Posterijen streepjescodes toevoegen aan etiketten of enveloppen in Publisher

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De Verenigde Staten postdienst (USPS) ontwikkeld voor de bezorging punt streepjescode (DPBC) om te automatiseren het sorteren van letter e-mail naar meer dan 100 miljoen unieke bezorging punten in de Verenigde Staten. Wanneer u posterijen streepjescodes aan elke enveloppen of etiketten in uw adressenlijst toevoegen, kunt u mogelijk in aanmerking voor een korting automatisering.

Address label with barcode

Vereisten voor posterijen streepjescodes

Voordat u posterijen streepjescodes aan etiketten en enveloppen toevoegen, moet u een streepjescode-lettertype dat op uw computer is geïnstalleerd. U kunt de streepjescode lettertypen uit allerlei bedrijven aanvragen. Als u wilt zoeken naar een bedrijf dat streepjescode lettertypen biedt, zoekt u "streepjescode lettertype" of "streepjescode" online.

Lees de documentatie bij de streepjescode-lettertype dat u aanschaffen. De documentatie moet spellen precies welke tekens en getallen die u invoeren om te maken van een geldige streepjescode, evenals de tekengrootte moet te gebruiken als u wilt vergaderen USPS vereisten, het maken van de long balken die frame het begin en einde van de streepjescode , en nog veel meer.

USPS-richtlijnen voor posterijen streepjescodes afhankelijk van het type van mailing (letter, e-mail beantwoorden, tijdschriften, enzovoort). Zorg ervoor dat de richtlijnen voor de vereisten die zijn gerelateerd aan uw specifieke gebruik controleren. Bulksgewijs postadres tarieven vereisen dat u bepaalde verwerken en verzenden in procedures volgen. Bovendien wordt de USPS regelmatig de manier wordt berekend postcodes balk. Daarom moet werken met uw lokale postbusadres.

U streepjescodes toevoegen aan etiketten of enveloppen, worden dezelfde manier waaraan u namen en adressen toevoegen met het voorbereiden van een gegevensbron en het gebruik van Afdruk samenvoegen.

De gegevensbron is de adressenlijst van Microsoft Office Publisher, tabel van Microsoft Office Access-database, Microsoft Office Excel-werkblad, lijst met contactpersonen van Microsoft Office Outlook of een ander gestructureerde bestand waarop u hebt opgeslagen met de namen en adressen die u wilt u samenvoegen op etiketten of enveloppen.

U moet een streepjescode kolom maken in de gegevensbron. Elke rij in de kolom streepjescode moet een combinatie van tekens bevatten en getallen die wordt afgedrukt in een lettertype streepjescode als de twee balken rond de streepjescode, de POSTCODE + 4, de bezorging wijst u code wilt gaan, en het correctieteken.

Excel worksheet containing Barcode column

1. elke kolom in een gegevensbron vertegenwoordigt een informatiecategorie. U kunt toevoegen om de specifieke gegevens die zijn opgeslagen in elke rij van een kolom aan uw afgedrukte etiketten en enveloppen door een tijdelijke aanduiding voor de kolom (ook wel een gegevensveld genoemd) invoegen in het eerste etiket of de enveloppublicatie.

2. de letters en cijfers in deze cel definiëren de streepjescode voor het adres dat zich in dezelfde rij. In dit voorbeeld vertegenwoordigen haakjes de lange balken rond de streepjescode. Controleer de documentatie bij uw lettertype streepjescode om vast te stellen welke tekens die u moet gebruiken.

3. de informatie in elke rij overeenkomt met de informatie die wordt weergegeven op een etiket of envelop.

Streepjescodes toevoegen aan een gegevensbron

Als u een adressenlijst die u als gegevensbron gebruiken kunt nog niet hebt, moet u een account maakt. Zie Tips voor adressenlijstenvoor informatie over het maken van adressenlijsten.

Als u al een adressenlijst hebt, moet u de streepjescode-nummers toevoegen aan elke record. U kunt deze getallen in een kolom met de gegevensbron die u wilt gebruiken voor de samenvoegbewerking typen.

