Office
Aanmelden

Postvakken migreren van de ene Office 365-tenant naar de andere

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u postvakken en service‐instellingen van een Office 365-tenant naar een andere Office 365-tenant migreert in een scenario over een bedrijfsfusie. Als u meer dan 500 gebruikers moet migreren of een grote hoeveelheid SharePoint-gegevens moet migreren, is het een goed idee om samen te werken met een Office 365-partner.

Het scenario in dit artikel is gebaseerd op twee fictieve bedrijven, Contoso.com en Fabrikam.com, met twee afzonderlijke Office 365-tenants. Contoso heeft Fabrikam overgenomen en verplaatst de Fabrikam-gebruikers en -gegevens naar de Office 365-tenant contoso.com.

Tenant 1 (doel)

Tenant 2 (bron)

Aangepast e-maildomein:   

contoso.com

fabrikam.com

Aanvankelijk Office 365-domein:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scenario: Migreren met behulp van een migratieprogramma van derden

In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat gebruikers, groepen en andere objecten uit het bedrijf Fabrikam handmatig worden gemaakt in Office 365, via een script in de portal worden geïmporteerd of in de Active Directory van Contoso worden samengevoegd via Active Directory Domain Services (AD DS)-consolidatie.

Na voltooiing zijn alle Fabrikam-accounts aanwezig in de Office 365-tenant Contoso.com en gebruiken ze allemaal @fabrikam.com voor de UPN. Het uiteindelijke adresseringsschema is gekozen om zijn eenvoud en bondigheid, maar kan uiteraard aan uw vereisten worden aangepast.

Contextmenu voor samenvoegen van tabelcellen

Planning: Twee weken voor de migratie

Als u een migratieprogramma van derden gebruikt om uw gebruikers te migreren, koopt u de benodigde licenties voor de migratie.

Clientoverwegingen   

Outlook 2010 en Outlook 2013: u hoeft alleen het Outlook‐gebruikersprofiel te verwijderen.

Outlook 2007 en Outlook 2010: wanneer u opnieuw opstart, wordt de client geconfigureerd en het .OST‐bestand opnieuw opgebouwd door Automatisch detecteren.

Lync‐client: u moet contactpersonen toevoegen nadat de migratie is voltooid.

Tenants voorbereiden en licenties aanschaffen   

De brontenant is de Office 365-tenant Fabrikam waaruit u gebruikers en gegevens gaat migreren. De doeltenant is de Office 365-tenant Contoso waarnaar u gaat migreren.

 1. Vergroot het aantal licenties in de Office 365-doeltenant, zodat er voldoende licenties zijn voor alle postvakken die vanuit de brontenant worden gemigreerd.

 2. Maak beheerdersaccounts in de bron- en doeltenants voor gebruik tijdens de migratie van Office 365 naar een andere Office 365. Sommige migratieprogramma's vereisen meer dan één beheerdersaccount in de brontenant om de gegevensdoorvoer te optimaliseren.

Ruimten, resources, distributiegroepen en gebruikersobjecten maken in de doeltenant   

De resources in de doeltenant (Contoso) maken:

 1. Als het hulpprogramma Azure AD Connect wordt gebruikt om alle objecten in de Active Directory Domain Services (AD DS) van Contoso te synchroniseren, moeten de objecten uit de AD DS van de brontenant (Fabrikam) via consolidatie worden gemaakt in de AD DS van de doeltenant (Contoso).

  1. AD DS-consolidatie kan worden uitgevoerd met behulp van verschillende AD DS-hulpprogramma's. De consolidatie kan extra tijd en planning vergen, afhankelijk van het aantal objecten dat wordt verplaatst, dus dit kunt u voorafgaand aan het migratieproject doen.

  2. Controleer of alle nieuwe gebruikers en groepen via adreslijstsynchronisatie worden gesynchroniseerd met de doeltenant Contoso.com. De objecten behoren te worden weergegeven als gebruiker@contoso.onmicrosoft.com in de nieuwe tenant, aangezien het Fabrikam-domein op dit moment nog niet is verplaatst. Het primaire e-mailadres voor de gebruikers en groepen kan worden bijgewerkt naar @fabrikam.com nadat het domein volledig is verplaatst.

