Power View in SharePoint Server: rapporten maken, opslaan en afdrukken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Powerview in SharePoint server is een op op basis van browser Silverlight-toepassing die is een functie van de SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services-invoegtoepassing voor Microsoft SharePoint Server 2010 en 2013. Maken, openen en opslaan van Power View duren rapporten (RDLX-bestanden) alle plaatsen in SharePoint Server 2010 en 2013.

Notities: 

Een rapport maken in Power View in SharePoint Server

Als u wilt een Power View-rapport maken, moet u Power View starten vanuit een bestand gegevensmodel in SharePoint Server 2010 of 2013. Modellen of verbindingen met databasemodellen kunnen zich in een documentbibliotheek van SharePoint Server of in een PowerPivot-galerie, een speciale doel SharePoint Server-documentbibliotheek waarin uitgebreide preview en documentbeheer voor gepubliceerde Microsoft Excel-werkmappen biedt die gegevensmodellen bevatten.

Een Power View-rapport vanuit een TE102896613 galerie maken

 • Klik op het pictogram Power View-rapport maken in de rechterbovenhoek op het bestand Excel (.xlsx).

Een Power View-rapport maken vanuit een SharePoint Server-documentbibliotheek

De ontwerpomgeving Power View wordt geopend naar de weergave waarop u uw rapporten, met de velden uit de gedeelde gegevensbron (RSDS) samenstelt of bestand BISM-verbinding (BISM) in de lijst met velden weergegeven.

In dit artikel

Een bestaand Power View-rapport openen

Een rapport openen in een PowerPivot-galerie

Een rapport openen in een SharePoint Server-documentbibliotheek

Een rapport opslaan

Machtigingen voor Powerview

RDLX-bestandsindeling

Exporteren naar PowerPoint vanuit Powerview in SharePoint

De gegevens in het rapport vernieuwen

Weergaven in een Power View in SharePoint Server-rapport afdrukken

Power View-rapporten op basis van gegevensmodellen

Tabellarische en Excel-gegevensmodellen

Meer informatie

Naar boven

Een bestaand Power View-rapport openen

Wanneer u rapporten in een TE102896613 -galerie opent, kunt u kiezen om het rapport in een bepaalde weergave te openen.

Een rapport openen in een TE102896613 -galerie

 1. Ga in Internet Explorer naar de TE102896613 -galeriesite waarop uw Power View-rapporten worden gehost.

 2. Klik op een van de afbeeldingen van het rapport.

  Het rapport wordt geopend met die weergave in de leesmodus.

 3. Als u wilt bewerken in het rapport, klikt u op Rapport bewerken in de linkerbovenhoek.

Een rapport openen in een SharePoint Server-documentbibliotheek

 1. Ga in Internet Explorer naar de startpagina van de SharePoint-documentbibliotheek waarin uw Power View-rapporten worden gehost.

 2. U opent een rapport in de Leesmodus, klikt u op titel van het rapport.

 3. Als u wilt bewerken in het rapport, klikt u op Rapport bewerken in de linkerbovenhoek.

Naar boven

Een rapport opslaan

U slaat een Power View-rapport (een RDLX-bestand) naar een bibliotheek Gedeelde documenten of een PowerPivot-galerie op dezelfde SharePoint-server als het model waaruit u Power View hebt gestart.

 1. U slaat het rapport, klik op het menu Power View- bestand op Opslaan of OpslaanAls.

  De standaardlocatie is de eerste keer dat u het rapport opslaan de map waarin het model zich bevindt.

  Blader naar die locatie te slaan naar een andere locatie, en klik vervolgens op Opslaan.

 2. Voer in het dialoogvenster OpslaanAls in het veld bestandsnaam de naam van het bestand.

 3. Het selectievakje Opslaan voorbeeldafbeeldingen bij rapport is standaard ingeschakeld. Voor privacy voorbeeldafbeeldingen redenen dat u wilt mogelijk wissen en niet op opslaan.

  Kiezen of moet opslaan een afbeelding van elke weergave bij het rapport om te bepalen of u voorbeeldafbeeldingen wilt lezen.

 4. Klik op Opslaan.

  Het rapport wordt opgeslagen. Als u wilt afsluiten van Power View en wilt teruggaan naar de SharePoint-site, klikt u op de knop terug browser.

  Opmerking: Het is mogelijk dat u kunnen bewerken van een rapport, maar niet gemachtigd om op te slaan naar die SharePoint-bibliotheek of map.

Machtigingen voor Powerview

Powerview gebruikt SharePoint-machtigingen voor toegang tot Power View-rapporten. Als u de machtiging Items openen voor een SharePoint-map hebt, kunt u een Power View-rapport openen in die map in de modus voor het lezen of bewerken. Zo kunt u het rapport in de bewerkingsmodus zoveel u wilt wijzigen. U kunt echter alleen uw wijzigingen opslaan als u ook de machtiging Items toevoegen voor de bestemmingsbibliotheek of map, of de machtiging Items bewerken te overschrijven de bestaand document.