Als u uw gegevensbron in Publisher hebt gemaakt, kunt u de volgende procedure bijwerken van uw gegevensbron. Als u uw gegevensbron in Access, Excel, Outlook of een ander programma hebt gemaakt, kunt u uw gegevensbron in hetzelfde programma die u gebruikt het beste bijwerken. U kunt ook een gegevensbron die is gemaakt in een van deze programma's nadat u verbinding met de lijst met geadresseerden tijdens een samenvoegbewerking in Publisher maakt bewerken.

De gegevensbron bijwerken

 1. Klik in Publisher op Verzendlijsten > Adressen selecteren > een bestaande lijst gebruiken.

 2. Selecteer de gegevensbron die u wilt bewerken en klik vervolgens op openen.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron bewerken op Kolommen aanpassen.

 4. In het dialoogvenster Adreslijst aanpassen , klikt u op toevoegen.

 5. In het dialoogvenster Veld toevoegen , typt u een veld naam (of kolomkop), zoals streepjescode, klikt u op OKen klik vervolgens nogmaals op OK .

 6. Klik op de eerste cel in de nieuwe kolom waar u de gegevens invoeren in het dialoogvenster Gegevensbron bewerken .

 7. Typ een streepjescode en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag om te gaan naar de volgende rij.

 8. Herhalen totdat alle van de streepjescodes die u wilt gebruiken.

 9. Klik op OK om te slaan en sluit het bestand.

  Opmerking: Zelfs als u een streepjescode-kolom in de gegevensbron hebt, kunt u een aparte kolom van de postcode hebt nog steeds nodig als u wilt dat postcodes en andere postcodes moet verschijnen in het adres op de afgedrukte etiketten of enveloppen.

Nadat de gegevensbron is ingesteld, bent u gereed voor de enveloppen of etiketten publicatie hebt geopend. Als u al een publicatie die u in het verleden voor mailings gebruikt, kunt u alleen die publicatie hebt geopend. Als u maken begint, opent u een publicatie die overeenkomt met de grootte van de enveloppen of etiketten waarop u van plan bent om af te drukken namen, adressen en streepjescodes. Als u labels notitie het productnummer, zoals 5160 of L7163, afdrukt dat is gekoppeld aan het pakket met etiketten die u hebt gekocht. Moet u dit nummer naar de juiste publicatie hebt geopend.

Open een bestaande publicatie

 1. In Publisher klikt u op bestand > openen.

 2. Zoek en open de gewenste publicatie van enveloppen of etiketten.

Met enveloppen helemaal opnieuw beginnen

 • Voer een van de volgende opties in de lijst publicaties:

  • Beginnen met een vooraf ontworpen envelop, typt Enveloppen in het vak onlinesjablonen zoeken, dubbelklik op een sjabloon en vervolgens aanpassen door de gewenste wijzigingen aanbrengt.

  • Beginnen met een gewone lege envelop, klikt u op Meer lege paginaformaten en klik onder Type publicatiesop Enveloppen.

Met gegevenslabels helemaal opnieuw beginnen

Veel publicaties kunnen worden ingesteld op van de fabrikant van een specifieke etiketten wilt afdrukken. U kunt bijvoorbeeld etiketten ontwerpt met behulp van een van de ontwerpen in Publisher en vervolgens uw publicatie afdrukken op papier van een bepaalde fabrikant label, zoals Avery, NCR of Printec.

 1. In Publisher klikt u op Meer lege paginaformaten en klik onder Type publicatiesop Adresetiketten, Media Labelsof Andere etiketten.

 2. Zoek de naam van de fabrikant van uw etiketten en vouwen van de lijst.

 3. Blader door de publicaties label en dubbelklik op het productnummer of de grootte die overeenkomt met die van uw pakket met etiketten.

  Als u een publicatienummer dat exact overeenkomt met het nummer op uw pakket niet ziet, kijkt u naar het pakket en de gegevens die u hebt gekregen met de etiketten. Mogelijk andere productnummers vermeld die beschikbaar zijn in Publisher die vergelijkbaar zijn met het formaat en de indeling aan de etiketten in het pakket dat u hebt gekocht. Als u wilt afdrukken op Avery 8163, kunt u bijvoorbeeld Avery 8463, 8663, 15163 of 18163 in Publisher selecteren.

