Power View in SharePoint Server: rapporten maken, opslaan en afdrukken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Powerview in SharePoint server is een op op basis van browser Silverlight-toepassing die is een functie van de SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services-invoegtoepassing voor Microsoft SharePoint Server 2010 en 2013. Maken, openen en opslaan van Power View duren rapporten (RDLX-bestanden) alle plaatsen in SharePoint Server 2010 en 2013.

Notities: 

Een Power View-rapport maken in SharePoint Server

Als u wilt een Power View-rapport maken, moet u Power View starten vanuit een bestand gegevensmodel in SharePoint Server 2010 of 2013. Modellen of verbindingen met databasemodellen kunnen werken in een documentbibliotheek van SharePoint Server of in een PowerPivot-galerie, een speciale doel SharePoint Server-documentbibliotheek waarin biedt uitgebreide preview en documentbeheer voor gepubliceerde Microsoft Excel-werkmappen met gegevensmodellen.

Een Power View-rapport maken vanuit een Power Pivot-galerie

 • Klik op het pictogram Power View-rapport maken rechtsboven bij het Excel-bestand (.XLSX).

Een Power View-rapport maken vanuit een SharePoint Server-documentbibliotheek

De ontwerpomgeving van Power View wordt geopend in de weergave waarin u uw rapporten opstelt en waarin de velden uit de gedeelde gegevensbron (RSDS) of het BISM-verbindingsbestand (BISM) in de lijst met velden worden weergegeven.

In dit artikel

Een bestaand Power View-rapport openen

Een rapport openen in een Power Pivot-galerie

Een rapport openen in een SharePoint Server-documentbibliotheek

Een rapport opslaan

Machtigingen voor Power View

RDLX-bestandsindeling

Exporteren naar PowerPoint vanuit Power View in SharePoint

De gegevens in het rapport vernieuwen

Weergaven in een Power View-rapport afdrukken in SharePoint Server

Power View-rapporten op basis van gegevensmodellen

Tabellarische gegevensmodellen en Excel-gegevensmodellen

Meer informatie

Naar boven

Een bestaand Power View-rapport openen

Wanneer u rapporten opent in een Power Pivot-galerie, kunt u ervoor kiezen om het rapport in een bepaalde weergave te openen.

Een rapport openen in een Power Pivot-galerie

 1. Ga in Internet Explorer naar de Power Pivot-galeriesite waarop uw Power View-rapporten worden gehost.

 2. Klik op een afbeelding van het rapport.

  Het rapport wordt met die weergave in de leesmodus geopend.

 3. U bewerkt het rapport door linksboven op Rapport bewerken te klikken.

Een rapport openen in een SharePoint Server-documentbibliotheek

 1. Ga in Internet Explorer naar de startpagina van de SharePoint-documentbibliotheek waarin uw Power View-rapporten worden gehost.

 2. U opent een rapport in de leesmodus door te klikken op de naam van het rapport.

 3. U bewerkt het rapport door linksboven op Rapport bewerken te klikken.

Naar boven

Een rapport opslaan

U slaat een Power View-rapport (een RDLX-bestand) op in de bibliotheek Gedeelde documenten of een Power Pivot-galerie op dezelfde SharePoint-server als het model waarin u Power View hebt gestart.

 1. U slaat het rapport op door in Power View het menu Bestand te openen en vervolgens op Opslaan of Opslaan als te klikken.

  Wanneer u het rapport voor de eerste keer opslaat, wordt standaard de map geopend waarin het model staat.

  U kunt het bestand op een andere locatie opslaan door een andere map te selecteren en op Opslaan als te klikken.

 2. Typ in het dialoogvenster Opslaan als in het vak Bestandsnaam de naam van het bestand.

 3. Standaard is het selectievakje Voorbeeldafbeeldingen bij rapport opslaan ingeschakeld. Om privacyredenen kunt u dit selectievakje uitschakelen als u wilt voorkomen dat voorbeeldafbeeldingen met gevoelige informatie worden opgeslagen.

  Kiezen of moet opslaan een afbeelding van elke weergave bij het rapport om te bepalen of u voorbeeldafbeeldingen wilt lezen.

 4. Klik op Opslaan.

  Het rapport wordt opgeslagen. Als u Power View wilt afsluiten en terug naar de SharePoint-site wilt gaan, klikt u in de browser op de knop Terug.

  Opmerking: Het is mogelijk dat u wel een rapport kunt bewerken maar niet de rechten hebt om dat rapport in die SharePoint-bibliotheek of -map op te slaan.

Machtigingen voor Power View

In Power View worden SharePoint-machtigingen gebruikt om de toegang tot Power View-rapporten te beheren. Als u de machtiging Items openen hebt voor een SharePoint-map, kunt u een Power View-rapport in die map openen in de bewerk- of leesmodus. U kunt dus het rapport gewoon in de bewerkmodus wijzigen. U kunt echter alleen uw wijzigingen opslaan als u ook beschikt over de machtiging Items toevoegen voor de doelbibliotheek of -map of de machtiging Items bewerken als u het bestaande document wilt overschrijven.

