een ongewenste boekingsagenda definitief te verwijderen.

 1. Controleer of u een actief Microsoft PowerShell-opdrachtvenster gebruikt dat u als administrator uitvoert.

  • PowerShell kan worden uitgevoerd als u het vanuit het Windows-startmenu hebt gevonden.

  • Klik er met de rechtermuisknop op en er wordt een inhoudsmenu geopend met de optie Uitvoeren als administrator.

 2. Voer de volgende opdracht in:

  $user = get-credential

 3. Als u daarom wordt gevraagd, meldt u zich aan met de referenties van de tenantbeheerder voor de Office 365-tenant die de boekingsagenda host die u definitief wilt verwijderen.

 4. Voer vervolgens de volgende opdracht in bij de PowerShell-opdrachtprompt:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Voer vervolgens de volgende opdracht in:

  Import-PSSession $s

 6. Als deze opdracht is verwerkt, voert u de volgende opdracht in om een lijst te krijgen met de boekingspostvakken in de tenant:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Typ de volgende opdracht:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Zorg ervoor dat u een spatie toevoegt achter 'remove-mailbox' en typ met behulp van de bovenstaande opdracht de exacte naam van de alias van het vermelde boekingspostvak die u definitief wilt verwijderen, zonder vierkante haken.

 8. Voer de volgende opdracht in:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  Hierdoor kunt u controleren of het postvak dat u definitief wilt verwijderen, niet meer in de lijst wordt getoond.  

 9. Typ Exit na de prompt om de PowerShell-sessie af te sluiten.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×