Met het etiket of envelop publicatie geopend, dat u klaar bent voor deze verbinding te maken met een gegevensbron, namelijk een bestand met de namen, adressen en streepjescodes die u wilt toevoegen. Nadat u de verbinding hebt gemaakt, kunt u bent klaar tijdelijke aanduidingen (samenvoegvelden) toevoegen aan de eerste publicatie om aan te geven waar de adressen en streepjescodes wordt weergegeven op de afgedrukte etiketten of enveloppen.

Als u afbeeldingen wilt samenvoegen met de publicatiepagina's, bijvoorbeeld een bedrijfslogo, toevoegen, moet uw gegevensbron bevatten bestandsnamen of paden voor de bestanden die u wilt samenvoegen. Neem niet de werkelijke afbeeldingen of afbeeldingen in uw gegevensbron.

Verbinding maken met de gegevensbron

 1. Klik op Verzendlijsten > Afdruk samenvoegen > Wizard Stapsgewijze Afdruk samenvoegen.

 2. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder de lijst met geadresseerden maken, op een bestaande lijst gebruikenen klik vervolgens op volgende: maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de gegevensbron met de streepjescodes.

  Standaard wordt in Microsoft Publisher gegevensbronnen opgeslagen in de map Mijn gegevensbronnen . Mogelijk moet u Blader naar de gegevensbron.

 4. Klik op Openen.

  Afhankelijk van het type gegevensbron die u selecteert, kunnen andere dialoogvensters worden weergegeven waarin om specifieke informatie. Bijvoorbeeld als de gegevensbron een Microsoft Office Excel-werkmap met gegevens in meerdere werkbladen is, moet u het werkblad met de informatie die u wilt selecteren, en klik vervolgens op OK.

 5. Het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen kunt u de mogelijkheid om de items in het gegevensbestand sorteren of. Misschien wilt u bijvoorbeeld een mailing alleen voor klanten in een bepaalde plaats doen. Als u niet wilt specificeren of de gegevens sorteren, klikt u op OK. Als u wilt specificeren of de gegevens sorteren, kunt u sommige of alle van de volgende dingen doen voordat u op OK.

  • Als u niet de gegevens in een bepaalde rij wordt weergegeven op een label of de envelop wilt, klikt u op het selectievakje aan het begin van de rij uit.

  • Als u wilt sorteren van de rijen op basis van de oplopende of aflopende volgorde van gegevens in een bepaalde kolom, klikt u op de kolomkop.

  • U kunt beperken door de lijst met rijen op basis van specifieke criteria, klikt u op de pijl naast de kop van een kolom.

   Opmerking: Als u een bestand van Outlook-contactpersonen als de gegevensbron en streepjescodes hebt opgeslagen in een van de gebruikersvelden (bijvoorbeeld gebruiker veld 1) gebruikt, moet u schuiven al op weg naar rechts in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen voor een overzicht van dat veld. U kunt de positie van een veld in het dialoogvenster wijzigen door te slepen van de kolomkop van het veld naar links of naar rechts.

 6. Klik op OK om terug te keren naar het taakvenster Afdruk samenvoegen .

Toevoegen en opmaken van tijdelijke aanduidingen aan enveloppen of etiketten

Tijdelijke aanduidingen, ofwel gegevensvelden, komen overeen met kolomkoppen uit de gegevensbron. Een gegevensveld streepjescode in een etiket of envelop-publicatie plaatsen, geeft u aan waar u gegevens uit de kolom streepjescode wordt weergegeven in de afgedrukte exemplaren. U kunt velden zo opmaken dat de gegevens op de afgedrukte etiketten of enveloppen er uitziet zoals u de gewenste uiterlijk ervan. Moet u het streepjescodeveld zodanig opmaken dat informatie in dat veld wordt in het lettertype van een streepjescode wordt afgedrukt.

Toevoegen en opmaken van tijdelijke aanduidingen op enveloppen

 1. Als u een set met bedrijfsgegevens hebt gemaakt, wordt deze ingevoegd als adres van de afzender. Zo niet, en als u niet worden afgedrukt op enveloppen die al op uw adres van afzender afgedrukt of als u de slag met een lege pagina-grootte voor het maken van uw enveloppublicatie toevoegen adres van de afzender.

  • Als er voorbeeldtekst voor adres van de afzender, klikt u erop en typt u uw adres van afzender.