 2. Als adreslijstsynchronisatie niet wordt gebruikt, of als ruimten, resources, groepen of gebruikers worden beheerd in het Office 365‐beheercentrum van de brontenant, moeten deze objecten worden gemaakt in de doeltenant. Objecten kunnen handmatig worden gemaakt in het Office 365‐beheercentrum. Voor grotere aantallen kunt u een CSV‐bestand importeren met de functie voor bulktoevoeging in het Office 365‐beheercentrum of met behulp van Windows PowerShell.

Communicatie met eindgebruikers   

Eindgebruikers in uw organisatie op de hoogte stellen van de migratie:

 1. Maak een communicatieplan en stel gebruikers op de hoogte van de komende migratie en servicewijzigingen.

 2. Na de migratie moet de cache met bijnamen op alle Outlook-clients worden leeggemaakt. Zie De cache met bijnamen en de cache voor automatisch aanvullen in Outlook opnieuw instellen voor een automatisch hulpprogramma dat kan worden uitgevoerd door de eindgebruikers.

 3. Laat gebruikers weten hoe ze verbinding maken met Outlook Web App met hun nieuwe aanmeldingsgegevens voor het geval ze problemen ondervinden na de migratie.

Voorbereidende activiteiten vóór de migratie: Drie dagen voor de migratie

Domein voorbereiden   

Voer de volgende stappen uit om het domein voor te bereiden op de migratie.

 1. Start het domeinverificatieproces op de doeltenant (Contoso) voor het e-maildomein Fabrikam.com.

 2. Voeg in het Office 365-beheercentrum van het domein contoso.com het domein Fabrikam.com toe en maak TXT-records in domeinnaamsystemen (DNS) voor verificatie.

  Opmerking: De verificatie mislukt omdat het domein nog steeds wordt gebruikt in de andere tenant.

  Als u deze stap nu uitvoert, heeft de DNS-record de tijd om deze wijziging door te geven aangezien dit tot 72 uur kan duren. De uiteindelijke validatie gebeurt later in het proces.

Migratieplanning   

De migratie plannen:

 1. Maak een hoofdlijst met gebruikerspostvakken die u wilt migreren.

 2. Maak een CSV‐bestand voor postvaktoewijzing voor het externe migratiehulpprogramma dat u gebruikt. Dit toewijzingsbestand wordt door het migratieprogramma gebruikt om het bronpostvak te koppelen aan het postvak in de doeltenant wanneer de migratie wordt uitgevoerd. Het is raadzaam het 'aanvankelijke' domein *.onmicrosoft.com te gebruiken om de bronaccounts toe te wijzen, aangezien het aangepaste e-maildomein voortdurend zal veranderen.

CSV-bestand gebruikt voor het migreren van postvakgegevens van de ene Office 365-tenant naar de andere

TTL-test (Time to live) voor Mail Exchange-record (MX-record)   

Vervolgens plant u de TTL-test.

 1. Voor het primaire e‐maildomein dat u wilt overzetten, moet u in DNS de TTL‐waarde van de MX‐record wijzigen in een lage waarde ﴾bijvoorbeeld 5 minuten﴿. Als de TTL niet kan worden verkort tot 5 minuten, noteert u de laagste waarde. Als de laagste waarde bijvoorbeeld 4 uur is, moet u de MX-record 4 uur voordat de migratie wordt gestart wijzigen.

 2. MX Lookup kan worden gebruikt om MX- en DNS-wijzigingen te controleren.

Directory-synchronisatie uitschakelen in de brontenant   

Schakel Directory-synchronisatie uit in het Office 365‐beheercentrum van de brontenant. Dit proces kan 24 uur of langer duren, zodat dit ruim voor de migratie moet worden uitgevoerd. Wanneer Directory-synchronisatie is uitgeschakeld in de portal, worden wijzigingen in de AD DS van de brontenant niet meer gesynchroniseerd met de Office 365‐tenant. Pas het bestaande inrichtingsproces voor gebruikers en groepen dienovereenkomstig aan.

