Planningsfactoren weergeven en bijhouden

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt de controle van de taak Microsoft Project gebruiken om te zien hoe wijzigingen in één taak gevolgen voor de rest van het project. U kunt dit ook gebruiken voor het bijhouden van wijzigingen planning .

Als u wilt de Taakcontrole hebt geopend, klikt u op een taak. Klikt u op het tabblad taak in de groep taken op Taak controleren. Het deelvenster Controle van de taak wordt weergegeven aan de linkerkant van uw projectgegevens.

Tabblad Taak, groep Taken

Opmerking: Als u Microsoft Project 2007 gebruikt, wordt het deelvenster Taakcontrole heet het deelvenster Taakfactoren en zijn toegankelijk vanaf de werkbalk door te klikken op Taakfactoren wanneer een taak is geselecteerd.

Tip: U kunt op verschillende taken klikken zonder het deelvenster Taakcontrole te sluiten.

Het deelvenster Taakcontrole bevat de volgende gegevens.

Kop

Beschrijving

Voorbeeld

Werkelijke begindatum en Toewijzingen

Als er werkelijke gegevens zijn ingevoerd voor de taak, wordt de werkelijke begindatum weergegeven samen met de gegevens waardoor de taak is gestart.

U plant het begin van een taak op 1 maart en u wijst Jeroen toe aan de taak. Jeroen begint aan het werk en meldt 40 uur werkelijk werk voor de periode van 1 maart tot en met 5 maart. De volgende week moet u de planning van de taak aanpassen aan een latere begindatum. Nadat u hebt geprobeerd de begindatum te verplaatsen naar een latere datum, kijkt u in het deelvenster Taakcontrole wat het planningsconflict veroorzaakt. Jeroens toewijzing en de werkelijke begindatum worden weergegeven.

Vertraging door herverdeling

Als u herverdeling hebt toegepast om de werklast van resources te verdelen, kunnen taken vertraging oplopen om overbezetting te voorkomen. In het deelvenster Taakcontrole wordt aangegeven met hoeveel tijd de geselecteerde taak is vertraagd door herverdeling van resources.

Uw taak wordt voortdurend vertraagd doordat resources worden herverdeeld op het project. U bekijkt het deelvenster Taakcontrole en ziet dat uw taak is vertraagd met tien dagen omdat u moet wachten tot de toegewezen resource beschikbaar is. Op basis hiervan besluit u de taak toe te wijzen aan een andere resource, zodat de taak kan worden voltooid zonder vertraging.

Type beperking en Datum

Dit is het type beperking dat momenteel voor de taak geldt, inclusief de datum die aan de beperking is gekoppeld.

U een nieuwe set taken voor het beheren van onlangs hebt ontvangen. De persoon die de taken al eerder beheerde ze zijn ingevoerd in Project. Als u een van de taken die aan een wijziging in een van de taak afhankelijkheden wijzigt, ondervindt u probeert om uit te breiden de planning met twee weken vertragen. U bekijkt het deelvenster Taakcontrole en dat de taak heeft een niet Later eindigen dan beperking, instellen op een datum die in het midden van de extensie twee weken valt zoeken.

Samenvattingstaak

Als u beperkingen hebt ingesteld voor een samenvattingstaak die invloed hebben op de datums van de subtaken, wordt de samenvattingstaak weergegeven in het deelvenster Taakcontrole wanneer de subtaak wordt geselecteerd.

De begindatum van uw project is 1 maart. U maakt een samenvattingstaak met verschillende subtaken en stelt voor de samenvattingstaak de beperking Niet eerder beginnen dan in met een datum van 10 maart. In het deelvenster Taakcontrole wordt de samenvattingstaak voor de subtaken weergegeven, omdat de begindatums van de subtaken worden beïnvloed door de beperking Niet eerder beginnen dan op de samenvattingstaak, en niet door de begindatum van het project.

Voorafgaande taken

Als u taken hebt gekoppeld, worden de voorafgaande taken weergegeven in het deelvenster Taakcontrole, met de typen beperkingen en de hoeveelheid ingebouwde vertragingstijd of overlappingstijd. U kunt op de naam van een voorafgaande taak klikken om de beïnvloedende factoren ervan te zien.

Twee van de taken in uw projectplanning zijn Testen en Definitieve versie uitbrengen. U stelt uw projectplanning zo in dat de taak Definitieve versie uitbrengen vijf dagen na het voltooien van de taak Testen begint, zodat er tijd is om problemen in het product op te sporen voordat het beschikbaar wordt voor klanten. Als u het deelvenster Taakcontrole bekijkt voor de taak Definitieve versie uitbrengen, ziet u een koppeling voor het testen van de taak met de beperking Begin na einde en een vertragingstijd van vijf dagen.

Subtaken

Als u een samenvattingstaak selecteert, worden in het deelvenster Taakfactoren de subtaken en samenvattingstaken weergegeven die het schema beïnvloeden.

Uw planning bevat samenvattingstaken voor elke fase van het project. Onder elke samenvattingstaak bevinden zich meerdere subtaken voor het werk dat tijdens elke fase moet worden gedaan. Als u het deelvenster Taakcontrole bekijkt voor een samenvattingstaak, ziet u een koppeling naar de vroegste subtaak die de begindatum voor die fase beïnvloedt.

Kalenders

Als de werktijd die wordt aangegeven op de kalender voor de geselecteerde taak de planning van de taak beïnvloedt, wordt de naam van de kalender weergegeven in het deelvenster Taakcontrole. U kunt op de naam van de kalender klikken om informatie weer te geven over de werktijd en vrije tijd van de kalender.

U plant een project waarvoor de begindatum is ingesteld op 1 maart. Voor de projectplanning wordt een standaardkalender gebruikt waarin alleen maandag tot en met vrijdag werkdagen zijn. 1 Maart valt op een zaterdag. Wanneer u taken in het project maakt en daarbij de standaardkalender gebruikt, worden de taken automatisch vertraagd zodat ze beginnen op de eerste werkdag van de maand, 3 maart. Om erachter te komen waarom de begindatum van de taken 3 maart is in plaats van 1 maart, bekijkt u het deelvenster Taakcontrole voor de taken. Er wordt een koppeling naar de standaardkalender weergegeven.

Handmatig gepland of Automatisch gepland

Als u een handmatig geplande taak selecteert, bevat het deelvenster Taakcontrole een optie voor het automatisch plannen van een taak. De datums worden dan berekend op basis van koppelingen, beperkingen en andere factoren.

Zoals u uw projectplanning converteert hebt gemaakt, stelt u verschillende taken Reserveer omdat u hebt niet weet hoe lang deze zou duren. Als u weet, kunt u de taak automatisch plannen zodat dat Project de berekening voor u wordt. Gebruik van de Taakcontroledeelvenster om te zien hoe de taak wordt beïnvloed door andere taken.

Opmerking: 

  • Als u een ander project hebt ingevoegd in het huidige project, moet u eerst de projectsamenvattingstaak uitvouwen voordat u de gegevens van dat project bekijkt in het deelvenster Taakcontrole. Als de taak niet is uitgevouwen, wordt een foutbericht weergegeven.

  • Als de informatie in het deelvenster Taakcontrole onjuist is, of als u twijfelt aan de juistheid ervan, drukt u op F9 om het project opnieuw te berekenen en de informatie te vernieuwen met de huidige projectgegevens.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×