  • Als er geen tekstvak adres van afzender, klikt u op Invoegen > Tekstvak tekenen Knopafbeelding .

   Sleep diagonaal om een tekstvak voor adres van de afzender te maken en typ uw adres van afzender op de envelop.

 2. Voeg nu velden voor de adressen en streepjescodes.

  • Als er voorbeeldtekst voor het adres op de envelop, gaat u naar de volgende stap.

  • Als er geen tekstvak voor het adres, klikt u op Invoegen > Tekstvak tekenen Knopafbeelding .

   Sleep op de envelop diagonale richting om een tekstvak voor het adres te maken.

 3. Klik op Invoegen > Tekstvak tekenen Knopafbeelding opnieuw.

  Klik op de envelop, boven het postadres tekstvak voor adres, sleep diagonaal om een ander tekstvak voor de streepjescode te maken. Sleep het tekstvak op basis van de opgegeven door USPS balk code richtlijnen verschuiving.

  Bijvoorbeeld moet de streepjescode waarschijnlijk ten minste.04 inches weg van het begin van het tekstvak met het adres, onder in het tekstvak streepjescode en de rand van de envelop. Het tekstvak moet waarschijnlijk vrijwel 3 inch lang voor de volledige afgedrukte streepjescode worden.

  Opmerking: Zorg ervoor dat u wilt controleren USPS-richtlijnen voor het meten van verschoven ten opzichte van andere elementen op de envelop.

 4. Klik in het tekstvak voor het postadres.

 5. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder meer itemsop Adresblok.

 6. De opmaak van de namen van geadresseerden kiezen in het dialoogvenster Adresblok invoegen en klik vervolgens op Velden vergelijken.

 7. Zorg dat elk adresonderdeel in de tabel aan de linkerkant waarmee u in uw adressen werkt zijn gekoppeld aan een kolom uit de gegevensbron aan de rechterkant in het dialoogvenster Velden vergelijken . Klik op OKen klik vervolgens nogmaals op OK .

  Een veld «Adresblok» wordt weergegeven in de enveloppublicatie.

 8. Klik in het tekstvak streepjescode. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder de publicatie voorbereidenop het gegevensveld streepjescode in de lijst naar een veld «Streepjescode» toevoegen aan de enveloppublicatie.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Als u streepjescodes uit een bestand van Outlook-contactpersonen samenvoegt, is het veld waarin de streepjescodes waarschijnlijk gebruiker veld 1, 2 van gebruiker veld, User veld 3of gebruiker veld 4genoemd.

 9. Selecteer het «Veld» of «Streepjescode» veld dat u zojuist hebt toegevoegd, inclusief de punthaken («»).

 10. Klik op Start > lettertype.

 11. Kies in het dialoogvenster lettertype onder lettertype, het lettertype streepjescode.

  Selecteer onder grootte, de tekengrootte die voldoet aan USPS vereisten op basis van de documentatie bij het lettertype.

 12. Klik op OK.

  Het veld «Veld» of «Streepjescode» mogelijk grootte en het uiterlijk wijzigen.

  U kunt het lettertype, grootte, kleur en meer voor de adressenlijst adrestekst ook wijzigen. Selecteer het veld «Adresblok», inclusief de punthaken («»), en de opmaak die u wilt toepassen.

Toevoegen en opmaken van tijdelijke aanduidingen op etiketten

 1. Velden voor adressen en streepjescodes toevoegen door een van de volgende manieren:

  • Als er voorbeeldtekst op het etiket, klikt u erop. Plaats de aanwijzer op de ronde cirkel boven aan het tekstvak. Sleep naar beneden om het tekstvak ongeveer twee derde of de helft van de oorspronkelijke grootte. Klik buiten het tekstvak aan de selectie annuleren van het tekstvak.

  • Als er geen voorbeeldtekst op het etiket, klikt u op Invoegen > Tekstvak tekenen Knopafbeelding .

   Klik op het label, sleep diagonaal om te maken van een tekstvak met het adres dat is ongeveer de helft op de hoogte en vrijwel de volledige lengte van het etiket, behalve voor informatie over.25 inches aan beide uiteinden van twee derde. Zorg ervoor dat ongeveer.125 inches ruimte onderaan het label ook verlaten.