Migratie: De dag van de migratie

U moet de volgende stappen uitvoeren op de dag dat u de migratie uitvoert.

MX-record wijzigen; binnenkomende e-mailstroom stoppen   

Wijzig uw primaire MX-record van Office 365 in een domein dat niet bereikbaar is, bijvoorbeeld 'onbereikbaar.example.com'. Internet-e-mailservers die proberen nieuwe e-mail af te leveren, zetten de e-mail in de wachtrij en proberen deze gedurende 24 uur opnieuw af te leveren. Bij deze methode kunnen bepaalde e-mails een rapport over niet-uitgevoerde bezorging (NDR) terugsturen, afhankelijk van de server die de e-mail probeert af te leveren. Als dit een probleem is, gebruikt u een back‐upservice voor MX‐records. Er zijn veel services van derden die uw e-mail dagen of zelfs weken in de wachtrij zetten. Nadat de migratie is voltooid, leveren deze services de e-mail in de wachtrij af bij uw nieuwe Office 365-tenant.

Tip: Als uw TTL kort is, bijvoorbeeld vijf minuten, kan deze stap worden uitgevoerd aan het einde van de werkdag zodat dit minder onderbrekingen veroorzaakt. Als de TTL langer is, moet u de MX-record van tevoren wijzigen om ervoor te zorgen dat de TTL is verstreken. Bij een TTL van vier uur moet de wijziging bijvoorbeeld voor 14 uur worden uitgevoerd als u van plan bent de migratie om 18 uur te starten.

Controleer zo nodig de MX- en DNS-wijzigingen. Nslookup of een service zoals MxToolbox kan worden gebruikt om MX- en DNS-wijzigingen te controleren.

Brontenant voorbereiden   

Het primaire e-maildomein, fabrikam.com, moeten worden verwijderd uit alle objecten in de brontenant voordat het domein naar de doeltenant kan worden verplaatst.

 1. Als u uw domein ook hebt ingesteld met een openbare SharePoint Online-website, moet u, voordat u het domein kunt verwijderen, eerst de URL van de website weer instellen op het oorspronkelijke domein.

 2. Verwijder alle Lync-licenties van de gebruikers in de brontenant met behulp van de Lync-beheerportal. Hiermee verwijdert u het Sip-adres van Lync dat is verbonden met Fabrikam.com.

 3. Stel de standaard-e-mailadressen voor Office 365- bronpostvakken weer in op het oorspronkelijke domein (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Stel de standaard‐e‐mailadressen voor alle distributielijsten, ruimten en resources weer in op het oorspronkelijke domein ﴾fabrikam.onmicrosoft.com﴿ in de brontenant.

 5. Verwijder alle secundaire e-mailadressen (proxyadressen) uit gebruikersobjecten die nog @fabrikam.com gebruiken.

 6. Stel het standaarddomein in de brontenant in op het routeringsdomein fabrikam.onmicrosoft.com (klik in de beheerportal op de naam van uw bedrijf in de rechterbovenhoek).

 7. Gebruik de Windows PowerShell-opdracht Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com om een lijst op te halen met alle objecten die het domein nog steeds gebruiken en de verwijdering blokkeren.

 8. Zie Er verschijnt een foutbericht als u probeert een domein te verwijderen uit Office 365 voor gangbare problemen bij het verwijderen van domeinen.

Doeltenant voorbereiden   

Voltooi de verificatie van het domein Fabrikam.com in de tenant contoso.com. U moet mogelijk één uur wachten nadat u het domein uit de oude tenant hebt verwijderd.

 1. Configureer eventueel automatisch detecteren voor CNAME ﴾intern/extern﴿.

 2. Als u AD FS gebruikt, configureert u het nieuwe domein in de doeltenant voor AD FS.

 3. Start de postvakactivering in de tenant contoso.com. Wijs licenties toe aan alle nieuwe gebruikersaccounts.

 4. Stel het e-maildomein Fabrikam.com in als het primaire adres voor de nieuwe gebruikers. U kunt dit doen door meerdere gebruikers zonder licentie te selecteren/te bewerken in de portal of met behulp van Windows PowerShell.