U kunt een rapport exporteren naar PowerPoint als u de machtiging Items openen hebt. U kunt een rapport echter niet naar PowerPoint exporteren als u uw wijzigingen niet hebt opgeslagen. Als u alleen de machtiging Items openen hebt, kunt u een rapport ongewijzigd exporteren, maar u kunt dit dus niet wijzigen en vervolgens exporteren. In dit geval moet u eerst uw wijzigingen opslaan, waarvoor u de machtiging Items toevoegen of Items bewerken nodig hebt.

RDLX-bestandsindeling

Powerview maakt bestanden met de RDLX-bestandsindeling. Dit zijn niet compatibel met RDL-bestanden die u in Report Builder of SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services (SSRS maakt). U niet kunt openen of bewerken van RDL-bestanden in Power View en vice versa.

Naar boven

Exporteren naar PowerPoint vanuit Powerview in SharePoint

U kunt een interactieve versie van het rapport exporteren vanuit Power View in SharePoint naar PowerPoint. Elke weergave in Power View wordt een aparte PowerPoint-dia.

Opmerking: Er zijn twee versies van Power View: Power View in Excel 2013 en Power View in SharePoint Server 2010 en 2013. U kunt alleen exporteren naar PowerPoint vanuit Power View in SharePoint Server.

Interactief werken met Power View-rapporten die zijn geëxporteerd naar PowerPoint is vergelijkbaar met het interactief werken met Power View-weergaven in Power View-lezen- en volledig-schermmodi. In de PowerPoint-modi Diavoorstellingen en Leesweergave kunt u werken met de visualisaties en filters die de maker van het rapport aan elke weergave heeft toegevoegd, maar zelf kunt u geen visualisaties of filters maken.

Zie een Power View-rapport naar PowerPoint exporterenvoor meer informatie.

Naar boven

De gegevens in het rapport vernieuwen

U kunt de gegevens in een Power View-rapport vernieuwen zonder ook de pagina te vernieuwen.

 • Klik op de knop vernieuwen op de Power View-werkbalk voor snelle toegang.

Opmerking: Als u klikt u op de knop vernieuwen in uw browser en klik vervolgens op deze pagina verlaat, kunt u andere wijzigingen die u in het rapport hebt aangebracht sinds u deze voor het laatst hebt opgeslagen gaan verloren.

Naar boven

Weergaven in een Power View in SharePoint Server-rapport afdrukken

U kunt een Power View-rapport afdrukken ontwerpen of lezen van modi, maar niet in de modus volledig scherm. Powerview wordt één weergave op de huidige weergave van een time─the afgedrukt.

 1. Als u wilt een weergave afdrukken, klik op het menu Power View- bestand op afdrukken.

  Het dialoogvenster afdrukken van de browser wordt geopend.

 2. Klik op Afdrukken.

De weergave is altijd wordt afgedrukt in de liggende afdrukstand, ongeacht de instellingen in het dialoogvenster afdrukken . Wordt de tekening afgedrukt precies wat u te zien in de weergave. Bijvoorbeeld Power View wordt afgedrukt:

 • Het gedeelte van een visualisatie dat zichtbaar is wanneer u afdrukt, als de visualisatie heeft een schuifbalk weergegeven.

 • De geselecteerde titel in een tegelcontainer.

 • Het filtergebied als dat is uitgevouwen.

 • Het huidige kader van een spreidings- of bellendiagram met een afspeelas.

Naar boven

Power View-rapporten op basis van gegevensmodellen

In SharePoint start u altijd Power View in een gegevensmodel. Het model zijn:

Tabellarische en Excel-gegevensmodellen

Gegevensmodellen zijn de volgende generatie modellen speciaal ontworpen voor analytische en rapportage werkbelasting. Gegevensmodellen kunnen gegevens importeren vanuit een breed scala van gegevensbronnen, waaronder:

 • SQL Server

 • DB2

 • OData

 • Oracle

 • Teradata

 • En anderen

U kunt maken van een gegevensmodel in Excel, het gegevensmodel met TE102896613 verbeteren voor Excel en sla het model naar een documentbibliotheek in SharePoint Server of naar een TE102896613 galerie. Model ontwikkelaars in een organisatie IT gerichte modellen in SQL Server Data Tools (SSDT) maken en deze vervolgens implementeren naar een SQL Server 2012 Service Pack 1 (SSAS server Analysis Services).

Naar boven

Meer informatie

PowerPivot-galerie gebruiken

Een Power View-rapport exporteren naar PowerPoint

Een gedeelde gegevensbron voor een gegevensmodel maken

Een BI Semantic Model-verbinding gebruiken

Multidimensionale modelobjecten in Power View

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×