 2. Klik op Invoegen > Tekstvak tekenen Knopafbeelding .

  Sleep diagonaal om u te maken van een streepjescode tekstvak in het lege bovenste gedeelte van het label. Controleer deze nieuwe tekstvak dezelfde lengte als de andere tekst vak op het label en een spatie van ten minste.04 inch tussen de bovenkant van het tekstvak en de bovenkant van het etiket en tussen de onderkant van het tekstvak streepjescode en het tekstvak eronder.

 3. Klik in het tekstvak met het adres op het etiket. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder meer itemsop Adresblok.

 4. De opmaak van de namen van geadresseerden kiezen in het dialoogvenster Adresblok invoegen en klik vervolgens op Velden vergelijken.

 5. Zorg dat elk adresonderdeel in de tabel aan de linkerkant waarmee u in uw adressen werkt zijn gekoppeld aan een kolom uit het gegevensbestand aan de rechterkant in het dialoogvenster Velden vergelijken . Klik op OKen klik vervolgens nogmaals op OK .

  Een veld «Adresblok» wordt weergegeven in de publicatie.

 6. Klik in het tekstvak streepjescode. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder de publicatie voorbereidenop het gegevensveld streepjescode in de lijst naar een veld «Streepjescode» toevoegen aan de enveloppublicatie.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Als u streepjescodes uit een bestand van Outlook-contactpersonen samenvoegt, is het veld waarin de streepjescodes waarschijnlijk gebruiker veld 1, 2 van gebruiker veld, User veld 3of gebruiker veld 4genoemd.

 7. Selecteer de «streepjescode» of «gebruiker» veld u zojuist hebt toegevoegd, inclusief de punthaken («»).

 8. Klik op Start > lettertype.

 9. Kies in het dialoogvenster lettertype onder lettertype, het lettertype streepjescode. Selecteer onder grootte, de tekengrootte die voldoet aan USPS vereisten op basis van de documentatie bij het lettertype. Klik op OK.

  Het veld «Veld» of «Streepjescode» mogelijk grootte en het uiterlijk wijzigen.

  U kunt het lettertype, grootte, kleur en meer voor de adressenlijst adrestekst ook wijzigen. Selecteer het veld «Adresblok» en de opmaak die u wilt toepassen.

U bent nu klaar om te gegevens uit het gegevensbestand samenvoegen in de publicatie wilt maken van een nieuw etiket of een envelop voor elke rij met gegevens die u hebt gekozen om samen te voegen. Wanneer u een voorbeeld bekijken van de publicaties, kunt u eventuele problemen die worden verholpen moeten voordat u ze afdrukt identificeren.

Voorbeeld van de adressen en streepjescodes

 1. Als u een voorbeeld van de items wilt bekijken in de volgorde waarin ze worden weergegeven, klikt u op de navigatieknoppen knop Vooruit knop Terug om te kijken hoe elk item eruit gaat zien.

  Hier volgt een samengevoegde publicatie uitzien:

  Preview of label with barcode

 2. Als u problemen ziet, is nu de optie time to problemen oplost. Voorbeelden van problemen die kunnen optreden zijn:

  • Enkele van de streepjescode ontbreekt

   Het is mogelijk dat het vak streepjescode tekst te klein voor de volledige streepjescode om weer te geven. Klik op de rand rondom het tekstvak en sleep de greep van een witte totdat het tekstvak de juiste lengte is.

  • De adressen worden niet correct weergegeven

   Adressen mogelijk niet correct worden weergegeven. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op de koppeling Adresblok . Verplaats de aanwijzer naar de linkerbovenhoek van het tekstvak met de Adresblok, klikt u op het Samenvoegveld vervolgmenu Merge Field options en klik vervolgens op Adresblok wijzigen.

   Klik in het dialoogvenster Adresblok wijzigen op Velden vergelijken. Zorg dat elk adresonderdeel in de tabel aan de linkerkant waarmee u in uw adressen werkt zijn gekoppeld aan een kolom uit de gegevensbron aan de rechterkant in het dialoogvenster Velden vergelijken . Klik op OKen klik vervolgens nogmaals op OK .

  • De tekstopmaak correct niet

   U kunt het lettertype of de tekengrootte wijzigen en kleur in het adresblok. Selecteer het veld «Adresblok», inclusief de punthaken («»).