 5. Als u de functie voor wachtwoord-hashsynchronisatie, pass-through-verificatie of AD FS niet gebruikt, stelt u een wachtwoord in voor alle postvakken in de doeltenant (Contoso). Als u geen gemeenschappelijk wachtwoord gebruikt, stelt u de gebruikers op de hoogte van het nieuwe wachtwoord.

 6. Nadat de postvakken zijn gelicentieerd en actief zijn, kunt u de e-mailroutering overzetten. Laat de Fabrikam MX-record verwijzen naar de Office 365-doeltenant (Contoso). Wanneer de TTL voor MX is verstreken, begint e-mail binnen te komen in de nieuwe lege postvakken. Als u een MX-back-upservice gebruikt, kunt u de e-mail vrijgeven aan de nieuwe postvakken.

 7. Controleer de e-mailstroom van/naar nieuwe postvakken in de doeltenant.

 8. Als u Exchange Online Protection (EOP) gebruikt: Maak de transportregels, connectors, lijsten met geblokkeerde en toegestane afzenders enz. uit de doeltenant opnieuw in de brontenant.

De migratie starten   

Bepaal de beste migratiemethode om de downtime en het ongemak voor de gebruikers tot het minimum te beperken.

 • Migratie voor 500 gebruikers of minder: Migreer e-mail-, agenda- en contactpersoongegevens naar de postvakken in de doeltenant. Beperk migratie van e-mail zo mogelijk op datum, bijvoorbeeld gegevens van de laatste zes maanden.

 • Migratie van meer dan 500 gebruikers: Gebruik een methode in meerdere stappen waarbij u contactpersonen, agenda's en slechts één week aan e-mail migreert voor alle gebruikers. In de eropvolgende dagen of weken vult u de postvakken stapsgewijs met oudere e-mailgegevens.

Start de e-mailmigratie via het migratieprogramma van derden.

 1. Controleer de voortgang van de migratie met de hulpmiddelen van de leverancier. Verzend tijdens de migratie periodieke voortgangsrapporten naar het management- en migratieteam.

 2. Voer eventueel een tweede of derde migratiefase uit nadat de migratie is voltooid.

Aan het einde van de migratie synchroniseren Outlook 2007 en 2010 het volledige postvak voor elke gebruiker, waardoor zeer veel bandbreedte kan worden gebruikt, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die u in elk postvak migreert. In Outlook 2013 worden standaard slechts 12 maanden aan gegevens in de cache bewaard. Deze instelling kan zo worden geconfigureerd dat meer of minder gegevens worden gemigreerd, bijvoorbeeld drie maanden aan gegevens, waardoor minder bandbreedte nodig is.

Na de migratie: Opschonen   

Gebruikers kunnen NDR's ontvangen wanneer ze gemigreerde e-mailberichten beantwoorden. De Outlook-cache met bijnamen moet worden leeggemaakt. Zie De cache met bijnamen en de cache voor automatisch aanvullen in Outlook opnieuw instellen. U kunt ook de oude DN als een x.500-proxyadres toevoegen aan alle gebruikers.

Voorbeelden van Windows PowerShell-scripts

Gebruik de volgende Windows PowerShell-voorbeeldscripts als uitgangspunt om uw eigen scripts te maken.

Wachtwoorden bulksgewijs opnieuw instellen in Office 365

 1. Maak een CSV-bestand met de naam password.csv.

 2. Voeg de kolommen 'upn' en 'newpassword' in dit bestand in (bijvoorbeeld: johnsmith@contoso.com,Wachtwoord1)

 3. Gebruik de Windows PowerShell‐opdracht:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Alle Office 365-accounts met een bepaald proxyadres kopiëren naar een CSV-bestand

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Bulksgewijs postvakken voor vergaderruimten maken in Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Bulksgewijs secundaire e-mailadressen verwijderen uit postvakken

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×