U kunt een rapport exporteren naar PowerPoint als u de machtiging Items openen hebt. U kunt echter een rapport niet naar PowerPoint exporteren als u uw wijzigingen niet hebt opgeslagen. Als u alleen de machtiging Items openen hebt, kunt u een rapport ongewijzigd exporteren, maar u kunt dit dus niet wijzigen en dan exporteren. In dat geval moet u eerst uw wijzigingen opslaan, waarvoor u de machtiging Items toevoegen of Items bewerken nodig hebt.

RDLX-bestandsindeling

Power View maakt bestanden in de bestandsindeling RDLX. Deze zijn niet compatibel met de RDL-bestanden die u in Report Builder of SQL Server 2012 SP1 Reporting Services (SSRS) maakt. U kunt geen RDL-bestanden openen en bewerken in Power View en vice versa.

Naar boven

Exporteren naar PowerPoint vanuit Power View in SharePoint

U kunt een interactieve versie van uw rapport vanuit Power View in SharePoint naar PowerPoint exporteren. Elke weergave in Power View wordt een aparte PowerPoint-dia.

Opmerking:  Er zijn twee versies van Power View: Power View in Excel 2013 en Power View in SharePoint Server 2010 en 2013. U kunt alleen exporteren naar PowerPoint vanuit Power View in SharePoint Server.

Het gebruik van Power View-rapporten die naar PowerPoint zijn geëxporteerd, is vergelijkbaar met het gebruik van Power View-weergaven in de leesmodus en in de modus voor volledig scherm van Power View. In de PowerPoint-modi voor diavoorstellingen en leesweergave kunt u werken met de visualisaties en filters die de maker van het rapport aan elke weergave heeft toegevoegd, maar zelf kunt u geen visualisaties of filters maken.

Zie voor meer informatie Een Power View-rapport naar PowerPoint exporteren

Naar boven

De gegevens in het rapport vernieuwen

U kunt de gegevens in een Power View-rapport vernieuwen zonder de pagina te vernieuwen.

 • Klik op de knop Vernieuwen op de werkbalk Snelle toegang van Power View.

Opmerking: Als u in de browser op de knop Vernieuwen en dan op Deze pagina verlaten klikt, gaan niet-opgeslagen wijzigingen in het rapport verloren.

Naar boven

Weergaven in een Power View-rapport afdrukken in SharePoint Server

U kunt een Power View-rapport afdrukken vanuit de ontwerp- of leesmodus. In de modus voor volledig scherm kan niet worden afgedrukt. Per keer wordt er door Power View één weergave afgedrukt, namelijk de huidige weergave.

 1. U drukt een weergave af door in het menu Bestand van Power View te klikken op Afdrukken.

  Het dialoogvenster Afdrukken van de browser wordt geopend.

 2. Klik op Afdrukken.

De weergave wordt altijd liggend afgedrukt, ongeacht de instelling van de afdrukstand in het dialoogvenster Afdrukken. De weergave wordt exact afgedrukt zoals die op het scherm wordt weergegeven. Bijvoorbeeld, Power View-afdrukken:

 • Het gedeelte van een visualisatie dat zichtbaar is in het venster wanneer u gaat afdrukken, en er zich aan de zijkant van dat venster een schuifbalk bevindt.

 • De geselecteerde titel in een titelcontainer.

 • Het filtergebied als dat is uitgevouwen.

 • Het huidige kader van een spreidings- of bellendiagram met een afspeelas.

Naar boven

Power View-rapporten op basis van gegevensmodellen

In SharePoint start u Power View altijd vanuit een gegevensmodel. Het model kan het volgende zijn:

Tabellarische gegevensmodellen en Excel-gegevensmodellen

Gegevensmodellen zijn de volgende generatie modellen die speciaal zijn ontworpen voor analyses en rapporten. Met gegevensmodellen kunt u gegevens vanuit een grote verscheidenheid aan gegevensbronnen importeren, waaronder:

 • SQL Server

 • DB2

 • OData

 • Oracle

 • Teradata

 • Enzovoort

U kunt een gegevensmodel in Excel maken, het gegevensmodel opmaken met Power Pivot voor Excel, en het model vervolgens opslaan in een documentbibliotheek in SharePoint Server of een Power Pivot-galerie. Modelontwerpers in een organisatie waarin de IT een prominente plaats inneemt, maken modellen in SQL Server Data Tools (SSDT) en implementeren die vervolgens in een SQL Server 2012 Service Pack 1 Analysis Services-server (SSAS).

Naar boven

Meer informatie

PowerPivot-galerie gebruiken

Een Power View-rapport exporteren naar PowerPoint

Een gedeelde gegevensbron voor een gegevensmodel maken

Een BI Semantic Model-verbinding gebruiken

Multidimensionele modelobjecten in Power View

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×