   Klik op Start > lettertype de wijzigingen die u wilt aanbrengen.

 3. Als u tevreden met het voorbeelden, onderaan in het taakvenster bent klikt u op volgende: samengevoegde publicaties maken.

U bent nu klaar om af te drukken. Als u de adressen en streepjescodes op enveloppen afdrukken, moet u de publicaties als afzonderlijke bladen afdrukken. Als u de adressen en streepjescodes op etiketten afdrukt, kunt u een reeks adressen afdrukken en de bijbehorende streepjescodes op een vel met etiketten of als u meerdere exemplaren van hetzelfde adres en de bijbehorende streepjescodes op alle etiketten op een blad kunt afdrukken.

De adressen en streepjescodes op enveloppen afdrukken

Nadat u uw envelop maken en selecteer het paginaformaat dat u wilt, kunt u bent uw envelop afdrukken.

 1. In het taakvenster Afdruk samenvoegen , klikt u op afdrukkenen klik vervolgens op het tabblad publicatie en papierinstellingen .

 2. Controleer het voorbeeldvenster. Als u niet zeker weet hoe uw envelop, klikt u op hoe papier moet weergevenen klik vervolgens op openen in het dialoogvenster Envelopinstellingen.

 3. Klik in het dialoogvenster Envelopinstellingen ziet u de afbeelding met de dikke rand de aanbevolen optie voor uw printer.
  Illustratie envelopinstellingen

  Het aantal laden en opties varieert afhankelijk van de fabrikant, type en model van de printer die u gebruikt.

 4. Klik op OKen klik vervolgens op afdrukken.

 5. Klik op bestand > Opslaan om op te slaan van de publicatie.

  Opmerking: Houd er rekening mee dat wat u wilt opslaan is niet de reeks enveloppen die u hebt afgedrukt. Liever, slaat u de publicatie met de verbinding met uw gegevensbron en de velden voor tijdelijke aanduidingen. Als u de publicatie opslaat, kunt u snel een andere set enveloppen maken wanneer u moet. De publicatie behoudt de koppeling naar de gegevensbron waarmee u erop om deze verbinding gemaakt zodat u verder kunt gaan met de stap een voorbeeld weergeven.

De adressen en streepjescodes op etiketten afdrukken

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt uw etiketten zo instellen dat een ander adres en de bijbehorende streepjescode op elk etiket op een blad afdrukken, klikt u op meerdere pagina's per vel.

  • Als u wilt uw etiketten zo instellen dat meerdere kopieën van hetzelfde adres en de bijbehorende streepjescode op alle etiketten op elk blad afdrukken, klikt u op meerdere exemplaren per vel.

 3. Voorbeeld van het afgedrukte resultaat om ervoor te zorgen dat de labelinformatie wordt op uw etiketvel juist uitgelijnd. In het taakvenster Afdruk samenvoegen onder samengevoegde publicaties maken, klikt u op Afdrukvoorbeeld. Als u wilt, controleert u de wijzigingen aan om de adressen en streepjescodes aan de etiketten.

  Werkwijze

  1. Klik op sluiten om het venster Afdrukvoorbeeld te sluiten.

  2. Klik op Bestand > Afdrukken.

  3. Kies de gewenste instellingen en schakel het selectievakje Instellingen publicatie opslaan onder Instellingen .

  4. Klik op Afdrukvoorbeeld opnieuw als u wilt controleren van uw wijzigingen aan in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder samengevoegde publicaties maken.

 4. In het taakvenster Afdruk samenvoegen onder samengevoegde publicaties maken, klikt u op afdrukken. Kies de gewenste afdrukopties.

 5. Klik op bestand >Opslaan om op te slaan van de publicatie.

  Opmerking: Houd er rekening mee dat wat u wilt opslaan is niet de reeks enveloppen die u hebt afgedrukt. Liever, slaat u de publicatie met de verbinding met uw gegevensbron en de velden voor tijdelijke aanduidingen. U kunt snel een andere set enveloppen maken door op te slaan in de publicatie, indien nodig. De publicatie behoudt de koppeling naar de gegevensbron waarmee u erop om deze verbinding gemaakt zodat u verder kunt gaan met de stap een voorbeeld weergeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×